Ez az anyag azoknak a keresztényeknek készült, akik szeretnék Jehova Tanúival tanulmányozni ezt a kiadványukat, hogy segítsenek nekik megismerni az Igazságot.

Mit kíván meg tőlünk Isten?

1. lecke Ahogyan megtudhatod, mit kíván meg Isten

(A kiemelt szövegek a kiadványból vett idézetek.)

1. 1 "Egyedül a Biblia mondja el nekünk, mit kell tennünk, hogy örömet szerezzünk Istennek"

Kérdés: Én hiszem, hogy a Biblia EGYMAGÁBAN elmondja nekünk, mit kell tennünk, hogy örömet szerezzünk Istennek - és Te?

K.: Úgy tudom, hogy a Mormonok nem hiszik ezt ... ők úgy gondolják, szükségük van kiegészítő anyagokra ... Én hiszem, hogy a Biblia elegendő - és Te? Elegendő? Nézd meg a 2 Tim 3:16-ot (Szükségünk van más segítő tanító eszközre?) Úgy tudom, a Vezető Testület nem ezt hiszi...

K.: Hiszed, hogy ez igaz? Szükségünk van Őrtorony anyagokra?

K.: Akkor miért kell nekünk ez a "Mit kíván meg tőlünk Isten" füzet?

K.: Szükség van erre a füzetre, ha a a Biblia egymagában elmondja nekünk, mit kell tennünk, hogy örömet szerezzünk Istennek?

1.2 "Ezért a Biblia Szerzője Isten, aki az égben van, s nem valamelyik ember a Földön"

A keresztények megerősítik ezt a tanítást, hogy Isten a Szentírás szerzője.

Megjegyzés: Hat olyan fénykép van a füzetben (9.,14., 17.,27.[2 db],28. oldalak) ahol Jehova Tanúi "tanulmányozzák a Bibliát". Figyeld meg, mindegyiken Őrtorony anyagot tanulmányoznak, kivéve a 14. oldalon lévőt.

A 31. oldalon lévő lábjegyzet (a 16. leckében) szerint át kellene tanulmányoznod az "Ismeret, amely örök élethez vezet" c. könyvet mielőtt megkeresztelkednél.

Miért, ha a Biblia egymaga elmond mindent, amit tudnod kell? A válasz: Jehova Tanúi valójában azt hiszik, szükséged van ezekre a kiadványokra, kiegészítendő a Bibliát a kereszténnyé válásod során.

Azt állítják, hogy hiszik, hogy a Biblia egymaga elegendő, de valójában nem gyakorolják ezt a hitet.

1.3 "Isten gondoskodott arról, hogy a Bibliát másolják le pontosan, és őrizzék meg."

Látni fogjuk, hogy a Társulat szerint ez nem igaz (a 2. lecke 2. bekezdésben [4. oldal])

"Ahogy megtudhatod, mit kíván meg Isten" - ez NEM TALÁLHATÓ MEG ebben a füzetben. Tudva ezt megspórolhatod az időt, amit az elolvasásával töltenél! Ámde megtalálhatod a választ a Szent Bibliában: János 6:28-29 UVF 'Ezt mondták azért neki:" Mit tegyünk, hogy az Isten cselekedeteit tegyük?" Jézus ezt válaszolta nekik: "Az Isten cselekedete az, hogy hitet gyakoroljatok abban, akit ő küldött el."'

2. lecke: Ki az Isten?

2.1. "A Biblia azonban elmondja nekünk, hogy csak egyetlen IGAZ Isten van"

A keresztények elfogadják ezt a tanítás. Jahve kijelentette, csak egyetlen igaz Isten van (Ézsa 45:5), a bálványok csak 'úgy nevezett' istenek, nem valósak (1 Kor 8:4-6). Bálványok és más dolgok melyek igényt tartanak az isten címre, természetüket tekintve egyáltalán nem istenek. (Gal 4:8, Ésa 44:8-10, Ésa 45:5, Ésa 45:6, Ésa 45:14, Ésa 45:18, Ésa 45:21-22, Ésa 46:5 Ésa 46, 8-9). Bármely vallási szervezet vagy vallási csoport, ami felette áll a kritikának vagy elutasítja a kritikát, kiteszi magát annak, hogy bálvánnyá váljon.

