Az Őrtorony-zarándoklat

10. fejezet: Felhívás és befejezés

A trauma, ami megtapasztaltam az Őrtorony - zarándoklat során semmi esetre sem rendkívüli. Ex- Jehova Tanúi számtalan ezreinek tanúsága jóval tragikusabb, mint az enyém; sok végződött érzelmi instabilitással, reménytelenséggel és még öngyilkossággal is. A tragikus számomra ezekben a szörnyű ügyekben az, hogy ezek teljesen szükségtelenek! Most, hogy elmondtam történetemet, szeretném befejezni egy neked szóló felhívással, olvasóm, akár tanulmányozol Jehova Tanúival, akár aktív Jehova Tanúja vagy, vagy keresztény, aki szeretné elérni Jehova Tanúit.

Ha jelenleg tanulmányozol Jehova Tanúival, remélem, hogy tapasztalataim segítenek neked elkerülni a legtöbb hibát, melyet én elkövettem hét éves velük való kapcsolatom alatt. Helyes mondani, hogy "A legüresebb és legboldogtalanabb tevékenység a világon, ha keresztényként próbálsz cselekedni,amikor nem vagy keresztény" Nem kell megtapasztalnod ezt az igazságot a te fárasztó Őrtorony - zarándoklatoddal. Mindenek előtt, meghívlak, hogy gyere Jézushoz személyesen imában, kérd Őt, hogy bocsássa meg bűneidet és hívd be Őt az életedbe. Bízzál benne, mint mindenre - elég - Uradban és Megváltódban. Ne csapjanak be Jehova Tanúi, hogy a "jó hír Jehova (1914-ben) felállított királysága". A Bibliában Pál apostol elmondja, hogy "azt adtam előtökbe főképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint; És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint; " (1 Kor 15:3,4) És Péter hasonlóan mondta " A ki [Jézus] a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: a kinek sebeivel gyógyultatok meg" (1 Pt 2:24). Látod, az igazi keresztény evangélium egyszerűen ez: Jézus meghalt a kereszten helyetted, elviselve a te teljes büntetésedet a személyes bűneidért, a múltbeliért, a jelenlegiért és a jövőbeniért is. Fogadd el ezt az igazságot, higgyél benne és újjászületsz! Ekkor, miután elfogadtad Krisztust soha ne engedd magadat egy kis csoport fennhéjázó embert szolgálni, amint én tettem. Ha valaha ilyen tendenciát figyelsz meg az életedben, olvasd el a Galatákhoz írt levelet, és lásd, hogyan bánt Pál napjai judaizálóival, és kövesd az ő nemes példáját.

Ha nincs jó, érthető, független fordítású Bibliád (én az American Standard Bible-t ajánlom, sok más jó mellett [magyarul az "Ökomenikus" fordítást - a ford. megj.]), szerezz egyet és olvasd rendszeresen. Mindig imával kezd az olvasást Mennyei Atyádhoz Jézus nevében, hogy segítsen téged az olvasás során. Légy nyitott és figyelmes a Szent Szellem tanító szolgálata, ő a te személyes Vezetőd a teljes Bibliaolvasásodban és tanulmányozásodban.

Tanulmányozd a Biblia tanításait komolyan, mindig Jézussal, a tanítások forrásával és középpontjával. Más keresztény könyvek segíthetnek ebben. Meglátogathatod a helyi keresztény könyvesboltot, hogy vegyél jó tanulmányozási anyagokat. Ha nem tudod, hol kezdd, beszélj az eladóval, és kétségtelenül buzgón segíteni fog minden lehetséges módon.

Ahogy növekszel az ismeretben és a Biblia megértésében, legyen célod a folyamatos fejlődés és elmélyülés személyes szerető kapcsolatodban Jézussal.

Idővel, ahogy Isten vezet téged, arra buzdítalak, hogy látogass meg különféle evangéliumi ("újjá született"), Bibliai alapú gyülekezeteket a környékeden. Keresztény barátaid segíthetnek ebben. Amikor találtál egy jó (nem tökéletes!) gyülekezetet, ismerkedj meg ott sok emberrel. Kérdezd meg őket a helyi Biblia tanulmányozó csoportokról, a kis csoportos Biblia tanulmányozás kiváló hely számodra a tanulásra, a másokkal való közösségre és a szellemi növekedésre.

