A Mátrix - posztmodern Biblia?

A Biblia civilizációnk alapműve. Korunk valláspótléka, a posztmodern világnézet a modernizmusból kiábrándulva, de relativizmusa, minden Igazsággal szembeni cinizmusa miatt a média, különösen az informatika világába menekülő, teljes szabadságot hirdető eszmerendszere is igyekszik saját alapművet létrehozni. Talán ezért készült a Mátrix c. film, melynek rajongói közül többen párhuzamokat vélnek felfedezni a Bibliával.

Isten hozott ...a Való Világban !

A posztmodern-szabadság tökéletes képét adja a modern média-technológia. A képek felületes, tünékeny, végtelenül képlékeny világa, és az élet minden területére kiterjedő inváziója miatt a média tökéletes hordozója a posztmodernnek. A média egy művi, virtuális valóságot teremt, ami teljesen megfelel a posztmodern felfogásnak. Gene Veith szerint "a posztmodern szavakról való lemondása a képek érdekében, az értelem helyettesítése érzelmi élményekkel, a tartalmasság helyett a szórakozásra irányuló vágy mind műfaji sajátosságok. A TV-néző alárendeli magát az összefüggések nélküli képeknek, külsőségeknek, a felszínnek - egyszóval a posztmodernnek. A posztmodern feloldja a valóság és a fantázia, a tények és az elképzelések közti különbséget. Ez lehetne a posztmodern mottója: "Élvezd a felszínt!"
Forrás: apologia.hu

Ismerős helyzet. Ebben élünk. A film Möbius szalag szerűen önmagába kanyarodik: posztmodern nyelven mond véleményt a posztmodernről. A diagnózis: csak külső beavatkozás mentheti meg az emberiséget, saját erőből nem képes helyreállítani az önmaga okozta katasztrófa következményeit. Ezt a folyamatot a Biblia a megváltás történetében mutatja be. Isten lehajol hozzánk, és elküldi a megígért Messiást, Jézust.

Vannak, akik Neo-t, a film főhősét ilyen messiásnak látják (Morpheus is). De a párhuzam itt sántít, mert a Biblia Jézusa kívülről jött, ez inkább Morpheus lenne, Neo legfeljebb egy apostol. A film őstörténete ("Tudod, hogy az első Mátrix hibátlan emberi világnak indult, amelyben senki se szenved...és mindenki boldog ? ... Ezért tervezték át a Mátrixot mai formájára.") egyértelmű utalás Ádám és Éva tökéletes világára, és arra, hogy az emberek akarata miatt lett olyanná, amilyen ma. A Trinity, Nabuchadnezzar, Zion, Adam's Street nevek szintén ilyen párhuzam - törekvések. Zion (a Bibliában: Sion) esetében is sántít a párhuzam, mert a Jelenések könyve szerint Sion a mennyből száll le. A film utolsó szavai jobban tükrözik a messiási jelleget, hiszen az emberek felébresztéséről szólnak.

"Most rám figyelsz vagy a piros ruhás nőt bámulod ?"

Természetesen az emberek számára fontos értékekről is szó van a filmben: Igazság, sors, szabadság.

Filozófiai szinten az Igazság, az értelem és az átfogó hit struktúrái összedőltek. Populáris szinten ez azt jelenti, hogy abban hihetsz, amiben akarsz, kitalálhatod, kiválogathatod és összekeverheted saját lelki koktélodat.
Forrás: apologia.hu

Ez megint csak a Mátrix módszere. A film igen tág körű, de felszínes utalásokat tartalmaz valós világuk szellemi alkotásairara (buddhizmustól az Óz a nagy varázslóig). Így homályosítja el a bibliai párhuzamot a távol-keleti filozófiák és küzdősportok idealizált bemutatása. A film egyik kulcsmondata, a "Nincs kanál" a buddhista világkép igen leegyszerűsített, így könnyen popularizálható sűrítése.

"Hiszel a sorsban, Neo ? - Nem. - Miért ? - Szeretem, ha én irányítom az életemet. - Pontosan tudom, hogy mire gondolsz. Emlékszel majd, hogy nem hiszel sorsról szóló blablában. A saját életed ura te vagy. Emlékszel ?" Ez a posztmodernizmus egyik igen vonzó alapeleme: a teljes szabadság.

Nem kérdezzük többé, hogy valami igaz-e, de még azt sem, hogy működik-e. Csak azt, hogy tetszik-e.
Forrás: apologia.hu

Ez kellő alapot teremt a posztmodernizmus három legvonzóbb ígéretének: kreativitásnak, toleranciának, és a közösségének. De ez a kreativitás behatárolt, csak a rendszeren belüli dolgok és képességek felhasználásán alapszik. A tolerancia által létrehozott közösség is hamis, mert nem az egyének egymás közötti szeretetén alapszik, hanem a csoportba beolvadó, abban feloldódó egyén illúziója.

A Biblia Istene viszont az ő Fiában való hit által valódi szabadságot, közösséget, kreativitást, szeretetet ajándékoz nekünk.

Elmondom, miért vagy itt. Azért, mert tudsz valamit.

Elmondom, miért vagy itt. Azért, mert tudsz valamit. Bár magad sem tudod, mi az. De érzed. Érezted egész életedben. Zűr van a világgal. Nem tudod, mi, de létezik. Mint szilánk az agyadban...ami megőrjít. Épp emiatt jöttél el hozzám.

Az emberek az igazi kérdésekre nem kapnak választ a rendszeren belülről. Ezért kellett egy film, amely magát rendszeren kívüli válaszként adja el. Sokan hallgattak a hívására.

De van egy régebbi hívás:

Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
Máté evangéliuma 11:28-30