K.: A kereszténység monoteista (egyistenhívő) ....csak EGY Istenük van ... elhiszed ezt? Te hiszed, hogy csak EGY Isten van?

2.2 "Istennek sok címe van, de csak egyetlen neve. Ez a név: JEHOVA. A legtöbb Bibliából eltávolították Isten nevét [..] a Jehova név mintegy 7000-szer fordult elő benne!"

Az első leckében azt mondták, hogy a Biblia pontosan lett másolva és megőrizve. ... most mégis azt mondják, hidd el, Isten neve el lett távolítva.

K.: Nos, melyik az igaz? Az 1. lecke 3. bekezdése vagy a 2. lecke 2. bekezdése?

K.: Ha a Biblia nem lett megőrizve és Isten neve el lett távolítva ... bízhatunk igazán az Írásokban?

K.: Mi más hiányozhat még a Bibliából, ha Isten neve el lett távolítva?

K.: Miért utalt Jézus Istenre az ATYA szóval és nem az "Isteni Névvel"?

K.: Tudtad, hogy a Jehova szó az Adonai (Úr, Mester) magánhangzóinak és négy mássalhangzónak (YHWH) a kombinációja?

K.: Egyetértesz, hogy ez embercsinálta név? Így pótolhatja az igazit?

K.: Mivel az apostolok és az Úr Jézus az Úr, Atya és Isten szavakat használták, nem gondolod hogy ezek használata nekünk is megfelelő?

K.: Mi a helyzet a Jahve alakkal? ('Vagyok' 2 Mz 3:14 - 'az önmagában létező' ) Ez is Isten neve.

A keresztények is használják a Jehova alakot (megtalálható Bibliáikban, teológiai könyveikben, énekeikben) de nem bizonygatják, hogy ez a HIVATALOS NEVE, vagy hogy "használni kell". Jehova nevét ismerni, nem feltétlenül jelenti, hogy tiszteled is a nevét!

K.: Ami az Atya Istent illeti .... te a szüleidet családnevükön szólítod?

Megjegyzés: Jézus követői hiszik, hogy mi kibékültünk és átmentünk az Úr Jézus halála által az élet újságába és új teremtéssé lettünk. Ezáltal Isten örökbefogadott gyermekeivé lettünk...

K.: Miért bizonygatná bárki a formális név használatát, amikor mi őt Abba / Atya / Papa néven hívhatjuk, ahogy Jézus bemutatta tanítványainak?

A lecke tájékoztatja az olvasót, hogy Isten neve Jehova és utal rá, hogy a használatos Bibliafordítások helytelenül a tetragrammatont (YHWH) Úr és Isten címekkel fordítják. Ámde az "Úr" és "Isten" szót a tetragrammaton fordításaként már Krisztus idejében is használták.... A Septuaginta bibliafordításból sokszor idéztek az ÚT írói.

K.: Vajon mért nem vetette el vagy ellenezte Krisztus a Septuagintát, az OSZ régi görög változatát, amelyben az ISTENI NÉV nem mindig szerepelt?

K.: Ha Krisztus használta a Septuagintát, mely nem utal az isteni névre, nem gondolod, hogy a mai hívőknek is megfelel ez?

2.3 "Jehovának van teste, de nem olyan, mint nekünk, "Szellem az Isten" - mondja a Biblia (János 4:24). A szellemi lét egy, a mienknél sokkal magasabb létforma"

Olvasd el a János 4:24-t!!

K.: Isten egy szellem, vagy A szellem? Mit állít PONTOSAN a Biblia? Más fordításokkal összhangban "Isten Szellem".

K.: Van e bármi ebben az bibliaversben ami azt mutatja, hogy Istennek teste van?

K.: Isten egy "létforma" vagy minden élő éltetője? Gondolhatjuk e azt, hogy Isten egyszerűen egy magasabb létforma? Nem kellene nagyobb tiszteletet tanúsítani a világmindenség Istene iránt?

K.: Meg tudnád mondani nekem, mi az a "szellem" vagy milyen anyaga van?

K.: A szellemeknek általában van testük?

K.: A Kol 1:15, 1 Tim 1:17-tel összhangban Jehova láthatatlan, és ott sem említenek testet ... bízhatunk e a Biblia szabatos kijelentésében, vagy inkább a Társulat nézetében bízzunk?

