How to get...

Jehova Tanúi - Hogyan nyithatjuk fel a szemüket?

Írta: David A. Reed, egykori Jehova TanújaBibliai teszt

Ezt a "tesztet" elkészítve segíthetünk egy Jehova Tanújának, hogy újra átgondolja a Krisztussal való kapcsolatát:

Ez a Bibliai Teszt az alábiakban négy lehetőséget kínál fel, hogy ti. az adott bibliai szakasz vajon mindenkire, néhány emberre, egyáltalán senkire sem - illetve rá vonatkozik-e.

"Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e?! Önmagatokat vizsgáljátok meg! Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok."-2Korintus 13:5, Öf. Mindenki
Néhányan
Senki
Én
"ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. 'Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.'"-János 14:17,18, Öf. Mindenki
Néhányan
Senki
Én
"... e titoknak, a bennetek lakó Krisztusnak ?"-Kolossé 1:27, Csia Lajos f. Mindenki
Néhányan
Senki
Én
"hogy Krisztus lakjék szívetekben?"-Efézus 3:17, Öf. Mindenki
Néhányan
Senki
Én
"Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte Fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: 'Abbá, Atya!'"-Galata 4:6, Öf. Mindenki
Néhányan
Senki
Én
"Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van?"-Róma 8:9,10, Öf. Mindenki
Néhányan
Senki
Én
"Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem."-Jelenések 3:20, Öf. Mindenki
Néhányan
Senki
Én
"Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. ? Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek."-János 3:3-7, Öf. Mindenki
Néhányan
Senki
Én
"Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el;"-János 6:37 Mindenki
Néhányan
Senki
Én
"Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott: "Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!"-Apcsel 7:59, Öf. Mindenki
Néhányan
Senki
Én
"háromszor kértem az Urat - De ő ezt mondta nekem: "az én erőm erőtlenség által ér célhoz" Krisztus ereje ?"-2Korintus 12:8-9, Öf. Mindenki
Néhányan
Senki
Én
"... mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő Uruk és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják"-1Korintus 1:2, Öf. Mindenki
Néhányan
Senki
Én
"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek."-Máté 11:28-29, Öf. Mindenki
Néhányan
Senki
Én
<<< Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább >>>