Néma Tanúk / Silent Witnesses

Az ausztráliai TV riport szövegének átirata, amely a szexuális elleplezésekről 2002. szeptember 22-én volt látható a Chanel 9 Sunday Program c. műsorában. Köszönjük a Chanel 9-nek és a Sunday Programnak a professzionális és jószívű programot, ami a tényekkel foglalkozott, nem a szenzációhajhászással!


Chanel9 GRAHAM DAVIS, RIPORTER: A Melbourne Tennis Centre-ben a sport istenei a valódi dolgoknak adtak lehetőséget, amint 10.000 torok dicsőítette a Mindenhatót. Ők csak néhány a 60.000 ausztrál közül, akik az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulatot követik, vagy ahogy jobban ismertek: Jehova Tanúi.

SZÓNOK: Buzgó hirdetőinek kell lennünk Isten királyságának, ragyogva mint a világ világosságai.

RIPORTER: Ők határozott evangelisták, akik feltűnnek ajtónknál, hirdetik Armageddont és az igaz hívők részére eljövő Paradicsomot.

SZÓNOK: Menjünk vissza mindenkihez, aki a legkisebb érdeklődést is mutatja, még ha nem is hagytunk ott traktátust.

RIPORTER: Ámde mint látni fogjuk, a pásztorok - ahogy az egyház vezetői ábrázolják magukat - földi poklot teremtettek néhányuknak a nyáj legsebezhetőbbjei közül, és ők törvényen kívüliek a szó klasszikus értelmében: kívül helyezték magukat a törvényeken, melyek védelmezik a gyermekeket a szexuális visszaéléstől. Hogy érzel irántuk?

webb

NATALIE WEBB, GYERMEKMOLESZTÁLÁS-ÁLDOZAT: Feldúltság. Kiábrándultság. Düh.

RIPORTER: Ma az áldozatok, mint Natalie Webb, először emelnek szót, vádolva az egyházat az ellenük elkövetett bűnök elleplezéséért. Őt saját apja molesztálta, Victor, egy látszólag tiszteletre méltó tagja a Bentleigh gyülekezetnek Melbourne külvárosában.

NATALIE WEBB: A legkorábbi emlékem egy fürdés a kádban apámmal és hogy ő megérintett, és más dolgokból úgy vélem, kb. négy éves lehettem akkor.

RIPORTER: Négy éves?

NATALIE WEBB: Aha, négy.

RIPORTER: És meddig folytatódott a molesztálás?

NATALIE WEBB: Addig míg .... épp 17 lettem.

RIPORTER: 17?

NATALIE WEBB: Mmm-hmm.

RIPORTER: És valószínűleg eljutott addig, hogy...

NATALIE WEBB: Az érintéstől a közösülésig, behatolásig.

RIPORTER: Natalie rettenetes titkával ért egészen házasságáig - apja ragyogott, mint mindenki más, az esküvője napján. Akkor, nem bírván tovább hordozni, elmondta történetét a gyülekezeti vénnek, Maurce Hadley-nek. Tett ő bármiféle javaslatot, hogy a rendőrséget kéne értesíteni?

NATALIE WEBB: Egyáltalán nem. Pont ellenkezőleg. Maurice az mondta nekem, hogy a hatóságokat nem kellene értesíteni, mert ez rossz tanúbizonyság lennel és hogy ők [a vének] képesek kezelni az ügyet.

RIPORTER: Tehát Maurice Hadley határozottan mondta neked, hogy ne menj a rendőrségre?

NATALIE WEBB: Igen, igen és hogy pszichiátriára vagy pszichológushoz se, mert nehézségeim voltak.

RIPORTER: Mért tiltotta, hogy pszichiátria vagy pszichológus lásson téged?

NATALIE WEBB: Mert ők világiak, és talán Sátániak és megtölthetik a fejem mindenféle szeméttel.

RIPORTER: Hihetetlen, de Natalie története szokásos, nem pedig kivételes a Jehova Tanúi közt molesztált gyermekek közül. Simon Thomas 12 éves voltamikor prédája lett egy férfinak, Robert Souternek a Corrimal gyülekezetből NSW déli partjáról. Mégis, amikor Souter elismerte bűnét a gyülekezet véneinek, azok megengedték hogy továbbra is Jehova Tanúja legyen. Továbbra is molesztált más gyermekeket.

Volt e valamiféle javaslat, hogy bárki a rendőrséghez forduljon emiatt? [NSW = New South Wales / Új Dél Wales - a ford.]

thomas

SIMON THOMAS, GYERMEKMOLESZTÁLÁS-ÁLDOZAT: Nem, egyáltalán nem. Szüleim beszéltek a helyi vénekkel, ők beszéltek az utazófelvigyázókkal, és azok azt mondták, hogy nem kellene a rendőrségre menni és a legjobb dolog a gyülekezet tisztántartása érdekében nem mondani semmit, többet imádkozni és várni Jehovára.

RIPORTER: Hogy lehet tisztán tartani a gyülekezetet az elhallgat(tat)ással és elleplezve olyasmit mint ez, amikor a személy aki tisztátalan megengedik, hogy bennmaradjon?

SIMON THOMAS: Hát, nem tudom. Nem tudom.

RIPORTER: Napjainkban, nyugtalanító válasz, teljesen bizonyos, hogy az Őrtorony Társulat rutinszerűen próbálja elferdíteni az igazságszolgáltatás menetét a gyermekmolesztálási esetekben, akadályozva a rendőrségi vizsgálatot.

JIM DONALD, EGYKORI VÉN: Nos, ez az én példányom a vének könyvéből és ezek az én kézzel írt jegyzeteim a körzetfelvigyázó tollbamondásáról.

RIPORTER: Jim Donald egykori gyülekezeti vén most megzörgeti a harasztot testvérei körül, egy ilyen érzékeny rendelkezés részleteivel, amely soha nem volt papírra vetve.

JIM DONALD: Ez egy levél minden vének testületének.

RIPORTER: És itt azt mondja "a gyermekmolesztálás titkos". Mit mond ez itt számunkra?

