Az Őrtorony-zarándoklat

2. fejezet: Mit hisznek Jehova Tanúi?

Mielőtt belemélyednék Jehova Tanúi tantételeibe, úgy vélem először az Őrtorony hermeneutikájáról, tanulmányozási módszeréről és Biblia fordításáról kell néhány dolgot elmondanom.

Őrtorony hermeneutika

Megkérdezve Jehova Tanúit a Bibliai hermeneutikáról, majdnem biztos, hogy nem kapunk választ. A"hermeneutika" (a Bibliaértelmezés tudománya) ismeretlen szó a legtöbbjük számára. Mivel az Őrtorony Társulat "Isten Szervezete" - érvelnek - minden Bibliaértelmezés amit közölnek azáltal pontos, hogy Isten maga irányítja. Ezért ők nem látják szükségesnek a hermeneutika személyes megértését.

Amikor valaki elkezdi kutatni az Őrtorony teológiát egy tárgyilagos (nem Tanú) nézőpontból, gyorsan felfedezi, hogy a megalapozott, következetes Biblia - hermeneutikai szabályokat elvetette a Társulat a "szokások" érdekében, amik megengedik az Őrtorony értelmezésnél belekényszeríteni a Biblia verseket az éppen aktuális Őrtorony sémába. Ez meglátható mind az Őrtorony által átalakított alapvető keresztény tantételeken, mind a prófécia magyarázatokban. A tantételeket illetően a Tanú értelmezők elismerik, hogy "látszólag" sok Biblia vers nyilvánvalóan ellentétes a Társulat tanításaival. Ezért ezek a versek "spiritualizálva" vannak és gyakran pont az ellentétére értelmezve, amit valójában mondanak!

A próféciákat illetően ez a "spiritualizálós" módszer képessé teszi az Őrtorony teológusokat a Bibliai próféciák alkalmazását kiforgatni annak érdekében, hogy azokat az emberek azok helyett, akikre eredetileg vonatkozott (Izrael népe, például) inkább "Jehova modern kori szervezetére" alkalmazzák.

A gyakori alkalmazása ennek az allegorikus vagy "spiritualizáló" értelmezési módszernek egy másik kellemes helyzetet is teremtett a Társulatnak. Ha a Szentírás nagy része "spirituálisan" vagy "szimbolikusan" értelmezhető , akkor hogyan tudhatjuk, hogyan értelmezzük a Biblia egészét? Honnan tudjuk melyik rész értelmezendő "spirituálisan" és melyik szó szerint? Ezáltal felmerült a szüksége a Bibliaértelmezők egy különleges csoportjának, a "hű és értelmes szolga osztálynak". Az átlag Tanú nagyon ügyel rá hogy, ne fogadja el a Biblia tanításait "ahogy vannak". Inkább a "szolga osztály"-ra fog tekinteni, hogy az szolgáltassa neki a megfelelő értelmezést.

Egy következetesebb és kielégítő Biblia értelmezési módszert figyelhetünk meg majd a hatodik fejezetben, a nyelvi-történelmi eljárást.

Tanulmányozási módszerek

Az Őrtoronynak csak egy elfogadott Biblia tanulmányozási módszere van. Valójában talán erőltetni kell a dolgokat, hogy egyáltalán Biblia tanulmányozási módszernek nevezhessük. Pontosabb lenne "könyvtanulmányozásnak", "kiképzésnek" sőt még "agymosásnak" is nevezni. Akár az Őrtorony - tanulmányozás vasárnap, a könyvtanulmányozás kedd este, vagy a "Bibliatanulmányozás" egy érdeklődő személlyel az ő otthonában - a módszer ugyanaz. Íme, hogy csinálják:

Az "olvasó" felolvas hangosan egy vagy két bekezdést az Őrtorony kiadványból, amit tanulmányoznak. A "tanulmányozás vezető" felolvassa a megfelelő kérdést, ami az oldal aljára van nyomtatva. A tanuló(k) válaszol(nak) a kérdésre, rendszerint felolvasva amit aláhúzott ki-ki a saját példányában. A bekezdésben lévő írásszövegeket kikeresik és felolvassák megerősítendő a választ. Ezt az eljárást követik bekezdésről bekezdésre amíg az egész Őrtorony cikket vagy a könyv egy fejezetét befejezik. Néhány egyéni kiegészítésre bátorítanak, de az alapvető "tanulmányozási" módszertől való eltérés nem engedélyezett. Ez a módszer ismétlődik cikkről cikkre, napról napra, hétről hétre, évről évre.