Ha jelenleg Jehova Tanúi egyike vagy, szeretnék némi bepillantást nyújtani számodra, ami tisztáz néhány félreértést ami lehet benned az újjászületett keresztényekről. Mindenekelőtt, az újjászületett keresztények nem utálják Jehovát; szeretik Őt! Az Ő nevét sem utálják gyakran használják prédikációikban, könyveikben és énekeikben. Egyszerűen követik az Újszövetségi mintáját a dicsőítésnek, híva és meghajolva Jézus "minden név fölött való neve" előtt. (Fpi 2:9,10) Szintúgy, a keresztények nem gyűlölnek téged, szeretnek! Az ajtóknál gyakran visszautasítják, hogy beszéljenek veled, nem mert gyűlölnek, hanem mert félnek tőled. Ahogy te is félnél egy "hitehagyottat" köszönteni és beszélni vele, hasonlóképp egy keresztény is fél beszélni veled, egy hamis evangélium hirdetőjével. Még hasonló versekre is hivatkoznak, akikre te, igazolandó helyénvaló viselkedésedet egy "hitehagyottal", vagyis az 1 Jn 9 és 10 versekre. És szinte minden esetben, bár fáj nekem látni, hogy ez történik, könnyebb becsukni az ajtót mint jelentőségteljes beszélgetésbe kezdeni veled. Nem tudnak eleget rólad, érthető az aggodalmuk.

Nyíltan kell beszélnem veled, Tanú barátom, tudom, te is így tennél velem fordított helyzetben. Meg kell értened a helyzetedet Jehova előtt; Krisztus nélkül elvesztél. Az 1Jn 5:12 nagyon világos: "a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban." A Rm 8:9 ezt mondja: "A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé." Figyeld meg a 15. versben, hogy ez ugyanaz a Szellem amelyik a mennyei reménységű keresztényekben kiált "Abba! Atya!". Ha neked nincs ez a Szellem, nem vagy Krisztusé. Sőt mi több, Isten Szava szerint (Galata 1:8,9 ) Isten átka van rajtad, mint "más evangélium" hirdetőjén. De ez nem a történet vége. Csodálatos reménység van számodra. Meg lehetsz mentve, és most tudhatod, hogy örök életed van (1Jn 5:13). Az egyetlen feltétel, hogy Jézushoz menj (Jn 5:9,40), az igazi Jézushoz, és egyedül benne higgy a megmentésedért. Tudom, hogy ez a döntés nem könnyű számodra. Ahogy én tettem, neked is el kell jutnod oda, hogy mindent elhagyj Krisztus megnyeréséért (Fpi 3:8) De meg van nekünk Jézus biztosító szava " Minden, a mit nékem ád az Atya, én hozzám jő; és azt, a ki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem." (Jn 6:37)

Az egységedet Jehovával nem kell megszakítanod, A Bibliai ismereted nem vésze el, A legtöbb ismereted és szolgálati buzgóságod tovább viheted az új keresztényi életedbe.

Ha elfogadod Jézust mint személyes Uradat és Megváltódat és kijössz az Őrtoronyból, kedves testvérem vagy testvérnőm, van néhány javaslatom számodra. Mindenekelőtt, olvasd, olvasd és újra olvasd a Bibliát (persze egy jó fordítást!). Vedd szó szerint, ahol csak nincs jó okod másképp tenni, és ne félj, hogy ezt személyesen teszed. Engedd Istennek, hogy vezessen téged más hívőkel való közösségbe. És ne félj a "hitehagyottaktól". Sokan közülük, ami nem jelenti azt hogy mind, hasonló módon találta meg Krisztust mint te. Miután elhagytam a szervezetet, csodálkoztam, hogy találtam százszámra ex-Jehova Tanúit, akik függetlenül ugyanarra a következtetésekre jutottak mint én, és szintén újjászülettek! És ezek az ex - Tanúk akik újjászülettek, egyáltalán nem olyanok, ahogy az Őrtorony leírja őket. Személyesen találkoztam több százzal közülük és kétségtelenül sokuk a legboldogabb, legszeretőbb, legkeresztényibb ember, akikkel valaha találkoztam. Ne félj tőlük. Azon kevés ember közé tartoznak a földön, akik együtt tudnak érezni veled. Jelenleg keresztény ex-Tanúk helyi szolgálatai és támogató csoportjai jönnek sorban létre az országban és máshol. Vannak éves gyűléseik a keresztény ex-Tanúknak sokfelé szerte a földön. Ha teheted, szertettel látunk a következő "Már Jézus Tanúi" (Witness Now for Jesus) gyűlésen melyet minden ősszel tartunk a Blue Mountain Christian Retreat alatt New Ringgold-ban, Pennsylvaniában. Keresztény bizonyságtételek, tanítás és bősége és közösség vár téged ott!