JIM DONALD: Ez azt mondja: "Ha szociális munkások vagy rendőrök vagy más hatóságok kérdeznek, ne fedd fel, hogy vallomás történt. Haladéktalanul vedd fel a kapcsolatot a Társulattal"

RIPORTER: Szóval ha a gyermekmolesztáló azt mondta: "Igen, megtettem", akkor ezt nem mondtátok el a rendőrségnek?

JIM DONALD: Nem, semmiképp sem [mondtuk el].

RIPORTER: Szerinted ez akadályozás?

JIM DONALD: Nyilvánvalóan. Nyilvánvalóan.

RIPORTER: Jim Donald egy Békebíró (Justice of Peace), aki valaha Jehova szavát terjesztette mint gyülekezeti vén az észak NSW-i városban, Glenn Innesben. Most elhatározta magát, hogy a világ híreit terjeszti újságjában, miután elhagyta az egyházat négy éve.

JIM DONALD: Ellenálltunk a hatóságok minden közeledésének aziránt, hogy önként átadjunk bármilyen információt.

RIPORTER: És ez volt az, amiben nem működtél együtt?

JIM DONALD: Abszolút. Tudod, minden eset, mint ez, olyannak látszik, mint támadás a tiszta imádat és Jehova neve ellen, és ahogy az nevezik, a teokratikus hadviselés lép életbe.

RIPORTER: Teokratikus hadviselés?

JIM DONALD: Igen.

RIPORTER: Mit jelent ez?

JIM DONALD: Azt jelenti, hogy harci helyzetben vagyunk.

RIPORTER: A rendőrséggel? Az állammal?

JIM DONALD: Az állammal.

ANDY FARRELL, EGYKORI TAG: A teokratikus hadviselés alapjában véve azt jelenti, hogy elfogadható a hazugság vagy a dolgok elleplezése ha ez Isten céljaira nézve jó.

RIPORTER: Andy Farrell öt évvel ezelőtt hagyta el Jehova Tanúit élethosszig tartó kapcsolat után.

ANDY FARRELL: Nem nézik el a törvényszegést "fekete-fehér" ügy, mondjuk gyilkosság vagy ilyesmi esetén, de bizonyosan van egy sereg kisebb méretű probléma, amit az egyház házon belül próbál kezelni, melyek valószínűleg a törvény hatálya alá tartoznak.

RIPORTER: Gyermekmolesztálás?

ANDY FARRELL: Igen, pontosan.

RIPORTER: Van nálad egy írásos "házkutatási engedélyek és idézés". Mit mondtak neked?

JIM DONALD: Próbáltak erővel behatolni a [Királyság-] terembe. Nos, minket arra buzdítottak, hogy álljunk az ajtó elé, és önként ne nyissuk ki nekik.

RIPORTER: Az egyház hivatalosan tagadja hogy tudna bármiféle teokratikus hadviselésről, de Jim Donald beszámolóját a szóbeli utasításról, hogy ne működjenek együtt a rendőrséggel, megerősítette a Sunday-nek egy másik egykori vén, de őt nem filmez(het)tük le. Erről semmilyen papír nincs, ugye?

JIM DONALD: Nincs.

RIPORTER: Egyáltalán semmi nincs papíron?

JIM DONALD: Semmi.

RIPORTER: Gondolod, hogy ez azért van, mert a jogi osztályuk tudja, hogy problémájuk lehet ezzel a jövőben?

JIM DONALD: Ó igen, így gondolom.

RIPORTER: Mert nem akarnak nagy problémát ezzel, azért nincs [leírva]?

JIM DONALD: Abszolút, igen.

RIPORTER: És a férfi, aki valaha a Társulat jogásza volt, egyetért.

NAGYTISZTELETŰ (REV) WARRYN STUCKEY, EGYKORI ŐRTORONY TÁRSULATI JOGÁSZ: Úgy vélem, lehet egy gyakorlati hatása az igazságszolgáltatási folyamat megrontásának.

RIPORTER: Lehet?

REV WARRYN STUCKEY: Lehet gyakorlati hatása.

REV WARRYN STUCKEY A GYÜLEKEZETÉNEK BESZÉL: Kezdjük el szolgálatunkat együtt elénekelve elsőként a 673-an éneket: "There is a Redeemer"

RIPORTER: Nagytiszteletű Warryn Stuckey elhagyva a jogászi pályát és Jehova Tanúit anglikán lelkész lett. Ez fizikailag kis út volt, mert temploma egy kőhajításnyira van az Őrtorony Sydney-i főhadiszállásától. De személyesen és teológiailag jelentős elszakadás volt, és mint egykori vén és egykori igazgatója az Őrtorony társulatnak, potenciális tanú egykori társaival szemben.

REV WARRYN STUCKEY: El tudom képzeli, ha ez volt a helyzet más bűntetteknél, mint gyilkosság vagy ilyesmi, hogy teljesen együttműködtek volna, és ebben az esetben miért nem javasolták ezt, hogy van valami, amit védelmeznek.

RIPORTER: Az egyház jó hírnevét, vagy talán gyermekmolesztálókat?

REV WARRYN STUCKEY: Vagy különösen gyermekmolesztálókat.

RIPORTER: Jehova Tanúi valójában rutinszerűen védelmezik a pedofilokat a törvénytől - mint Robert Souter esetében, megengedik, hogy újra és újra elkövessék. Ezt mondhatjuk "Pedofil-paradicsomnak" is. Egyetért ezzel?

JIM DONALD: Igen, hallottam már ezt, igen.

RIPORTER: Egyetért vele?

JIM DONALD: Igen

RIPORTER: Tényleg?

JIM DONALD: Igen.

RIPORTER: Pedofil-paradicsom?

ANDY FARRELL: Igen.

RIPORTER: Egyetért ezzel?

ANDY FARRELL: Azt hiszem, ez igaz.

RIPORTER: Nos ez volt a Királyság-terem épülete?

SIMON THOMAS: Igen.

