A Mátrix - egy cyberpunk példázat?

III. A Mátrix mint cyberpunk példázat

B) A példázat

Matrix1

A továbbiakban, ahogy a filmet ebből a nézőpontból elemezzük, az alábbi jelöléseket alkalmazzuk:

M: a Mátrix története
S: Szellemi párhuzam
A Matrix-film szövege
Biblia-idézet

1. KERESÉS - Zűrzavar, kapcsolat, hit

1.a SZOBA

M: Neo, a főhős kezdetben 'Thomas Anderson' néven ismert a nyilvánosság előtt.
S: A 'Thomas' (Tamás) név emlékeztet minket Jézus tanítványára, akit a Hitetlen melléknévvel illettek később. Hasonlóan, Thomas/Neo gyakran küzd a hittel - először hogy mint elveszett ember eljuthat az igazságra, aztán megmentett emberként kételkedik helyzetében.

M: Thomast később 'Neo'-nak nevezik. (Erősítendő a párhuzamot, mi a figurát Thomasnak nevezzük amíg elveszi a piros kapszulát és utána Neo-nak.)
S: A Neo név jelentése 'új'. A Thomas és Neo nevek szembeállítják a régi és új feltételeket. A Szentírás elmondja, hogy amikor a bűnös ember megváltásra jut, "a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden" (2 Kor. 5:17). Thomas a régi, Neo az új. Amikor a Fed-Ex futár meghozza a csomagot Thomas/Neo-nak a fülkéjébe a film elején és megkérdezi: "Thomas Anderson?" Thomas azt feleli "Igen, én vagyok". A névnek ez az elfogadása jelzi kezdeti elveszettségét és vak belemerülését a világba. Miután Neo megmenekül a Mátrixból, Smith ügynök továbbra is "Mr. Anderson"-nak hívja Neo-t, amire Neo meggyőződéssel válaszol: "A nevem NEO", jelezve új személyiségéven való megállapodását. Párhuzamban Sátán kitartásával, Smith ügynök tizenegy alkalommal nevezi Neo-t "Mr. Anderson"-nak. Ezzel szemben Morpheus mindvégig Neo-nak szólítja, megerősítve annak igazságát, akivé lenni akar, és akivé csakugyan válik a megmentés után.

M: Amikor először látjuk Thomast, alszik. Nyilván éjszaka van. Thomas sötétben van.
S: Az "alszik" és "sötétség" kifejezések használatosak az elbukott személy leírására a Szentírásban: "nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! Ne is aludjunk azért, mint egyebek" (1Thessz5:4,5). A megmentéséig Thomas szó szerint mindig alszik az anyaméh-szerű burokban a gépek "energia - ültetvényén" a valós világban! Ez egy "ütős" ábrázolása annak, hogy az elbukott személy szellemileg alszik, miközben ébren lévőnek érzékeli magát az elveszett világban.

M: Miközben Thomas alszik, a számítógépe "Keres..."
S: Ez az első jele, hogy Thomas nem érzi jól magát az életében. Keres, ami kulcsfontosságú az igazság megtalálásában. "Keressetek és találtok!" (Mt 7:7) Trinity később megerősíti ebben a keresésben amikor azt mondja: "Tudom, miért alszol el olyan nehezen, élsz egyedül és ülsz minden éjjel a számítógép előtt." Thomas egyedül él, ami azt a vágyát tükrözi, hogy elkülönítse magát a bukott világtól.

M: A média Thomas számítógépén úgy mutatja be Morpheust, mint világszerte körözött bűnözőt, pedig igazából Morpheus jó ember, aki az emberiséget szeretné megszabadítani.
S: Ez párhuzamba állítható napjaink nagyhangú, Isten-ellenes, keresztényellenes médiájával.

M: A számítógép monitora törlődik és Trinity üzenete tűnik fel, aki a Mátrix világán kívül van. Trinity figyelmezteti: "Ébredj, Neo! A Mátrix rabja vagy!" És ő felébred!
S: Trinity figurája sok esetben Istent jeleníti meg. Isten a szentírásban mint Háromság (Trinity) van leírva - egy Isten, de három személy: Atya, Fiú, Szent Szellem. Ez a jelenet párhuzamos azzal, hogy Isten Szelleme megítéli az elbukott személyt annak végzetes helyzetében. "Ébredj fel! [A bűn és a bukott világ] rabja vagy!" Vagy az Efézus 5:14 szerint "Serkenj föl, a ki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus" Thomas furcsán ébred, mintha egy belső üzenetet hallott volna, ami utal a figyelmeztetés szellemi természetére.
Trinity nem él a Mátrix illúziójában, ő kívülről jött. Hasonlóan Jézus ezt mondta: "én sem e világból vagyok" (Jn 17:14). Az írások tisztán kijelentik, hogy Jézus Krisztus nem csupán ember volt, - ő maga Isten volt, aki emberként eljött a földre. [Jézus Isten Fia volt. Az, hogy "Isten maga" volt, a modalizmus tévtanítása, a Háromság(tan) félreértése - a ford. megjegyzése]) (Kol 2:9, Fil 2:5-11, Jn 1:1,14, stb.).
Miként Trinity szavai Thomas embercsinálta számítógépén egy a világon kívüli valaki üzenete voltak, a Szentírás is természetfeletti ihletettségű üzenet Istentől az emberiséghez, mivel emberi írók voltak Isten Szelleme által irányítva. Trinity veszi fel a kapcsolatot Thomassal, ahogy Isten teszi az első lépést a megváltásban is "senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én Atyámtól van megadva néki" (Jézus szavai a Jn 6:65-ben). Isten vonz, az embernek válaszolnia kell.

