A Mátrix - egy cyberpunk példázat?

VI. Következtetések és személyes megjegyzések

Matrix1

Röviden: a Mátrix film legnagyobb teljesítménye a hajlékonysága. A film utalásokban és hivatkozásokban úszik, de a történet nem úszik el. A nüanszok gazdag változatossága egy középpont körül forog, megengedve a kreatív nézőnek, hogy a történetet többféle képzeletbeli lencsén át nézze, színezze át.

A Mátrix nem keresztény filmnek lett tervezve, de nagy része alkalmazható mint párhuzam egy keresztény megtérésére és hitben járására, vagy akár Krisztus élete is bizonyos mértékben. És a keleti kultúra is számos párhuzamot találhat még.

A Mátrix nem csupán egy társadalomtanulmány, de az ember vs. technológia téma és a nihilizmus is könnyen fellelhető benne. Vagy talán úgy láthatod, hogy az Alice Csodaországban hi-tech változata. És még hosszan lehetne sorolni a lehetséges 'lencséket'.

De van egy téma, ami uralkodni látszik a többi fölött: az egyetlen igazság és a hozzá vezető egyetlen út.

Neo folyamatosan egyirányú választásokkal néz szembe az igazság egyetlen útján. Engedelmeskedik Morpheusnak vagy elkapják. Elmegy az Adams Streeti hídhoz vagy otthon marad. Beszáll az autóba vagy nem. Elveszi a piros kapszulát és megtalálja az igazságot, vagy elveszi a kéket és örökre elvész. "Ez az utolsó lehetőséged"- figyelmezteti Morpheus. Ösztönösen tudjuk, hogy Morpheus egy hős és igazat mond. Morpheus bebizonyítja jóságát, amikor kész feláldozni az életét, hogy megmentse Neot.

De mit tennél ebben a világban, ha Morpheus eljönne hozzád? Mit mondanál, ha valaki azt mondaná, hogy egyetlen igazság van és ahhoz egyetlen út?

Hinnél Morpheusnak és ezáltal 'szűk látókörű' lennél? Vagy "hiszel amit hinni akarsz" és olyan lennél, akit megkérdőjelezhetően 'nyílt gondolkodásúnak' szoktak nevezni? Érdekes, hogy milyen sok néző ragadta meg a "szabadítsd fel az elmédet!" felszólítást azzal az értelemmel, hogy "soha ne mondja meg senki, hogy mi az igazság". De mit tett Neo a filmben? Annak érdekében, hogy teljesen megszabaduljon a Mátrixtól, állást foglalt - azt választotta, hogy az igazsághoz vezető egyetlen úton marad, újra és újra. Elfogadta, hogy irányítsák, megmondják mit tegyen, ellenőrizzék. Bízott és engedelmeskedett. Gyakran nehéznek találjuk elfogadni, hogy a szabadsághoz vezető út keskeny és gyakran nehéz. De képzelj el egy szolgát, aki szoros szabályokat kell kövessen, hogy eljuthasson egy olyan országba, ahol teljesen szabad lehet. Vagy képzelj el egy halálos beteg embert, akinek betegségére egyetlen gyógymód van. A gyógymód visszautasítása a halálát jelenti. De 'szűk látókörűként' az egyetlen módot választva meggyógyulhat és szabad lehet egy egészséges, erőteljes életre!

Sok ember azt mondja, hogy ha hiszel valamiben és nem akarsz engedni belőle, hogy nem vagy 'nyílt gondolkodású'. Ha valamit igaznak tartasz, azzal vádolnak, hogy dogmatikus vagy és 'szűk látókörű'. De szilárdan kijelenten, hogy nem csak egyetlen út van az igazsághoz, szintén dogmatikus kijelentés! És bölcs dolog volna, ha soha nem állnál ki amellett, amit igaznak tartasz? Szeretnél 'nyitott' lenni arra a gondolatra, hogy a föld valójában lapos?