RIPORTER: És a legnagyobb árulás mindannyiuk ellen, túl a kisgyermekek szenvedésén, hogy az egyház a kimondatlan szenvedést a felnőttkorig kitolja.

SIMON THOMAS: Emlékszem, amikor először megérintett és csinált velem valamit én csak - ez volt a való élet... Rettenetes volt. Csak azt tudtam, hogy utána soha nem volt ugyanaz.

RIPORTER: Éveken át Simon Thomas magában hordta a tönkretett gyermekkor fájdalmát a Királyság-terembe. Most el szeretné mondani történetét, hogyan védte az egyház molesztálóját, Robert Soutert.

SIMON THOMAS: Ezt úgy állítják be, mint igazán kellemes, biztonságos helyet, de számomra nem volt az, és sok más gyereknek sem.

RIPORTER: Most már tudod, ugye, hogy miután Souter molesztált téged, másokat is molesztált, szép számmal.

souter

SIMON THOMAS: Igen

RIPORTER: Hányan voltak?

SIMON THOMAS: Személyesen tízet ismerek, de a rendőrségen azt mondták, hogy negyven körül volt.

RIPORTER: Még negyvenen?

SIMON THOMAS: Akikről tudnak.

RIPORTER: Utánad?

SIMON THOMAS: Utánam.

RIPORTER: Ha az egyház hallgat a kérésedre, mennyit menthettek meg volna ezek közül a gyerekek közül?

SIMON THOMAS: Hát mindet, úgy gondolom.

RIPORTER: Mindannyiukat - negyven gyereket?

SIMON THOMAS: Azt gondolom, mindet meg lehetett volna menteni.

RIPORTER: Ingleburn dél - nyugat Sydney-ben, terül el az Őrtorony Béthel vagyis Isten Háza, az ausztráliai főhadiszállás. Több, mint hárszáz ember él és dolgozik ebben az épületben, amely magába foglalja a kiadását és nyomtatását az Őrtorony anyagoknak hetven nyelven. A jogi oszály is itt van, minden gyermekmolesztálási esetről tudnak és az egyház gondosan irattározza ezeket, de nem jelenti a hatóságoknak. Az egyház az ilyen eseteket titkosként kezeli. Mégis, hány gyermekmolesztáló aktája van ott? Nos az egyház nyomatékosan közölte velünk, hogy ez nem ránk tartozik. De ebben a vizsgálódásban mindig Tanúkba botlunk, akik nem akarnak beszélni, nem a molesztálójuk miatt, hanem az egyházuk miatt . félve hogy elvesztik barátaikat, vagy még a családjukat is. Az egyház ezt a gyülekezet tisztántartásának nevezi. De nem a pedofiloktól, hanem bárkitől, aki az Őrtorony jó hírnevét veszélyezteti. Mit gondolsz, mit teszel most, hogy az egyház így bánt veled?

SIMON THOMAS: Nem tudom. Még meglátom. De inkább szólni fogok valamiért, mint hogy csöndben legyek és várjak ilyen sokáig.

RIPORTER: Meglepően, Simon még Tanúnak tartja magát, miközben Natalie Webb elhagyta az egyházat, képtelen lévén megegyezni a vaksággal, ami apja gonoszsága iránt mutattak.

NATALIE WEBB: Apám azt akarta, hogy nemi életet éljek állatokkal és leszbikus kapcsolatban legyek és minden ilyesmi.

RIPORTER: És elmondtad ezt nekik?

V. Webb

NATALIE WEBB: Ó igen, igen, tudták, de azt mondták "Nem szükségesek a részletek a döntés meghozatalához. Minket Isten vezet."

SZÓNOK: Jehova, mi szeretet - Istenünk, magasztos trónod elé jövünk és kérjük, hogy hallgass meg minket.

RIPORTER: Mielőtt részletesen megvizsgálnánk ezeket az eseteket, egy kis magyarázat szükséges, mi különbözteti meg Jehova Tanút, ami kételkedővé teszi bírálóikat hogy valaha is szégyenkezni fognak, reformálni az olyan állítások miatt, amik kierőltették a változást a főárambeli egyházaknál mint a római katolikus vagy anglikán. Van e mindazonáltal valami esély, hogy a szervezet megreformálhatja magát?

REV WARRYN STUCKEY: Nincs.

RIPORTER: Semennyire?

REV WARRYN STUCKEY: Semennyire.

RIPORTER: Szóval ha bármiféle reformja a gyermekmolesztálási ügyek kezelésében elindul, ez azért indul el, mert kényszerítve lesznek?

REV WARRYN STUCKEY: Igen

RIPORTER: Jehova Tanúi számára egy igaz vallás van - az övék. Jehova Isten az egyetlen Isten, az ő szava a Biblia, amit szó szerint vesznek. A teljes bemerítkezéses keresztelkedés jelképezi a teljes alárendelődést Jehovának és az ő egyetlen legitim hatóságának a földön, az Őrtorony Társulatnak. A Tanúk abban élnek, amit "Az Igazság"nak neveznek, mi, a többiek "a világban" vagyunk, melyet az egyház szerint Sátán irányít.

SZÓNOK: Ha elhatároztad, hogy szeretnél valami ilyesmit tenni a te tulajdonoddal, rendben, megteheted. De legyél ovatos, mert ez a világ be van csapva. Be van csapva a Gonosz által.

RIPORTER: És Sátán kísértései számosak. Jehova Tanúi nem házasodhatnak az egyházon kívülről, ami önmagában egy nagy szívfájdalom forrása. Mi volt az ok, ami elvezetett oda, hogy eljöttél?

JIM DONALD: Egyetértettem a fiam házasságával.

RIPORTER: A saját fiadéval?

JIM DONALD: A saját fiaméval, igen.

RIPORTER: És mi volt a baj ezzel?

JIM DONALD: Nos ő egy fiatal lánnyal házasodott össze, aki anglikán volt. Nos, minden más egyházat úgy tekintenek, mint az Ördögét. És azt mondták - idézem a férfit, aki akkoriban a fiók - koordinátor volt - " Nem adhatod a fiadat egy filiszteushoz".