K: Összhangban az Ésa 57:15 ; Zsolt 139:7-8 Héb 13:5 Ésa 44:3 Ésa 48:16 Ésa 42:1 Ésa 32:15 Ésa 59:21 Ésa 11:2 és Ésa 66:1 bibliaversekkel Jehova egyszerre több helyen tud lenni .... hogyan, ha egy testhez van kötve ?

Vizsgáld meg a Jeremiás 23:24-t és az Ésa 57:15-t

K.: Hogyan töltheti be egy test az eget és a földet?

K.: A Jer 23:24-el összhangban mit tölt be Isten?

K.: Hogy lakhat isten a magasságban és az alázatos lelkűvel is, ha teste van?

K.: Elmenekülhetünk Isten jelenlétéből? Zsolt 139

K.: Nem túl merész ez a kiadvány, hogy túlmegy az Írásokon úgy döntve , Istennek teste van?

K.: Miben volna jobb bíznod ... a Bibliában, mely kijelenti, hogy Isten betölti az eget és a földet, vagy embercsinálta kiadványban, mely állítja, hogy Istennek teste van?

K.: Tudtad, hogy a te Jehovád, az Őrtoronyé, sok tulajdonságában közös a pogány Istenekkel és a mormonokéval? Véges és egy testhez kötött, mint Zeusz és istentársai. Az Őrtorony Istene egy időben csak egy helyen lehet. Ezáltal korlátozott. Mellesleg a 'ő szelleme' úgy tűnik, nagyobb képességekkel bír mint Jehova! Miért sokkal magasabb rendű a Biblia Istene?

2.3 "Mi akkor a szent szellem? Ez nem személy, mint ahogyan Isten. Inkább Isten tevékeny ereje"

K.: Ha a szent szellem Isten tevékeny ereje, vajon teremtett, vagy Isten egy "meghosszabbítása"?

K.: Ha a szent szellem Isten egy "meghosszabbítása" (Isten nem megosztható) akkor ki a szent szellem?

Apcs. 2:17 " és az utolsó napokban . ez mondja az Isten - kitöltök az én szellememből mindenfajta hústestre, és fiaitok meg leányaitok prófétálni fognak, ifjaitok látomásokat látnak és az idős férfiaitok álmokat álmodnak."

K.: Isten ki tudja tölteni az ő szellemét, mégis ő a szellem. A Szent Szellem a Bibliával összhangban: szellem. ők ezáltal azonos természettel vagy lényeggel vagy anyaggal kell, hogy bírjanak ... mit jelent ez számodra?

K.: Ha azt hiszed, hogy a Szent Szellem erő, akkor ezáltal Isten is egy erő kell legyen, igaz? (Emlékezz, Isten nem megosztható - nem részekből áll.

K.: Mivel ez nem lehetséges, így a Szent Szellem szellem (nem erő), amint a Biblia világosan szemlélteti, vagyis ISTEN?

K.: Egyetértesz, hogy egy személynek tulajdonságai vannak, mint elme (értelem), akarat, érzelmek? Gondolom, egyet kell értenünk, hogy Isten személy, mivel elkülönült létező, személy és személyiség. Isten birtokolja e képességeket: szeretet, könyörület, igazság, bölcsesség és akarat, érzelmek, és kreativitás. Istenre utalunk és ő is utal magára ilyen kifejezésekkel: ő, Övé, Én, Enyém, Akinek - mind személyt jelez.

K.: Elhiszed, hogy Jehova személy?

Olvasd el a következő Bibliaverseket: Jn 16:8, 13 (Nem papok, próféták, apostolok, szolgák vagy szervezet teszi)

K.: Hogyan hall egy erő ? Hogyan cselekszik "úgy, ahogy őmaga akara"? Apcs 13:2 Jn 14: 26; 14:17;

Apcs 13: 2 : a szent szelem így szólt: "Válasszátok külön nekem mindenki közül Barnabást és Sault arra a munkára, melyre elhívtam őket" UVF

K.: Itt a Szent Szellem hatalommal szól. Ismersz olyan erőt, pl. elektromosságot, amely saját hatalommal bír szólni?

K.: Különválasztva lenni - ez a "szentnek lenni" jelentése. Hogyan parancsolhat és választhat külön egy erő Isten munkájára?

Róma 8:27 "Aki a szíveket vizsgálja, tudja mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért" Ld. Ésa 11:2, 1 Kor 2: 10-11

K.: Hogyan "tudja" egy erő?