És végül, testvéreim és nővéreim Krisztusban, van néhány dolog, amit szeretnék megosztani veletek. Ha olyan vagy mint az a legtöbb keresztény, akivel kapcsolatba kerültem az elmúlt években, még ha idáig el is olvastad ezt a könyvet, van még benned félreértés Jehova Tanúival kapcsolatban, amit tisztázni kell.

Jehova Tanúi nem szándékos lázadó, gonosz emberek. Igaz, nem ismerik Krisztust, de nem szeretnének becsapni téged . Ők egy hatalmaskodó vallási szervezet áldozatai, és segítségre van szükségük. Bele vannak gabalyodva a saját "pontos ismeretükbe". Az hiszik, hogy jóval többet tudnak a Bibliáról és Isten királyságáról, mint te, és nagyon kis türelmük van aziránt ami szerintük érzelmi tagadás a te részedről. Nagyon valószínű, hogy nem fogják figyelmesen meghallgatni a bizonyságtételedet, habár ez gyakran egy jó út, hogy tanúskodj nekik, mert félnek, hogy az "Igazság" a szívükben megrontatik. Emlékezz a Potsdami férfira és nőre aki imádkozott Jimért és értem, hogyan reagáltunk? Jehova Tanúi nem érdeklődnek az érzelmeskedés iránt. Ők a Biblia iránt érdeklődnek és a lényeg iránt. Tudnod kell ezt. És mégis, Jehova Tanúi emberek mint te meg én, és vannak érzelmeik, ezért érzékenyeknek kell lennünk. És mindenek felett, nem csak megbocsátást kell éreznünk irántuk, de szeretni is kell és segíteni is őket. De hogyan?

Fel kell készülnünk a szolgálatra. A Bibliatanulmányozás abszolút szükséges. Gyakorlatilag lehetetlen előrehaladást tenni Jehova Tanúival Isten Szavának felületes ismeretével. Szomorúan mondom, de jelenleg az átlag Tanú messze jobban ismeri a Bibliát, mint az átlag keresztény. Csoda e, ha a keresztényeknek gyakran "beletörik a bicskája" az Írásokon Jehova Tanúival való vitatkozásba? Szerencsére mégis sok keresztény és gyülekezet ébred rá, milyen gazdag missziós terület található a ajtajuk előtt két- három hetente, és rendszeresen, szorgalmasan készülnek a "hogy tusakodjatok a hitért, a mely egyszer a szenteknek adatott. " (Júdás 3) Az keresztény teológia és hitvédelem (apológia) alapjai állnak a tanulmányozandó dolgok listájának elején, törekedvén felkészülni hogy hatékonyan bánjanak Jehova Tanúival. Ezenfelül vannak jó szektakutató (counter - coult) szolgálatok szerte az Egyesült Államokban, amelyek megfelelő anyagokkal szolgálhatnak a nagyobb szektákról. Sokat közülük felsoroltam a könyv hátlapján [az eredeti nyomtatott angol kiadáson - a ford. megj. ] Biztatlak, hogy iratkozz fel a levelezőlistájukra és támogasd őket imával, vagy ha lehetséges anyagilag.

Miért kell tanúskodni Jehova Tanúinak? Fontold meg ezt: Jehova Tanúi nem fognak keresztény irodalmat olvasni. Nem fognak keresztény könyveket olvasni. Nem mennek istentiszteletre, nem fognak keresztény rádiót hallgatni vagy keresztény tv-t nézni. Ezáltal csak egyetlen forrás maradt, mely által hallhatják Krisztus evangéliumát, hihetnek és megváltásuk lehet. TE vagy az!

De hogyan tanúskodj? Itt van három alapvető módszer, mindegyikük nagyon hatékonyan használható.

Először, ha te nagyon jól ismered a Bibliát és ismered a keresztény, és különösen a szektákkal kapcsolatos hitvédelmet, talán a tantételbeli megközelítést választhatod. Krisztus istensége és a megváltás a két legjobb téma, amit megvitathatsz a Tanúkkal. A megváltás lehet a hatásosabb, mivel a tanúk gyengén vannak felkészülve, hogy megvédjék álláspontjukat, mely a lehető legzavarosabb. De bármely téma, amit tisztán és az Írásokban való jártassággal adsz elő, hatékony lehet, amikor Jehova Tanúinak tanúskodsz.