RIPORTER: De a tilalmak folytatódnak. Jehova Tanú nem szavazhatnak, nem léphetnek be a hadseregbe, nem megengedett a karácsony megünneplése, még saját születésnapjuké sem.

ANDY FARRELL: A születésnapot azért, mert úgy vélik, túl nagy figyelmet irányít az egyénre. A karácsony, úgy vélem mindenki tudja, hogy sok karácsonyi szimbólum nyilvánvalóan nem keresztény, hanem más szokásokból ered mindenfelől a világból és ezt használják állításuk igazolására.

RIPORTER: És mindközül a legvitatottabb, Jehova Tanúi nem fogadhatnak el vérátömlesztést, egy olyan diktátum, ami egy homályos bibliai szakaszon alapul, és világszerte sokan életükkel fizettek érte.

REV WARRYN STUCKEY: Tizennyolc éves voltam akkoriban, a bátyám húsz. Meglőtte magát a szobában. Ö.. fejbe lőtte magát. Berohantunk a szobában, vér volt mindenütt - tudod, a füleiből folyt, az orrából, meg minden. Az első gondolatom az volt, hogy mondom a szüleimnek: " Akármit tesztek is, ne adjanak neki vérátömlesztést."

RIPORTER: Nos, agymosott voltál talán?

REV WARRYN STUCKEY: Agymosott voltam. Ezt gondoltam, neki nem kellhet vérátömlesztés. Ott haldoklik a bátyám előttem és ez az első gondolatom.

RIPORTER: A prioritásod.

REV WARRYN STUCKEY: A prioritásom.

RIPORTER: Mit érzel ezzel kapcsolatban?

REV WARRYN STUCKEY: Ó, a sírás határán vagyok most, ahogy rá gondolok. Olyan kőszívű volt... igen, ezt teszi a vallásosság.

RIPORTER: Rossz dolog.

REV WARRYN STUCKEY: Rossz dolog. Rossz dolog.

SIMON THOMAS: Némelyik pontosan itt benn, a [Királyság-] teremben...

RIPORTER: És itt van a gyermekmolesztálás, a kizsákmányolás minden eleme, árulás és elleplezés jelen van a történetben, mely Simon Thomassal történt. Ő épp az gyülekezetben molesztált téged?

SIMON THOMAS: Igen, a Királyság-teremben, igen, aha.

RIPORTER: Elképesztő.

SIMON THOMAS: Ez, visszatekintve, elképesztő.

RIPORTER: És ugyanilyen elképesztő Natalie Webb története. Az apja molesztálása összetevődött a kérges közönyével a gyülekezet vezetésének, amikor felhívta rá a figyelmüket. Feldúlttá váltál?

NATALIE WEBB: Nos megpróbáltam bevégezni az életem pár héttel később, mert megbirkózni ezzel, hm.

RIPORTER: Szóval öngyilkosságot próbáltál elkövetni?

NATALIE WEBB: Mm.

RIPORTER: Annak eredményeként kaptál volna valami segítséget tőlük?

NATALIE WEBB: Tanácsokat adtak, hogy ez az egész miattam volt, mert nem tudok megbocsátani apámnak, ezért nem tudtam megbirkózni a dologgal.

SIMON THOMAS: Nos, én azt mondták, hogy kitartani mindvégig ez... ez a hűség. Ez mutatja a hitedet. És azt, hogy hagyjam Jehovára, mert Jehova majd megoldja, de miért nem lehet leleplezni ezeket a dolgokat, amit történtek, és akkor hagyni Jehovára?

RIPORTER: A második részben sokkoló részletei lesznek ezekből a leleplezésekből. Igen, én csak a Natalie Webbet érintő szexuális molesztálási ügyről szerettem volna önöknek beszélni. És mi összeütköztünk a vénekkel, akik Jehova nevében és hátuk mögött az egyházzal harcban állnak a hatóságokkal.

Emlékszik, azt mondta nekik hogy nem kell a rendőrségre menni?

MAURICE HADLEY, GYÜLEKEZETI VÉN: Egyáltalán nem.

RIPORTER: Ők azt mondják, hogy így volt.

MAURICE HADLEY: Nos, akkor az ő szavuk van az enyémmel szemben, nemde?

RIPORTER: Mint sok gyermekmolesztálási áldozat, Natalie Webb is megtartotta titkát felnőttkoráig, de 26 éves korában nem bírta tovább. A férje folt az, aki végül dűlőre vitte a dolgot.

NATALIE WEBB: Felhívta apámat és azt mondta "Nem tudunk tovább élni ezzel. Nyilvánosságra kell hozni. Egy hetet adok, hogy a vénekhez fordulj".

RIPORTER: De Victor Webb nem tett semmit a vallomással kapcsolatban, úgyhogy ők léptek. OK, a férjed elment a vénekhez. Melyik vénhez ment?

NATALIE WEBB: Maurice Hadley.

MAURICE HADLEY: Maurice Hadley, igen, Én vagyok Maurice Hadley.

RIPORTER: Helló - Graham Davis vagyok a Sunday műsortól. Csak beszélni szeretnék önnel egy szexuális molesztálási esetről, ami Natalie Webb-el történt.

MAURICE HADLEY: Ó, igen.

RIPORTER: Ismeri a nő apját?

MAURICE HADLEY: Nos, valóban, ismerem.

RIPORTER Teniszezni szokott vele, ugye?

MAURICE HADLEY: (nevet) Honnan szedi ezeket az információkat?

RIPORTER: Nos, meg vannak a forrásaim. Áll még valamiféle kapcsolatban Vic-el?

MAURICE HADLEY: Ó, csak alkalmilag.

RIPORTER: Mit mondott a férjének Maurice?

NATALIE WEBB: Mmm, nos nagyon kiakadt és nem hitte el.

RIPORTER: Mert az apja olyan jámbor volt?

NATALIE WEBB: És mert meglehetősen barátok voltak.

RIPORTER: Mit gondol arról, amit a lányával csinált?