M: Thomas megpróbálja eltávolítani a figyelmeztető üzenetet.
S: A bűn megítélése és az örök veszedelem megzavaró. Sérti büszkeségünket, és nem akarjuk meghallani. Az elbukott személy megpróbálja visszaszerezni az ellenőrzést (=control) a gondolatai felett a zavaró ösztönzésektől (Thomas a CONTROL [CTRL] billentyűt nyomkodja), és amikor ez nem hat, megpróbál menekülni (=escape) és az ESCAPE ([ESC] = menekülés) billentyűt nyomkodja. Egy érdekes háromszoros metafora tűnik itt fel. Thomas kétszer nyomja meg az ESCAPE billentyűt, a számítógép kétszer írja ki, hogy "kop" és Choi kétszer kopogtat az ajtón. Az ESCAPE billentyű minden koppanására Trinity "kop"-pal válaszol a monitoron, mutatva Isten kitartását az elbukott személyek szívén való kopogtatásban. "Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz" (Jel. 3:20). Trinity megjövendöli a kopogtatást Thomas ajtaján, párhuzamban Isten mindentudásával.

M: Thomas számítógépes hacker, egy programot ad el Choi-nak.
S: A hackerség illegális. Choi és cimborái nyilvánvalóan "rossz társaság" morális értelemben. Thomas bűnös ember - törvényszegő - akinek bűnös barátai vannak. Mélyebb értelemben ez az egyik legelragadóbb iróniája a filmnek. Thomas azt hiszi, hogy számítógépeket hackel, de valójában a Mátrix computere ellenőrzi Thomas teljes életét - még azt az illúziót is megengedve, hogy ő "hackel", ha ez megbékíti őt! A börtön megenged bizonyos illuzorikus menekvést, hogy a foglyok elfeledjék a valódi problémát!
Szellemi párhuzamként, a bukott világ elbutítja foglyait értelmetlen elfoglaltságokkal, mint a "bolond gazdag" a Lukács 12:20-ban, aki a földi gazdagságra összpontosít, de elhanyagolja az örök életét. Hasonlóan halálos csele, amikor az elbukott ember azt hiszi, hogy megmentheti magát jó cselekedetekkel, politikai változások előidézésével, stb., "kihackelve" a gonoszt magából és a világból. Ámde Isten a problémánk természetét szelleminek nyilvánította amit csak ő tud gyógyítani Krisztus által.
Más szemszögből Thomas hiábavaló próbálkozása a rendszer meghackelésére mint elbukott személy, előárnyékolja a győzedelmes hackelését a Mátrixban amikor Neo/Új lesz.

M: Thomas 2000$-t tesz be egy üregessé tett könyvbe, a posztmodernista Jean Budrillard Simulacra and Simulation (Látszat és láttatás) c. könyvébe. A kamera elidőzik a fejezet címén: Nihilizmus. Thomas a "láttatás" tornyában él, egy képben, aminek nincs valós alapja. Thomas világa és a személyiség, akit felépít benne, teljesen illúzión alapszik, az elbukott valós világ mérhetetlenül más.
S: Az ember, aki Isten képére lett teremtve és a tökéletes világba helyezve, elszakította magát Istentől a lázadással. És hacsak meg nem békül Istennel Krisztus által, az ember a maga képmását távol tartja az igazságtól, mivel Isten az Igazság. A megváltatlan ember halott, még ha azt gondolja is, hogy él; életének kellékei hiábavalók és időmeneti maszk csupán elfedni elveszett szellemi állapotát és örök helyzetét. Civilizációnk érzékelhető és dicsőséges részére összpontosítunk, míg Isten a mi elbukott állapotunkat mint sivár háború utáni várost mutatja be a Mátrixban.
Egy szótár szerint nihilizmus:
1. Egy tantétel, mely szerint az értékek alaptalanok, semmi nem megismerhető vagy kommunikálható és az élet maga semmitmondó.
2. A hit, hogy a létező politikai és társadalmi rendszer elpusztítása szükséges a további javuláshoz.
Talán Thomas is a nihilizmus azon nézetére "tette a pénzét" hogy semmit sem lehet megismerni. De ez a filozófia üressé tette mint a lyuk a könyvet. Thomas el fogja hagyni ezt az üres, reménytelen filozófiát, és inkább a megismerhető megváltást és igazságot választva. Ahogy majd látjuk, Thomas ezt nem a Mátrix szabályait betartva találja meg, hogy harcoljon a Mátrix ellen - képzeletbeli hackelése egy képzeletbeli világnak. Ehelyett Thomas úgy hoz változást, hogy kimenekül a Mátrixból, és az Igazság erejével támadja meg. Hasonlóképpen, az ember a megváltást Krisztusban kell megtalálja, hogy kimeneküljön a bukott világból és akkor hitben Istennel járva igazi változást érjen el.

M: Choi, a "világi értelemben bölcs" ember, elismeri állandó mescalin használását. Ő és társa, DuJour meghívják Thomast hogy kapcsolódjon ki, pihenjen és lazítson kissé velük egy táncklubban.
S: Choi az eszképistákat jeleníti meg. Az ő megoldása a kikapcsolódásra (menekülésre) az élet problémáiból a drogok használata, melyet "állandóan" használ. Choi azt mondja Thomasnak, hogy csak a mescalinnal "szállhat el". Thomas szó szerint elszáll a film végén - de csak az igazságban való járás által, nem hallucinogénnel vagy illúzióban. Choi örömkereső élete nem hoz megváltást. "Mondék az én szívemben: no, megpróbállak téged a vígan való lakásban, hogy lásd meg, mi a jó! És ímé, az is hiábavalóság" (Préd 2:2)
Végül: Choi tanácsa a kikapcsolódásra (eredetiben: unplug, inkább "kicsatlakozás"-t jelent) nem csak előárnyékolás, hanem egy kis noszogatás Thomasnak. Isten néha bűnösöket is felhasznál, hogy üzenjen...

M: Trinity azt mondta Thomasnak: "kövesd a fehér nyulat". Meglátva a fehér nyúl tetoválást DuJour vállán, Thomas úgy dönt, hogy elmegy Choi-al és DuJour-ral.
S: Ez több, mint egy Alice Csodaországban utalás, az egyik nagy súlyú pillanat, ahol Thomas/Neo-nak választania kell, és ez visszavonhatatlanul meghatározza sorsát. Először akkor választ, amikor kinyitja az ajtót (ajtók, ablakok kinyitása stb. szintén fontos téma). Most választania kell, hogy csatlakozik-e Choi-hoz és DuJour-hoz. A Choi és a DuJour összeolvasva franciául kb. azt jelenti: a nap választása.
A történetben folyamatosan visszatér az az erőteljes téma, hogy Thomas választ, kövesse-e a keskeny Útját az egyetlen Igazságnak a rendíthetetlen abszolútum valóságához.

