Miért lettek kiközösítve azok, akik szót emeltek a gyermekek védelmében?

2002. augusztus 1.
Kiegészítés a július 31-i sajtónyilatkozathoz

Miért rendelte el Jehova Tanúi Vezető Testülete a gyermekek védelmezőinek kiközösítését?

Joe Anderson (67 éves, Normandy, Tenessee állam, USA), Barb Anderson férje, több mint ötven éve hithű Jehova Tanúja, több mint 43 éves véni szolgálatról mondott le 2002. júniusában az Őrtorony gyermekmolesztálásokkal kapcsolatos eljárása elleni tiltakozásból. Levelében alázatosan kérte, hogy az egyház tegye meg a szükséges változtatásokat a gyermekek védelme érdekében. Július 31-én szerdán kiközösítették a bírói meghallgatáson "megosztás keltése" vádjával, mert levele másolatát elküldte a gyülekezete vezető véneinek és a Vezető Testület két tagjának, akik személyes barátai voltak. Miközben a fellebbezést tervezi, így kommentálja az esetet: "Én kiálltam a gyermekekért, a bírói bizottság a Vezető Testület irányítása alatt cselekedett a gyermekmegerőszakolók védelmében." 931-455-6910

William H. Bowen (Calvert City) a "silentlambs" alapítója ("hallgató bárányok" - www.silentlambs.org), ami egy támogató csoport a Jehova Tanújaként gyermekmolesztálás áldozataivá lettek részére, szót emelt egykori vénként a Dateline-ban(NBC) és a Panorama-ban(BBC) a gyermekek Őrtorony Társulat bánásmódja miatti sérelmeiről. Múlt csütörtökön, július 25-én értesítették, hogy egy titkos meghallgatáson ki lett közösítve. Hétfőn adta fel fellebbezését. Bowen kommentárja:"A vezetőség elhatározta, hogy mindenkit elhallgattat, aki felfedi ezt a problémát, szétrombolva családokat a kiközösítés által. Molesztálást átélők százai szenvedtek el hasonló sorsot ezektől a szolgalelkű emberektől, ami nyilvános bizonyítéka annak, hogy Jehova Tanúi a Vezető Testület irányította "pedofil paradicsom". 270-527-5350

Barbara Anderson (62 éves, Normandy, Tennesse állam, USA) egy 2002. július 25-i bejelentéssel ki lett közösítve a gyermekmolesztálásokkal kapcsolatos szóemelése miatt. Az egykori kutató, aki az egyház Írói Bizottságában dolgozott Brooklynban (New York), szerepelt a Dateline műsorában, ahol a gyermekmolesztálás elleplezésekről beszélt, ahol minden szál a szekta Vezető Testületéhez vezet. Anderson, aki vasárnap tudta meg, hogy fellebbezését elutasították, azt mondja az egyház eljárásáról:" ezáltal Jehova Tanúi úgy érezhetik majd, hogy joggal mondhatják másoknak: mi hazudtunk." 931-455-6910

A fenti személyek együttvéve több mint 130 évig szolgáltak aktívan Jehova Tanújaként, több mint 25 évig Béthel-szolgálatban, és jóval több mint 40 évet a teljes idejű szolgálatban. Mindhárman "megosztás keltése" miatt lettek kiközösítve, mégsem hagyta el egyetlen személy sem a hitet az ő tevékenységük hatására. Mi volt a bizonyíték ellenük? A bizottságok a Szolgálati Osztály és más vének leveleit mutatták fel. Az Őrtorony új eljárásmódot hozott létre, azt hogy a levelek mint szemtanúk vallomásai tekinthetők a kiközösítéssel, a vádlott tagadásával szemben. Vajon ez a helyes alkalmazása az 5Mz 19:15-nek? A bibliai időkben a szemtanúk leírták vádjaikat egy tekercsre és ez képezte a vádlott halálra kövezésének vallomási alapját. A molesztálások áldozatainak vádjainál hasonlóan jártak el? [Ott ugyanis elvárták a két valóban SZEMtanú felmutatását. - a ford. megj.]

"Az olvasó használjon megkülönböztető-képességet"