A Társulat nézetei az Őrtorony tekintélyes tanulmányozási anyagán át újra és újra feldolgozásra kerülnek. Ennek eredményeként minden Jehova Tanúja, függetlenül iskolázottsági hátterétől, képes lesz papagájként ismételni a Társulat nézeteit gyakorlatilag minden témában.

A független elemző gondolkodás végül teljesen megszűnik, és a Tanú "tanítványképzése" teljessé lesz. Ő többé "a maga elméjére nem támaszkodik". Gyakran elgondolkodtam, miért használjuk ezeket a módszereket a tanulmányozásainkban. "Ha ez az Igazság", gondoltam "miért agymossuk magunkat ily módon? Miért nem lehet nyílt megbeszélés és vita egymással a tanulmányozásainkban? Miért ismétlődnek ugyanazok az előadások, azonos tanulmányozások azonos témákból újra és újra?" Úgy érveltem, hogy mivel a legtöbb Jehova Tanúja nem nagyon iskolázott, ez az egyetlen útja, hogy tanulhassanak. Azonkívül, mi a fontosabb, az Igazság vagy a módszer, amivel az Igazságot előadják? Isten egyszerűen megadja nekünk "a táplálékot a megfelelő időben" ezen a módon, hogy népének minden tagja könnyen megemészthesse azt.

Különösen kezdetben, rengeteg kérdésem volt és rendszeresen feltettem azokat az összejöveteleken. Mégis, nagyon gondosan válogattam meg szavaimat a kérdésekhez, óvakodva, nehogy olyan valakinek tűnjek, aki kritizálja a szervezetet. Őszinte kérdések egy új szemszögből, mint az enyém, tolerálva voltak valamelyest, amíg nem zavarták az összejövetel menetét. De amint elég korán észrevettem, a kérdések önátadott, megkeresztelt Tanúktól még a tantételek kisebb pontjait illetően sem voltak tolerálva a legkevésbé sem és nagyon könnyen képezték kiközösítés alapját!

Egyéni Bibliatanulmányozó csoportok, melyeket nem"szentesített" az Őrtorony főhivatal Brooklynból, szigorúan tilalmasak Jehova Tanúi közt. Ezt első kézből tudtam meg. Volt egy fiatalokból álló csoportunk Manitou Springsben, akik összegyűltünk hogy tanulmányozzuk az Őrtornyot és buzdítsuk egymást, minden hétfő este. Miután a csoportunk több héten át összejött, a vének a gyülekezetünkből, miután megbeszélték a helyzetet a körzetfelvigyázóval (1) feloszlatták azt. Elmondták, hogy az egybegyülekezésünk kívül van az Őrtorony Társulat előírásain. És ez volt, még ha csak az Őrtornyot tanulmányoztuk is! Független tanulmányozás és a Biblia megvitatása a az "anya" szervezet közvetlen felvigyázása nélkül szigorúan tilos Jehova Tanúi közt.

Bibliafordítások

Jehova Tanúi ritkán használnak más Biblia fordítást, mint az ő saját "Új Világ Fordítás" -uk. Minden más fordítást gyanakvással tekintenek, lévén készítői "részrehajló" háromsághívő tudósok. Az az érzés van a Tanúkban, hogy mivel a szokásos, elismert fordításokat olyan tudósok készítették, akik hittek a Háromságban, a fordítások ezért "beállítottak" vagy félrefordítottak támogatandó az ő nézeteiket az Istenségről. Azonos "beállítás" volt állítólag ezen fordítók által, védelmezve minden más történelmi keresztény tantételt, beleértve a lélek természetét, a pokol természetét stb. A szokásos fordítások, ezáltal nem megbízhatóak Jehova Tanúinak. Elszigetelt szövegeket mégis gyakran idéznek más forrásokból, ha azok támogatni látszanak a Tanú nézeteket. A Zsoltárok 83:18 például gyakran idézett a King James fordításból, mivel a tetragrammaton (héberül YHWH, rendszerint ÚR vagy Jehova szóval fordítják) itt Jehovának van fordítva. A Tanúk gyakran használják ezt a verset, hogy megmutassák a leendő áttérőnek Isten Nevét a saját Bibliájában. [Magyarban Zsolt. 83:19, Károli - ford. megj]