MAURICE HADLEY: Ó, azt gondolom, ez szánalmas. Abszolút gusztustalan.

RIPORTER: Miért .....

MAURICE HADLEY: És én soha-soha nem bocsátom meg annak az embernek a viselkedését.

RIPORTER: Mint elnöklő vén a helyi Királyság - teremben, Maurice Hadley bírói bizottságot állított fel; az utat ahogy a gyülekezet bánik mindenféle szabálytalansággal a dohányzástól a komoly bűntettekig.

NATALIE WEBB: Három vén volt ott, őt is beleértve, abban a bizottságban. És ők nyilvánvalóan - ahogy Maurice mondta nekem - beszéltek a Sydney-i Bétellel, eldöntötték maguk közt, hogy senki nem tudhat róla, titkos feddésnek kell lennie.

RIPORTER: Nos a bűnt, hogy szexuálisan molesztálta lányát annak négy éves korától, készségesen elismerte, erre minden amit Victor Webb kapott, a zárta ajtók mögötti feddés volt. Négyszemközti feddés?

NATALIE WEBB: Négyszemközti, aha, és hogy előhaladást kell mutasson a biblia tanulmányozásokon, met ez volt a baj vele - szellemi(ségi)leg beteg volt, ahogy mondták.

RIPORTER: És a legvégén, Nathalie Webb azt akarta, hogy kiközösítsék apját - zárják ki a gyülekezetből - a legvégső büntetés Jehova Tanúinak. Nem történt meg. Miért nem közösítették ki a gyülekezet vénei azért amit tett?

MAURICE HADLEY: Miért nem?

RIPORTER: Aha. ÖN mért nem?

MAURICE HADLEY: Nos, nem voltam döntéshozó.

RIPORTER: Az volt.

MAURICE HADLEY: Nem, nem. Csak egy voltam közülük - egy bizottsági tag voltam - egy bizottság tagja.

RIPORTER: Meg tudja mondani, miért nem közösítették ki?

MAURICE HADLEY: Nos, most nem tudom.

NATALIE WEBB: Egész életemben azt hittem, hogy ha valami rosszat teszel, kiközösítenek, és azt hiszem, egy kicsit megőrültem és csak nem tudom megoldani.

RIPORTER: Titkos mérlegelés, négyszemközti feddés, nem fordulás a megfelelő hatóságokhoz. Fordultak a rendőrséghez?

MAURICE HADLEY: ... amint méltányos - nem. Én nem.

RIPORTER: Mért nem.

MAURICE HADLEY: Nos ez olyasmi, amit a családnak kell eldöntenie és megtennie.

NATALIE WEBB: Maurice azt mondta nekem, hogy nem kellene a hatóságokat értesíteni, mert ez rossz tanúság lenne és hogy ők képesek lesznek kezelni a helyzetet.

RIPORTER: Szóval Maurice Hadley meglehetősen határozottan mondta...

NATALIE WEBB: Mmm-hmm, igen.

RIPORTER: ...hogy ne fordulj a rendőrséghez?

NATALIE WEBB: Igen.

MAURICE HADLEY: Igen, és én azt mondom, hogy ez nem igaz.

RIPORTER: Megesküdik rá?

MAURICE HADLEY: Határozottan megesküszöm.

RIPORTER: Soha nem mondtad ezt neki?

MAURICE HADLEY: Soha nem mondtam neki.

RIPORTER: Nos itt van valami, ami súlyt ad Natalie állításának - egy levél édesanyjától Maurice Hadleynek és a többi vénnek 1997-ben - " Az önök képtelensége és vonakodása hogy a rendőrséghez forduljanak azt mutatják, hogy örökké várhatnánk."

RIPORTER: A családnak elege lett és őmaga fordult a rendőrséghez.

NATALIE WEBB: Mivel soha nem volt dolgom a rendőrséggel. Nagyon nyugtalan voltam, de ők szívélyes , csodálatos emberek voltak, és meglepődtem. Több gondoskodást és törődést kaptam tőlük, mint a vénektől. Valódi gondoskodást.

RIPORTER: Victor Webbet bűnösnek találta a Victoria Állami Bíróság nyolcrendbeli szemérem elleni erőszakban (indecent assault) és hétrendbeli vérfertőzésben. Tíz év börtönt kapott, de a gyülekezeti vének a bűnözőt támogatták, nem az áldozatot.

NATALIE WEBB: Három képviselőt küldtek a gyülekezetből, hogy Apával legyenek, aha, és....

RIPORTER: A per alatt?

NATALIE WEBB: A per alatt, és senkit nem küldtek hozzám, és valójában tudomást sem vettek rólunk, amikor a bíróságra mentünk, még csak nem is beszéltek velünk. Azt hiszem azt gondolták, hogy Sátáni vagyok, vagy elindultam lefelé a lejtőn, igen.

RIPORTER: De az igazi gonosztevő még a rács mögött is támogatva van. Elment hozzá a börtönbe?

MAURICE HADLEY: Időnként meglátogatom.

RIPORTER: Szóval elmegy és megnézi a börtönben?

MAURICE HADLEY: Úgy kétszer egy évben.

RIPORTER: És mért teszi ezt?

MAURICE HADLEY: Mért teszem ezt?

RIPORTER: Mm.

MAURICE HADLEY: Nos, nem hiszi, hogy az emberek megváltozhatnak?

RIPORTER: Még most sem lett Victor Webb kiközösítve, habár a négyszemközti feddés nyilvános feddésé változott, amikor a rendőrség belekerült az ügybe.

MAURICE HADLEY: Igen, mindenki előtt, a gyülekezet tagjai előtt megfontolható ez a helyzet, így a szülők megelőző lépéseket tehetnek az olyan helyzetek megelőzésére, melyek kompromittálhatják a gyerekeiket.

RIPORTER: És így volt. Hogyan érzel most a gyülekezet / egyház (church) iránt?

NATALIE WEBB: Mm, um... Még nagyon csalódott vagyok. És amiket hallottam, csak elszomorít, hogy ez mint egy járvány van mindenfelé. Ez nagyon elszomorít.

