How to get...

Jehova Tanúi - Hogyan nyithatjuk fel a szemüket?

Írta: David A. Reed, egykori Jehova TanújaOda-vissza ugrálás

Azonban, hogy a legnagyobb hatást érjük el, szükséges, hogy olyan eseteket mutassunk a Tanúnak, ahol az "egyre növekvő világosság" mentsége nem alkalmazható, mert az Őrtorony Társulat egy bizonyos tanítást saját maga visszavont és elvetett, csak azért, hogy évekkel később ismét a fordítottját tanítsa és visszatérjen a régen elutasított tanításhoz.

1975-öt megelőzően azt tanították, hogy minden Jehova Tanúja egy pap. 1975-ben azután visszavonták ezt, és azt kezdték tanítani, hogy a tagok többsége nem pap, s még a Kingdom Ministry (Királyságszolgálat) című havi kiadvány nevét is megváltoztatták Our Kingdom Service-re (A mi királyságszolgálatunk); azután 1981-ben visszatért a régi tanítás és ismét átkeresztelték a kiadványt Our Kingdom Ministry-re (A mi Királyságszolgálatunk). (Magyarul ezek az elnevezések ugyanúgy hangzanak, ezért - az angolban meglévő, papi szolgálatot kifejező 'ministry' által jelzett - lényegi különbség sajnos nem érzékelhető számunkra - a ford.).

Az 1972-es Organization (Szervezet) - könyv azt tanította, hogy "a gyülekezetben senki sem köszönthet" kiközösített személyeket (172.o., angolban). Az 1975/8-as Őrtorony azután visszavonta ezt, azt tanítva, hogy "Jézus saját példája megóv minket attól, hogy bizonyos rabbinikus írók szélsőséges nézeteit tegyük magunkévá", hogy ti. elutasítsuk az illetőkkel való beszédet (6.o.). Ezután az 1981. szeptember 1-i Őrtorony visszatért az előző nézőponthoz (24-26.o., angolban).

Eredetileg az Őrtorony Társulat azt tanította, hogy a Róma 13:1-ben szereplő "felsőbb hatalmak" vagy "felső hatalmasságok" a világi kormányzatok, de 1929-ben elvetették ezt, mint 'hamis tanítást' (Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose - Jehova Tanúi az isteni tervben, 91.o., angolban). Az új tanítás az volt, hogy a "felsőb hatalmak" Isten és Krisztus. Évtizedekkel később azonban újból elővették a régi tanítást, úgyhogy Jehova Tanúi most azt mondják, hogy Róma 13:1 a világi kormányzatokra vonatkozik (Őrtorony, 1980. május 15., 4.o., angolban).

Vajon feltámadnak-e a szodomabeli férfiak? A Társulat válasza sorrendben a következő: 'igen' (Őrtorony, 1879. július, 8.o., angol), 'nem' (Őrtorony, 1952. június 1, 338.o., angol), 'igen' (Őrtorony, 1965. augusztus 1., 479.o., angol), 'nem' (Őrtorony, 1988. június 1., 31.o., angol), 'igen' (Insight on the Scriptures/Éleslátás az Írásokból, 1988., 985.o., angol), 'nem' (Revelation:Its Grand Climax At Hand/A Jelenések nagyszerű csúcspontja közel, 1988., 273.o., angol). Amint a Mi Királyságszolgálatunk (1989. december, 7.o., angol) rámutat, az Örökké élhetsz Paradicsomban a földön című könyv korábbi kiadása azt mondta, 'igen', de ugyanezen könyv későbbi kiadása már azt, hogy 'nem' (178-179.o.)

Azon lesújtó hatás tudatában, amivel az ilyenfajta információ lehet követői hitére, az Őrtorony Társulat vagy megpróbálja elfedni a tényeket, vagy tagadja, hogy a változtatások egy előző nézőponthoz való visszatérést jelentenek:

Jehova látható szervezete időnként olyan magyarázatokat közöl, amelyek mintha helyesbítenének korábbi nézeteket. De ez valójában nem így van. Talán ahhoz lehetne hasonlítani, amit hajózási körökben úgy hívnak: "lavírozás". A vitorla megfelelő kezelésével a hajósok a hajót jobbról balra, előre, hátra irányíthatják, de mindenképpen a cél irányába haladnak?
Őrtorony, 1982/11., 19.o.