A "Háromsághívő" fordításokkal ellentétben, az Őrtorony Társulat ünnepli saját Új Világ Fordítását, mint napjaink legelfogulatlanabb és pontos fordítását (2) A "Keresztény Görög Iratok Új Világ Fordítása" az Új Világ Fordítói Bizottság által készült, először 1950-ben jelent meg. A "Héber - Arám Iratok Új Világ Fordítása" nem sokkal azután jelent meg öt kötetben, az első kötet 1953-ban, az utolsó 1960-ban készült el. Napjainkban a teljes Új Világ Fordítás kapható egy kötetben.

Az Új Világ Fordítói Bizottság tagjai, mindannyian Jehova Tanúi, névtelenek maradtak. Állítólag azért tették ezt az alázatosságon kívül, hogy a fordítás minden dicsősége egyedül Istené legyen. Megfelelő helyzet számukra, hogy a Bizottság névtelensége egy a tudományos alkalmasságukat illető vizsgálódást gyakorlatilag lehetetlenné tesz. Ámde a bepillantás az UVF Fordítói bizottságba a személyeket és képesítéseiket illetően lehetővé vált egy Brooklyni főhadiszállás tag által (3).

Az Új Világ Fordítás technikai megvizsgálását a hatodik fejezetben végezzük el.

Jehova Tanúi tantételei

Mit hisznek Jehova Tanúi? A következők egy rövid áttekintést adnak tanításaikról.

Isten

Jehova az egyetlen igaz Isten (4). Jézus "isten", egy "fenséges" isten, de nem Mindenható Isten (5). A szent szellem Isten "tevékeny ereje" és nincs személyisége. (6) Nincs több személy az Istenségen belül (7) A Háromság tantétele pogány eredetű (8)

Jehova Isten, az Atya, először megteremtette Jézust és minden más dolgot Jézus által teremtett (9). Nem helyénvaló Jézushoz imádkozni (10) Az ima egyedül Istenhez szólhat, Jézus által (11). Nem helyénvaló Jézust imádni (12). Az imádat egyedül az Atyát illeti meg (13)

Ember

Az ember felépítése leírható ezzel a képlettel: " test + szellem = lélek" (14) Pontatlan azt mondani, hogy az embernek lelke van; inkább az ember maga a lélek (15) Nincs a test halálát túlélő lélek (16). Az ember szelleme sem létezhet a testtől különváltan. (17) A halálkor a szellem szertefoszlik (18) Nincs tudatos lét a halál után (19) Isten csak az emlékében őrzi azt, aki meghalt (20)

Jézus nem fizikai testben támadt fel (21) Ugyanígy , a "mennyei reménységű" keresztények sem támadnak fel (22). Ők, mint Jézus, újrateremtetnek mint szellemek (23).

Pokol, ahogy a fogalmat általában értik, nem létezik (24) Lehetetlen, hogy valaki áldást vagy kínzást tapasztaljon a Hádeszben (25). Akiket a Gyehennába vagy a tűznek tavába vetettek, az örökké tartó nemlétbe kerülnek. (26)

Isten népe

Izrael nemzete valaha Isten választott népe volt, de örökre kivettettek isz 70.-ben. (27) A beteljesületlen próféciák, amiket a természetes Izraelnek adtak, a "szellemi Izraelen" , a keresztény gyülekezeten fognak beteljesedni.(28). Jehova királyság programja nem foglalja magába a természetes Izrael helyreállítását (29)

A "kicsiny nyáj" a Lukács 12:32-ben azonos a 144.000 -rel a Jelenések 7. és 14. fejezetében (30). A 144.000 minden nemzetből van elpecsételve, hogy a "szellemi Izraelt" alkossák (31). A 144.000 elpecsételése isz. 33 Pünkösdjén kezdődött és napjainkig folytatódott (32). A 144000 elpecsételtetett, hogy legyenek királyok, papok és Krisztus menyasszonya (33). Csak a 144.000 keresztény megy a mennybe, hogy Krisztussal legyenek (34)