Sokan úgy értik a 'nyílt gondolkodás', hogy soha nem vélsz valamit vagy állsz ki valami mellett, így tartod 'nyitottan' a nézeteidet. Ez olyan mint azt mondani, hogy ahelyett, hogy leszállnál a repülőddel egy bizonyos kifutóra, inkább 'nyitott' maradsz és csak körözöl a levegőben, míg kifogy az üzemanyag és lezuhansz. Ha soha nem választasz, azzal elveszted a választást. Ha nem választod meg az utat, nem jutsz el sehova. Nem lehet bízni semmiben? Miért töltenéd az életed azzal, hogy semmi mellett nem állsz ki - és a végén összezavarodva, bizonytalanul halsz meg, kifutva az időből. Nagyobb hit kell azt mondani, hogy nincs megismerhető igazság, mint azt hinni, hogy van igazság.

A Szentírás pontos meghatározását adja, milyen 'nyílt gondolkodás' kellene: "Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok!" (1Thess 5:21). Isten nem akarja, hogy homokba dugd a fejed, vagy mindent elhiggy, amit hallasz. Arra biztat, hogy legyél bölcs, vizsgáld meg a dolgokat és megfeszítetten gondolkozz rajtuk. De a 'nyitott gondolkodás' nem jelenti azt, hogy mindent elhigyj amit látsz! És a másik véglet: a 'nyitott elme' nem jelenti azt, hogy bárminek az elfogadását elutasítod és a bizonytalanságban sodródsz örökké. Egy 'nyitott elme' szeretne őszintén megvizsgálni mindent - de szilárdan kitartani amellett, ami igaz.

A filmben Morpheus arrogánsan kijelentette, hogy igaza van? Nem! Egyszerűen becsületes volt. 'Szűk látókörű' volt? Igen. Tudta, hogy ez az egyetlen út Neonak, hogy belépjen az igazságba. A figyelmeztetések Neonak az ügynökökkel kapcsolatban csak olcsó fenyegetés vagy elrettentő taktika volt, vagy az egyszerű igazság Neo érdekében?

Tudod a választ. És a végső bizonyítéka, hogy Morpheus jó ember, hogy kész volt letenni az életét Neo megvédésére.

Jézus Krisztus azt állította, hogy az igazság az egyetlen út Istenhez. Ezért Ő és akik a követői gyakran arrogánsnak vagy szűk látókörűnek vannak bélyegezve. De Jézus nem arrogáns, egyszerűen igaza van. Ő az Igazság. Ez az egyetlen út az igazság megtalálására - Jézus Krisztus által kizárólag. Isten figyelmeztetései a bűn következményeiről csak kegyetlen játék volt, vagy egyszerűen az igazság, a te jóléted érdekében? Isten nem akarja, hogy továbbmenjünk, ha egy leszakadt híd van előttünk. Figyelmeztet minket. És Isten megmutatta a jóságát és irántunk való szeretetét abban, hogy bár bűnösök vagyunk, Krisztus alázatosan meghalt a bűneinkért, hogy ingyen adja nekünk az egyetlen kiutat az Ő vérében való hit által. Ez a mi élet-halál választásunk, a legnagyobb esélyünk a megmenekülésre. Keskeny út - de örök szabadságra vezet, amit Isten ad nekünk.

Mi volt az, ami képessé tette Neot a piros kapszula választására? Miben bízott? Morpheus megadott neki minden választ? Nem, Neo hitben tett lépést. De voltak dolgok Neoban afelé, hogy megtegye. Érezte, hogy valami baj van vele. Megtudta, hogy az ellenség megtámadta, ezzel szemben látta, hogy Trinity vele van, amikor megnyugtatóan vállára tette a kezét a kocsiban és együttérzően aggódott a jövője miatt - nem akarta, hogy elvesztegesse az életét az hazugság és rabszolgaság üres útján. Neo lelkiismerete volt a végső kulcs, inkább mint a látható bizonyítékok.

Isten szintén bizonyítékokkal szolgáltat - mint a teremtés maga, a Szentírás beteljesedett próféciái, Krisztus feltámadásának bizonyítékai, a Biblia egyedülálló vonásai, megváltozott életek, meghallgatott imák, és sok más. De a legnagyobb vonzás az igazság felé, ha Isten belülről szólít meg minket. Az élő Háromság, Isten maga, könyörületes felénk, ahogy Trinity volt Neoval az autóban. Éppen most a számunkra láthatatlan szellemi birodalomban Isten tanúságot tesz a lelkünkben, hogy veszélyben vagyunk bűneink miatt, és könyörületesen kér, hogy fogadjuk el az Ő drága Fiának áldozatát, az egyetlen utat megmentésünkre.

