A Mátrix - egy cyberpunk példázat?

III. A Mátrix mint cyberpunk példázat

B) A példázat

Matrix1

A továbbiakban, ahogy a filmet ebből a nézőpontból elemezzük, az alábbi jelöléseket alkalmazzuk:

M: a Mátrix története
S: Szellemi párhuzam
A Matrix-film szövege
Biblia-idézet

2. ÁTALAKULÁS - Megtérés, születés, felépülés

Megjegyzés: Amikor valaki hisz Krisztusban, a megváltás minden hatása azonnali. Ám a film részekre bontja a hatást (kapszula, víz, tükör, megfogás, felébredés, születés, látás stb.) ami lehetővé teszi, hogy megvizsgáljuk a részleteket.

2.a PIROS KAPSZULA

M: Thomas elveszi a piros kapszulát és lenyeli.
S: Ez a megváltás! Cselekvéssel megmutatja a Krisztus vérében való hitet. "igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek" (Rm 3:22) "megigazultunk az ő vére által" (Rm 5:9)

M: Egy pohár vízzel kíséri a piros kapszulát.
S: A piros kapszula jel képezi Krisztus vérét, és ez az egyetlen szükséges összetevő. Nem kell, hogy megigya a vizet, anélkül is le tudná nyelni, és a kék kapszula után is inna vizet. De ha azt választjuk, hogy párhuzamként használjuk a vizet, sok lehetőséget találunk. Íme néhány:

  1. Jézus Isten Szellemére mint 'Élő Vízre' utalt (Jn 7:38). (Ebben az esetben a víznek lényegesnek kéne lennie.) "Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne." (Jn 4:14). Kiegészítésként Jézus ezt is mondja: "Én vagyok az életnek ama kenyere; a ki hozzám jő, semmiképen meg nem éhezik, és a ki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha." (Jn 6:35). És a Biblia legutolsó fejezete elmondja: "És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen." (Jel 22:17 b)
  2. Amikor Jézust megfeszítették, vér és víz folyt ki átszúrt oldalából, annak bizonyítékaként, hogy szó szerint megtört a szíve (Jn 19:34)
  3. A víz jelképezheti a keresztséget is, amely lényegében a hívő nyilvános bizonyságtétele a Krisztusban való hitéről és a Vele való azonosulásáról. De jobb párhuzam lesz a keresztségre később, amikor Neo beleesik a vízbe.
  4. A víz jelképezheti még Isten Igéjét is ("a víznek feredőjével az íge által" Ef 5:26). A szó egy fontos segítő erő, hogy eljussunk a Krisztusban való hitre. "Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Ígéje által." (Rm 10:17) Figyeld meg ezt a részt: "És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcscsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit által." (Pál mondja Timóteusnak a 2Tim 3:15-ben)

M: Thomas most valóban Neo lesz.
S: 'Neo' azt jeleti: új. "Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés [az]; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden." (2Kor 5:17)

M: Nagyon érdekes, hogy az első szavak, amiket Neo hall a piros kapszula lenyelése után ezek: "Kövess engem!"
S: Amint valaki kereszténnyé válik a Jézusban való hit által, Isten azonnal engedelmes tanítványságot vár el. Jézus tanítványaihoz intézett első felszólításai egyike volt, hogy "Kövess engem!" (Mt 4:19, 8:22, 9:9 és mások.)

M: "Az idő mindig ellenünk dolgozik" mondja Morpheus Neonak.
S: Az új keresztényt arra utasítja Isten, hogy "Áron is megvegyétek az alkalmatos időt, mert a napok gonoszok." (Ef 5:16). A kereszténynek teljesen Isten munkájára kéne összpontosítani, ahogy a bűnös világ a végső ítéletéhez közeledik. A második alkalmazás: Itt az ideje, hogy Thomas felébredjen a való világban, ami erre emlékeztet: "tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség" (Rm 13:11).

