A Mátrix - egy cyberpunk példázat?

V. A Mátrix mint Messiás-film

(Neo mint Krisztus megszemélyesítője)

A/ Zsidó messiás vagy keresztény Messiás

Matrix1

Néhányan úgy tekintik Neot, mint a zsidók Messiásának megfelelőjét. De Neo inkább párhuzamba állítható a keresztény Messiással, attól függően, hogy nézzük a filmet. Néhány elgondolkodtató dolog: Neo nem érdekelt a Mátrix társadalmon belüli hibák kiigazításában. Nem törekszik arra, hogy csak az ügynököktől szabadítsa meg a Mátrixot és hagyja az embereket boldog tudatlanságban tovább élni. Például a Mátrixban minden kormányzat illúzió. Neo a 'világ jóindulatú ura' lehetne a fel nem szabadított emberek fölött, kik továbbra is a méh-szerű gubók foglyai lennének az energiafarmon.

Neo inkább kiszabadítani szeretné az embereket a Mátrix illúziójából a való világba. Azt szeretné, ha megismerhetnék az igazi Ziont, nem csak egy 'jobb rabságban' élnének. Gondold meg ezt: Neo egyszerűen átalakíthatná a Mátrixot egy paradicsomi világgá, ami olyan lenne, mint amikor a M.I. megalkotta az első Mátrixot. Párhuzamban ezzel, Jézus idejében sok zsidó azt várta, hogy a Messiás egy politikus lesz, aki megszabadítja õket a Római birodalom elnyomásából és azonnal felállítja földi királyságát. De Isten terve ennél jóval nagyobb, és a problémákat gyökerükben oldja meg. Az ember problémája nem egyszerűen politikai vagy társadalmi, hanem a bűnnek való rabszolgaság a bukott világban. Isten elítélte az egész bukott világrendet a bűn miatt. Jézus lejött és meghalt, hogy az emberiség megszabaduljon a bűntől a váltságában való hit által, ezzel utat nyitva Isten örök királyságába. És egy napon Isten leszámol a bukott teremtéssel, új eget és földet teremt, együtt örvendezve azokkal, akik hittek Krisztusban. De Isten Királysága szellemi is, nem pusztán fizikai megtisztítás. Jézus azért jött, hogy megváltsa a keresztényeket az eljövendő ítélettől, nem csak azért, hogy a bukott világ rendszerét kijavítsa. Hasonlóképp: Neo az emberiséget szeretné kimenteni a Mátrixból a valóságba. Ebben az értelemben Neo a keresztény Messiás párhuzama.

[A 'zsidó Messsiás' semmiben sem különbözik a 'keresztény Messiástól'. Voltak - és vannak - zsidók, akik csak a dicsőséges Messiásról és Izrael helyreállításáról szóló próféciákat veszik figyelembe. De az első keresztények olyan zsidók voltak, akik meglátták minden prófécia beteljesedését Jézusban, és ma is vannak ilyen zsidók. (a ford. megj.)]

B/ Figyelmeztetések Neo Krisztussal való összehasonlításával kapcsolatban

Számos vonatkozásban tekinthető Neo Krisztus megszemélyesítőjének. De Neo 'útjának' nem minden része illik bele ebbe a sémába. Ha teljesen annak tekintenénk, igen nyers és időnként bűnöző (hacker) Messiás lenne, akit megkínoz az ellenség, megmentésre van szüksége, tanítványai oktatják, barátnője van - eléggé szentségtörő felvetések. Neot nem szánták a Messiás pontos megjelenítésének, csak egy történet szereplője, aki párhuzamba hozható Krisztus életével, ha nagyon megszűrjük az anyagot.

C/ Neo mint Krisztus alakjának jelképe

1. Krisztus születése és szolgálatának kezdete

2. Krisztus elárulása

(Megjegyzés: Cypher részletes, más nézőpontból való tanulmányozásához lásd a II. részben az idevonatkozókat. Itt lesz némi szükséges átfedés, de mégis más a példázat.)

3. Halál, feltámadás, győzelem és Krisztus mennybemenetele

<<< Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább >>>
(cc) Fordította: Barna Zoltán, 2002. július; "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok" (Mt 10:8 b)