RIPORTER: És vannak más elleplezések az egyházban, amik még komolyabb következményekkel jártak, lehetővé téve a pedofiloknak, hogy újra és újra megtegyék. Ami Simon Thomassal történt, bármilyen mérce szerint sokkoló vádirat Jehova Tanúi ellen és a szándékos törvény - figyelmen kívül hagyásuk ellen. Most itt vagyunk, ahová behozott téged vagy követett téged, ugye?

SIMON THOMAS: Aha

RIPORTER: Visszatértünk arra a helyre, ahol a csak tizenkét éves Simon először került szembe molesztálójával, Robert Souterrel.

SIMON THOMAS: Tudod, megérintett és tapogatott és nevetett ezen vagy megtekerte a fülemet, megütött, és ....

RIPORTER: Csak hogy biztos legyen benne, hogy megérted?

SIMON THOMAS: ... hogy biztos legyen, igen. És akkor hátra bevitt .

RIPORTER: És ott voltak a bibliatanulmányozások Robert Souter otthonában.

SIMON THOMAS: Talán a legrosszabb, ami történt velem, ott történt abban a házban.

RIPORTER: Beszélhetünk szélsőséges visszaélésről?

SIMON THOMAS: Igen, szélsőséges, igen, szélsőséges visszaélés. Először szinte szürreális volt. Olyan volt, mintha nem is történt volna meg,de féltem szólni bármit. Ahogy szokott lenni - csak féltem, mert nem akartam, hogy a szüleim kiboruljanak, nem akartam hogy a gyülekezet kiakadjon, nem akartam, hogy ilyesmit mondjanak Jehova Tanúiról, szóval alapjában csak ....

RIPORTER: Magadban tartottad?

SIMON THOMAS: ... magamban tartottam, lenyeltem a kellemetlenséget.

RIPORTER: Mennyi ideig?

SIMON THOMAS: Úgy három évig.

RIPORTER: És akkor egy éjjel a sokkoló leleplezés. Amikor Simon öccse idegösszeomlást kapott egy gyülekezeti utazáson NT-be.

SIMON THOMAS: Telefonált a szüleimnek és elmondta nekik, hogy Robert Souter molesztálta, és ez rettenetes volt, a helyzet borzalmas volt. Apám elérte az egyik vént és azt mondta" Nézd, Robert Souter ezt és ezt tette a fiammal." Erre a vén ezt mondta " OK, vigyázni fogunk rá" . És én hallottam ezt természetesen és beszéltem a vénnel akivel apám beszélt és elmondtam: " Nézd a testvérem igazat mondott, mert velem is megtörtént."

RIPORTER: Megmondanád annak a vénnek a nevét?

SIMON THOMAS: Az a vén, akivel akkor beszéltem, John Wingate volt.

RIPORTER: John Wingate?

JOHN WINGATE, GYÜLEKEZETI VÉN: Igen, én vagyok.

RIPORTER: Én Graham Davis vagyok a Sunday műsorból a Chanel 9 ről. Csak beszélni önnel Robert Souterről és a Thomas fiúk molesztálásáról Wollogongból.

JOHN WINGATE: Nem nyilatkozom.

RIPORTER: A fiúk először önhöz fordultak, ugye, és a család is először önhöz fordult.

JOHN WINGATE: Nem nyilatkozom.

RIPORTER: Nos, Simon Thomas elmondta nekünk, úgyhogy tudjuk. John Wingate még mindig vén a dél NSW-i Cooma gyülekezetben, ahova Robert Souter átkerült és tudjuk, hogy elkezdte ott is a gyermekmolesztálást a Királyság teremben. Mit mondott Wingate neked?

SIMON THOMAS: Nos, azt mondta - és látszott, hogy nagyon komolyan veszi: " Nézd" mondta" Foglalkozni fogunk vele, bízd rám" És ez volt az utolsó, amit erről hallottam.

RIPORTER: Ön azt mondta neki, "bízd rám". ő azt mondja, ez volt az utolsó, amit erről hallott. Érzi, hogy valamiféle felelőssége van eziránt a család iránt.

JOHN WINGATE: Nincs mondanivalóm az ön számára. Nem, nincs mondanivalóm az ön számára.

RIPORTER: A család nem tudta, John Wingate és más vének cselekedtek. Kiközösíteték Robert Soutert, kizárták a gyülekezetből. De ez nem sokkal azelőtt volt, hogy a Thomas család egy "pokoli" hírt kapott.

SIMON THOMAS: Ez úgy hat hónapra rá volt, visszafogadták a Cooma gyülekezetbe.

RIPORTER: Mit gondoltál, amikor megmondták neked?

SIMON THOMAS: Nem tudtam elhinni. Döbbent és hihetetlenül felkavarodott voltam.

RIPORTER: Nos, a család tudni szeretné, mért fogadták vissza hat hónappal később.

JOHN WINGATE: Forduljon az Ausztrál Őrtorony Társulathoz ás felelnek a kérdéseire a helyzetet illetően.

RIPORTER: Nos, megmondaná nekem , uram miért....

JOHN WINGATE: Nem tudok mit mondani erről.

RIPORTER: Miért nem tud?

JOHN WINGATE: Mert nem áll jogomban.

RIPORTER: Miért?

JOHN WINGATE: Mert nem.

RIPORTER: Ön foglalkozott az esettel.

JOHN WINGATE: Ez nem az ön dolga.

SIMON THOMAS: Beszéltem egy vénnel aki elmondta, hogy Robert Souter megbánást mutatottt, és amikor megbánást mutat, akkor vissza lehet térnie a gyülekezetbe.

JOHN WINGATE: Van valami baj a hallásával? Nem hall jól? Azt mondom magának...

RIPORTER: Próbálok néhány választ kapni.

JOHN WINGATE: Nem kap választ tőlem, mert már mondtam magának...