M: Ránézve a hi-tech cuccokra, amik kiszedik majd a Mátrixból, Neo megkérdezi Trinityt: "Ezt mind ti csináltátok?" "Ühüm" [igen] feleli ő.
S: Isten (Trinity) "örök idvesség szerzője [teremtője] lett" (Zsid 5:19)

M: A műszaki felszerelések között van egy régi tárcsás telefon.
S: Ez a poén párhuzamba állítható azzal, hogy Isten módszerein nem kell változtatni. Sokan úgy tekintik a kereszténységet, mint régies vallást, de az igazság az, hogy Krisztus vére nem veszti el igazságát vagy erejét az évek elteltével. A Krisztusban való hit mindig az egyetlen módszer lesz a szabadulásra a bukott világból.

M: Morpheus elmondja Neonak, hogy a piros kapszula "zavarja a ki- és bemenő jeleket" a Mátrixban, mely által meg tudják őt találni.
S: Amikor egy személy hisz Krisztusban a megváltásért, leválasztódik a bukott világrendszerről [Mátrix] "Jézus Krisztus keresztjében, a ki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak." (Gal 6:14). Átvitt értelemben Isten ekkor találja meg az elveszett bárányát (Lk 15)

2.b TÜKRÖZŐDÉS

M: Neo rápillant a törött tükörre. Arc nélkül látszik benne. Ahogy megigazítja, meglátja az arcát, és a törések eltűnnek a tükörről. Miközben Morpheus beszél hozzá, Neo megérinti a folyékony tükröt, ami szétfolyik egész testén, végül lefolyik a torkán, hogy belülről is befedje. Ezalatt Trinity ilyeneket mond, hogy Neo "válaszol" és "megtaláltuk".
S: A jelképekben gazdag tükör - jelenet legalább négy módon értelmezhető.

  1. Neo először látja magát 'egészben', és belép a való világba a tükörrel való kapcsolat által. A megváltás nem csak szellemi látás, 'valamivé válás' is, ahogy Isten előhozza az új teremtményt a megújult szellemmel, szívvel és értelemmel. "ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja [... és] nem mehet be az Isten országába" (Jn 3:3,5). (Megjegyzés: Habár Neo már megszületett az igazságban, a felébredés a méh-szerű gubóban, és a kiöntés a vizes csőben, emlékeztet, hogy a kereszténységben a megváltás különféle hatásai azonnaliak. Biztosak lehetünk, hogy Neo újjászületett a piros kapszula lenyelése pillanatában.) Neo fogságban van a folyamat alatt, beleértve a fibrillálás (szívroham) általi halált is. A megváltás a régi én halála, amikor megszületik az új. Amikor a bűnös hisz Krisztus megváltásában, Isten úgy tekinti őt, mint aki "Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba:[...] ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egygyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is [azok] leszünk.[...] Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hiszszük, hogy élünk is ő vele." (Rm 6:4-8, Gal 2:20, Ef 2:5,6 Jn 3:3-8,16). A tükörnek a testbe be folyása jelképezi az átalakulás belső aspektusait.
  2. Egy másik érdekes értelmezés a tükör - jelenet értelmezésére: "Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arczczal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre" (2Kor 3:18). A piros kapszula (Krisztus vére) elfogadásának eredményeként Neo arca leplezetlen (egy kifejezés a Krisztus kegyelmével való új szövetségi kapcsolatba lépésre) lesz, ahogy megigazítja tükörbeli helyzetét. A törések elmúlnak, és Neo teljes lesz. Tovább nézve a tükörbe még valakit meglát benne... Morpheust. Morpheus (aki itt Istent szemlélteti) nem csak egy illuzorikus Mátrix személyiség, ő egy valódi lény aki a valódi világban és a Mátrixon kívül. Ahogy Neo 'szemléli a képmását' Morpheusnak, a tükör beburkolja őt és átalakítja / átformálja annak 'képmására' - egy másik valós lény aki az Igazságban működik mint Morpheus. Érdekes, hogy Morpheus nem visel tükrösített napszemüveget, amikor azt mondja Neonak "Üdvözöllek a való világban", jelezve, hogy most már egyek az igazságban. Neo tovább folytatja a Morpheushoz hasonlóvá válást, Morpheusra összpontosít amint képzi őt.
  3. Mások párhuzamot vonnak a közismert bibliaverssel: "Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre" (1Kor 13.12) ennél a jelenetnél, vagy még inkább amikor Neo Morpheust napszemüveg nélkül látja a Nabukodonozoron. (De a pontosság kedvéért megjegyzendő, hogy ez a vers arról szól, amikor a keresztény befejezi földi pályafutását és örökké szemtől szembe látja Istent.)
  4. Néhányan a tükröt mint Isten Szavát tekintik a Jakab 1:23-25 alapján.

