A Mátrix - egy cyberpunk példázat?

III. A Mátrix mint cyberpunk példázat

A) Áttekintés

Matrix1

A Mátrix nem keresztényinek szánt film; különféle filozófiákra és vallásokra való utalásokkal van teleszórva. De a film hajlékonysága megengedi, hogy az emberek többféle témát olvassanak ki belőle, beleértve keresztény allegóriákat is. A film nyilvánvalóan felveti, hogy Neo egy messiási alak, egy ilyen aspektust a szerzők is kiemeltek az interjúkban. De igazán érdekes nézőpont a Mátrix megnézésére, ha egyfajta cyberpunk példázatként nézzük, A zarándok útja c. könyvhöz hasonlóként. Ezt a klasszikus bestsellert John Bunyan írta az 1600-as évek közepén egy börtönben. A zarándok útja egy elképzelt történetet használ, hogy ábrázolja a kereszténységet egy ember meggyőződésén, megtérésén, megütközésein át a végsõ döntésig.

Neo hasonló odüsszeiát jár be a Mátrixban. Egy összezavarodott kereső, aki eljut az igazsághoz, és aszerint cselekedve megszabadul a hamis világból. Neo ekkor meg kell tanulja a hitben járást, félelmetes ellenségekkel néz szembe és végül győzedelmeskedik. Megvalósítva ezt az allegóriát az ügynökök a filmben képviselhetik Sátánt és erőit, és néha magát a bűnt. Trinity és Morpheus mindketten szolgálhatnak időnként nem csak Isten ábrázolásaként, de a keresztényekéként is az evangélista és tanító szerepében. És a Mátrix jelképezi a bukott világrendszert, talán magát a bűnt is.

A Mátrix részletes párhuzamba állítása a kereszténységgel lenyűgöző! Segítendő a párhuzamok mélységeinek megragadását, íme egy két bekezdéses összefoglaló a kereszténységről:

Isten megteremtette a férfit és a nőt (Ádámot és Évát) és uralmat adott nekik a tökéletes Föld felett. Megkísérve Sátántól vétkeztek Isten ellen. Ennek eredményeként bűnös természetük lett (az 'elbukott' állapot), melyet azóta minden ember örököl. A világ az övék volt, így az is megromlott. Mivel az ember engedelmeskedett Sátánnak, elvesztette Istennel való kapcsolatát és Sátán hatalmába került, miként a bukott világ is (a Mátrix). Isten szent és gyűlöli a bűnt, ezért Sátánt és a bűnt örök tűzzel fogja büntetni. Mivel az emberiség megfertőzõdött a bűnnel, a bűn elpusztítása a bűnös elpusztítása is lenne. De mert Isten bővölködik kegyelemben és szeretetben az emberiség iránt, kiútról gondoskodott. Isten megalázta magát és emberi lénnyé lett Jézus Krisztusban azért, hogy ártatlanként helyettesítő halált haljon a kereszten megfizetve az emberiség bűneiért. Az emberek megölték Krisztust, de Isten feltámasztotta Őt a halálból. Jézus nem sokkal azután felment a mennybe.

Mivel Jézus kifizette a teljes váltságot Isten bűn elleni haragjáért, bármely személynek, aki igazán hisz Krisztusban (az Ő vérében = piros kapszula), mint Isten Fiában, megbocsáttatik, Isten javára írja az élő Krisztus váltságát és igaz voltát. A megmentésben való hitnek ez a cselekedete a megtérés, ez evilágon kell megtörténjen (ahogy látni fogjuk Neo-nál!). A személy ezáltal megváltatik Sátán és a bűn fogságából Krisztus vére által és újjászületett szellemi gyermeke lesz Istennek, Krisztus követője (keresztény).

Isten végül el fogja pusztítani a bukott világot, új eget és földet teremt, ahol a keresztények örökké fognak élni Istennel, megdicsőült testben. De addig a keresztények a bukott világban maradnak, Isten parancsával, hogy osszák meg szóval és tettel a Krisztus által való megváltás üzenetét másokkal. (Hogy minden keresztény engedelmeskedik-e Istennek, az más kérdés.) Az igazi keresztény többé nem szolgája a bűnnek, Isten lakozik benne, képessé téve az engedelmes keresztényt, hogy legyőzze a világot és Sátánt az igazságban való hit által. Az igazságban való cselekvés megtanulásának folyamata kulcstényező a keresztény számára (mint Neo-nak).

<<< Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább >>>
(cc) Fordította: Barna Zoltán, 2002. július; "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok" (Mt 10:8 b)