RIPORTER: Szóval a vénektől való bármilyen válasz nélkül nézzük az Őrtorony útmutatóját a gyermekmolesztálási ügyek kezelésére

"Amikor a bírói bizottság megállapítja, hogy a gyermekmolesztáló megbánta tettét és a keresztény gyülekezet tagja akar maradni, helyénvaló lenne, ha nagyon őszintén beszélnének vele, erősen buzdítva a gyermekek ölelgetésének vagy karjában tartásának veszélyeiről. "

RIPORTER: Szóval, miféle elrettentő eszköz ez?

JIM DONALD: (nevet) Nos, ez semmilyen, nyilvánvaló, mert azok a dolgok igazak volnának, a nyilvánosság szemében kéne azok lenniük. A dolog, ami a társulat nézőpontjából kimenekülést ebben a gyermekmolesztálási helyzetben az, hogy mindezek titokban történnek.

RIPORTER: Szóval a gyermekmolesztálás titkossága miatt gondolta Simon Thonas, hogy ő egyetlen volt akit Robert Souter molesztált, amíg ki nem derült öccséről és később egy másik testvéréről is. Van valamiféle bűntudatod, hogy megmenthetted volna a két testvért?

SIMON THOMAS: Igen, akkor is volt és most is van ez az érzés. És ez része azoknak az okoknak amiért azt teszem, amit ma teszek. Mert ha akkor szólok, akkor talán megmenekültem volna, segítséget kaptam volna, talán többtucat embertől.

RIPORTER: De talán nem. A legfurcsább előírása mindközt Jehova Tanúi szabálykönyvének, hogy kitart ebben:" két vagy három szemtanúnak kell lennie, nem csak a személy megbánásának amit hallotok. Nem lehet cselekedni, ha csak egy szemtanú van."

RIPORTER: Blind Freddy tudja, hogy egy gyermekmolesztáló nem fogja kivárni, hogy legyen két vagy három szemtanú, mielőtt tesz valamit.

JIM DONALD: Pontosan.

RIPORTER: Hogyan lehet ez a menedék a gyülekezeti véneknek?

JIM DONALD: Egy bibliai szövegre támaszkodnak, ami az mondja, hogy minden dolognak két vagy három tanú szaván kell alapulnia.

RIPORTER: Ahogy Jim Donald elmondta, ez a szabály elnyomja az áldozatok panaszos kiáltását újra és újra és a legnagyobb tényezője volt a döntésében, hogy elhagyja az egyházat.

JIM DONALD: Egy fiatal lány állította, hogy ez a bizonyos személy érintkezésbe került az ő nemi szervével. Igen.

RIPORTER: És te elkezdtél vizsgálódni...

JIM DONALD: Igen.

RIPORTER: ... ezzel az állítással kapcsolatban. Mi történt?

JIM DONALD: Nos, minden amit tehettünk, hogy kérdéseket tettünk fel.

RIPORTER: A nőnek?

JIM DONALD: Neki, és nyilvánvalóan mondta "Ó, nem, nem, ez az egész tévedés és problémái vannak. És tudod, ő egy furcsa családból jött" valami ilyesmi.

RIPORTER: Szóval a gyülekezeti szabály hányában, hogy legalább két vagy három tanú kell, nem lehetett hinni ennek a lánynak?

JIM DONALD: Így igaz.

RIPORTER: És ezzel vége volt az ügynek?

JIM DONALD: Aha.

RIPORTER: De az apjának vallomása miatt, ahogy az Natalie Webbnél történt. Ha ő tagadta volna és csak a ti szavatok lett volna az övével szemben, mert van a két tanú szabály, semmi sem történt volna. Jól összegzem a dolgokat.

NATALIE WEBB: Pontosan.

SIMON THOMAS: Ez valaki "birkózásnak" nevezte. Pontosan ez a birkózás volt a döntéssel, hogy forduljak e a rendőrséghez.

RIPORTER: Simon Thomasnak éveken át ahogy ő és családja gondozta a traumáját - a sötét évek az ő lefestésében.

SIMON THOMAS: Van egy "15 -ig élsz"- nek nevezett dolog.

RIPORTER: Akkor, hat évvel ezelőtt, Simon ismét a gyülekezeti vénekhez fordult.

SIMON THOMAS: És akkor elmondtam a véneknek, hogy igazán küszködtem azzal, ami velem történt, és segítségre van szükségem. Nem volt alku.

RIPORTER: És mit mondtak neked?

SIMON THOMAS: Azt mondták akkor, azt mondták - és pontosan ezekkel a szavakkal - azt mondták "Nyilván nyugtalanít téged ez a probléma" oly rég, mert "nem imádkoztál eléggé".

RIPORTER: Viccelsz?

SIMON THOMAS: Pontosan ez volt, amit mondtak, úgyhogy ismét elhallgattam (shut up) újabb évre vagy kettőre.

RIPORTER: És akkor?

SIMON THOMAS: Akkor elhatároztam, hogy a rendőrséghez fordulok.

RIPORTER: Robert Soutert bebörtönözték legalább három évre John Goldring bíró által, aki ezt mondta az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulatról:

"Az egyház autoritásai magukra vették, hogy úgy cselekszenek mintha civil hatóságok lennének, amit nincs joguk megtenni. Ez az ügy nem volt jelentve a rendőrségnek, ahogy kellett volna lennie és meglepődtem, hogy a rendőrség semmilyen akciót nem foganatosított az egyház vezetői ellen. Remélem, meg fogják tenni. Az állam felelőssége a fiatalok védelme és minden polgár szigorú erkölcsi felelősséggel bír hogy segítse ennek megtételében. Nem tudom eléggé komolyan bírálni az egyházat amiatt, hogy nem jelentette ezt az ügyet."

RIPORTER: Érez ön valami erkölcsi felelősséget amiatt, hogy ő folytatta más gyermekek molesztálását?

JOHN WINGATE: Úgy vélem, önnek van erkölcsi felelőssége, tekintettel legyen kérésemre és kövesse az ajánlott eljárást, hogy vegye fel a kapcsolatot az Ausztrál Őrtorony Társulattal. Ne zaklasson engem.

