A Mátrix - egy cyberpunk példázat?

III. A Mátrix mint cyberpunk példázat

B) A példázat

Matrix1

A továbbiakban, ahogy a filmet ebből a nézőpontból elemezzük, az alábbi jelölést alkalmazzuk:

M: a Mátrix története
S: Szellemi párhuzam


4. CSAPDÁK: beszennyeződés, összeesküvés és következmények

4.a EGY PÉLDÁZAT PÉLDÁZATA?

A Mátrix lehetne egy példázat példázata is.
Három csapda győzheti le az embereket:

 1. Soha nem jönnek ki a Mátrixból, megfeledkezve az igazságról elvetik az igazságot ("csak belezavarodik az ember")
 2. Belefárad a próbákba, amik a szabadsággal jönnek (Cypher belefárad)
 3. Belemerülnek a Mátrix kínálta kisértésekbe (Mouse a piros ruhás nőre összpontosít)

A negyedik féle személy a sikeres, hűséges:

 1. Egy személy, aki elkerüli a csapdákat, kitart a háborúban és megment másokat.

Ez olyan, mint a Máté evangéliuma 13. fejezetében található példázatban található négy típus. A magvető a talajra hinti a magokat. Négy féle dolog történhet a maggal:

 1. A mag az út mellé esik és a madarak felkapják. Jézus ezzel azt példázta, hogy vannak, akik hallanak az igazságról, de nem fogadják be, így a madarak (a gonosz, 19.v) elviszi azt.
 2. A mag kemény, köves talajra esik. Gyökeret ereszt, de amikor a meleg idő eljön, elszárad. Jézus ezt úgy magyarázta, hogy ez az, aki először örömmel fogadja az igazságot (mint Cypher, aki szerette Trinityt), de elbukik amikor szenvedés vagy üldözés támad, ahogy Cypher mondta, "Elfáradtam, Trinity. Elegem van a harcból."
 3. A tövisek megfojthatják a magot. Jézus úgy magyarázta, hogy a tövisek a világ megtévesztő gazdagsága és aggodalmai. Mouse megzavarodott az ő "piros ruhás nője" miatt, és valószínűleg az életével fizetett érte.
 4. A mag gyökeret ereszt és kitartása győzedelmeskedik. Neo, Morpheus, Tank és Tinity mindannyian fájdalmat szenvednek el, de győzedelmeskednek a végén.

Már megvizsgáltuk az első esetet, amikor Morpheus leírta a még a Mátrixban lévő embereket. Most nézzük meg a másodikat és a harmadikat - a csapdákat, amik megölték Mouset és Cyphert.

4.b MOUSE

(Mouse azt a 'magot' jeleníti meg, aki elbukik a kisértésekben, lásd 4.a rész)

M: Az étel a Nabukadnezáron "minden, amire a testnek szüksége van", de Mouse nem elégedett vele.
S: Mouse nem elégedik meg az alapvető szükségletekkel. A vágyait szeretné kielégíteni. Mint az Ószövetségben az Izraeliták, akik megunták a mannát és valami egzotikus ételre vágytak.

M: Mouse tervezte a piros ruhás nőt.
S: A bűn egy személy vágyaival kezdődik. "Azután a kívánság megfoganván, bűnt szül" (Jak 1:15). Láthatjuk, hogy a piros ruhás nő két féle módon halálos:

 1. A szimulációban átalakul egy ügynökké, aki fegyvert fog Neora.
 2. A piros ruhás nő képe összezavarja Mouse-t, aki egyébként valószínűleg megmenekülne a csapdából.

M: Az étkező asztalnál Mouse fülei nagyon elvörösödnek.
S: Ez a rejtett hasonlat összekapcsolja a piros ruhás nőt Mouse piros füleivel. Nem foglalkozhatunk a bűnnel anélkül, hogy meg ne fertőzne minket. "a kinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, a kinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra" (Rm 6:16)

M: Mouse próbálja elbuktatni Neo-t érzéki teremtményéves striciskedve. Azt mondja "ha találkozni akarsz vele egy félreeső helyen, el tudom intézni." Neo nem mutat érdeklődést erre a kísértésre, a harcra összpontosít inkább, mint hogy a Mátrix technológiáját a maga örömére használja.
S: Mi lett volna, ha Neo engedi megzavarni magát a Mouse által felkínált virtuális örömökkel? Talán a teljes emberi faj a Mátrix szolgaságában maradna! "A ki pedig megbotránkoztat egyet ama kicsinyek közül, a kik én bennem hisznek, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára, és a tengerbe vetik." (Mk 9:42) (az eredeti szövegben a one ['egyet'] és a Neo egymás anagrammái) Neo megmutatja az összpontosító keresztényt: "Annakokáért, atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhívatástokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni; mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha." (2Pt 1:10)