A "hű és bölcs rabszolga" a Máté 24:45-ben jelképezi a "felkentek maradékát" Jehova Tanúiból, akik felelősek a királyság hirdető munka felvigyázásáért a modern időkben (35). A "hű és értelmes szolga osztály" azonosítva és megjutalmazva lett nem sokkal Krisztus láthatatlan 1914 évi visszatérése után (36). A "szolga osztály" most gondot visel Krisztus minden földi tulajdonára (37). Megszerezni a "pontos ismeretet" amit ez a "szolga osztály" oszt szét, alapvető a keresztények megmentéséhez (38). A célból, hogy isteni helyeslés legyen az életén, a kereszténynek önként engedelmeskednie kell a "szolga osztály" minden tanításának. (39)

A "más juhok" a János 10:16-ban azonosak a "nagy sokasággal" a Jelenések 7:9-ben (40). Ez a csoport teszi ki jelenleg Jehova Tanúi 99,7%-át (41). A "nagy sokaság" tagjai nem születnek újjá (42). Ők keresztül fognak menni a közelgő nagy nyomorúságon és közvetlenül a földi örök életbe lépnek be (43)

Az úgy nevezett keresztény egyház vagy kereszténység, azonosítható a parázna "Nagy Babilonnal" a Jelenések 17. és 18. fejezetéből (44) Ő reménytelenül hitehagyott és hamarosan elpusztítja Jehova (45). Ezekben az utolsó napokban Isten kizárólagosan törődik az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulattal és azokkal akik kedvezően reagálnak a tanításaikra (46) Egy egyén csak ezzel a földi szervezettel társulva juthat a Biblia és Isten céljainak megértésére (47). Egy egyén megváltása ennek a szervezetnek a tanításaira való kedvező reagálásán múlik (48).

Megváltás

Az evangélium amit most hirdetni kell, elsődlegesen az a jó hír, hogy Isten királysága láthatatlanul felállíttatott 1914-ben (49). A Krisztusban való hit és a Jehova szervezetébe való menekülés által az ember reménykedhet, hogy túléli a nagy nyomorúságot és beléphet közvetlenül a földi királyság birodalomba (50). Ez az "evangélium" teljesen összhangban van azzal, amit Pál és más korai tanítványok hirdettek (51).

"Újjászületettnek" lenni az jelenti, hogy a szent szellemtől nemzve lenni, így reménnyel bírni a mennyei feltámadásra (52). Csak a 144000 keresztény született újjá, akikből megközelítően 9000 él a földön (53). A többi, több mint 3.000.000 [ma: 6.000.000 - ford. megj.] Jehova Tanújának "földi reménysége" van, és nem kell újjászületnie. (54)

Helytelen azt mondani a kereszténynek, hogy "meg van mentve" (55) Nem lehet biztos a megváltásában (56). A jövőbeli megváltásra vár (57).

A megmentéshez a személynek ismeretet kell szereznie (58), hinnie Jézus Krisztusban (59), bűnbánatot tartani (60), átadni magát Jehovának (61) megtérnie (62), összhangba hozni életét az Őrtorony Társulat tanításaival és tevékenységével (64), egységben maradni Jehovával és az Ő földi szervezetével (65), és kitartani hittel a végig (66). Krisztus megváltó munkája egymagában nem elég a hívő igazzá nyilvánításához (67).

Egy keresztény nem mehet közvetlenül Jézushoz a megváltásért, csak az Atyához (Jehova) Jézuson keresztül (68). Csak a 144000 tagjai vannak az új szövetség alatt Jézus vére által és részesednek jogosan a kenyérből és borból az Emlékünnepen (Úrvacsora) (69). A "más juhok" csak megfigyelői az Emlékünnepnek (70)

Az utolsó napok

A "Pogányok ideje" időtartama kideríthetően 2520 év a Dániel könyve 4. fejezet alapján (71). Kezdete ie 607-ben volt, Izrael babiloni fogságának kezdetével és isz. 1914 őszén ért véget Krisztus láthatatlan visszatértével (72). Krisztus visszatértének jelei ezután az 1914-es visszatérés után kezdődtek és bizonyítékát adták, hogy Ő most láthatatlanul jelen van (73) Krisztus nem fog láthatóan visszatérni a földre (74).