K.: Az értelem mit feltételez?

K.: Olyan értelme van, mely ismeri Isten gondolatait, nemde?

K.: Hogy ismerhet egy erő bármit is, pláne Isten gondolatait?

K.: Tud egy személytelen/ érzelmetlen /nem gondolkodó erő akarni valamit?

K.: Ha valaki akar, az felveti vagy mutatja az értelem létét?

K.: Miért bizonyítja ez a vers, hogy a Szent Szellem gondolkodik vagy akar?

Efézus 4:30 "ne okozzatok bánatot az Isten szent szellemének amellyel el lettetek pecsételve a szabadítás napjára" UVF Ld: Héb 10:29, Rm 15:30. Apcs 9:31

K.: Egy személytelen erő, egy energiamező hogyan érezhet bánatot vagy szeretetet? Van ennek valami értelme számodra?

K.: Mióta lehet egy erőt vagy dolgot megbántani? Csak egy személyt lehet megbántani ...nemde?

K.: A saját kialakított sémáinkba bízzunk a Szent Szellemet illetően, vagy a Szentírás szavában kellene bíznunk, amikor személyiséget vonatkoztat rá?

Apcs 5:3-4 : "kijátszani a szent szellemet [....] Istent kijátszani" UVF

K.: Miért utal Péter a Szent Szellemre mint Istenre?

K.: Ha Péter Istennek nevezi a Szent Szellemet, nem kéne neked is így gondolnod?

A Biblia bemutat néhány érdekes jellemvonást a Szent Szellemet illetően. Például személyes névmással utal rá, a szellem tud szeretni, és megbántható, tud parancsolni, akarni, megmutatni az igazságot és vigasztalni .... hmm épp úgy, mint Isten, az Atya.

K.: Nyíltan és őszintén tudod e mondani, hogy a Szent Szellem erő, a megismert Bibliaversek fényében?

2.3. "Egyetlen ember sem látta Istent soha"

Nagyon nehéz észrevenni Jehova Tanúinak az Istent, aki látható. Ténylegesen Jehova Tanúi Istenét nem lehet meglátni, mert a JT tanítás szerint osztozik sok tulajdonságban (pl. végesség) a pogány isten - kollégáival. Mivel 'Jehova' egy testbe van korlátozva és kötve van egy helyhez.

Először nézzünk meg néhány idevágó Bibliaverset: Jn 1:18 2Mz 33:20,

Kit láttak akkor a nagy próféták? Mit jelent "Istent látni" ?

Ott vannak a példák, ahol Az Úr Angyala NAGYON komoly igényeket támaszt és ő Maga Érdekében beszél és Érte. Ha valóban az Írásokba vetjük bizalmunkat megpróbálva megérteni Krisztus természetét, meg kell jobban értenünk Az Úr Angyala természetét.

K.: Játsszunk el a gondolattal, mi van HA Jehova megjelenítheti magát mint élő lény vagy élettelen tárgy az emberiség előtt?

K.: Van Istennek képessége és ereje hogy mint tűz, víz vagy akár felhő alakban jelenjen meg, ha így akar tenni? Lehetséges Isten számára, hogy olyan alakot vegyen fel, amilyet akar?

K.: Az Úr Angyala Mózesnek égő bokorként jelent meg 2Mz3:2 és úgy nevezték hogy .... ? " Mz 4:4 NWT

K.: Ha Isten a bokorban volt, ki kormányozta a világmindenséget? (JT gyakran kérdeznek hasonlót Jézussal kapcsolatban...) Olvasd el a Jer 23:24-t Zsolt 139:7-8-at.

Jehova máskor kifinomultabb formában jelenik meg... Olvasd el a Ján 6:41-t. Ésaiás mondja ezeket a dolgokat, mert látta az ő dicsőségét. és beszélt róla. Ésaiás azért mondta ezeket, mert látta Jézus dicsőségét, és róla beszélt . A vers tisztán összekapcsolja a "dicsőséget" és a "hitet" Jézus Krisztussal. Az UVF ezt a verset az Ésa 6:1-hez kapcsolja.

K.: Ha ez Jehova, az Atya, miért nem halt meg Ésaiás. Kit látott Ésaiás a 6:1-ben?

K.: Ha ez a Fiú, az megmagyarázza, hogy hogy láthatjuk Istent és élhetünk?