M: "Ne figyelj ezekre a képmutatókra, Neo. Ha megtagadjuk a vágyainkat, megtagadjuk ami emberré tesz minket" mondja Mouse.
S: Mouse félrevezetően beszél, hogy nemes dolognak tüntesse fel a háború alatti vágyhajhászását, miközben másokat képmutatónak nevez szorgalmukért és önmérsékletükért. Ezzel ellentétben Jézus ezt mondta: "Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem." (Mk 8:34) azt mutatva, hogy a harcos élete nehéz a Mester szolgálatában és az igazságért való háborúban.

M: Valószínű, hogy Mouse piros ruhás nője okozta a saját halálát. Ahelyett, hogy figyelt és összpontosított volna mint Apoc és Switch a Hotel előtt állva, Mouse lazított - felrakott lábbal - és elragadta a vágy a piros ruhás nő után. Figyeljük meg Tank éberségét a Mátrixban történt változásra. Talán a nő miatt nem figyelt fel Mouse, hogy elkerülje a csapdát. Mouse észre kellett volna vegye a 'deja vu'-t, amikor csapdát állítottak és kijönni az épületből mielőtt áthelyezik a kijáratot.
S: Az Ószövetségben Dávid király elkövette "leghíresebb" bűneit, a házasságtörést és a gyilkosságot, amikor ahelyett, hogy visszament volna a csatába, Jeruzsálemben maradt és megleste a fürdőző Betshabét.

M: Mielőtt meghal, Mouse fekete pólót visel, amin egy emberi csontváz van.
S: Ráadásul a halála előjelzéseként, a csontváz a sebezhetőséget is jelképezi. Egy keresztényt, aki a vágyaira összpontosít, nem védelmezi a szellemi "Isten fegyverzete" amit az Ef 6:10-20 ír le. A bűn okozhat testi halált is, de a lélek örök halálát is (Rm 6:21) A bűn nem ad életet; kielégíthetetlen sóvárgást eredményez és elpusztítja a bűnöst.

4.c CYPHER

(Cypher jeleníti meg a 'magot' aki elbukik a nehézségek és próbák során; lásd a 4.a részt. Cypher lehet még Júdás típusának megjelenítője, az áruló, a hamis keresztény, az úgynevezett 'testi keresztény', aki saját önzését mások jóléte fölé emeli.)

M: Az áruló alakjának neve Cypher egy szójáték az (angol) cipher szóval, melynek szótári jelentései többek közt: nulla, értéktelen ember.
S: Cypher megmutatja, hogy valóban érték nélküli; önző gyilkos. Jézus mondta Júdásnak: "a ki az embernek Fiát elárulja; jobb lenne annak az embernek, ha nem született volna." (Mk 14:20) - más szavakkal: jobb egy nullának.

M: Cypher kezdettől fogva soha sem hitt! Már a film elején ő mondja, hogy "Meg fogjuk ölni, érted?" Szintén kimutatja cinikus hozzáállását, amikor Neo az egyik toronyházról a másikra próbál átugrani a kiképző-szimulátorban. Ahogy Neonak mondja, mikor egyedül vannak az éjszakában: "Tudom, mire gondolsz. Arra, amire én. Miért nem a kék kapszulát vettem el?" Vagyis Cypher soha nem értékelte a piros kapszulát. Még az utolsó szavai is: "Én ezt nem hiszem!" voltak.
S: A hit hiánya halálos; az önpusztítás garanciája. Másik párhuzamként érdekes, hogy Iskarióti Júdásról nincs feljegyezve, hogy egyszer is Úrnak szólította volna Jézust, jelezve, hogy soha nem hitt.

M: Amikor Neo odamegy hozzá, Cypher megrémül. Gyorsan kikapcsol néhány monitort.
S: A félelem ellentétes a hittel. Cypher félrevezetést is mutat a monitorok kikapcsolásával, mert az igazságnak nincs rejtegetnivalója. A félelem és titkolózás állandósága azt mutatja, hogy valaki nem a hitben, hanem a bűnben jár.