Mégis, egy alapos vizsgálat felfedi, hogy ezek közül az oda-vissza ugrások közül sok a korábbi nézet teljes visszavonását jelenti, nem pedig valamiféle előre haladó irányváltoztatásról van szó. Miért van jelen a tanításban ez az álhatatlan változékonyság, mely az "igazságot" ma bizonygatja, holnap azonban mint "hibát" megtagadja, aztán mint "új igazság"-hoz a következő nap ismét visszatér hozzá, hogy újból hasznosítsa azt?

Amikor a korai időszakban a szervezet egy ember vezetése alatt állt, Joseph Franklin Rutherford szemmel láthatólag hatalma megszilárdulására várt, mielőtt elődje tanításainak jó részét félredobta. Ezt követő néhány lépése pedig egyértelműen stratégiai jellegű volt, hogy ti. elszigetelje követőit az ellenkező nézetektől, aminek következtében szilárdabb hatalomhoz jutott. 1942-ben bekövetkező halála vezető pozícióba juttatta Nathan Knorr és Fred Franz csoportját, ők pedig folytatták a tanítások és módszerek saját kedvük szerint való megváltoztatását.

A Vezető Testület volt tagja, Raymond Franz Crisis of Conscience (A lelkiismeret válsága) című könyvében feltárja, hogy egy - a harmadik elnök, Nathan Knorr elleni - valóban merész akció hogyan eredményezte azt, hogy egy új eljárást vezettek be: ettől kezdve minden tanításbeli változtatáshoz a Vezető Testület kétharmados szavazati többsége volt szükséges. Attól fogva az esetek nagy többségében a konzervatívok kerekedtek felül a liberálisokon, akik csak a '70-es évek közepén tudtak egy rövid időre előtérbe kerülni, de csak amíg egy tisztogatás révén el nem hallgattatták őket.

Amikor az oda-vissza történő tantétel-változtatással szembesült, néhány Tanú kezdte megérteni az Őrtorony Társulat vezetésének politikai természetét, amely távol áll attól az Isten általi "teokratikus" uralomtól, melyet a szervezet a maga számára igényel.

Ez a cik-cakkos útvonal azt jelenti, hogy Jehova Tanúi "ide-oda sodródnak a tanítás minden szelében", illetve "örökösen változtatva a nézetünket arról, hogy mit hiszünk, mivel valaki mondott nekünk valami eltérőt, vagy ügyesen hazudott nekünk, és úgy állította be a hazug hangot, mintha az igazságé lenne." - Efézus 4:14 (Új világ fordítás+Living Bible)

"AZ ÉLETÉRT FOLYÓ VERSENY" "nem cikcakkban fut" - Őrtorony, 1992. augusztus 1., 17.o. A szervezet ezt mondja:

Látva az életért folyó sikeres versenyhez szükséges fáradhatatlan erőfeszítést, Pál így folytatta: "Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos" (1Korinthus 9:26). ? A "nem bizonytalanra" futni kifejezés tehát azt jelenti, hogy minden megfigyelő számára teljesen nyilvánvaló kell legyen, hová is igyekszik a futó. A The Anchor Bible fordítása szerint: "nem cikcakkban futni". Ha a tengerparton le- és felfelé kanyargó, olykor körbejáró, sőt időnként visszafelé haladó lábnyomokat látsz, aligha gondolod, hogy az illető futott, s főleg azt nem, hogy valami elképzelése volt arról, merre igyekszik. De ha hosszú, egyenes vonalat alkotó lábnyomokat látsz, amelyben az egyenletesen elhelyezkedő lábnyomok mindig megelőzik egymást, arra a következtetésre jutsz, hogy a lábnyomok olyan személyhez tartoznak, aki pontosan tudja, hová tart.
Őrtorony, 1992. augusztus 1., 17.o.

Mégis, amikor az Őrtorony-szervezet saját nyomait vizsgáljuk, mit találunk? Pontosan azt, amit a Biblia elítél: egy cik-cakkos útvonalat. (vö. Őrtorony, 1981. december 1., 27.o., angolban; szemléltetése, a "Lavírozás a szélben", egy cik-cakk - folyamatot mutat be).

<<< Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább >>>