A Mátrix - egy cyberpunk példázat?

IV. A példázat hiányosságai

Matrix1

Habár Neo története sokmindenben párhuzamos azzal, ahogy egy elbukott ember megmentésre talál Krisztusban és éretté válik a hitben, több hiányossága is van a példázatnak. Hogy helyes képet adjunk a kereszténységről, felsorolunk néhány hiányosságot.Krisztus elszemélytelenítése

Habár Morpheus vagy Trinity lehet időnként Isten megszemélyesítése, amikor Neot egy elbukott és kereszténnyé váló ember példázata, de itt csak a piros kapszula jelképezi Krisztus vérét. Krisztus nem egy dolog, hanem élő Személy. A megváltás a Krisztussal való összeölelkezés hit által, közvetlen kapcsolat Vele. "Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek"(Jn 1:12). Mivel itt csak egy piros kapszula van egy személy helyett, a megváltás személytelennek és formalitásnak tűnhet. A bűnből való megváltást nem e mágikus piros kapszula, stb. - egy bizonyos bűnbánati aktus, egy rituálé, egy mágikus ima, stb. - amit a személynek kell megtennie. A megváltás inkább személyes hitkapcsolat az elbukott ember és az élő Krisztus között, ahogy az ember bűbánóan egyedül Krisztusban bízik és csak ő jelenti a bűnből és halálból való menekvést az igazságba és az életbe. A keresztény útja tehát állandó bizalom Istenben, nem valami élettelen elmélet- vagy dogmagyűjtemény. Ez egy szoros kapcsolat: Isten az Atya, a keresztény az ő gyermeke.

Nincs igazi megfogalmazása a bűnnek

A 'megváltás' a filmben (a piros kapszula elvevése) nem jelent erkölcsi változást. Nincs átmenet a bűnből az igazságosságba vagy a rosszból a jóba, hanem csak az illúzióból a valóságba. Ha Neo erkölcstelenül élt a Mátrix világában, ugyanolyan kellett legyen a valós világban is. A tanítás a bűnből való igaz megtérésről és erkölcsi tisztulásról hiányzik, ezt legjobban Mouse mutatja meg, aki a piros ruhás nővel striciskedik.

Nincs igazi tanítás a megváltásról

Ha valaki egy balesetveszélyes helyzet felé halad kocsijával és te letéríted erről az útról, ahol emberek halnának meg, akkor megmentetted sok ember életét . De nem teheted jóvá a rossz dolgokat, amiket tettek, vagy nem fizetheted ki az adósságaikat. A megváltás mindkettő teljesítése; a rossz cselekedetekért való büntetés és az igazságos ítélet betöltése. Isten szentsége megkívánja a bűn halállal büntetését. Krisztus magára vette ezt a büntetést, igazságot szolgáltatva Felé ingyen ajándékként azoknak, akik hisznek benne. Krisztus nem csak egy utat kínál fel ebből a világból egy másikba - ez jóval több ennél. A legfőbb dolog amit tett, a váltság a mi vétkeinkért, hogy ezáltal megbocsátásban részesülhetünk a benne való hit és újjászületés által. Krisztus azért jött "hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért." (Mt 20:28)

Nincs öröklét a tűzben

A mennybéli örök élet tantétele párhuzamba hozható Zionnal - ahol 'ünnepelni fogunk', ha a háború véget ér. De úgy tűnik, nincs párhuzama a pokolnak. A Mátrixban az ember meghal és vége a létezésének. Ezért volt logikus Cyphernek - vagy bárkinek - hogy visszatérjen a Mátrix időleges örömeihez ahelyett, hogy 'a valóság sivatagával' nézzen szembe, és mivel ott nincs örök büntetés (tűznek tava) a választása miatt, sem a paradicsom az Igazság választásáért (Zion nem a Mátrix paradicsoma). Egy másik ellentét, hogy amikor egy keresztény az igazsághoz megy, a bukott világ lesz a sivatag és az igazság egy változatlan oázis, ami által a keresztény átmehet a sivatagon.

Nincs Szent Szellem

Amikor egy személy megmentetik a Krisztusban való hit által, Isten szelleme szó szerint benne fog lakni a hívőben. A Szent Szellem betölti, megerősíti, elítéli, irányítja, tanítja és vezeti a hívőt belülről. Vannak a filmben bizonyos alakok, mint Tank és az Orákulum, akik ezek közül néhányat birtokolnak, de nincs közvetlen párhuzam. A filmben Neo magában bízik, nem valami benne létező másik valaki erejében. Ebben az értelemben Neo humanista.

Isten nem a 'gyengébb fél'

A filmben a gonosz (a gépek) uralják a világot, és a 'jó' (ember) egy reménytelen elnyomott. Igazából Isten mindenható, és teljesen győzedelmes. Isten egyszerűen adott Sátánnak egy kis időt, mint ahogy az embernek is ad még egy kis időt a szabad akaratából választott bűnre. A keresztények nem 'gyengébbek' vagy reménytelenek.

<<< Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább >>>
(cc) Fordította: Barna Zoltán, 2002. július; "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok" (Mt 10:8 b)