RIPORTER: Minden gyermek, aki ezen a fényképen Simon Thomassal együtt látható, molesztálva volt Robert Souter által. Mint tudják, a molesztált gyermekek száma negyven fölött lehet.

SIMON THOMAS: Azt gondolom, mindannyiukat meg lehetett volna menteni, de én is megmenekülhettem volna, mert tudom, hogy egy testvérnő beszélt a vénekkel a gyülekezetből, mert látta amint Robert Souter csinált valamit az ő fiával, és ez azelőtt volt, hogy Robert Souter engem molesztált volna.

SZÓNOK: Emlékezzetek, hogy szívünk és elménk oda van szánva Jehovának és szenteknek kell lennünk, mert ő is szent.

RIPORTER: Megkerestük az Őrtorony Társulatot egy sor kérdéssel Robert Souter és Victor Webb ügyének kezeléséről, kérve őket, hogy mondják el nekünk, hogy gyermekmolesztáló van leleplezve soraikban. Azt mondták, nem a média dolga tudni ezt, habár elmondták hogy számos vén volt, vagy olyanok akik felelősségteljes poziciót töltenek be. Levelében Viv Mouritz, a Társulat ausztráliai elnöke elutasította az interjú iránti kérésünket, és azt mondta Simon Thomas és Natalie Webb állításairól: "Megvizsgáltam hogy a vének akik foglalkoztak vele, nem kaptak utasítást, hogy ne jelentsék a molesztálást a rendőrségnek".

RIPORTER: Mindezek ellenére meghallgattunk számos forrást, köztük egy bírót. De az alábbi minta alapján a gyülekezet azt fogja mondani, hogy a mi történetünk Sátán munkája.

SZÓNOK: A média ott kinn teljes erejével és lehetőségeivel, az emberi természetet jeleníti meg a D-kben, három D: - mindenféle kicsapongás, mindenféle csalás, mindenféle démonizmus [az erdedetiben ezek mind D-vel kezdődnek - ford.] - és nekünk óvakodnunk kell ettől.

RIPORTER: De a hatóságok és a bíróság tudomással kell bírjon valami másról, valami jóval baljósabbról, az egyház eszméjéről az igazságról. A könyvükben (Éleslátás az írásokból) itt azt mondják, hogy "hazugság általában valami hamisat mondani egy személynek, aki jogosult tudni az igazságot"

JIM DONALD: Igen.

RIPORTER: Egy átlagos bíró vagy tisztviselő olyan valaki lenne, aki jogosult tudni az igazságot?

JIM DONALD: Ez nehéz volna egy személynek, aki nem tartja amit a Társulat akar. ők ellene volnának a Társulatnak, és ezáltal olyannak tűnnének aki ellene vannak Jehovának, mely esetben ezek az emberek a bíróságon nem jogosultak tudni az igazságot.

RIPORTER: Nem?

JIM DONALD: Nem. És ebben az esetben azt mondanák, ez nem hazugság.

RIPORTER: Nos meglehetősen lehetséges, tekintve a hazugság definícióját, hogy Jehova Tanúi a bíróság elé állva hazudva hazudnának ebben az országban?

JIM DONALD: Igen.

RIPORTER: És ez aszerint az ember szerint, aki valaha a Társulat egyik jogásza volt.

REV WARRYN STUCKEY: Ez amennyire vissza tudok emlékezni, Őrtorony tantétel volt, hogy csak akik jogosultak tudni az igazságot, érdemlik meg az igazságot.

RIPORTER: Rendben, de ha eltökélték, hogy bizonyos bíró vagy bizonyos bíróság nem jogosult tudni az igazságot, akkor nem mondanák az igazságot?

REV WARRYN STUCKEY: Pontosan.

RIPORTER: Emlékszik, hogy mondták, hogy nem kellene a rendőrségre mennie a nőnek?

MAURICE HADLEY: Egyáltalán nem.

RIPORTER: Ő azt mondja, mondták.

MAURICE HADLEY: Ó, ez csak az ő szava az enyém ellen, nemde?

RIPORTER: Nos, ki jogosult tudni az igazságot?

MAURICE HADLEY: Úgy vélem, honnan veszi, hogy maga lenne az akárhogy is? Mert maga belemászott ebbe az egészbe?

RIPORTER: Nos, Vic megbánta, ugye?

MAURICE HADLEY: Nos, szeretném gondolni, hogy így van, de nem az én dolgom az ítélkezés, nemde? Ez közte és Isten közt van végső soron, nem?

RIPORTER: Közte és az ő Istene közt?

MAURICE HADLEY: Nos, nem gondolja?

SZÓNOK: Testvérek, ahogy továbbra is imádkozunk segítségért bűnös hajlamaink felügyeletéért, látni fogjuk, ahogy Jehova segít minket.

RIPORTER: Bízd Jehovára, ez visszatérő refrénje akik az igazságban élnek és annak egyetlen igaz képviselőjének tekintik magukat. Áldozataik a világ nyilvánossága előtti elszámolásra szeretnék vinni őket és hivatalos vizsgálatra az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulatot.

NATALIE WEBB: Reformot kell kierőltetni, csak Jehovára várni nem működik.

JIM DONALD: Úgy gondolom, fel kell nyíljon a szemük, igen, mert fiatal gyermekek élete van kockáztatva.

RIPORTER: Itt az idő, hogy a kormányzatok lecsapjanak erre a szervezetre?

NATALIE WEBB: Ó, határozottan, ühöm. Gyűlölök belegondolni, hány gyermeket molesztálnak most.

RIPORTER: Amíg mi beszélgetünk?

NATALIE WEBB: Amíg mi beszélgetünk.

SIMON THOMAS: Nehéznek találom, még ha gyönyörű emberek vannak is Jehova Tanúi közt - sok közülük még a barátom - nagyon nehéznek találom, hogy kapcsolatban legyek és a testvériség része velük most. A szervezet, a szervezeti eljárások meg kell, hogy változzanak, mert ezek a gyerekek nem szenvedhetnek el ilyesmit többé. Ez rossz.

Forrás: jehovahs-witness.com fórum