Az "elragadtatás" megtörtént láthatatlanul 1918-ban (75). A keresztény gyülekezet testi áthelyezése a hamis remény és nem fog megtörténni. (76).

Krisztus nem fog testileg megjelenni a földön a millennium alatt (77). A 144000 a Jelenések 7. és 14. fejezetéből láthatatlanul fog uralkodni Krisztussal a millennium alatt (78). A "nagy sokaság" a Jelenések 7. fejezetből túl fogja élni a nagy nyomorúságot és közvetlenül fog belépni a megtisztított földre. (79). Ők fognak a földön lakozni a millennium alatt (80). Ez a "földi reménység" a bibliai remény a napjainkban élő igaz keresztények számára (81).

A mostani ég és a mostani föld meg lesz tisztítva és meg fog maradni örökre (82). Nem lesz új ég és új föld teremtve (83).

Összegzés

Amint látható az Őrtorony tantételeknek ebből a rövid összefoglalójából, Jehova Tanúi tanításának és evangelizáló erőfeszítésének az elsődleges iránya, hogy kétségbe vonja és ha lehetséges, teljesen megsemmisítse a történelmi kereszténység ősrégi tanait. A történelmi kereszténység alapvető tanításai - beleértve Krisztus istenségét és testi feltámadását, a Szent Szellem személy voltát, Isten három-egy természetét, a kegyelem általi megváltást, az egyház elragadtatását és Krisztus látható visszatérését - hevesen tagadják Jehova Tanúi. Az egyes Tanúk magukban talán tudatlanok erről a tényről? Semmi esetre! Inkább örvendeznek miatta! Milyen csodálatos "Isten szervezetének" tagja lenni , merészen szakítani a kereszténység régi "démoni tantételeivel" és helyettesíteni "Isten igéjének igazságával"! Sőt, milyen csodálatos Jehova eszközének lenni egy ilyen fennkölt isteni cél végrehajtásában!

Ennek az "isteni tervnek" a végrehajtására az Őrtorony Társulat kifejlesztett egy intenzív programot tagjainak tanítására és szolgálati felkészítésre, akárcsak egy nagy evangelizáló kampányt, hogy ezt az "életmentő" üzenetet elvigyék a világ végéig. Hogy vitelezik ki ezt a programot a kis "fogaskerekek", ez a következő fejezet témája.

Jegyzetek:

A könyvek címei közül azokat fordítottam le, melyek feltehetően magyarul is hozzáférhetők [de a lapszámozás az angol eredeti szerinti], a folyóiratok megjelenési dátuma és lapszámozása az angol kiadás szerinti. - a ford. megj.

1. A körzetfelvigyázó az Őrtorony Társulat utazó képviselője, aki meglátogat minden gyülekezetet a "körzetében", nagyjából négy hónaponként. Elsődleges feladatai egyike biztosítani, hogy minden gyülekezet kövesse a szervezeti elrendezéseket, melyeket a főhadiszállás stábja fektetett le Brooklynban.

2. Érveljünk az írásokból!, p. 277

3. Az egykori "Béthel család" tag Bill Cetnar megírta Qestions for Jehovah's Witnesses (Kérdések Jehova Tanúinak) c. könyvében: " Megfigyeléseim szerint N.H. Knorr (sz.: 1905.04.23; alám.: 1922 Cedar Point, Ohio; meghalt: 1977.06.05 72 évesen), F.W. Franz 4. elnök (sz.: 1893); Albert Schroeder, G.D. Gangas és M. Henschel gyűltek össze ezeken a fordítói üléseken. Kivéve az alelnök Franzot (és az ő képzettsége sem volt teljes) egyik bizottsági tag sem bírt megfelelő iskolával vagy háttérrel hogy mint kritikus Bibliafordító tevékenykedjen. Franz alkalmassága, hogy kutatásokat végezzen a héber fordításban, komolyan megkérdőjelezhető, mivel hivatalosan soha nem tanult héberül. Ez kiderült a Skóciai Bíróság tárgyalásán 1954 novemberben.