M: Neo megkérdezi Cyphert: "Mindig kódolva nézed?" [a Mátrixot]. Cypher válasza "Nos, muszáj."
S: Nem igaz, Cypher. Neo úgy látja a Mátrixot ahogy az van a film végén a folyosón. Ő megérti a kódot. De Cypher, egy hitetlen, soha nem bír szellemi látással. "ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja" (Jn 3:3). Isten Szelleme megértést ad a hívőnek, de a dolgok titokzatosak maradnak a hitetlennek. [A Jn 3:3 szavai Isten Országára vonatkoznak, a Mátrix meg nem az... - a ford. megj.]

M: Cypher megkérdezi Neot, akar e inni. Látjuk, hogy Cypher egy nagy edényből iszik.
S: A bűnös személy gyakran megpróbálja megkísérteni az igaz keresztényeket. Cypher nem egy pohárból, hanem egy nagy edényből iszik, jelezve nyilvánvaló részegségét és az önkontroll hiányát.

M: Cypher megpróbálja elpusztítani Neo hitét ezt mondva: "Tudom mire gondolsz. Arra amire én, amióta csak idekerültem. Miért nem a kék kapszulát választottam?"
S: Cypher megpróbálja elérni, hogy Neo azt gondolja, azonos a véleményük. De sajnálkozott Neo a piros kapszula miatt? Nem! A gonosz emberek hazudnak, hogy kétséget ébresszenek a keresztényben megszentelődése valóságában a próbák idején.

M: Cypher elkedvetleníti Neot: "Azért vagy itt, hogy megmentsd a világot. Erre mit lépsz?"
S: A keresztények célja azonos Krisztuséval: az egész világot megmentve látni. Ez egy nehéz cél a sok szív keménysége miatt. A gonosz mindig kísérti a keresztényeket, hogy hagyjanak fel a másoknak Krisztushoz való segítésével. A híres író, C.S. Lewis egyszer kijelentette, hogy ha Sátánnak csak egy fegyvere lehetne, az az elkedvetlenítés lenne.

M: Cypher szerint "Egy jó tanács. Ha ügynököt látsz, tedd azt, amit mi. Fuss!"
S: Ez egy másik hazug támadás egy keresztény hite ellen, hogy a Sátán erősebb, mint az ő hitben való helyzete Istenben.

M: Látjuk, amint Cypher találkozik Smith ügynökkel, az árulás terveit szövögetve bor és finom sült mellett.
S: A hús igen erős jelképe a testnek, az ember testi természetének. A Példabeszédek könyve elmondja "Mikor leülsz enni az uralkodóval, szorgalmasan reá vigyázz, ki van előtted." (Péld 23:1). Más szavakkal, egy király (Sátán a világ fejedelme, vagy Smith ügynök a Mátrixé) gyakran finomságokkal próbálja a jó embert a gonoszság felé billenteni. Cypher figyelmen kívül hagyja ezt a figyelmezetést és megtömi magát a borral és a sülttel. A sült természetesen véres - előárnyékolva a vért, ami Cypher árulása miatt ontatik ki. A bizarr vendéglői hárfa az elbűvölés eszköze, az ellenség hazugsága önelégültséggel altathatja el a keresztényt.

M: "A tudatlanság boldogság" mondja Cypher. Habár tudja, hogy "ez a hús nem is létezik", még mindig jobban szereti a Mátrix hamisságát a való világ igazságánál.
S: Lásd feljebb a 'becsapós étel' kommentárját és ahogy elpusztít téged. Az önkéntes tudatlanság nem áldásos, rabszolgává tesz és a vége a pusztulás.

M: Cypher gazdag akar lenni a Mátrixban.
S: A bukott világ átmeneti gazdagságát választja, az emberiség csapdáját. Isten azt mondta a 'rövidlátó' gazdagnak "Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet te tőled; a miket pedig készítettél, kiéi lesznek?" (Lk 12:20) Cypher is többre értékeli a pénzt, mint az emberek életét. Az önzés mintapéldánya.

M: Cypher az élet büszkeségére vágyik "Valami fontos ember, mondjuk színész." szeretne lenni.
S: A Szentírás beszél az "élet kérkedéséről" az 1Jn 2:16-ban, mint bűnről. Cypher ideálja, egy színész mint fontos személyiség tragikomikus. Nem az, hogy a színészek nem adnak értéket a társadalomnak (még az USA elnöke is lehet :-) ), de másképp nézve a színész olyan valaki, aki eljátszik másokat. Egy színésznek nincs ön-személyisége, egy láttatás. A 'színész' lehetne a 'képmutató' rokonértelmű szava is, [az eredeti görögben az is, lásd Vida fordítás - a ford. megj.] vagyis hogy olyan valakinek látszik, aki valójában nem. Cypher is képmutató, mert eljátssza, hogy a 'csapat' tagja, aztán elárulja őket.