1 Mz 17: 1-3 K.: Ki jelet meg Ábrahámnak?

1Mz 22:11-22 K.: Ki szólt Ábrahámnak az égből?

K Miért tesz egyenlőséget a 11,12. vers az istenfélelem és az Úr Angyalától való félelem közé? Miért van az, hogy az Úr Angyala utasítja Ábrahámot, hogy ne tartsa vissza a fiát tőle? Az Úr Angyala és Jehova szinonímák [azonos jelentésűek] ebben a fejezetben ( azaz azonos személy)? Ld 1 Mz 22:15-16

Senki sem látta az Atyát ... de talán látta a Fiút?

Ha János evangéliuma kijelenti " Istent egy ember sem látta soha; az egyetlen nemzett isten, aki az Atya kebelén van, szolgált felőle magyarázattal", de akkor KIT látott Mózes? Ki szólt Ábrahámhoz?

Meg kell határozni, mit ért a Szentírás "Istent látni" alatt. János nagyon hangsúlyos, hogy soha senki nem látta Istent, DE tesz egy módosító kijelentést, hogy AZ EGYSZÜLÖTT ISTEN (Az Egy Isten és az Egyetlen Egyszülött Isten) azaz a Logosz, az Ige aki osztozik Isten természetében, "magyarázta meg" őt vagy ismertette meg őt. Látták az emberek Isten a teofániában? Határozottan, de látható emberi megnyilvánulásban, mint Az Úr Angyala (hírvivője) végig az OSZ-n, vagy a látomásokban mint az Ésa 6., de SOHA nem látták Istent a maga quintesszenciájában [teljes lényegében] mivel ez gyors halálukat jelentette volna, amint a 2Mz nyilvánvalóvá teszi. Figyeld meg, hogy amikor emberek állítják, hogy látták Istent az OSZ-ben, ez mindig látomások vagy emberi jelenlét által volt. Soha nem Isten, az Atya jelent meg az embereknek, hanem Krisztus Jézus (Jézus nem az Atya, hanem a Fiú). Ez tisztázódik az USZ-ben, ahol a Fiú az Atya megjelenítője. 1 Mz 19:24 nagyon szép a héberben, mert megmutatja, hogy Jahve okozta hogy tűz és kénkő essen Szodoma és Gomorra városára Jahvétől az égből.

Tekintve a következő részeket: Jézus neve (IMMANUEL) "Velünk Az Isten" Mt 1:23 nagy jelentőségű. Olvasd el... Jézus a láthatatlan Atya képmása (Kol 1:15, 2 Kor 4:4,) Isten természetének birtokosa .... emberi formában találtatott (Fpi 2:6,8 2Kor 5:19) és Isten teljessége lakozott Jézusban (Kol 1:19; 2:9). Valóban a Fiú Isten dicsőségének kisugárzása (Heéb 1:3) és Isten IGÉJE (Jn 1:1) ami testté lett (Jn 1:14) osztozva az emberi természetben (Héb 2:14-15). Ténylegesen Jézus azonos nevet és természetet igényel min az Atya (Jn 8:58). Emellett, aki ismeri Jézust, ismeri az Atyát (Jn 8:19 Jn 14:9)

Most olvasd el újra a fenti igehelyeket az elmédben tartva 'Jehova a Fiú' Figyeld meg, hogy SENKI nem láthatta az Atyát és élne, mégis a Biblia leír számos utalást emberekre, akik kapcsolatba kerültek Istennel - vagy az Írások TÉVEDNEK, vagy a Fiút látták.

Az Őrtorony Jehovája egy véges isten, nem mindenhol jelenlévő, hanem mint a Mormonok istenének, teste van (szellemből áll) és ez egy helyhez köti őt egy időben. Hoppá! Az Őrtorony szent szelleme nagyobb, mint Jehova, mert "az" lehet mindenhol, de Jehova nem!

3. lecke: Ki Jézus Krisztus?

3.1 Jézus szellemszemélyként élt az égben, mielőtt a földre jött. ő volt Isten első teremtése, ezért Isten "elsőszülött" fiának hívják.

Vizsgáljuk meg közelebbről a Hébereknek írt levelet, hogy válaszoljunk néhány kérdésre:

K: Jézus Isten első teremtménye volt?