Másodszor, ha az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat történelmében vagy járatos, talán a történelmi megközelítést választod. Tapintatosan, mégis határozottan mutasd be a Tanúknak a saját irodalmukból, ha lehetséges, néhány beteljesedetlen jóslatát a Társulatnak az elmúlt száz évnyi történelmükből. Kérdezd meg a Tanúkat Krisztus láthatatlan jelenlétéről 1878 óta, a világ végéről 1914-ben, 1918-ban, 1925-ben, 1942-ben és 1975-ben. Kérdezd meg őket Ábrahám, Izsák és Jákob földi feltámadásáról 1925-ben, és Beth Sarimról, a fejedelmi kastélyról mely Rutherford "bíró" által számukra épült San Diegoban. Kapcsold össze ezeket a jóslatokat a Társulat igényével, hogy ők Isten végidei prófétái, az Ő egyetlen csatornája az emberiséggel való kommunikációjára. Kérd meg őket, hogy olvassák el az 5 Mz 18:20-23 verseket, mely megmagyarázza, hogyan reagáljunk egy "prófétára", aki Jehova nevében szól, de a jóslatai tévesnek bizonyulnak. Kérdezd meg őket a Társulat történeténete során bekövetkezett tantételbeli változásokról; a Társulat múlt és jelenlegi nézetéről a védőoltás, szervátültetés, és a Róma 13 "felsőbb hatalmai" vonatkozásában. ügyesen használva a történelmi módszert, elkezdhetsz éket verni a Tanú és a szervezet közé, mely ravaszul becsapta őt.

Harmadszor, akár jól ismered a Bibliát, akár nem; akár járatos vagy az Őrtorony történelmében, akár nem; ha keresztény vagy mindig használhatod a hívő megközelítést. Oszd meg személyes bizonyságodat a Tanúval. Mondd el neki, mit jelent Jézus számodra, és hogyan változtatta meg az életedet. Beszélj a személyes kapcsolatodról Jézussal. Elvethetsz néhány magot mélyen a szívébe, melyeke Isten kegyelmes gondoskodásából gyümölcsözővé válhatnak a kellő időben.

Néhány befejező pont a Jehova Tanúinak tanúskodáshoz. Legjobb, ha egy témánál maradsz egyszerre. Ez nehéz lehet, mert a Tanúk szeretnek egyik témáról a másikra ugrálni, ha sarokba szorítva érzik magukat. Ami hatásosnak szokott bizonyulni, hogy előre megegyeztek a Tanúkkal hogy nem tértek el bizonyos témától, míg végig nem veszed pontjaidat. Ekkor, ha megkísérelnek másik témára ugrani, írd le a kifogásukat megígérve, hogy kicsivel később megbeszélitek, és térj vissza a témához. Aztán, amikor teljesen végigvettétek pontjaidat, fejezd be a leírt kifogások megválaszolásával.

A végső pont, amit nyomatékosítani szeretnék, hogy akár lesz, akár nem bármi valódi előrehaladás a Tanúval, nem fogja kimutatni. Lojalitása a Szervezethez erőlteti őt, hogy áthatolhatatlanságot mutasson. Így nem szükségszerűen várható bármi közvetlen, látható eredménye tanúskodó erőfeszítésednek. De ne keseredj el; Isten kegyelmével a magok elvetődnek. Emlékezz, én hét éven át kaptam bizonyságokat legalább tucatnyi különböző kereszténytől, mire végül Krisztushoz jöttem.

A könyv végéhez érve, szeretnék köszönetet mondani Istenemnek, áldott Atyámnak a mennyben a sok dologért mely oly drága lett nekem. Köszönöm Atyámnak az Ő írott Szavát, mely kifogyhatatlan világosság számomra, még a legsötétebb óráimban is Őt keresve. Köszönöm neki a keresztényeket, akik időt és erőfeszítést áldoznak hogy beszéljenek nekem Jézusról, amikor még nem ismertem Őt. Köszönöm Neki az Ő dicsőséges szabadítását , melyet megengedett elfogadnom kizárólag kegyelme által. Köszönöm neki új testvéreimet és nővéreimet Krisztusban, " mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége." (1 Tim 3:15) Köszönöm Neki az áldott reménységéért az egyháznak, és az eljövendő teljes megjelenéséért királyságának, melyben minden dolog mennyben és földön imádni és dicsőíteni fogja őt tökéletességben, mindörökké. És végül minden más fölött köszönet Neki Jézusért, a drága Uramért és egyetlen Megváltómért, aki lehetővé tette mindezeket a dolgokat.

<<< Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább >>>