1.b A KLUB

M: A klub nyilvánvalóan egy degenerált hely, ahol Choit körülveszi "háreme", melyben az a menő, aki meggyújthatja Choi cigarettáját. A félhomályos jelenetben a rabság ünneplését látjuk, tánc-kalitkával és számos szado-mazo stílusú ruhával. Rob Zombie zenéje adja a hanghátteret a sötét társaságnak.
S: Ez a hely ábrázolja a bukott világ lealjasult, bűnös állapotát. Még ha a sötétség rabságban tartja is az embereket, sokan a sötétséget választják a Világosság helyett. Rob Zombie zenéje tökéletes ide, mivel Zombie úgy tűnik, a gonoszhoz társult termékeivel (például baljós képeket és pentagrammát használt Hellbilly Deluxe című CD-je borítóján).

M: Thomas/Neo egyedül és a tömegtől elkülönülve áll, láthatóan kényelmetlenül.
S: Ez kiemeli egy elbukott személy növekvő kényelmetlenség érzését magával és környezetével kapcsolatban.

M: Trinity kapcsolatba lép Thomas/Neo-val a világi klubban, nevén szólítja őt és leírja személyes állapotát.
S: Mint ahogy a Pásztor elmegy az elveszett bárányt megtalálni (Lk 15), vagy Jézus együtt evett a megvetett adószedővel (Mt 9:11), Isten követi az elbukott embert még a legvilágibb körülmények közé is. Isten igen jól ismeri a bűnös magánéletét, ahogy Trinity is mondta: "Tudom, mit csinálsz."

M: Trinity figyelmezteti Thomast, hogy veszélyben van és figyelik.
S: Szavai, "Azért hívtalak ide, hogy figyelmeztesselek" visszhangozzák: "a bekövetkező harag elől meneküljetek" (Lk 3:7). A Szentlélek "megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében" (Jn 16:8)

M: Trinity és Morpheus háromszor ösztönzik arra Thomast, hogy mondja el, mi van a lelkében:

S: Hogy megtaláljuk az igazságot, becsületesnek kell lennünk magunkkal azzal kapcsolatban, amit Istenről érzékelünk. Ezért gyakran olyan helyzetbe hoz, hogy a szívünkben lévő homályos meggyőződéseket meg kell vizsgálnunk egy cselekedet során. Thomas buzdítva lett, hogy vegye tudomásul mind a Mátrixot (a bukott világot), mind Morpheust (Istent jeleníti meg itt) mint két olyan dolgot, ami közül választania kell.

M: Trinity elmondja Neonak: "A válasz odakint van... téged keres. És ha akarod, megtalál."
S: Isten sóvárog utánunk, sokkal jobban, mint ahogy mi keressük őt (Lk 15, Mt 23:37). De ő "Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek" (Jel 3:20), nem töri be az ajtót. Nekünk kell akarnunk a megváltást, hogy kinyissuk szívünk ajtaját megengedve Krisztusnak, hogy belépjen oda.

1.c HIVATAL

M: Thomas a Metacortex-nél dolgozik, amit az épületben Meta Cortechs -ként is kiírnak.
S: A cég neve leírja a bukott világ rendszer hatalmát, mellyel megragadta Thomast. A "meta" előtag azt jelenti "valami mögött" és a "cortex" utalhat az agykéregre. Így a Metacortex jelentheti azt, hogy "mi vagyunk a színfalak mögött, akik irányítják az elmédet". A másik írásmódban a corTECHS-ben a 'techs' a technikusokra használt szlengkifejezés, a név szintén hordozza azt a gondolatot, hogy "mi dolgozunk a te elméden, úgy alakítjuk a gondolkodásod, ahogy nekünk tetszik.". Morpheus később elmagyarázza, hogy az emberek a bukott világrend rabságába születnek bele, ami bukott gondolkodásmóddal bombázza elméjüket.

M: Thomas elkésik a munkából. Mr. Rhineheart megszidja Thomast, aki színtelen hangon egyezik bele. Habár Rhineheartnak igaza van, merevnek tűnik, ahogy tökéletes engedelmességet követel.
S: A Metacortexnél végzett munka jeleníti meg a bűnös ember fogoly-állapotát a bukott világban, ahogy próbálja a mennybe vezető útját kiépíteni. A törvény nincs Neo szívében, és alkalmatlannak találja magát annak teljesítésére. Bánatos és mozdulatlan később a fülkéjében. Az ember messze van attól, hogy tökéletesen engedelmeskedjen Isten követelményeinek a jó és rossz vonatkozásában, és bánatossá válhat az ebben való folyamatos elbukás miatt.
A Biblia elmondja, hogy ezek a követelmények jók (nem rossz az, hogy Thomasnak van munkája és hogy Rhineheart azt akarja, hogy legyen ott pontosan), de Isten követelményeinek az volt a szándéka, hogy megmutassák, képtelenek vagyunk megütni a mércét. Isten követelménye hajthatatlanul annak megértésére tanít, hogy szükségünk van megváltásra hibás természetünkből, elvezet minket a Megváltónkhoz, Krisztus Jézushoz.
Amikor egy személy megmentésben részesül a Krisztusban való hit által, Isten megbocsátottnak tekinti bűneit és "az ő törvényét az ő szívébe írja", új, szellemi vágyat adva neki, hogy azt tegye, ami helyes - és örömmel tegye ezt.

M: Most fordítsuk meg a példázatot és legyen Mr. Rhineheart a bukott világrendszer képviselője. Rhineheart megfeddi Thomast mondván: "Ez a LEGJOBB szoftvercégek egyike a VILÁGON, mert minden alkalmazott megérti, hogy ő a RENDSZER része [...] Itt az ideje, hogy DÖNTSÖN [...]"
S: A LEGJOBB és a VILÁG szavak jelentősek, mutatva a bukott világrendszer hatalmas erejét. Rhineheart kétszer is "Mr. Andersonnak" szólítja Thomast, a Mátrix személyazonosságát erősítve, hogy a világ rendszerhez tartozik. Hogy "DÖNTSÖN", tovább lendíti a fogság elfogadása vagy a szabadságba vezető keskeny út közötti választásban.