M: Smith ügynök vigyorogva mondja "Amit csak óhajt, Mr. Reagan." [Cypher Matrixbeli neve].
S: Sátán bármit megtesz, amíg eltéríthet valakit az igazságtól. Szereti Smith ügynök Cyphert és szeretné, ha ízlene neki a sült? Nem. Smith utálja Cyphert, mint a többi embert is, csak azt teszi, ami saját célja eléréséhez kell. "maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává." (2Kor 11:14) aki szintén gyűlöl minden lelket, és csak rászedi és kihasználja őket. Figyeld meg, Cypher nem tiltakozik, hogy Mr. Reagannek szólítják, ami az ő hamis személyiségének a neve a Mátrixban, mutatva a hazugságok képmutató elfogadását. (Lehet, hogy ez egy politikai állásfoglalás?)

M: Cypher elismeri, hogy nem tudja a Zion belépőkódjait.
S: Egy elbukott személy azt állítva hogy keresztény, nem fogja igazán megérteni a megváltást - az utat Zionba / a mennybe stb.

M: Cypher meg fog ölni és bántalmazni fog sok embert, hogy kielégítse önzését. Nem számítva a sok embert a Mátrixban (rendőr, emberek az üzletnél, stb.) akik megsérültek a Cypher árulása miatti konfliktusban, legalább 4 ember megsérült, 5-öt megöltek, és a Nabukadnezár is megsérült!
Összegezve:

 1. A film elején Cypher tartja a vonalat, lehetőséget adva Trinity bemérésére ("Az informátor bevált"). Trinity megsérül az üldözésben és majdnem megölik.
 2. Mert elárulja, ("tudjuk, ki a következő célpontjuk"), követik és kivallatják Neot az ügynökök a Metacortex irodájában.
 3. Mouse meghal a hotelben, mert Cypher elveszít egy mobiltelefont, megadva a hotel helyét.
 4. Morpheust elkapják és megkínozzák a szállodai árulásnál.
 5. Az ügynökök autóbalesetet rendeznek - benne egy mentőautó - hogy leplezzék Cypher menekülését. Nyilván sok ártatlan meghal vagy megsebesül.
 6. Cypher megsebesíti Tankot és megöli Dozert.
 7. Cypher megöli Apoc-t és Switch-t
 8. Mert Cypher megadja a csoport helyét, az ügynökök elkapják Morpheust, visszakövetik a fizikai helyét és odaküldik a 'járőröket' ('squiddies'), hogy megtámadják a Nabukadnezárt.
 9. Magát Cyphert is megölik saját döntéseinek következményeként.
Végül gondoljunk arra a sok emberre, akiket Apoc, Switch és mások megmenthettek volna még. Cypher alighanem nagyobb veszélyt jelentett, mint az ügynökök őnélküle.
S: Szomorú, de igaz tény, hogy a legtöbb veszély a kereszténységre nem az ellenség soraiból jön, hanem belülről - a képmutatók, testi keresztények, csalók, szélhámosok, beszivárgók stb. által. Ez nem újdonság, hiszen Júdás, aki régóta Jézus társaságában volt, árulta el és juttatta őt gyilkosai kezére.

M: A Mátrix Cypher árulásához a halál metaforáit társítja. A televíziók a TV szervizben "halottak", javításra szorulnak. Neo azt feleli, hogy a telefon "elnémult".
S: "Mikor nincs [mennyei] látás, a nép elvadul" (Péld 29:18 a) Cypher elveszette a 'látását', ezért megöli Dozert, Switch-t és Apoc-t - és végül megöli magát. A szellemi látás elvesztése mindig halálos.

M: Ahogy Cypher előadja árulói beszédét és megöli Switch-t meg Apoc-t, megfigyelhetjük, hogy Cypher piros mellényén egy nagy lyuk van - épp a szíve fölött!
S: Júdás 'szívtelen' volt. Aki önző, az nem szeret, nincs szíve Istenhez és másokhoz.