4. Érveljünk az írásokból!, p. 150

5. Érveljünk az írásokból!, pp. 136-137, 282-283; Aid to Bible Understanding, p. 919

6. Érveljünk az írásokból!, pp. 136-137; Make Sure of All Things, p. 487

7. Ibid.

8. Érveljünk az írásokból!, pp. 424,425; Watchtower, 9/1/68, p. 583

9. Érveljünk az írásokból!, p. 209, pp. 282-283

10. Aid to Bible Understanding, p. 1329

11. Ibid.

12. Érveljünk az írásokból!, pp. 282-283

13. Aid to Bible Understanding, p. 1329

14. Aid to Bible Understanding, p. 1533

15. Érveljünk az írásokból!, pp. 101, 375

16. Ibid., pp. 136-137, 382

17. Ibid., p. 383

18. Ibid.

19. Ibid., p. 382

20.Ibid., p. 333

21.Ibid., p. 334

22.Ibid., p. 333

23.Ibid.

24.Make Sure of All Things, pp. 229-242

25.Érveljünk az írásokból!, p. 103; Make Sure of All Things, p. 231

26.Make Sure of All Things, p. 146

27.Az Őrtorony, 11/1/68, p. 649

28.Érveljünk az írásokból!, p. 225

29.Ibid., p. 224

30.Érveljünk az írásokból!, p. 268

31.Aid to Bible Understanding, p. 683

32.Life Everlasting in Freedom of the Sons of God, p. 161; Our Incoming World Government-God's Kingdom, p. 120

33.Érveljünk az írásokból!, p. 137; Make Sure of All Things, p. 303

34.Érveljünk az írásokból!, p. 166

35.Az Őrtorony, 1/15/69, p. 51

36.Life Everlasting in Freedom of the Sons of God, pp. 185, 186

37.Ibid.

38.Az Őrtorony, 6/15/68, p. 359

39.Az Őrtorony, 10/1/67

40.Life Everlasting in Freedom of the Sons of God, p. 364

41.Az Őrtorony, 1/1/86, p. 23

42.Az Őrtorony, 12/1/68, pp. 733-735

43.Érveljünk az írásokból!, p. 356

44.Ibid., p. 52

45.Ibid., p. 53

46.Az Őrtorony, 8/15/34, p. 249

47.Az Őrtorony, 9/1/54, p. 529; Az Őrtorony, 10/1/67, p. 587; Az Őrtorony, 12/1/81, p. 27

48.Az Őrtorony, 11/15/81, p. 21

49.Az Őrtorony 5/1/81, p. 17

50.Az igazság, mely örök élethez vezet, pp. 23, 121

51.Az Őrtorony, 11/1/68, pp. 652-656

52.Az Őrtorony, 12/1/68, pp. 733-735

53.Az Őrtorony, 2/15/86, pp. 12-14

54.Ibid., pp. 14, 20

55.Érveljünk az írásokból!, p. 360

56.Ibid.

57.Ibid., p. 358

58.Az Őrtorony 6/15/68, p. 359

59.Az Őrtorony 12/1/85, p. 9

60.Aid to Bible Understanding, p. 1386

61.Az igazság, mely örök élethez vezet, p. 182

62.Aid to Bible Understanding, p. 1388

63.Az Őrtorony 6/15/68, p. 359

64.Ibid.

65.Az Őrtorony 12/1/85, p. 18

66.Ibid.

67.Ibid., p. 7

68.Aid to Bible Understanding, p. 1329

69.Érveljünk az írásokból!, pp. 268, 324-325; Az Őrtorony, 2/15/86, p. 15

70.Ibid.

71.Érveljünk az írásokból!, pp. 95-97

72.Ibid.

73.Az Őrtorony, 2/16/85, p. 16

74.Érveljünk az írásokból!, pp. 314, 343; Make Sure of All Things, p. 451

75.Babylon the Great has Fallen, p. 458

76.Ibid.

77.Aid to Bible Understanding, pp. 551, 1336

78.Érveljünk az írásokból!, p. 137

79.Az Őrtorony, 12/1/85, p. 17

80.Ibid., pp. 17-18

81.Ibid.

82.Érveljünk az írásokból!, p. 436; Make Sure of All Things, p. 166

83.Ibid.

<<< Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább >>>