M: Az ablaktisztítók őrjítően nyikorgatják gumis ablaktisztítójukat miközben Rhineheart megszidja Thomast.
S: Figyeljük meg, hogy amikor Thomas/Neo 'kiömlik' az energia-farmon a 'gubójából', kezei végigcsúsznak az oldalán és ugyanilyen hangot adnak! Talán az ablaktisztítók hangja kapcsolatos azzal, hogy a boldogtalan Thomas ösztönösen kaparássza gubója oldalát ugyanakkor, amikor megszidják? Ez az ingerlő érzékelés megerősíti, hogy Thomas a világrend kínzott foglya.

M: Thomas Anderson szomorúan és mozdulatlanul ül homályos, sivár, fénytelen, élettelen fülkéjében. Még a monitor is sötét.
S: Micsoda erős ábrázolása annak, hogy mennyire üres az élet az Igazság nélkül! Karrier, pénz, információ, stb. - szánalmasan erőtlenek, hogy betöltsék az emberi szívben lévő ürességet, mely Isten nélkül van ott. Ahogy a lelkiismeret jelzi, hogy valami létfontosságú hiányzik, az elbukott személy gyakran elkeseredik az élet más területein is, semmi nem érdekes vagy izgató.

M: A Fed-Ex futár azt mondja: "Mr. Anderson?" Thomas elfogadja az illuzorikus azonosságát, mondván "Igen. Én vagyok".
S: (Lásd a korábbi kommentárt a Szoba jelenetnél)

M: A mobiltelefonon Morpheus jelentkezik: "Hello Neo. Tudod, ki vagyok?" Neo válasza: "Morpheus!"
S: (Lásd a korábbi kommentárt a Szoba jelenetnél)

M: Morpheus: "Jönnek érted, Neo [...]" Thomas megkérdezi: "Kicsoda?" mire Morpheus válasza: "Állj fel és nézd meg magad.". "Micsoda? Most rögtön?" kérdezi Thomas. Morpheus válasza:"Igen. Most." Thomas feláll és most először meglátja az ellenséges ügynököket és a rendőröket amint belépnek az irodába, hogy elfogják őt.
S: Isten segít az elbukott személynek, hogy maga lássa meg bűneit és érzékelje a szellemi ellenséget, amely a halálát sóvárogja. Ahogy Isten figyelmeztette Káint a Teremtés könyve 4:7-ben "a bűn az ajtó előtt leselkedik, [ahogy az ügynökök] és reád van vágyódása" [belépnek az irodába.]. Morpheus válasza, hogy "most" megerősíti a helyzet sürgető voltát. Mi nem dönthetjük el, mikor küzdünk meg a gonosszal - ő egy ragadozó, aki végül halálos csapást mér ránk. Addig kell menekülnünk, amíg Isten lehetőséget ad rá. "ímé itt az üdvösség napja" (2 Kor 6:2); "Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket." (Zsid 4:7)

M: Neo idegesen kérdezi "Mi a francot akarnak tőlem?" (Az eredetiben: "Mi a poklot ..." What a hell do they want from me?)
S: Jó kis szójáték (angolban). A pokol - pontosan az, amit Sátán akar minden elbukott személynek.

M: Morpheus megmutatja Thomasnak a kivezető utat - megint egy sor egyirányú választás! Morpheus figyelmezteti: "Majd én irányítalak, te csak tedd, amit mondok."
S: A bűnösnek itt nincs választása - pontosan engedelmeskedik Isten útmutatásának a megmentés útján, vagy szembenéz a következményekkel. Isten "a kimenekedést is megadja" (1 Kor 10:13).

M: Miközben Morpheus elirányítja Thomast az irodába, ahol 'a lehetőség ablaka' van, Thomas megkérdezi "Honnan tudsz ennyi mindent?". Morpheus válasza: "Erre nincs idő".
S: Az elbukott személy soha nem értheti meg Istent, mert még nem lett újjá és nincs szellemi megértése. A bűn nem értheti meg a szentséget, sem a tévedés nem foghat fel minden igazságot. Thomas kérdése az elbukott ember ellenállása a hittel - MINDEN választ tudni akar, mielőtt dönt. De Isten sürgetőn kérleli "Megfulladsz! Előbb fogd meg a kezem hogy kimentselek. Aztán megmutatom a hajómat." Morpheus pontos útmutatása ismét Isten mindentudását jelképezi.

M: Az egyik legszimbolikusabb választás a történetben. Morpheus azt mondja Thomasnak: "Két módon juthatsz ki. Az állványon, vagy a kíséretükben."
S: A Metacortex épülete jelképezi a bukott világot tömörített formában. Az állvány jelképezheti Krisztus keresztjét. Az állványon felfelé mehet, jelképezve az Istenhez menést. Az ügynökök kíséretében lefelé megy - figyeljük meg, hogy ők Thomassal lent, a földszinten távoznak.
Az ég felé gondolkodás felfelé visz, a pokol felé lefelé. Az elbukott ember észreveszi, hogy nincs semleges terület! Büszkeségében úgy képzeli, hogy több választása és sok ideje van. De valójában a kettő közül az egyik úton van - menny vagy pokol, a szokásos úton ellenállás nélkül a pokolba jut.

M: Morpheus azt mondja Neonak "Választhatsz"
S: Választhatja az Istenben való hitet. Választhatja azt is, hogy nem hisz.

M: Thomas válaszol Morpheusnak: "Ez nem megy. Semmiképp. Ez őrület! "
S: Az embernek, aki csak a saját halandó életére figyel, az mennyei vagy pokolbeli örökkévalóság megértése megrázó lehet. Semmit sem tehet a megmentése érdekében, kivéve, hogy bízik az Isten általi kivezető útban. És ez az út a Krisztusban való hit, melyet nehéz elfogadni a testi embernek elfogadnia, különösen azt, hogy nem függ az ő jó cselekedeteitől.