2.c ÚJJÁSZÜLETÉS

M: Neo felébred a való világban.
S: Egy keresztény nem 'halott' vagy 'alvó' szellemi értelemben. "nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! Ne is aludjunk azért, mint egyebek," (1Thessz 5:4-5) "holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint," (Ef 2:1,2)

M: Neo észreveszi, hogy a szájába, a testébe, és - mindezeken túl - közvetlenül az agyába vezető kábelek kapcsolják össze a Mátrixszal. Mindeddig teljesen a Mátrixtól függött, értelmileg és testileg egyaránt. Ráadásul a Mátrix kiszívta az életerőt Neoból (ahogy azt egy későbbi jelenetben elmagyarázzák). A Mátrix ellenőrizte Neot, de most már szabad és független.
S: Az új keresztény felismeri, hogy korábban teljesen a bukott világrendszertől függött az élete mind testileg, mind értelmileg. Az élet, amit a bukott világ felkínál, szellemileg halott (ahogy a kábelek kiszívták az életerőt Neoból). Krisztus által az ember kiszabadulhat ebből az életelszívó függőségből. "a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, a ki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak." (Gal 6:14) "meghalván a Krisztussal, [megszabadultatok] e világ elemi tanításaitól" (Kol 2:20) "a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem" (Gal 2:20).

M: Neo felismeri, hogy ez a valódi világ és hogy a Mátrix volt az ellenség által létrehozott illúzió.
S: A keresztény belépve az örök igazságba Krisztuson át, úgy látja a bukott világrendszert, ahogy Isten látja.
"elmúlik e világnak ábrázatja." (1Kor 7:31)
"a mi országunk mennyekben van" (Fil 3:20)
A keresztények már idegenek ebben a bukott világban (1Pt 2:1)

M: Neo körülnéz. Rémületére szinte a teljes emberiség kómában - vagy holtan - van a rettenetes Mátrix börtön-gubó tornyaiban.
S: Egy keresztény megtapasztalja, hogy nem sokan jönnek az Igazsághoz Krisztusban. Az emberiség nagy része megtévesztett, alvó, rabszolga és az örök kárhozat felé halad. "Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt." (Mt 7:14)

M: Neo megérti, hogy ő új, más teremtmény. Szabad, - de még kopasz, gyenge és sápadt; Lyukak vannak rajta - sebek, ahol a Mátrix kábelei belé voltak kapcsolva.
S: A keresztény szintén 'új' (Neo = Új) teremtmény. "Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés [az]; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden." (2Kor 5:17) - Ámde, eltérően a filmbeli Neotól, Isten új teremtménye egy szeretnivaló valaki, tisztán a bűntől és új természetet kapva, aki szereti Istent és jót akar tenni. Mégis, az új keresztény is szellemi bébi (nincs haja, gyengék az izmai), és szüksége van Isten segítségére, hogy megérjen ebben a gonosz világban. És ahogy Neo sebhelyes, a keresztény földi elméje is 'sebzett' lehet azoktól a szokásoktól és mintáktól melyben a bukott világban élt, és elbukott teste szintén megmaradt. A keresztény felismeri új szellemiségét, de még a bukott fizikai testben él (ami egy napon át fog változni tökéletes testté, mely illik az új szellemhez). Isten a saját Szellemét helyezte az új kereszténybe, hogy segítsen neki győzedelmeskedni a bukott test halálos vágyai felett és a régi világ eltorzult mintáin. "Hogyha pedig Krisztus ti bennetek [van,] jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért." (Rm 8:10) Sok keresztény engedelmes Istennek és gyorsan érett lesz. Mások fáradtan vagy zűrösen (mint Mouse a piros ruhás nővel) és bűnösen növekednek. Az érés folyamata időt vesz igénybe, ahogy a keresztény is megtanul az Igazságban járni, aki most már Istenben van - és ez a folyamat van a film hátralévő részének középpontjában! Ahogy mondani szokták "A kereszténység annak megismerése, aki a Krisztusban már VAGY"

