Az utolsó nemzedék

A Watchtower új világossága,
amely a vég időpontjaként 2005-öt jelöli meg

Mi vagyunk az utolsó nemzedék?

Ha hiszünk Jehova Tanúi tanaiban, ez a kérdés a legnagyobb fontosságú. Miért? Az utolsó generáció az egyetlen, amely választhat. Az "Örökké élhetsz Paradicsomban a Földön" című Watchtower könyv a 255. oldalon bemutatja, hogy az utolsó nemzedéknek egy döntést kell hoznia.
Azt mondják:

Valójában csak két lehetőség van. Krisztus egy hasonlatban két út közül való választással szemléltette ezt. Egyik út - mondotta - "széles és tágas". Ezen az úton mindenki kedve szerint cselekedhet. A másik út azonban "keskeny". Azoktól, akik ezen járnak, Krisztus megköveteli, hogy engedelmeskedjenek Isten utasításainak és törvényeinek. A többség - jegyezte meg Jézus - a széles utat választja, és csak kevesen a keskenyet. Te melyiket választod? Döntésednél tartsd eszedben a következőket: A széles út hirtelen halálba, a pusztulásba vezet! A keskeny út ellenben egyenesen átvezet Isten új rendszerébe. Ott részt vehetsz a föld dicsőséges pardicsommá tételében, ahol örökké boldogan élhetsz (Máté 7:13, 14).
Örökké élhetsz Paradicsomban a Földön, WTBTS, 1985, 255. old, 2. bek.

Miben tér el az utolsó nemzedék?

generations

Miben tér el az utolsó nemzedék az összes többitől az Őrtorony tanítása szerint? Minden más nemzedék számára a két út fel volt cserélve. A széles út az a paradicsomi földre vezet és szinte minden egyén aki élt és meghalt a paradicsomba vezető széles úton volt. Minden széles úton járt személy jogosult a paradicsomi földön való feltámadásra. Nem számít, hogy vajon a személy Istenért élt vagy szabad akaratát gyakorolva önmagának élt, ha az utolsó nemzedék előtt éltek és haltak azt fogják tapasztalni, hogy a paradicsomba vezető széles úton jártak - kérdés nélkül!

De mi van a keskeny úttal? Hogyan lehet más a keskeny út minden korábbi nemzedék számára, mint ami az utolsó nemzedék számára? A keskeny út az elmúlt nemzedékek számára az örök pusztulásba veztett és csak keveseknek - azokhoz a milliárdokhoz képest, akik a széles úton jártak - találtatik a "keskeny útnak". Akiknél így találtatik, azok soha nem tapasztalják meg a feltámadást. Nekik nem leszt több esélyük a földi paradicsom meglátására. Ki lettek törölve Isten emlékezetéből és soha nem kapnak második esélyt az életre, mint mások.

Kik azok, akik elvesznek?

Kik azok a szerencsétlen lelkek, akik a rettegett keskeny úton találják magukat, ami a pusztulásba vezet? Azok az emberek, akik Jehova Tanújává váltak azóta, hogy az Őrtorony elkezdte hirdetni a világvég-üzenetet. Ezek az egykor hithű Jehova Tanúi eredetileg hittek az Őrtorony üzenetében, hogy a vég már küszöbön áll, de később átélve az egyik téves próféciát a másik után, feladták az Őrtorony szervezetbe vetett hitüket. Az Őrtorony az ilyeneket hitehagyottaknak nevezi és úgy véli, hogy nem részesülnek feltámadásban. 1879 óta bárki, aki Jehova Tanújává lett de elhagyta az Őrtornyot a pusztulásba vezető keskeny úton van. Csak ők azok az előző nemzedékekből, akik nem részesülnek a feltámadásban. Micsoda szégyen! Mivel mindenki akinek prédikált az Őrtorony 1879-től a korai 1900-as évekig meghalt, az egyetlen tartós hatás amit az Őrtorony gyakorolt arra a nemzedékre, hogy utat nyitott egyeseknek a paradicsomon kívül maradásra. Ha elfogadod az Őrtorony tantétel logikus következményét, a késő 1800-as és korai 1900-as nemzedéknek jobb lett volna, ha soha nem hallják az Őrtorony üzenetét. Mindenkinek, aki nem hallotta, garantált a Paradicsomban való élet. De azok számára, akik hallották és hittek benne, de később csalódottá váltak, az Őrtorony a halál illatává vált.

Ki van "kívül" és ki van "bent" a paradicsomi Földön?

Most összegezzük az Őrtorony tanításokat hogy azonosítsunk három embercsoportot akik bennt lesznek a paradicsomi földön és három csoportot akik kívül vannak. Azok, akik életet kapnak, a "benti" csoport:

  1. Minden ember, aki soha nem lett Jehova Tanújává és meghalt Armageddon előtt, kap egy második esélyt.
  2. Minden elismert (current) Jehova Tanúja, aki eléggé méltó hogy kiérdemelje az örök életet, be fog menni a paradicsomba.
  3. Minden gyakorló (practicing) Jehova Tanúja aki meghal Armagedon előtt, kapni fog egy második esélyt, nem számít mennyire volt méltó.

Azok, akik nem kapnak életet, a "kivülmaradó" csoport:

  1. Minden nem-Jehova Tanúja, aki Armageddon eljövetelekor él, meg fog halni. Ők nem kapnak második esélyt az életre.
  2. Minden Jehova Tanúja, aki Armageddon eljövetelekor él de nem bizonyul érdemesnek meg lesz ölve és nem kap második esélyt az életre.
  3. Minden Jehova Tanúja, aki elhagyta a szervetetet és ezután meghalt, nem fog esélyt kapni a második életre.

A különbség azok közt, akik lesznek és akik nem lesznek [bent], az Őrtorony tanítás szerint az, hogy mikor születtek és haltak meg. Ha 1879 előtt bármikor éltél [de akkor hogy olvasod ezt az írást - a ford megj. :-) ] akkor bent vagy. Ha 1879 után éltél és haltál meg, akkor valószinűleg bent vagy - ha nem fizettél elő az Őrtorony üzenetre. Így nem volt esélyed hitehagyottá válni és a rettegett keskeny úton végezni. Ha az utolsó nemzedékben éltél, szinte biztos, hogy "kívül" vagy. Csak az érdemes Jehova Tanúi viszonylag kis száma megy be a paradicsomba élve.

Mikor fog véget érni az utolsó nemzedék?

Végül: a vég nemzedékében vagyunk? Az Őrtorony azt mondja: 'igen' és most 2005-re mutat mint a felkentek nemzedékének végére, ami 1935-ben kezdődött. 1935 volt az az esztendő, amikor az Őrtorony bejelentette, hogy a felkent osztály 144000-es teljes száma betelt. 1935 volt szintén az az év, amikor elkezdődött az a Jehova Tanúja osztály, akiknek reménye lehet, hogy belépnek az új paradicsomba élve, meghalás nélkül. Az 1997. október 1-jei Őrtorony a 23. oldalon azt írja:

A "nagy sokasággal" kapcsolatban 1935-ben megértettük, hogy az nem egy másodlagos égi osztály. Megtudtuk, hogy inkább egy olyan osztályt ábrázol, mely túléli a nagy nyomorúságot, és lehetősége van arra, hogy örökké éljen a Paradicsomban a földön (Jelenések 7:9-14). Ennek az új értelmezésnek a birtokában néhányan - akik fogyasztottak az emlékjegyekből - felismerték, hogy a reménységük földi, és onnantól kezdve nem fogyasztottak a jelképekből.
Őrtorony, 1997. október 1., 23. oldal