M: Thomas morog csalódottságában: "Mit csináltam? Nem csináltam semmit! Én egy senki vagyok!"
S: Thomas hazudik magának. Több bűntettet elkövetett: ő egy hacker! Thomas egy törvényszegő, aki nem akarja követni a törvényeket vagy szembesülni rossz cselekedetei következményével. De a makacs igazság az, hogy itt nincs semleges terület a bűnösnek. Thomas azt mondja, hogy ő egy senki, mint másik mentséget. De ismét, a személy társadalmi helyzete, kora, céljai, azonossága, stb. nem törlik el azt a tényt, hogy a menny és pokol közt választhat és személyesen számon kérhető választásáért. Nem 'senki' Isten és Sátán szemében.

M: Thomas elkezd araszolni a párkány keskeny útján az állvány felé. De ekkor leveszi róla a tekintetét és lenéz az úttestre. Félelmében kapkodva elejti a mobiltelefont és azt mondja "Ezt nem tudom megcsinálni!" A félelem megbénítja és az ellenség elfogja őt.
S: Kiegészítésként a "Hitetlen Tamás" témához, ez a metafora emlékeztethet minket arra, amikor Péter apostol a vízen próbált járni, hogy Jézushoz menjen. Amíg Péter Jézusra tekintett, meg tudta tenni. De "a szelet nézte" (Mt 14:30) - ami azt jelenti, hogy nem tekintett már Krisztusra - Péter félt és kezdett elmerülni. Krisztus megragadta és kimentette, ahogy - mint látni fogjuk - Morpheus is utána nyúl ismét telefonon Thomasnak. A mobiltelefon elejtése ugyanazt jelenti, mint Péternél: a Krisztusra tekintés abbahagyását, és hogy az elbukott ember abbahagyja a kommunikációt Istennel miközben halad a megmentés útján. A keskeny párkány szemléltetheti hogy "a keskeny út vezet az életre" (Mt 7:14). Thomasnak nincs választása. Vagy felmászik az állványra, vagy elfogják. Thomasnak nincs lehetősége, hogy a végtelenségig esélye legyen a megmenekülésre, vagy hogy visszamenjen a fülkéjébe és úgy tegyen, mintha létezési válsága nem létezne. Szeretjük vagy nem, mindannyian szembe kell nézzünk ezzel a válsággal és választanunk kell, mielőtt az időnk lejár. Amikor Thomas azt mondja: "Én ezt nem tudom megcsinálni", megismétli, hogy az elbukott ember nem tudja megmenteni magát. Ezért végezte el Isten az ő munkáját a kereszten. A Bibliában Péter megkérdezte: "akkor hát ki menekülhet meg?" , mire Jézus ezt felelte "Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges." (Mt 19:26)

1.d VALLATÁS

M: Smith ügynök, miközben kioktatja Thomast, átfutja a bűneit tartalmazó aktát.
S: Smith olyan mint Sátán, akit a Szentírás "vádlónak" is nevez (Jel 12:9-12)

M: Smith ügynök három hazugságot is mond a vallatási jelenetben. (Lásd alább)
S: Sátán "a hazugság Atyja" (Jn 8:44)

M: 1. hazugság: Smith ügynök kijelenti, hogy Thomas virtuális Mátrix -élete a valóság - dolgozik, adót fizet, segít a házinéninek. Ezzel szemben Smith azt mondja Thomasnak, hogy a másik (hacker) életét a számítógépben éli [az eredeti angol szövegben], ami igen érdekes kicsavarása a szavaknak! Valójában Thomas virtuális élete a Mátrixban - munkája, adó, házinéni - az, amit számítógépben él a generált Mátrix szimulációban! A valós élet, amit Thomas Neoként a Mátrixon kívül fog élni, nem számítógépben lesz.
S: Sátán hazugsága az igazság teljes ellentéte. Azt hazudja, hogy ez a megfogható földi élet minden, hogy ez a lényeg, és hogy a szellemi dolgok ostoba mítoszok, amikkel nem kell törődnünk.

M: 2. hazugság: Smith azt mondja: "Az egyik életének [a hazug Mátrixbelinek] van [jó] jövője, a másiknak [az igazságban valónak a Mátrixon kívül] nincs."
S: Ez egy másik teljesen visszájára fordított dolog. Az Igazság örök életet ad - egy jó jövőt. A hazugságban való hit örök halált eredményez.

M: 3. hazugság: Smith ügynök úgy írja le Morpheust hogy ő "veszélyes ember", "terrorista" akit szükséges "törvény elé állítani". Igazából Morpheus egy jó ember - annyira jó, hogy kész lesz meghalni, hogy Neo megmenekülhessen.
S: Sátán ismét megfordítja a szerepeket, magát mint jót, Istent mint gonoszt mutatja be. Sok ember elbukik ebben a hazugságban. Például úgy tekintik Sátánt, mint felszabadítót az Édenkertben, akit a rossz Isten bebörtönzött - ahelyett, hogy Istent mint egy idilli környezet biztosítóját tekintenék, az embert meg önzőnek, hogy a sok gyümölcsfa mellé még egyre vágytak. Az ember, utánozva Sátánt azt mondta: "Olyan leszek, mint Isten" és fellázadt jóságos Teremtője ellen - a Teremtő ellen, aki megalázva magát emberré lett, hogy a kereszten teremtményei bűnéért meghalva lehetőséget adjon mindenkinek a megváltásra, egyszerűen a Megváltóban való hit által. Gonosznak nevezni Azt, aki meghalt a Te érdekedben, súlyos hazugság.

M: Thomas telefonálni akar. Smith ügynök viszont megmutatja Thomas feletti teljes hatalmát és szó szerint bezárja a száját.
S: Kit hívott volna egyáltalán Thomas? Nem tudta Morpheus telefonszámát, és egyetlen emberi rabtársa sem segíthetett. Smith hatalma Thomas felett jelképezi Sátán fizikai hatalmát a bűnösök felett. Az elbukott ember teljesen esélytelen, hogy legyőzze Sátánt erővel, akarattal, képességekkel.
Sátán célja, hogy elnémítsa az elbukott embert a megfélemlítéssel és erővel, hogy az féljen Istenhez kiáltani. Más szemszögből: "De az Írás mindenkit bűn alá rekesztett" (Gal.3:22) leleplezi bűnösségünket, és el kell fogadnunk, hogy Istenre van szükségünk a megmentéshez.