ELŐSZÖR: Jézus "kitűnőbb nevet" visel, mint az _________ (Héb. 1:4)

MÁSODSZOR: Az Atya soha nem mondta egyetlen angyalnak sem, hogy ________________ (Héb. 1:5). Ez a vers utal Krisztus feltámadására, összhangban az Apcs 13:33-mal. [Hasonlóképpen, Jézust számtalan esetben nevezik "egyetlen nemzett"-nek az Írásokban. (Jn 1:14,18 3:16,18 1Jn 4:9). Mégis, ez nem jelenti azt, hogy őt teremtették! Ugyanaz a görög szó (monogenesz) használatos itt Jézusra, mint a Héberek 11:17-ben Izsák Ábrahámmal való viszonyának leírására. Vedd észre, hogy Izsák nem volt Ábrahám egyetlen gyermeke (1Mz 25:1,2), sem Ábrahám első gyermeke (1Mz 16:15)! Mégis Izsák különleges, egyedi fajta fia volt Ábrahámnak, éppígy az Úr Jézus is különleges, egyedi fajta Fia Istennek, de NEM teremtett.]

HARMADSZOR: Jézus "JOBBÁ lett, mint az angyalok" (Héb 1:4) ezért elfogadja tőlük az ____________-t (Héb. 1:6) [Lásd az NWT 1984-es angol kiadásának lábjegyzetét az 1428. oldalon: "imádja őt Isten minden angyala". Az NWT 1970-es angol kiadása "imádja" -t ír a Héb. 1:6-ban, de ez "hódoljon"-ra változott a későbbi kiadásokban.]

NEGYEDSZER: Elfogadhatnak az angyalok IMÁDATOT (Jel. 19:10, 22:8,9)? K: IMÁDNA egy angyal egy másik angyalt, "szolgatársát", miután rendreutasította Jánost hasonló dologért?

K: Kire mondja az angyal, hogy imádjuk? ___________ (Jel 19:10, 22:8,9)

K: IMÁDJA UGYANAZ AZ ANGYAL JÉZUST, összhangban a Héb. 1:6-tal ?

K: Kit IMÁDNAK az angyalok a mennyben? ______________(Neh 9:6, Ésa 6:3). [Vö. Lk 4:8 és Héb 1:6 verseket és tanuld meg, hogy Jézus ugyanazt a dolgot (imádat) fogadta el az angyaloktól, melyről Jézus azt mondta Sátánnak, hogy csak Istent illeti! A görög eredeti megmutatja ezt.]

K: Jézust EGYENLő mértékű ÁLDÁS, TISZTELET, DICSőSÉG és HATALOM illeti az Atyával (Jel 5:13)?

K: Isten megosztja az ő dicsőségét bárkivel is? (Ésa 42:8)

ÖTÖDSZÖR: Isten az ő angyalait ____________ -nek nevezi (Héb 1:7). Ezzel szemben Jézust ___________ -nak (Héb 1:8). (Néhányan megpróbálják úgy fordítani a Héb 1:8-at, hogy "Isten a te trónusod". Ezáltal az Atyát egy karosszékké teszik! Ez még azt is magába foglalná, hogy Jézus nagyobb, mint az Atya, mivel aki a széken ül, feljebbvaló, mint a szék! Összefüggésében nézve az "Isten a trónod" fordítás nem megfelelő. Kérlek nézz meg más fordításokat is.)

K: Miután Jézust Istennek szólítják a Héb 1:8-ban, az Atya ___________-nak szólítja Jézust a Héb 1:10-ben?

K: "Gondosan vizsgáld meg" és hasonlítsd össze a Héb 1:10,11-t és a Zsoltárok 102:25-27-t. Isten a Zsolt. 102:25-27-t idézi-e Jézussal kapcsolatban? A Zsolt 102:25-27 YHWH-ról íródott. Tehát Isten _______-nak nevezi Jézust, utalva vele kapcsolatban ezekre a versekre.

HATODSZOR: a Zsolt. 102:26 (Héb 1:11) megmutatja, hogy a teremtmények megváltoznak. Ezzel szemben változik e Jézus? (Héb 1:11,12)

K: Tehát lehet Jézus a teremtés része?

K: A Héb. 13:8 szintén azt mutatja-e, hogy Jézus változatlan, tehát NEM része a teremtésnek; összhangban a Héb. 1:11-el? A Héb 1:13,14 ismét azt mutatja, hogy Jézus feljebbvaló az angyaloknál, mert ___________.

