Bill Bowen levele az angliai Fiókbizottsághoz

Silentlambs
PO BOX 311, Calvert City, KY 42029

September 10, 2002

Branch Committee
Watchtower
The Ridgeway
London, U.K. NW7 1RN

Kedves Testvérek!

Szeretném kérni, hogy találkozhassak a Fiókbizottsággal (Branch Commitee) szeptember 16-án de. 11 órakor, hogy megvitassuk az Őrtorony gyermekmolesztálásokkal kapcsolatos eljárásmódját Angliában. Szeretném látni azt is, hogyan működhetnénk együtt, segítendő az USA-ban lévő Vezető Testületet, hogy kiigazítsák az eljárásmódot a Jehova Tanúi gyermekek jobb védelmére. Tudom, ez egy késői értesítés, de több ezer mérföldet utazom, hogy a ti területeteken lehessek, és érzem, hogy találkozásunk nagyon gyümölcsöző lehet. Alább, mint megfigyelhetitek, van néhány további tétel, amely nem jelent meg a minden USA-beli gyülekezetnek küldött, 2002. 05. 24-én kelt levélben. Ez sok amerikai testvérünknek lehetővé teszi, hogy láthassa a két levél közti különbséget. Az angliai levél, úgy tűnik, egy lépéssel tovább megy, mint USA-beli társa. Kijelenti:

"A mi álláspontunk az, hogy a világi hatóságok foglalkozzanak a bűncselekménnyel, a vének pedig a bűnnel. Elkerülendő egy ítélkezési hibát a véneknek nem kéne beavatkozni vagy megakadályozni bármilyen világi vizsgálatot a gyermekmolesztálással kapcsolatban. Gondoskodniuk kell, hogy ragaszkodjanak a világi törvényekhez" (Róma 13:1)

"Végül utasítva vannak, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Béthel jogi osztályával, ha bármikor információt kapnak akár csak egy személyről is, aki állítólag gyermeket molesztált. Amikor a jelentés beérkezik, a jogi osztály általi irányelv ez:

  1. Az állítólagos áldozat és a potenciális áldozatok legyenek megvédve a lehetséges molesztálástól.
  2. A tanács az, hogy jelentsék a bűntettet az illetékes hatóságnak és tegyenek eleget a további "jogi kívánalmaknak".

A vének tudják, hogy abszolút joga van az áldozatnak, a családjának, vagy bárki másnak hogy jelentse az ügyet a hatóságoknak, ha szeretné (Galata 6:5).

Ez az eltérés hitelt ad a következő kérdéseknek:

  1. Miért vannak az angliai testvérek és testvérnők úgy tájékoztatva, hogy minden gyermekmolesztálás jelentve van a hatóságoknak, mikor az USA-beliek úgy vannak tájékoztatva, hogy nem?
  2. Miért volt a júliusi [BBC] Panorama adásban számos eset, amelyek egyértelműen azt mutatták, hogy ennek az ellenkezője történik, amikor az angliai JT gyerekeket molesztálás éri?
  3. Miért nem történt tudomásulvétel vagy bocsánatkérés az áldozatok felé, akik sérültek az Őrtorony eljárásmódja miatt?
  4. Miért ismerik el különböző rendőrhivatalnokok, hogy Jehova Tanúi nem működnek együtt velük, amikor gyermekmolesztálást vizsgálnak Angliában?

Az ilyen kérdések elvárják a becsületes, keresztény választ, segítendő a közösségnek megtudni, hol az igazság. És segítené Jehova Tanúi társainkat is látni, hogy a helyi Fiókhivatal semmit nem rejteget, és azt szeretné tenni, ami jó/jogos (right) gyermekeiknek.

Jóhiszeműen tekintek előre találkozónkra. Miként a Vezető Testület 2002. 05. 24-i minden gyülekezetnek írt levelében kijelentette: "A gyülekezet erkölcsi tisztasága folytatódik a 'hű és bölcs rabszolgával' (Máté 24:45) való élő kapcsolattal." Ez adja a reményt számomra, hogy gyümölcsöző alapot találunk a Vezető Testület arra való buzdításában, hogy a keresztény utat válassza azáltal, hogy magasabb prioritást ad gyermekeink védelmének abban a vallásban, ami állítólag az egyetlen csatorna Istenhez. Köszönöm figyelmeteket, és levelemmel együtt küldöm meleg keresztényi szeretetemet.

Őszinte tisztelettel:

William H. Bowen
"Silentlambs"

A Fiókbizottság válasza

WATCH TOWER
BIBLE AND TRACT SOCIETY OF BRITAIN
THE RIDGEWAY LONDON NW7 1RN
TELEPHONE 020 8906 2211

September 11, 2002

Mr. W. Bowen
P O Box 311
CALVERT CITY KY 42029

Tisztelt Bowen Úr!

Megkaptuk 2002. szeptember 14-én kelt levelét, melyben találkozót kér az angliai Fiókbizottsággal.

A Fiókbizottság tisztelettel elutasítja az Ön kérését hogy találkozzon velük. Nem látják ésszerűnek, hogy megvitassák az Ön levelében felhozott kérdéseket. Jehova Tanúi álláspontja ebben a komoly kérdésben már nyilvános dokumentum tárgya. Kiadványaink következetesen és egyértelműen kiemelik sok éve, hogy a gyermekmolesztálás iszonyatos és elfogadhatatlan gyakorlat. Erősen hisszük, hogy az áldozatoknak együttérzés kell szerető személyes támogatással együtt, és már állást foglaltunk téve azt, amivel ilyen segítséget nyújthatunk.

Szívélyes üdvözlettel:

Watch Tower B.&T. Society of Britain

Company registered In England No. 3858051*
Charity Reg. No. 1077061.
Registered Office: IBSA House
The Ridgeway London NW7 1RN United Kingdom

Képek Bill Bowen angliai látogatásáról: