Egyre melegebb a helyzet a gyermekmolesztálási ügyekben

Egyre melegebb a helyzet a gyermekmolesztálási ügyekben, melyeket nagy számban hozott napfényre Bill Bowen, a "silentlambs" honlap alapítója. Úgy tűnik, a kesztyűs kézről lehúzták a kesztyűt és a szervezet valódi arca egyre nyilvánvalóbbá válik.

Az utóbbi hadműveletei az Őrtoronynak különösen alattomosak és pontosan visszatükrözik azt a taktikát, amit ellenünk használtak amikor "merészeltünk" kérdezni és kiálltunk azért, amit igaznak véltünk. A hasonlóság jól mutatja a szervezet által gyakorolt centralizált hatalmat.

Közzé tesszük a Társulat legutóbbi sajtónyilatkozatát, néhány levelet és cikket amit átadtak nekünk.

Bill Blackmore

Megjegyzés: az NBC Dateline adása többszöri halasztás után került adásba, már 2001 nyarán leforgatták.


Jehova Tanúi Közösségi Információs Irodája
Sürgős megjelenésre!

May 8, 2002

NYILATKOZAT

Összhangban azzal, amit a Biblia tanít, Jehova Tanúi vénei "legeltetik isten gondjaikra bízott nyáját" Minden gyülekezeti tag szellemi jólétét elméjükben tartják. (1Pt 5:2) Ez a pásztori munka bizalmasan történik, a gyülekezet és a benne lévők iránti tisztelettel. Amint a helyi vén érdeklődik egy gyülekezeti tag szellemi egészsége iránt, szintén érdeklődik a gyülekezet mint egész szellemi jóléte iránt is. Valójában megkívántatik tőlük a Szentírás szerint, hogy ügyeljenek a gyülekezet tisztán és egységben tartására (1 Korinthus 1:10). Nem születik sietős döntés az eljárásban. Soha nem célja a helyi véneknek, hogy eltávolítsanak valakit a gyülekezetből. Inkább minden erőfeszítést megtesznek, összhangban Pál szavaival, hogy "megpróbálják helyreigazítani az ilyen embert a gyengédség szellemében" - Galaták 6:1.

Contact: J.R. Brown
telephone: (718) 560-5600


Következzék a levél, amit a hétfőn a Pandelo család ügyében felállított bírói bizottság nyolc tagjának írtak (általában három tagja van a bírói bizottságnak). A bizottság átvette ezt a levelet és a Pandelo család elment. Még nem kaptak választ vagy döntést.


Bradley Beach gyülekezet Vének Testülete
Angol Gyülekezet
Bradley Beach, New Jersey

Watchtower Bible and Tract Society
200 Watchtower Drive
Patterson, NY 12363-9205

A véneknek Jehova Tanúi Bradley Beachi Angol gyülekezetébe.

Ez a levél a válaszunk "meghívástokra" hogy találkozzunk a bírói bizottsággal "hitehagyás vádját" illetően, "bizonyítékaitok" alapján és "tanúkkal" akiket állítani fogtok.

Először is, én Carl Pandelo és feleségem, Barbara Pandelo tagadunk minden vádat vagy állítást melyet előhoztok hitehagyásunkat illetően. Nem tettünk semmi szégyellni valót, erkölcstelent vagy írásellenest, és nem fogunk válaszolni semmit a vádra, kivéve hogy félreérthetetlenül tagadjuk ezt a vádat

Másodszor: ügyvédünkhöz írt leveletekben kijelentitek, hogy szeretnétek "ha jelen lennénk és szeretnétek segíteni, ha bizonyos kételyeink vannak". Válaszolva erre, úgy érezzük, hogy mint a gyülekezet "pásztorai", a kijelentésetek, hogy segíteni szeretnétek nekünk képmutató, mivel feleségem nem járt a Királyságtermi összejövetelekre 1998 óta, miképp én sem az elmúlt két évben. A körzetfelvigyázó számos látogatásai során ez idő alatt soha nem találkoztunk a Bradley Beach-i vénekkel sem a körzetfelvigyázóval, hogy "segítsenek" nekünk, sem a polgári bírósági per után, melyet apám ellen folytattak, egy pedofiliával és lányunk szexuális megbecstelenítéssel vádolt Jehova Tanúja ellen. A szexuális megbecstelenítéssel kapcsolatos per után találkoztam a Hackensack gyülekezet bírói bizottságával, hogy vádat emeljek A.V. elnöklő felvigyázó ellen, mert hamisan tanúskodott. A bírói bizottság előtt A.V. elismerte (előttem és más vének: W.G. és A.S. előtt), hogy jóllehet hazudott, amikor továbbították az ügyet Brooklynba, azok azt mondták, hogy vessék el a vádat. Ezt W.G. mondta nekem. Ő tájékoztatott, hogy jóllehet valóban hallotta, hogy V. elismerte a hazugságot, nem tehetett semmit, mert kegyelmet kapott a főhivataltól, aki nem adta neki vissza az ügyet.

Harmadszor: tekintve ezt és tekintve a véneknek elkövetkező igazságtalanságait a főhivatal irányítása alatt, lányunk szexuális molesztálási ügyén túl feleségemet érzelmileg megviselte a szellemi zaklatás, melyet azok okoztak családunknak, akiket szerettünk, és akikben bíztunk. Ez fájdalmas és káros volt számunkra szellemileg, érzelmileg és pszichikailag. Ezért elárultnak éreztük magunkat vallási vezetőink által, nem csak néhány egyén miatt, hanem különösen azoknak a teljesen megromlott viselkedése miatt, akik a gyülekezetben és a Béthelben a gyermekmolesztálási ügyekben "vezetők". A "hitehagyott"-kénti megbélyegzésünk és általuk vádolva lennünk - úgy véljük igazságtalan.

Negyedszer: én és a családom leveleket és halál-kívánságokat kaptunk "barátoktól" (JT tagok), mert nyíltan beszéltünk a gyülekezetben a szexuális zaklatásról. Megtalált minket a média és kérték, hogy mondjuk el történetünket ezekkel az ügyekkel kapcsolatban. Nem mi kerestük a médiát. Mi elmondtuk az igazságot, amit a vének képtelenek megtenni. Szülőként jogunk van rá, hogy beszéljünk és megvédelmezzük gyermekünket a ragadozóktól akik védelmet és rejteket kapnak, beleértve az engedélyt, hogy molesztálják újra az áldozatokat akik előjönnek, a velük való bánásmódotok által. Ha a ragadozó családtag Jehova Tanúi Keresztény Gyülekezetében, a molesztáló családjának többi tagjától elvárt, hogy maradjon csendben, még ha ő is az áldozat, így "nem hozva szégyent Jehova nevére". A Biblia int ez ellen, elmondva " aki jobban szereti apját vagy bátyját vagy nővérét vagy anyját mint engem, nem méltó hozzám" - ezek Krisztus szavai. A keresztény tanítás ellen való megengedni, hogy a szexuális zaklatás állandósuljon a gyülekezetekben és azokat figyelmeztetni, akik előállnak és beszélnek róla. Jogom van mint szülőnek megvédeni a fiatalabb lányomat az érzelmi védtelenségtől, és mi ezért nem járunk többé a Királyság-termi összejövetelekre. A ti választásotokkal, hogy elkerüljétek a családunkat felvéve ezt az álláspontot, és most, hogy a műsor adásba kerül ebben a hónapban a Dateline-ban, az Őrtorony jónak látta leveleket kiküldeni "hitehagyás" és "megoszlás okozása" vádakkal, ti magatok okoztok megoszlást a családokban és ti magatok váltok hitehagyottakká, és ti viselitek a súlyos felelősséget Nagy Teremtőnk előtt.

Nem fogunk elmenni, se találkozni a vének testületével, vagy beszélni velük, mivel elvesztegették bizalmunkat annyiszor az évek során a szexuális zaklatási ügy során. Ez tetőzött mostanában, amikor C.H. felhívott és próbált csapdába ejteni minket, hogy azt mondjuk, amit ők hallani akartak az S.S. általi bírói eljárásban a telefonon anélkül, hogy előre tudatták volna velünk. Ez szégyenletes, keresztényietlen és kiérdemli legmélyebb bizalom- és tekintélyvesztésünket valaki iránt, akit szerettünk és akiben bíztunk.

Meleg keresztényi szeretettel:

Carl és Barbara Pandelo
valamint leányuk aláírása


Forrás: http://www.newsday.com/mynews/ny-nywit082698508may08.story

Jehova Tanúi állítólagos szexuális molesztálása

Ron Howell cikke
2002. május 8.

Néhány Jehova Tanúja azt mondja, hogy a csoport elfedi a széles körű szexuális gyermekmolesztálást az egyházban, melyet Brooklynból irányítanak és arról ismert, hogy a követőket ajtóról - ajtóra küldi, hogy új tagokat szerezzenek.

"Mivel Jehova Tanúi zárt közösség ... a teljes ügy a szexuális molesztálók védelmezéséről a családtagok közt igen súlyos" mondja Barbara Pandelo (N.J, Belmar) aki Jehova Tanúja.

Pandelo elmondja, hogy 1988-ban lányát szexuálisan molesztálta egy rokon, aki szintén JT.

Ő egyike a számos bírálónak az államban, akit utasítottak a helyi felettesek, hogy jelenjenek meg egy különleges meghallgatáson. Pandelo és mások elmondták, hogy célponttá lettek, mert nyíltan beszéltek, különösen a szexuális zaklatásokról.

JT nemzetközi szóvivője, aki elmondta hogy hatmillió tagjuk van világszerte, határozottan tagadta az állításokat.

"Nem lehet valaki ismert szexuális bűnös és tarthatja meg felelősségteljes helyzetét a szervezetben" mondta JR Brown, a szóvivő. "Nagyon erős és határozott eljárásunk van a szexuális molesztálás kezelésére, ha felbukkan".

Kentuckyban William H Bowen, egy tag, elmondta, hogy Jehova Tanúi egy "pedofil paradicsomot" hoztak létre, mert hagyományuk a titkosság és idegenkednek a zaklatás komoly kivizsgálásától.

Bowen elmondta, hogy mint vén próbált kivizsgálni egy szexuális zaklatást, de a gyülekezeti vezetők azt mondták másfél éve neki, hogy "hagyja Isten kezében".

A múlt évben elindított egy weboldalt, a www.silentlambs.org -t, amelyen állítja, hogy számtalan szexuális zaklatást követnek el a tagok és lepleznek el a hivatalosok.

"Ez a módszerük, hogy megszabaduljanak tőlünk" mondja Bowen utalva a helyi meghallgatásokra.

Bowen és Pandelo fenntartják, hogy az ajtókon való becsöngetés és térítés hagyománya problémákat hoz a vallásnak. "Amikor JT-i ajtóról ajtóra mennek, mindenkivel beszélnek" mondja Pandelo asszony,egy háztartásbeli. "Sok esetben az emberek (az újak) hozzák ezt (a szexuális zaklatás) tendenciát a gyülekezetbe."

Pandelo elmondja, hogy habár nem volt istentiszteleten a helyi gyülekezetben 1998 óta, fél , hogy kiközösítik. Minden gyakorló tag, még ha régi barátok vagy rokonok is, kötelesek lennének elkerülni őket, mondja. "Úgy tekintenek, mintha halott lennél."

A hétfői meghallgatáson a nő és férje, Carl, nem tárt elő szokásos védekezést, "Átadtunk egy levelet és aztán eljöttünk" mondta.

Jehova Tanúi szóvivője, Brown elmondta, hogy csak egy meghallgatást tartottak mostanáig és nincs akció senki ellen.

Copyright 2002, Newsday, Inc.

Sajtónyilatkozat

Az Őrtorony kijelentette, hogy nem szeretne információt adni az elkövetkező bírói meghallgatásokról, melyeket azok ellen folytatnak le akik a Dateline mősorban szerepelnek. Az mondják, szorosan ragaszkodnak az "egyházi előjoghoz" és nem szeretnének bármi információt közzétenni azon kívül, hogy az nem kapcsolatos a silentlabs-al, hanem valami más megszegésével Isten törvényének. Az alábbi nyilatkozattal felkérjük az Őrtorony-t, hogy mindenkivel közöljék bármiféle vádjukat vagy információjukat Isten törvényének megszegéséről amit ellenünk, Carl és Barbara Pandelo, Barbara Anderson és William H. Bowen ellen felhoznak. Ennek a nyilatkozatnak egy aláírt másolatát elfaxoltunk az Őrtorony Közösségi Információs Osztályának és bárkinek aki kér egy példányt. Határozottan tagadjuk bármiféle megszegését Isten törvényének és követeljük, hogy a WT hozza nyilvánosságra az alapját ezeknek a bírósági meghallgatásoknak. Ezennel lemondunk "gyülekezeti előjogunkról" és kérjük, hogy a nyilvánosság ismerje meg a pontos bizonyítékokat és vádakat ellenünk.

Carl and Barbara Pandelo
Barbara Anderson

Nyilatkozat az információ felszabadításáról

Én, William H. Bowen ezúton szabaddá teszek bármilyen személyes vagy bizalmas információt, amely a bizalmas aktákban rólam szerepel, vagy bármilyen bizonyítékot, ami a tanúságokban, a tanúktól származó írásban vagy más módon az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulatnál vagy bármely képviselőjüknél felmerül. Üdvözölném és kérem, hogy bármi információ a bírói meghallgatásomat illetően nyilvánosságra és a sajtóhoz kerülne megfelelve bármilyen kérdésre Isten előtti helyzetemről, személyes viselkedésemről vagy bármilyen kérdésben személyes becsületemet és tisztességemet illetően.

Jaj a pásztoroknak, a kik elvesztik és elszélesztik az én mezőmnek juhait, azt mondja az Úr. Azért ezt mondja az Úr, Izráel Istene a pásztoroknak, a kik legeltetik az én népemet: Ti szélesztettétek el az én juhaimat és űztétek el őket; és nem néztetek utánok; ímé, én megbüntetem a ti cselekedeteiteknek gonoszságát, azt mondja az Úr.
Jeremiás 23:1-2

William H. Bowen

(A Newsday összeállítása)