M: Smith ügynök beülteti a rettenetes nyomkövető "poloskát" Thomasba.
S: Az elbukott ember tudatossága problémájáról ismét nagyobb lesz - most már tisztán látja, hogy fertőzött a bűnnel, miként Sátán. A bűnös nem menekülhet a bűntől, az belső és Valaki más kell eltávolítsa.

M: Smith ügynök azt mondja Thomasnak "Segíteni fog nekünk, ha akarja, ha nem."
S: A bűnös ismét észreveszi, hogy nincs semleges helyzet - ő alapértelmezésben az ellenségé. Az ember fertőzött a bűnnel. Isten szemében a bűnös végzete ugyanaz, a kíváncsi agnosztikustól a buzgó sátánistáig mindenkié. Ha a repülő zuhan, az első osztályon utazó orvos épp oly rettenetes halált hal, mint a turistaosztályon utazó bűnöző. Mindannyian a bűn rabszolgaságában születtünk, az egyetlen kiút a Krisztusban való hit.

1.e ÚTON MORPHEUSHOZ

M: A vallatás után Morpheus ismét kapcsolatba lép Thomassal és megkérdezi: "Még mindig találkozni akarsz velem?"
S: Isten kitartó a bűnösök megmentésében.

M: Morpheus elmondja Thomasnak, hogy "Te évek óta engem kerestél, de én egész életemben téged."
S: Isten eljön, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet, még ha a bűnös ember nem is vágyakozik Rá. Ilyen Isten, ahogy keres és vágyódik ránk. (Lásd az elveszett bárány példázatát, az elveszett drachmáét, az tékozló fiúét Lk 15; vö. Lk 19:10, Rm 5:8)

M: Miután Smith ügynök megkínozta, Thomas megérti hogy veszélyes megengedni az ellenségnek, hogy uralkodjon rajtunk. Morpheus megkérdezi Thomast "Még mindig találkozni akarsz velem?" "Igen!" feleli ő. (Újabb választás!)
S: A bűnös annak megértésére jut, hogy a gonosz karmaiban maradásnál jobban megéri a menekülés kockázata.

M: Morpheus: "Akkor menj az Adams Streeti hídhoz" (újabb választás!)
S: Isten elvezeti az elbukott személyt a probléma gyökeréhez - a bűnt Ádámtól örököltük. Bűnösségünk elismerése az első lépés az igazsághoz vezető úton, így láthatjuk meg, hogy Valaki meg kell, hogy mentsen minket a bűnből.

M: Thomas várakozik a híd alatt. Egy autó jön, kinyílik az ajtaja és Trinity mondja neki, hogy szálljon be. (mégegy választás!) Switch fegyvert fog Thomasra. "Hát ez meg mi?" kérdezi Thomas. "Hogy megvédjük magunkat" "Mitől?" "Tőled". Thomasba beültették a poloskát, és ekkor még ügynökké is válhat, hiszen a Mátrix ellenőrzése alatt áll.
S: Isten nem engedi, hogy a bűn beszivárogjon az ő szentségébe. Elpusztítja a bűnt. Miután Ádám és Éva vétkeztek, Isten eltávolította őket Éden kertjéből, hogy "hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakaszszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen " (Ter 3:22) Isten nem akarta, hogy az ember örökké éljen bűnös állapotában, hogy az örökkévalóságot bűnös lények szennyezzék be. Amikor a bűnös hisz Krisztusban, Isten úgy tekinti, hogy a bűnös meghalt (kivégeztetett) Krisztussal együtt (Rm 6:6), és kegyelemből újjászületik mint "új teremtmény" (2 Kor 5:17). Switch nem gyűlöli Thomast, csak a benne lévő poloskát. Isten gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Isten végül el fogja pusztítani a bűnt, de vár amíg minden személy választhat, hogy legyen elpusztítva a bűne - a Krisztusban való hit által a kereszten, vagy önmagával együtt.

M: Switch így szól Thomashoz: "Velünk jössz, vagy a főúton" ("It's our way - or the highway!") (választás!) Nem szeretné bárkinek is alárendelni magát Thomas, ezért azt mondja "Jó." és kezd kiszállni, vissza a hamis Mátrix világ esős éjszakájába. De Trinity megnyugtatóan a vállára teszi kezét és így szól: "Kérlek, Neo! Bíznod kell bennem! Mert már voltál ott, Neo. Ismered az utat, tudod, hova vezet. És tudom, hogy nem oda, ahova szeretnéd" Thomas végignéz az üres úton és megérti, hogy Trinity szavai igazak és az ő érdekében szól. Úgyhogy úgy dönt, hogy velük marad.
S: Itt ismét előjön az a téma, hogy csak egyetlen Út vezet az igaz életbe. Jézus mondta: "Én vagyok az út, az igazság és az élet" (Jn 14:6). Switch a "főút" kifejezést használja [az eredetiben] , hogy leírja milyen, ha visszamegy a Mátrix szolgaságába, ami érdekes párhuzam ezzel: "Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz," (Mt 7:13) Thomas a büszke embert jeleníti meg, amikor azt mondja "Jó." Más szavakkal: "Senki ne mondja meg nekem, mit csináljak!" Ha Thomas engedett volna a büszkeségének és kiszáll, hogyan érzett volna később? Soha nem találta volna meg az igazságot, és ugyanazon a halálos úton ment volna tovább, most már az ellenségtől is üldözve. Trinity kedves Thomassal, azt mondja "kérlek", kifejezve azt az elképesztő tényt, hogy a Mindenható Isten szó szerint kéri a bűnöst "mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel" (2Kor 5:20)

M: Hogy Thomas elmehessen egy beszélgetésre Morpheushoz, Trinity elfogja és fájdalmasan kiszedi a véres fém "poloskát" Thomas hasából, és kidobja azt az ablakon.
S: Isten meghallgatja azt, aki megvallja bűneit, de azt nem, aki rejtegeti azokat. "Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram." (Zsolt 66:18) őszintének kell lenni. És ahogy a poloska eltávolítása véres volt, a bűnért való fizetség is véres: "vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat" (Zsid 9:22). Ezért ontotta Jézus az ő ártatlan vérét a kereszten, hogy tökéletes fizetséget szolgáltasson azokért, akik hisznek.