Soha korábban nem adta meg az Őrtorony ezt a földi reménységet. Az emberekek ez a nemzedéke, az Őrtorony 1935-ös bejelentésétől kezdve volt az egyetlen, amelyet megjelöltek, hogy túlélje Armageddont és az új földre élve menjen be. Ez már jóval több, mint 60 éve történt, azóta hirdeti a felkent osztály az Őrtorony túlélőknek ezt a különleges nemzedékét. Az 1997. szeptember 15-i Őrtorony a 14-15. oldalakont azt írja:

S ma már több mint 60 éve használja fel Isten ezeket a felkenteket, hogy járjanak elöl abban, hogy tanítványokat képezzenek olyan emberekből, akiknek azt a csodálatos reményt adta, hogy örökké élhetnek egy paradicsomi földön (Máté 28:19, 20).
Őrtorony, 1997. szeptember 15., 14-15. oldal

Az Őrtorony felkent osztálya egy olyan nemzedéknek hirdeti ezt az üzenetet, amely gyorsan a végéhez közeledik. Nem csoda, hogy Jehova Tanúi akik oly rég óta várják a véget újult várakozással fogadták ezt az üzenetet. Ez a vége a Társulat jövendöléseinek hosszú láncolatának és az utolsó esély az 1935-ös Őrtorony nemzedéknek a túlélésre hogy élve lépjenek be a Paradicsomba. A 2002. június 15-i Őrtorony a 3. oldalon merészen kijelenti:

Egyetlen generáción belül egy új világ
Őrtorony, 2002. június 15., 3. oldal

Továbbmenve a pózolásban ezzel a kérdéssel:

Vajon ésszerű azt várni, hogy "egy generáción belül megvalósul egy új világ"? [...] Ez az ígéret a Bibliában található ...
Őrtorony, 2002. június 15., 3. oldal

És a 6-7. oldalon:

Hamarosan eljön a Jehova által meghatározott idő, amikor Ő személyesen gondoskodik arról, hogy az elnyomás és az igazságtalanság minden formája eltűnjön a földről. [...] Rövidesen a megtisztított paradicsomi földön teljes mértékben megszabadulnak majd az igazságtalanság és szenvedés minden formájától [...]. Az emberbaráti tevékenységek keretén belül "számtalan nagyszerű tette hajtottak már végre", hogy segítsenek a sanyarú sorsú embereken [...]. Ám a legnagyszerűbb tett Krisztus Jézusnak és az égi Királyság-kormányzat társuralkodóinak a küszöbönálló közbelépése lesz.
Őrtorony, 2002. június 15., 6-7. oldal

Mikor fog véget érni ez az utolsó nemzedék? A Biblia 70 évet mutat mint ami a Bibliai nemzedék maximális hosszának tekinthető. Mivel az Őrtorony most 1935-re mutat, mint az utolsó nemzedék kezdetére, 1935 + 70 = 2005.

Új világosság? 1935-ben a végső visszaszámlálás megkezdődött!

Az Őrtorony utolsó fogadása, hogy a végidők felkentjeiek nemzedéke, a választottak vége akiknek száma 1935-ben betelt, és a nagy sokaság is 1935-ben kezdődött, lesz az utolsó nemzedék. Az Őrtorony 2000. január 15-i száma a 13. oldalon ezt mondja:

A maradékhoz tartozók többsége meglehetősen idős, és az évek múltával azok száma, akik valóban felkentek, egyre csökken. Jézus ennek ellenére ezt mondta a nagy nyomorúságra utalva: "ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok" (Máté 24:21, 22). Ezért hát Krisztus 'választottai' közül néhányan még nyilvánvalóan a földön lesznek akkor, amikor megkezdődik a nagy nyomorúság.
Őrtorony, 2000. január 15., 13. oldal 3. bek.