Ha őszinték vagyunk, érezni fogjuk Isten tanúbizonyságát lelkiismeretünkben és tudni, hogy Ő jó. Kitalálhatunk más vezetőket és elbocsáthatjuk őket elménkből könnyedén - de nem könnyen hagyhatjuk figyelmen kívül Krisztust. El kell fogadnunk őt, vagy el kell utasítanunk, mert Ő az élő Igazság, aki türelmesen kopogtat szívünkön. Hallja a lelkiismereted a kopogtatását? Most is ott van, ahogy olvasod ezeket a sorokat. És ott lesz, amikor a plafont bámulod, mielőtt elalszol, ha figyelsz. Isten aggódik a jó jövőd és boldogságod miatt és felkínálja az utat. A bűn fájdalmat okoz nekünk és másoknak is, ezért Isten elpusztítja a bűnt. De Isten szereti a bűnöst!

Ha Morpheus és a többi szabad ember elpusztítanák a gépeket, azt jelentené, hogy a még rabságban lévő emberek elpusztulnának. Ezért a szabad emberek előbb az embereket szabadítják ki. Isten ugyanígy tesz. Elpusztíthatná a bűnt most, de akkor mi bűnösök is elpusztulnánk. Ezért Isten lehetőséget ad, türelmesen kiterjesztette ránk a lehetőséget, hogy a Fiában való hit által megmenekülhetünk, aki meghalt helyettünk fizetve a bűneinkért azt a fizetséget, amivel nem Ő tartozott. Ez a szeretet.

Mindig vannak képmutatók, akik próbálnak eltéríteni minket és hamis mentségeket adni. Cypher ilyen volt. Még Mouse is próbára tette azt, aki az emberiség megszabadítására összpontosított. De a képmutatók jelenléte nem jelentette azt, hogy Morpheus és Trinity nem jók. Ugyanígy, még Jézus mellett is volt egy ilyen képmutató, Júdás, egyik a tizenkét legközelebbi tanítványa közül. És még mindig vannak képmutatók, akik mink keresztények parádéznak, de bort isznak és vizet prédikálnak. De ismét: a képmutatók jelenléte nem igazolja, hogy ott nem az igazság van! Mi lett volna, ha Neo megengedi, hogy a képmutatók eltérítsék az igazságtól? Meg kellene engednünk, hogy a képmutatók eltérítsenek az igazságtól, vagy meghatározzák a végzetünket?

Végül, mindezeket a középpontban tartva: A kék kapszulára összpontosítunk, haragudva, hogy Isten meg fogja büntetni a bűnt? (Gondolj bele - ha Isten nem távolítaná el valamikor a bűnt, az az egész örökkévalóságot beszennyezné! Szeretnéd?) Inkább összpontosítsunk arra, hogy Isten nagylelkűen felkínálja nekünk a piros kapszulát, saját részvétéből, a mi jólétünkért.

A 'piros kapszula' Krisztusnak mindenébe került. A vére szeretetből, a mi érdekünkben ontatott ki, mert Isten azt akarja, hogy tiszta legyél a bűntől és élvezd az örök szabadságot. A bűnbánat fájdalmas, mert le kell vetnünk a büszkeségünket. De a mi bűnünk sokkal jobban fájt Krisztusnak, mint nekünk - az Ő kegyetlen és véres halálát követelte, hogy megfizessen érte. És ő még mindig szeret téged. Miért nem hiszel most Krisztusban? Mért nem választod a gyógyulást?

Én megtettem évekkel ezelőtt - és ez mindent megváltoztatott. Isten csodálatos, Ő nem egy börtön! Mért gondolnád, hogy Isten, aki meghalt érted az kellemetlen és piszkálódó lenne? Ez az ellenség hazugsága, aki a halálod akarja.

Összegezve: szabaddá lenni egyszerűen a hit cselekedete... alázatosan szólni Istenhez és elfogadni az élő Krisztust mint Uradat.

De én csak az Ajtót mutathatom meg, neked kell bemenned rajta!

Jézus mondta: "Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik"
(Jn 10:9a)
Ő szeret téged. És vár rád.

Piros kapszula vagy kék kapszula?
Melyiket választod?

<<< Vissza a tartalomjegyzékhez
(cc) Fordította: Barna Zoltán, 2002. július; "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok" (Mt 10:8 b)