A Silentlambs, Inc. felhívása

2002. június 6.
Szolgálati Bizottság/Szolgálati Osztály
c/o Watchtower
25 Columbia Heights
Brooklyn, NY 11201

Kedves Testvérek!

Egy komoly ügy miatt írok, ami Jehova Tanúi Vezető Testületét is érinti. A levél alapja megtalálható a Galaták 2:11-14-ben. Azok a versek leírnak egy esetet amikor Pál összeütközésbe került Péterrel annak egy bűne miatt. Péter alázatos reakciója nem csak megbánását mutatta, hanem szándékát is a teokratikus irányítás követésére.

Érdekes megfigyelni, a korábbi, 2002. február 7-én kelt levélben ezt az álláspontot ismételte meg a Közönségszolgálati Iroda (Department of Public Information) vezetője, J.R. Brown. Ott Brown testvér kijelentette: "Vezető Testületünk a nézeteltéréseket a gyülekezeti kereteken belül és a Szentírási alapelvekkel összhangban szeretné megoldani."

[A Dateline interjúra való felkérésre adott válaszlevélről van szó, ld. tar.hu/xjt/pedlev.html-t BZ.]

Ez egy szívesen látott megerősítése annak, ahogy egy Isten szelleme irányította szervezet kellene működjön. Senki nem áll Isten törvénye felett, miképpen Péter, aki Krisztussal járt sem tekintette magát a vén társa rosszallása felett állónak amikor bűnbe keveredett.

A bűn komoly dolog Isten szervezetén belül. A nekünk nyújtott iránymutatás szerint senki sem áll felette az Ő szervezete szolgáltatta iránymutatásnak és bárki aki komoly bűnről tud, és nem jelenti az lényegében "osztozik a bűnben", így hasonló ítélet alá veti az ügy nem-jelentése. Alapként erre a nézetre utalnék az Őrtorony 1985-ös számára, amely kijelenti:

Ne osztozzatok mások bűneiben! A véneknek is ébereknek kell lenniük, hogy ne védelmezzék egymást vagy a kisegítő szolgákat ha valamelyikük komoly bűnt követ el, ami kiközösítést eredményezhet. A Pál által körvonalazott alapelvet kellene követniük, aki ezt írja: "A kézrátevést el ne hirtelenkedd, se ne légy részes a más bűneiben; tenmagadat tisztánt tartsd." (1 Timótheus 5:22)
w85 11 15 21-22 oldal (angolban)

Ma ezt a levelet mint véntársatok és jó hírnevű Jehova Tanúja írom. Miért jelentem ezt ki? 2000 decemberében közöltem döntésemet hogy lemondok véni tisztségemről tiltakozásul az Őrtorony eljárása ellen a gyermekmolesztálások kezelésére a keresztény gyülekezetben. Noha december 31-én a körzetfelvigyázó tájékoztatott, hogy elfogadták a lemondásomat, mindmáig nem jelentették be ezt a gyülekezetben. A szervezet eljárása szerint úgy tekinthető hogy vén vagyok, amig a bejelentést meg nem teszik. Kérlek, forduljatok az 1999. június 28-i Minden Vének Testületének írt levélhez, ahol kijelentik:

"A törlésről egy bejelentése szükséges a gyülekezet előtt, amikor kézhez kapják a Társulattól a visszaküldött S-2 űrlapot vagy egy S-52 levelet jelezve, hogy a javaslatot elfogadták. Ebben az esetben a testvért tájékoztatni kell törléséről, mielőtt a bejelentés megtörténik."

Vagyis összhangban ezzel az információval a törlés nem lép életbe addig, amíg a bejelentést fel nem olvassák a helyi gyülekezetben és engem nem tájékoztatnak erről, így tekinthető, hogy miközben jó hírnevű JEhova Tanúja maradtam, vén is maradtam. Igaz, hogy ez egy kiskapu de összehasonlíthatjátok azzal a kiskapuval amit az Őrtorony Jogi [osztálya] kihasznált, hogy ne jelentse a gyermekmolesztálást 33 [USA tag]államban. Ahogy ők felhasználták a kiskaput a szervezet imázsának védelmére, én is felhasználom a magam kiskapuját és próbálom megvédeni a gyermekeket.

