"Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek"

Mivel a Jehova Tanúi egyház tagjai felett diktatúrát gyakorló Watchtower Society nem engedélyezi számukra az egyházat elhagyókkal való kapcsolattartást - még a köszönést sem (!) - így ezúton teszem közzé kilépésem okai közül a legalapvetőbbet.

Bevezetés

Az igazság, mely örök élethez vezet c. könyvben ( WTBTS, 1968.) az alábbi tanácsot kapjuk:

Nem csak azt kell megvizsgálnunk, amit személy szerint mi hiszünk, hanem azt is, amit az a vallásszervezet tanít, amellyel kapcsolatban vagyunk. Ha szeretjük az igazságot, akkor semmit nem kell félnünk az ilyen vizsgálattól.
2. fejezet 5. bek.

Az alábbiakat olvasva szükségét éreztem egy ilyen vizsgálatnak:

Jehova népe időnként találgatásokba bocsátkozott a nagy nyomorúság kitörésének idejét illetően, sőt még annak számítgatásával is összekapcsolta azt, hogy milyen hosszú egy nemzedék életideje.
Az Őrtorony 1995. 11. 01. 16. old. 8. bek.

Kik voltak a "találgatók","számítgatók"?

Több Őrtorony Társulat általi kiadványban olvashatunk ehhez hasonló kijelentéseket:

Jézus azonban hangsúlyozottan megmondta: "semmi képen nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezen dolgok meg nem történnek." ... Ez azt jelenti, hogy már csak nagyon rövid idő van hátra, mielőtt eljön a vég!
Az igazság mely örök élethez vezet [WTBTS 1968]11. fejezet 3. bek.

Az Ébredjetek! folyóirat 4. oldalán minden számban, több millió példányban, az alábbi szöveg volt olvasható (1995. novemberig):

Amiért az Ébredjetek! kiadásra kerül: ... Ami a legfontosabb: megerősíti a bizalmat a Teremtő azon ígérete iránt, amely szerint egy békés és biztonságos új világ jön létre, mielőtt elmúlik az a nemzedék, amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek.

Ezek csupán emberi találgatásként jelentek meg?

Több Őrtorony Társulat általi kiadványban olvashatunk ilyen kijelentéseket:

Az Őrtorony folyóirat ... Isten eszközeként szolgált.
Az Őrtorony 1982-1983 [reprint kiadás, 1997] 1983. 07. 01 24.o 6. bek.

Következtetés

Ezek a kijelentések egy magát Isten szócsövének nevező szervezet által, Isten nevében jelentek meg.

Mivel ezek a kijelentések az 1914-es nemzedékről nem teljesedtek be (hasonlóan az 1914-re, 1925-re, 1975-re vonatkozó kijelentésekhez), el kellett gondolkodnom, mit jelent ez? A Társulat saját kijelentése alapján megítélhető:

Hogyan fogja Jehova megmutatni, hogy az ilyen papi próféták csalók? Úgy, hogy nem engedi beteljesedni azt, amit "kijelentés"-ként hirdetnek, vagy amit az Ő nevében állítanak.
Az Őrtorony 1980-1981 [reprint kiadás, 1997] 1980. 03. 01 17.o 29. bek.

Tudom, mit érzel most. Én is átéltem ezt, eszembe jutott az 5Móz 18:20 és a Jel 19:20 a hamis próféták és követőik sorsáról.

De a Teremtő nem egy szervezet által ment meg minket. A fiát adta értünk tökéletes váltságként.

És a miképen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképen kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen ő benne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
János 3:14-16 Károli
Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.
János 5:24 Károli

Az apostolok is ezt hirdették örömhírként. (1 Korinthus 15:1-3) És nincs más örömhír!

De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok. A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen.
Galata 1:8,9 Károli
És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.
Cselekedetek 4:12 Károli

Ezt nagyon fontos megvallanom Neked is, mert:

Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, a ki Krisztus nevét vallja.
2 Tim 2:19 Károli
A ki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.
Mt 10:33 Károli

Ne kövessétek el azt a hibát, amit a zsidó nemzet elkövetett.

Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam; És nem akartok hozzám jőni, hogy életetek legyen!
János 5:39,40 Károli

Remélem, ez a kis írás segít, hogy az igazság ismeretére eljuss, mert az Igazság szabaddá tesz.

Ezeket írtam néktek, a kik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében.
1 János 5:13