M: A születés egy bizarr utánzatában Neo egy méhben van, amiben köldökzsinór is van, ami táplálja őt. Neo csupasz testét folyadék fedi és gyenge, mint egy újszülött, amikor kiöntik a nedves "szülőcsatornán".
S: Neo szó szerint újjászületik. Neo idős volt a Mátrixban, de gyermek a valós világban. A Biblia elmondja, hogy az emberiség testileg megszületik, de szellemileg halott. Amikor a személy hisz Krisztusban, Isten élő szellemet ad neki - megszületik szellemileg. Ezt jelenti az 'újjászületés'. Az első születés testi, a második szellemi (Jn 3:3-8). A testileg érett személy (mint Thomas a Mátrix világában), de még meg kell szülessen szellemileg! És amikor ez megtörténik, szellemileg gyermek - tiszta, de gyenge a hitben és a tudásban. Még meg kell érnie szellemileg, nem csak testileg.

2.d KILÖKŐDÉS

M: Neot kiöntik a méh-gubóból és egy hosszú csőbe kerül. Vízbe esik, és majdnem megfullad, mert az izmai gyengék az úszáshoz. Morpheus és társai kimentik.
S: Ez jelképezheti a keresztséget, amikor a hívőt bemerítik vízbe és kiemelik belőle. De a keresztség önkéntes cselekedet, viszont Neo nem saját magát "öntötte ki". Viszont Neo választotta, hogy elfogad mindent, ami a jövőben történik, amikor elvette a piros kapszulát. Szóval ilyen értelemben mondhatjuk, hogy ez az önkéntes keresztsége.

Az érdeklődők kedvéért egy rövid bekezdés a keresztségről / bemerítésről: A keresztség egy önkéntes cselekedete a kereszténynek, amikor nyilvánosan azonosítja magát Krisztussal. Azt is érzékletesen szemlélteti, hogy az 'óember' - a bűnös - meghal, és ahogy jelképesen megfeszítik Krisztussal, eltemetik a víz alá merítéssel. A víz emlékeztet minket az ószövetségi özönvíz ítéletére, amit Noé élt túl a bárkában (és még hét ember). Hasonlóképpen, a keresztény "Krisztusban" van (1Kor 1:30), a tiszta Bárkában ami örök menedék a hívőnek Isten haragja elől. Amikor a személyt kiemelik a vízből, az a bűnös régi személy otthagyását és az új, Krisztusban lévő személy feltámadását / születését jelképezi.

M: Most nézzük meg Neonak a gubóból való kiöntésének sötétebb oldalát. Mint egy acél keselyű, a 'javítórobot' rászáll Neora és brutálisan megvizsgálja. Hibásnak találja, és lecsatlakoztatja a Mátrixról és kiönti mint a szennyvizet. Morpheus és csapata kimentik a fuldokló Neot, majd a fénybe és gondoskodásba emelik.
S: Amikor valaki megmenekül a Krisztusban való hit által, a bukott világrend - és a benne lévő emberek - megállapítják, hogy a keresztény 'hibás'. Az elbukott személy önmaga és a bűn felé irányul. De Isten új természetet ad a kereszténynek, aki Isten és az igazságosság felé irányul (Rm 6 és 7). "A mi miatt csudálkoznak, hogy nem futtok velök együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódván." (1Pt 4:4). "Mi?" mondják a lemmingek "te nem ugrassz át velünk ezen a szirten és fulladsz a vízbe?" Ahogy a javítórobot lecsatlakoztatja Neot és kiönti, a világ is hajthatatlanul gyűlöli az igaz keresztényeket. Jézus mondta: "És gyűlöletesek lesztek, mindenki előtt az én nevemért" (Mt 10:22) Ez egy érdekes igazság - amikor találkoznak 'hígítatlan' Jézussal, aki olyan, ahogy azt az Írások bemutatják (ellentétben a 'tolerálható' Jézussal, akit az emberek csinálnak belőle), az emberek vagy megszeretik, vagy meggyűlölik őt. Jézus azt mondta: "a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok." (Jn 17:14), és "Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, a mi az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ." (Jn 15:19). Sokan, akik hivővé lesznek Krisztusban és engedelmesen élnek, meglepődnek, hogy egykori 'barátaik' ellenségesen fordulnak feléjük. De Isten figyelmeztetett: "nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel?" (Jak 4:4) Ahogy Morpheus mondta Neonak a Metacortex épületben "Két módon juthatsz ki: velem vagy velük." Nincs semleges terület. Mivel a világ gyűlöli az igaz keresztényeket, a kereszténynek igyekeznie kell, hogy úgy szeresse őket, ahogy Isten szereti, ahelyett, hogy civakodásokba vagy önző képmutatásba bonyolódna. A keresztényeknek ezekre kell összpontosítaniuk:

2.e MEGMENTÉS

M: Amikor Morpheus kiemeli Neot a vízből, valami aranyszerű, szív alakú van a mellkasán.
S: Talán jelképezheti azt, hogy Isten 'új szívet' ad a bűnösnek, amikor az hisz Krisztusban.

M: Neo nagy megpróbáltatáson megy át. "Meghaltam?" kérdezi erőtlen hangon Morpheustól "Épp ellenkezőleg" feleli magabiztosan.
S: A kereszténnyé válást gyakran (de nem mindig) azonnali belső harc kíséri. Habár a bűntől való megtisztítás és Isten jelenléte azonnali a kereszténynek, a hirtelen szakítás a régi szokásokkal és a rosszallás a bukott világ felől gyakran traumatikus. Az új keresztény meghökkenhet az ilyen ütközésektől, az átmenet "az életből a halálba" (Jn 5:24) heves. De a keresztény meg kell értse, mégis a jó utat választotta az élet felé, megérti azt a kijózanító igazságot, hogy "mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak." (2Tim 3:12). Morpheus fontos szerepet játszik Neo igazságban való buzdításában.

M: Neo izmai gyengék és meg kell erősíteni azokat.
S: Ismét az újszülött és az újjászületett közti hasonlóság. Halálos a keresztény számára, ha szellemileg gyermek marad. Isten segítségével meg kell érjen, mert egy harcban vesz részt.

M: Neo megkérdezi: "Miért fájnak a szemeim?" Morpheus válasza "Mert még soha nem használtad." Ebben az emlékezetes pillanatban látjuk először Morpheus szemeit a napszemüveg nélkül.
S: Egy bűnös szellemileg vak, csak a bukott világ embere eltorzult bölcsessége szerint érzékel. Egy személy akkor tud igazán látni, amikor a Krisztusban való hit által új teremtmény lesz. Isten a kereszténynek megvilágosítást és betekintést ad, ahogy Krisztus "bölcsességgé" lesz számára (1Kor 1:30). Ahogy Neo megláthatja Morpheus szemét, a keresztény szellemileg érzékennyé válva pontosan érzékelheti a dolgokat "szellemileg [...] mindent megítél" (1 Kor 2:4)

M: Morpheus Neo kérdésözönét megszakítja: "Pihenj, Neo. A válaszok közelegnek."
S: Az egyik legnehezebb dolog a keresztény számára a türelem megtanulása. Az Istenben való érettséget nem lehet hipp-hopp elérni. A kereszténynek abba kell hagyni saját testi erőfeszítéseit és megengedni Isten hatalmas erejének, hogy rajta át és rajta dolgozzon. (Kol 1:29, Zsid 4:10)

2.f A SZAKASZ ÖSSZEGZÉSE

Összegezve Neo megtérésének eseményeit, a való világba való átmenetét párhuzamba állítva a kereszténységgel: Thomas megmenekül hittel elfogadva a piros kapszulát (piros kapszula = Krisztus vére). Ekkor:

<<< Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább >>>
(cc) Fordította: Barna Zoltán, 2002. július; "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok" (Mt 10:8 b)