És szentelj figyelmet az Őrtorony szavainak azzal kapcsolatban, hogy a nagy sokaság érdemesnek lehet tekinthető Armageddon túlélésére:

Akik jót tesznek Jézus 'atyjafiaival' azért, mert ezek a felkentek Jézus követői, azok remélhetik, hogy túlélik "Jehova napját".
Az Őrtorony, 1997. szeptember 15., 17. oldal

Összegezzük ezeket a kijelentéseket és vonjuk le a következtetésünket: Néhány felkent a földön lesz, amikor Armageddon megkezdődik. A te alkalmasságod az Armageddon túlélésre jelöltségre attól függ, hogyan bánsz ezekkel a felkentekkel. A felkent osztály 1935-ben véget ért. A nagy sokaság osztály amely élve megy be a paradicsomba Armageddon túlélése után, 1935-ben kezdődött. Akik 1935-ben születtek 70 évesek lesznek 2005-ben. És a felkent osztály - egy fiatal felkent, aki 20 éves 1935-ben, 90 lesz 2005-ben. A felkentek nemzedéke kifut az időből ha 2005-nél távolabbra terjesztjük a képzeletet és a fiatalabbak a nagy sokaság nemzedékéből, akiknek megadatott az új reménység, hogy túlélik Armageddont, legalább 70 évesek lesznek 2005-ben. Az idő gyorsan eltelik!

Jehova Tanúi mégis vevők az Őrtorony érvelésére és kiterjesztik arra, hogy az 1935 és 2005 közti 70 év kapcsolatban van Éva teremtésével.

Az Őrtorony szerint nem tudjuk, mennyit élt Ádám Éva teremtése előtt. Az Őrtorony érvei szerint Éva teremtése az a haladék, ami miatt nem jött el Armageddon 1975-ben. Mivel a Társulat párhuzamot von Ádám és Jézus közt, Jehova Tanúi most azon töprengenek, hogy mivel Jézus a 'menyasszonya' (a 144 000), előkészítését 30 éves korában kezdte el, lehetséges hogy Ádám is 30 éves korában kapta feleségét. Mivel 1975 jelenti Ádám teremtésének 6000. évét, ebből az következik, hogy Éva teremtésének 6000. éve 2005-ben van. A hetedik ezer év Jehova nyugalom napja, és az Őrtorony számítások szerint ez már a küszöbön áll.

A felkentek nemzedéke és az 1935-ös nagy sokaság elmúlóban van

Valóban az utolsó nemzedékben vagyunk, amely 2005-ben véget fog érni? Minden korábban megadott dátuma az Őrtoronynak téves volt, és biztosak lehetünk benne, hogy ez az időpont is eljön és elmúlik. Az Őrtorony hamarosan ismét kénytelen lesz megváltoztatni az utolsó nemzedék "határidejét".

Isten hibázott, vagy az Őrtorony helyezte magát Isten Szava helyébe?

Eltűnődtél valaha is azon, vajon miért küldte el Isten az Őrtornynak az utolsó nemzedék üzenetét jó száz évvel korábban a kelleténél? Miért küldte ezt azoknak az embereknek, akik valahogy mégis a paradicsomba jutnak, mivel mind meghaltak? Valóban ő küldte az Őrtornyot ezzel az üzenettel egy halott nemzedéknek? Vagy lehetséges, hogy a korai Őrtorony vezetőség mint az 'egyetlen hű és bölcs szolga, aki kiosztja a szellemi táplálékot', tévedett magukat illetően, hogy az utolsó nemzedék részei, tévedett Istent illetően, aki különbséget tesz élők és holtak közt, és tévedett a kiválasztásukat illetően 1878-ban és 1919-ben újra? Ha ezekben a dolgokban tévedtek, vajon mi mindenben tévedtek még?

forrás: www.jwinfoline.com Cheryl Schatz, MM Outreach, 2003
Egyéb megjegyzések:
Ha a Társulat elfogadná, hogy Jeruzsálem pusztulása nem i.e. 607-ben, hanem i.e. 587/6-ban volt (összhangban a tudományos bizonyítékokkal) akkor itt is nyerhetnek 20-21 évet, amit hozzáadva 1914-hez ismét 1934/35-höz jutunk mint a 2520 év letelte. Úgyhogy van még egy dobásuk... De nem akarok segíteni nekik... (Zoli)