M: Amikor Thomas meglátja a rettenetes, véres poloskát, amit Trinity kiszedett, megkérdezi: "Ez igaz volt!?"
S: Isten növeli a bűnös tudatosságát a bűnnel való fertőzöttségéről. A probléma nem csak a körülötte lévő világ, ő maga is fertőzött vele. "Ez van bennem? Mi lehet még?"

1.f LÁTOGATÁS MORPHEUSNÁL

M: Ahogy Thomas felmegy a lépcsőn, láthatjuk a fekete-fehér köves padlót.
S: Az elbukott ember fekete-fehér döntést kell hozzon, mikor Isten elé megy. Fény vagy sötétség. Igazság vagy hazugság. Krisztus szeretete vagy Isten haragja. Megmentés vagy elvetés. Nincs semleges terület, nincs "szürke".

M: Morpheus ajtaja előtt Trinity tanácsot ad Thomasnak: "Légy őszinte. Többet tud, mint gondolnád."
S: Morpheus most Istent testesíti meg (hiszen villámlik odakint, amikor bemutatkozik, és a karosszékek karfáján oroszlánfejek vigyorognak). Az igazság megtalálása érdekében az ember őszinte kell legyen magával és Istennel. "Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, a ki hűséggel [angolban: igazsággal] hívja őt." (Zsolt 145:18) Az ember, aki elrejti a bűnét, nem találja meg az igazságot. (Zsolt 66:18) A megváltás magába foglalja, hogy Isten előtt átlátszóak legyünk és brutálisan őszinték körülményeinket illetően.

M: Morpheus így szól Thomashoz: "Úgy nézel, mint aki elfogadja amit lát, mert arra vár, hogy felébredjen. Ironikus, de ez nincs messze a valóságtól."
S: "Ébren" lenni, ez egy szentírási szókép arra, hogy megmentve lenni, 'aludni' egy szókép az elbukottságra. (Lásd még a Szoba-jelenetnél.)

M: Morpheus: "Hadd mondjam el, miért vagy itt. Azért, mert tudsz valamit. Nem tudod megmagyarázni, de érzed. [...] Valami baj van a világgal. Mint szilánk az agyadban [...]"
S: Az elbukott ember a megváltáshoz közel tudatában lesz saját maga és a világ bűnösségének.

M: Morpheus megkéri Thomast, hogy nyilvánítsa ki gondolatait "Tudod, miről beszélek?" "A Mátrix" feleli ő.
S: (Lásd a klub jelenetnél erről leírtakat)

M: Morpheus megerősíti a Mátrix létezését, és felajánlja Neonak, hogy megmutatja, mi az.
S: Egy ponton a kereső megtalálja a Válaszok közvetlen forrását - Szentírás, egy evangéliumhirdető stb. által - ami megerősíti meggyőződését, hogy valami rossz és az Igazsághoz megy a teljes megoldásért.

M: Morpheus így írja le a Mátrixot: "Ott van mindenütt." - kívül és belül, az élet minden területén. Az egyik legszentírásibb kijelentésében a filmnek Morpheus elmondja, hogy a Mátrix: "A világ, amit a szemedre húztak, hogy elfedje a valóságot."
S: A Mátrix olyan, mint az elítélt világrendszerünk, ami az ember eredeti bűnéből származik. Teljesen bele vagyunk merülve a világ folyamába - politika, materializmus, szabadidőipar, popkultúra, stb. Mint a gépek és ügynökök ellenőrizte a Mátrix, Sátán és az ember bűnös állapota megteremtette és fenntartja a világ rendszerét és értékeit. Ez a bukott világ elnyomva érzékeinket csak magát dicsőíti, mondván: ez minden, itt és most, ami látható. Ez a hatalmas és szorgalmas hazudozás elhomályosítja és eltereli a figyelmet az igazságról, az örök szellemi dolgokról.

M: "Miféle valóságot?" kérdezi Thomas. Morpheus válaszol "Hogy rabszolga vagy, Neo. Mint mindenki, mióta megszülettetek."
S: Minden ember Ádámtól és Évától származik, és örökölte bűnös természetüket. (Rm 5:21-21). Mivel a bűn öröklött, az ember bűnösnek tekinthető élete kezdetétől. Ahogy a zsoltáros mondta "Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám." (Zsolt 51:7). Az elbukott ember "a bűn szolgája" marad (Rm 5:17) amíg meg nem szabadul a hit által "Jézus Krisztus[ban], ki adta önmagát a mi bűneinkért hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból," (Gal. 1:3,4). Az elbukott ember a bukott világ kötelékében marad, amíg újjá nem születik Krisztusban, mert "a mi az Istentől született, legyőzi a világot" (1 Jn 5:4)

M: Morpheus előkészítette az igazság végső pillanatát. Azt mondja "Sajnos nem lehet elmondani, mi az a Mátrix. A saját szemeddel kell látnod."
S: A megváltott személy 'új teremtmény' Istenben, Isten éltető, megújító szelleme által. Egy 'régi' teremtmény nem értheti meg, milyen 'új'nak lenni, amíg nem lesz azzá. Mint ahogy a hernyónak se lehetne elmagyarázni, milyen lepkének lenni. Az egyetlen lehetősége a hernyónak, hogy bebábozódik (hasonlóan a 'régihez', mely megfeszíttetik, meghal és feltámad Krisztussal a hit által) és egy új, teljesen más teremtményként jön elő. Ez a keresztben való hitet jelenti végül. Minden érzékelhető bizonyíték a világban, mutathatja az utat, de nem oldja meg a problémát, hogy a szellemi dolgok nem tapinthatók. Senki sem menekülhet meg pusztán a megváltásról szóló tanítás hallgatása által, ahogy a beteg sem gyógyul meg attól, hogy hall az orvosságról. Az egyetlen út az igazság megtalálásához egy a belső meggyőződésen és a külső bizonyítékokon alapuló hitben tett lépéssel kezdődik.
Képzeld el, milyen nehéz elmagyarázni, milyen a csokifagyi egy gyermeknek, aki a Szahara sivatagában nőtt fel egy sátorban - talán még soha nem érzett hideget, vagy evett csokoládét. A gyermek nézhet képeket, hallhat bizonyságtételeket több embertől az évek során. Ezek a dolgok meggyőzhetik, hogy a csokifagyi egy jó dolog. - de a teljes megértésére, hogy milyen, egyetlen lehetőség, ha megkóstolja. "Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr!" (Zsolt 34:8)