HETEDSZER: összegezve a Héb 1:4-14-t megtanultuk, hogy Jézus "jobb", mint az angyalok, elfogadja az imádatot, Istennek nevezik, YHWH-nak nevezik és NEM része a teremtésnek, mivel ugyanaz marad. Látod-e Te magad, hogy miért NEM lehetséges, hogy Jézus egy angyal, névszerint Mihály arkangyal?

K: Szerinted hány Jehova Tanúja jutott volna az Őrtorony Társulat "segítsége" nélkül, kizárólag a Bibliát olvasva arra a következtetésre, hogy Jézus azonos Mihály arkangyallal?

Senki __ Néhányan __ Mindenki __

NYOLCADSZOR: a Biblia az tanítja, hogy Jézus ÖRÖKKÉVALÓ, és ezáltal NEM ANGYAL, mivel az angyalok teremtmények. Már megvizsgáltuk a Héb 1:11, 12; Jn 1:3 és Kol. 1:16,17 verseket, de nem említettük a Mikeás 5:2; Apcs 3:15; Jn 8:58; 1 Jn 1:2; Jel 1:17,18; Héb 13:8; Jn 1:1-2; Kol 1:18, Héb 1:8; Héb 7:3; Jel 22:13, Jel 21:6 verseket.

3.1 "Jehova az emberi léte előtti Jézust a "kézművesként" használta fel minden egyéb dolog megteremtésekor az égben és a földön. " (Példabeszédek 8:22-31, Kolossé 1:16,17)

Tartsd emlékezetedben, hogy az NWT 1984-es kiadása szerint a Jn 1:3: "Minden [más] dolog általa jött létre, tőle függetlenül semmi nem jött létre.

Összhangban más fordításaival a Jn 1:3-nak: Jézus teremtett MINDEN dolgot, és a Héb 1:3 szerint "mindeneket fenntart az ő hatalmának szavával".

Hasonlítsd össze az UVF fordítását a Kol 1:16-ban, ahol a "más" szó be lett szúrva. Más fordításokban nincs beszúrva a "más" szó. Még a Kingdom Interlinear Translation-ban (Királyság Sorközi Fordítás) sorközi részében sem, ami a Társulat kiadványa. Az eredeti görög szövegben nem szerepel ez a szó.

K: Hogyan fordítható ez a vers a "más" szó nélkül?

Olvasd el a Kol 1:16,17-t a beszúrt "más" szó nélkül.

Olvasd el a Héb 1:10,11-et a Zsolt 102:25-27-tel együtt.

K: Ha ezt a részt az Őrtorony Társulat anyagainak segítsége nélkül olvastad volna, te is arra a következtetésre jutottál volna, hogy Jézus teremtett MINDEN dolgot?

K: Mit gondolsz, mért tették hozzá a "más" szót?

Állítsd szembe a fenti írásokat az Ésa 45:12-vel. (lásd még: Ésa 45:18, Zsolt 90:2)

K: EGYEDÜL ki teremtette a földet és ami rajta van?

K: Ha Isten teremtett MINDEN dolgot, milyen "más dolgokat" teremtett Jézus?

K: Ha az UVF az 1 Kol 1:16-ot "minden más dolog"-gal fordítja, akkor fel kell tételeznünk, hogy az Ószövetség MINDEN feljegyzése arról, hogy egyedül Isten teremtette a világmindenséget, téves.

K: Összhangban az 1 Kol 1:16, Jn 1:1-3, Héb 1:1-2 versekkel a Fiú, Jézus egyedül teremtette a világmindenséget (nem az UVF szerint!!), míg az Ószövetségben azt, hogy Isten teremtette egymaga. Akkor kicsoda kell legyen Jézus Krisztus?

3.3 "Az első ember, Ádám nem engedelmeskedett Isten parancsának, ezzel - a Biblia szóhasználatával élve - "bűnt" követett el. Ezért Isten halálra ítélte őt. [...] Ezért van az, hogy mi is megöregszünk, megbetegszünk és meghalunk."

K: Gondosan olvasd el az 1Mz beszámolóját: a fizikai halál az egyetlen büntetés a bűnért? (Miért csak a történet felére utal a kiadvány?)

K: Vizsgáld meg az 1Mz 2:17-t: Ádám és Éva fizikailag meghaltak azon a napon, amikor ettek a tiltott gyümlcsből, Isten kijelentésének megfelelően? (Emlékezz, Ádám még több száz évig élt.)