Evégett, emlékezve a fentiekre én mint Jehova Tanúja és véntársatok szeretném megtenni a következő vádakat Jehova Tanúi Vezető Testülete ellen:

1. Hitehagyás. A Vezető Testület Jehova igaz imádata és az ő felszentelt népe szilárd rendje ellen tett (Jer 17:13; 23:15; 28:15,16; 2Thessz 2:9,10) Szándékosan terjesztettek és makacsul megtartottak a Biblia igazságával ellentétes tanításokat a szervezeti eljárásmód kialakításával, mely fájdalmat okoz a gyermekeknek.

2. Laza viselkedés (loose conduct). A Vezető Testület a teokratikus elrendezés iránti nemtörődömséget mutatott a nyáj védelmének elmulasztásával. ( Gal. 5:19:2 Pet. 2:7; w83 3/15 p.31; w73 9115 pp, 574-6; it-2 p. 264 )

3. Megosztás előidézése. A Vezető Testület kitartott szándékos cselekvésében a gyülekezet egységének szétrombolására és a testvérek Jehova elrendezése iránti bizalmának aláásásában, tette ezt a gyermekmolesztálási és a nők megerőszakolásával kapcsolatos ügyekben való tétlenségével. (Róm. 16:17,18; Titus 3:10,11)

A Vezető Testület cselekedetei az Őrtorony eljárásmód létrehozásával a gyermekmolesztálások kezelésére a keresztény gyülekezetben a Szolgálati Osztály, Jogi Osztlály, körzetfelvigyázók, kerületfelvigyázók és helyi vének felé megszegték Isten törvényét és sok hithű testvér és testvérnő életét döntötték romba.

Mivel korábban kértem, hogy oldjuk meg ezt az ügyet "a gyülekezet keretein belül, a Szentírási alapelvekkel összhangban," bírói bizottságot hívok össze a New Yorki Brooklynba 2002. szeptember 27-én, három pártatlan vénnel, akik szellemi emberek, félelem nélkül kiállnak az igazságért; több száz szemtanút fogok hozni, akik alapos bizonyítékkal fognak szolgálni írásos dokumentációk formájában, személyes tapasztalatokkal és szemtanú-vallomásokkal, amelyek a Vezető Testületet vádolják.

A Testületet, hogy a gyermekmolesztálásokkal kapcsolatos eljárásuk által bűnösek megfélelmlítésben, hamis tanúságban, keresztényhez nem illő magatartásban és a gyermekek elleni bűnökben.

Remélem, hogy a bírói bizottság képes lesz a gyermekek elleni bűneik miatti illő megbánás cselekedeteit meglátni. Ha így lesz, akkor nyilvános feddés segíti Jehova Tanúi szervezetét, hogy megtudja, a Vezető Testület igazán bűnbánó alázatos emberekké vált és Jehova Tanúi gyermekei legjobb érdekei szerint fog cselekedni. Másrészt, ha az illő mértékű bűnbánat cselekedeteit nem találják, vagy ők [a VT] próbálják csökkenteni a bűnt, a Vezető Testület ki lesz közösítve és nem lesz visszafogadva míg nem vállalják a felelősséget cselekedeteikért.

Az időpont hónapokkal későbbi, elősegítve hogy a Vezető Testületnek legyen ideje a szükséges előkészületekre, hogy megfelelően felkészülhessen önmaga védelmére és hogy az ellenük szóló tanúknak időt adjon az utazás előkészítésére.

Optimista vagyok, hogy a Vezető Testület, miként Péter apostol is tette, alázatos lesz, a teljes szervezet legjobb érdekei szerint kezelve ezt az ügyet, így elhozva Isten áldását és szent szellemének teljes kiáradását népére. Tíz napot biztosítok számotokra ennek a levélnek a dátumától, hogy választ adjatok, levelemmel együt fogadjátok meleg keresztényi szeretetemet.

Őszinte tiszetettel,

William H. Bowen
a Silentlambs, Inc. képviseletében
PO Box 311
Calvert City, KY 42029

másolatot kap: Vezető Testület