M: Cypher azt mondja Trinitynek: "szerelmes voltam beléd" A múlt idő használata azt jelenti, hogy már nem szereti.
S: Jézus figyelmeztetett, hogy "a szeretet sokakban meghidegül" (Mt 24:12). Cypher már "inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői" közé tartozik (2Tim 3:4)

M: "Elegem van ebből a háborúból" mondja Cypher.
S: Cypher mint a mag, ami nem állja ki a próbát vagy üldözést (Mt 13:21) "A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk." (Gal 6:9)

M: Cypher azt mondja, hogy Morpheus hazudott és átverte őket, különben soha nem választották volna a piros kapszulát.
S: Cypher ismét hamisan beszél a csoportról, mindazokról akik a piros kapszulát választották és megtalálták az igazságot. Morpheus nem vert át senkit. Sőt, amikor Neo választott a kapszulákból, figyelmeztette őt "Minden, amit kínálok csak az igazság, semmi több". Az igazságot gyakran nehéz elfogadni. De mindig ez lesz a legjobb választható út. A keresztényi élet tele van nehézségekkel, ahogy Jézus megígérte. De a nehéz út vége az örök dicsőség.

M: Cypher vitatja a szabadságát. "Szabadság? Neked ez Szabadság? Csak parancsolgat nekem."
S: Vagy a bűn, a bukott világ és Sátán szolgái vagyunk, vagy Istené. (Rm 6) Az Istennek való alárendeltség választása a szabadságnak való alárendeltség választása, mert Isten végtelten, ő a szabadság Istene. Csak követni az utat, amit Isten bölcsen kijelölt számunkra, sokszor nehéznek tűnhet, de "Mert azt tartom, hogy a miket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik." (Rm 8:18)

M: "Ha választhatok közte és a Mátrix közt, én a Mátrixot választom" mondja Cypher.
S: "Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának." (Jn 3:19). A világosság Jézus (Jn 9:5) aki Az Igazság (Jn 14:6). Emberek "Mint a kik az Isten igazságát hazugsággá változtatták" (Rm 1:25) "Magokat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek" (Rm 1:22).

M: "Szerintem a Mátrix sokkal valósabb, mint a való világ" mondja Cypher.
S: A legnagyobb félrevezetések egyike: jobban szeretni a hazugságot az igazságnál. Ahogy az ügynökök, akik megteremtették a Mátrix hamis világát, Sátán a "hazugság atyja" (Jn 8:44). Így a hazugság elfogadása az 'atyjuk' elfogadása is. Az igazság választása olyan, mint az élő Igazság mögé állni (Jn 14:6) A múlandó dolgok választása az állandóaké helyett bolondság "Mert Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment" (2Tim 4:10).

M: "Csak elalszom" mondja Cypher.
S: 'Aludni' a Bibliában a megváltatlan személy és a bűnös, engedetlen 'keresztény' leírására használatos kifejezés.

M: Switch felnéz, tudva, hogy meg fog halni. "Ne így... Csak ne így..." mondja halk iszonyattal, és meghal.
S: A legnagyobb próba, amivel egy keresztény szembenézhet, egy barát általi árulás. Ha a legnagyobb szeretet az élet feláldozása egy barátért (Jn 15:12), akkor mi egy barát elárulása?

M: Cypher nem hisz a csodákban. Azt mondja "akkor valami csoda" megállítja, hogy kihúzza Neo fejéből a csatlakozót és megölje őt.
S: Cypher nyiltan kétségbe vonja az igazságot. Egy hitetlen elveti Isten eszméjét, hogy ő könnyedén tesz csodákat és irányít bármilyen helyzetet. Lázadóan kétségbe vonni Isten útjait mindig bűnös választás, ahogy Cypher kételkedése is magába foglalta Neo megölését.

M: "Én ezt nem hiszem" - ezek Cypher utolsó szavai. Ekkor Tank megöli őt, amennyire látjuk.
S: Cypher megerősítette hitetlen szerepét. És a hitetlenség halálos.

M: Tank elmondja Cyphernek, hogy attól függetlenül, mit hisz, "most megsülsz".
S: Pusztán azért, mert egy személy nem hisz Istenben, Sátánban, mennyben és pokolban, nem jelenti azt, hogy ezek nem léteznek. Ha leugrasz egy magas épületről, becsukod a szemed, és azt hiszed, hogy a föld nem létezik, hamarosan ki lesz igazítva a tévedésed. Az igazság VAN, akár hiszünk benne, akár nem. A hívő és a hitetlen egyaránt Isten elé fog állni egy napon, mert Isten VAN. A hívő örök életet kap, a hitetlen a pokolban tölti az örökkévalóságot ('megsülsz'), mint a bűnért és Isten által a Fiában adott, hozzáférhető váltság elvetéséért való büntetés.

<<< Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább >>>
(cc) Fordította: Barna Zoltán, 2002. július; "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok" (Mt 10:8 b)