M: Egy a feszült pillanatban Morpheus figyelmezteti Thomast: "Ez az utolsó esélyed"
S: Még ha bővelkedik is Isten türelemben és szeretetben, végül eljön az utolsó esély minden személy számára. "Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson." (2 Pt 3:4, 9) "MOST van az üdvösség napja" (2 Kor 6:2). Földi szolgálata idején Jézus figyelmezette a bűnös vezetőket, hogy nem lesz mindig a jelenlétükben: "Egy kevés ideig még veletek vagyok, [...] Kerestek majd engem, és nem találtok meg, és a hol én vagyok, ti nem jöhettek oda." (Jn 7:33). "Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő."(Ter 6:3)

M: Morpheus a legfontosabb választás elé állítja Thomast amikor felkínálja bal kezében a kék kapszulát, jobb kezében a piros kapszulát.
S: A piros kapszula jelképezheti Krisztus vérét. Ezt a megmentő ajándékot Isten az emberiség számára ingyen kínálja, miként Morpheus is Neonak. A piros kapszula a jó út, ezért van a jobb kézben, míg a kék kapszula a balban. Egy másik érdekes párhuzam a jobb és bal oldallal kapcsolatban ahogy Jézus leírja Isten végső ítéletét, ahol a hívők Isten jobb oldalára lesznek állítva és örök áldásokat kapnak, a hitetlenek a baloldalra és örök büntetést. (Mt 25: 31-46)
A kék kapszulához többféle jelképes értelem is kapcsolható. A sötétkék utalhat az éjszakára és alvásra, ami gyakori jelkép a Szentírásban a hitetlenekkel kapcsolatban. A kék sötétebb, mint a piros, mutatva a sötét és világos ellentétét.

M: "Innen nincs visszaút." mondja Morpheus, "A kék kapszulával a történet véget ér, felébredsz az ágyadban és azt hiszel, amit akarsz." A piros kapszula az Igazságba való belépést jelenti: "amit ajánlok, az az igazság, nem több." Ahogy később kétszer is mondja Morpheus: "Én csak megmutatom az ajtót, de neked kell bemenned rajta."
Neonak döntenie kell, hogyan cselekszik: vajon meggyőződése alapján belép a nyitott ajtón? Elfogadja -e a Morpheus által felkínált ajándékot ? - mert ha csak nézi a piros kapszulát, az nem segít.

S: Ez a lényege a bűnös 'hitben való lépésének'. Úgyhogy itt kell egy kis magyarázat, mert ez a kereszténység lényege. A Szentírás és a hívő emberek megmutathatják az 'ajtót' (Jézus mondta: "Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik" (Jn 10:9), de minden egyes személynek belépnie személyesen, a hite kinyilvánítása szerint kell. Egyszerűen szólva az, hogy hiszem, hogy ott az ajtó, nem elég. A Szentírás elmondja (Jak 2:14), hogy még Sátán is hisz Istenben. A megértés magában nem elegendő a megmentéshez, nem több, mint ha értem, hogy hogyan hatna az orvosság, ha bevenném. Cselekedni kell a bizalom alapján. Krisztus meghalt, hogy vérével (piros kapszula) fizessen bűneinkért; egy személynek hitből kell lépnie, hogy az ő vére megszenteli a bűntől való megszabadításra. "Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek." (Rm 3:22) "most megigazultunk az ő vére által" (Rm 5:9).
A kék kapszula választása a halálban maradást jelenti, ahogy Morpheus mondta: "a történet véget ér". Az, hogy "azt hiszel, amit hinni akarsz" nem ment meg senkit. A személy jól érezheti magát, amit becsapja önmagát megnyugtató hazugságokkal, vagy akár érdekes hazugságokkal is. De a hazugság az hazugság és csak egyetlen Igazság van. Neo elvethette volna ezt az egyetlen igazságot a kék kapszula választásával, és maradt volna a Mátrix rabszolgaságában, függetlenül attól, hogy mit hisz, és végül ott kellett volna meghalnia.
A hitetlen bűnös testileg meghal a bűnei miatt, de aztán elszenvedi a "második halált" (Jel 20:14) az örök, tüzes ítéletét Istennek a bűn ellen, elvetve Krisztus vérének ingyen hozzáférhető váltságát a bűnért. "Akié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban." (1 Jn 5:12). Aki "hisz a Fiúban, annak örök élete van", de aki nem, az "Isten haragja" alatt marad. (Jn 3:18,36). Sok ember megengedi, hogy a büszkeség elvakítsa a szeretet drága ajándéka iránt, amit Isten felkínál neki. Sajnos ők Istennek a bűneikkel szemben való haragját igazságtalannak érzik, ahelyett, hogy arra összpontosítanának, hogy Isten a saját Fiának életét adta (mi többet tehetett volna még?) hogy a szabadító "piros kapszula" mindenkinek rendelkezésére álljon. Azok, akik remélik, hogy megállhatnak az ítéletkor, de vádolják Krisztust a szeretet hiánya miatt, egyszerűen el lesznek hallgattatva azáltal, hogy látják a Bíró forradásos kezeit - egy végső, brutális áldozatban szegezték át, ahol életét adta a kereszten, hogy felkínálja a megmentést egyszerűen a benne való hit által.
Melyik kapszulára összpontosítasz? A kékre? Vagy a pirosra?

<<< Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább >>>
(cc) Fordította: Barna Zoltán, 2002. július; "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok" (Mt 10:8 b)