K: Milyen fajta halálról beszélt Isten? (szellemi halál)

A szellemi élet elnyerésével kapcsolatban olvasd el János evangéliuma 3. fejezetéből Jézus és Nikodémusz beszélgetését!

3.4 Jézus tökéletes ember volt, éppen úgy, mint Ádám.

Megjegyzés: a fenti csak az igazság fele.

K: Jézus csak egy tökéletes ember volt? Ld. Jn 1:1-4, Ésa 9:6, Mt 1:23, Jel 21:6, Mt 1:23, Mik 5:2

Megbízható fordítások, úgy fordítják a Jn 1:1-, hogy "és az Ige Isten volt".

Ésa 9:6: "Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!"

Mik 5:2 De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.

Mt 1:23 Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.

Jel 21:6 És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.

K: Bizonyára nyilvánvaló, hogy Jézus jóval több, mint ember. Mit tárnak fel ezek a Bibliaversek Jézus természetéről?

K: Miért kap Isten Fia hasonló jelzőket, mint a Mennyei Atya?

3.4 Ádámtól eltérően azonban Jézus tökéletesen engedelmeskedett Istennek, még a legnagyobb próba alatt is. Ezért feláldozhatta tökéletes emberi életét Ádám bűneiért való fizetségképpen.

K: Jézus csak Ádám bűneiért mutatott be áldozatot, vagy minden bűnösért? Figyeljük meg a következő verseket:

1 Jn 2:2 És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is.

Rm 15:15,16 De a kegyelmi ajándék nem úgy [van,] mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. És az ajándék sem úgy [van,] mint egy vétkező által; mert az ítélet egyből [lett] kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből [van] igazulásra.

Rm 5:18,19 Bizonyára azért, miképen egynek bűnesete által minden emberre [elhatott] a kárhozat: azonképen egynek igazsága által minden emberre [elhatott] az életnek megigazulása. Mert miképen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.

Jn 1:29 Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, a ki elveszi a világ bűneit!

Jn 3:16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Lásd még: Jn 4:42, Jn 6:33, 1Pt 3:18

3.4 Erre utal a Biblia úgy, mint "váltságra". Ádám gyermekei így megszabadulhattak halálra ítélt állapotukból. Mindazok, akik Jézusba vetik hitüket, elnyerhetik bűneik bocsánatát és örök életet kaphatnak (1Timóteus 2:5,6, János 3:16; Róma 5:18,19)

K: A kérdés az, hogy őszintén hiszed-e, hogy aki Jézusba veti a hitét, annak megbocsáttatnak a bűnei és örök élete lesz?

K: Amint láthatjuk az következőkben, a Társulat nem hiszi ezt, nemde?

"Mindazok akik Jézusba vetik hitüket, elnyerhetik bűneik bocsánatát és örök életet kaphatnak"

Igaz, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, meg lesz mentve. Ámde a Társulat nem ezt tanítja! Szerintük a hit és cselekedetek szükségesek a megváltás elnyeréséhez.

Az Őrtorony feltételei a megváltáshoz:

(Az Őrtorony, 1983 február 15, 12. oldal - angolban) [ha valakinek megvan magyar kiadásban, légyszi küldje el nekem - a ford. megj.]

Olvasd el a Jn 3:16-t

K: Van bármi jele is ebben a versben, hogy egyéb elvárások is vannak az örök élethez?

3.6 Jézus meghalt, majd Isten feltámasztotta őt, mint szellemteremtményt, és Jézus visszatért az égbe. (1 Péter 3:18)

K: Az Őrtorony tantétel szerint Jézus mint szellemi teremtmény vagy szellem lett feltámasztva, de valóban ezt mutatják az írások?

K Mi a feltámadás? A Webster's New World Dictionary szerint: felkelés a halálból. A Roget's College Thesaurus in Dictionary Form szerint a feltámadás jelentése: helyreállítás, újjáélesztés, megújítás, újjáépítés.

K: A halálból szellemként való felkelés feltámadásnak tűnik számodra?

K: Nem beszélt arról Jézus, hogy saját testében fog feltámadni a sírból? Lásd Jn 2:18-22 UVF. A 21. versben testének templomáról beszél, de emlékezz: a szellemeknek nincs testük.

Vizsgáld meg az 1Pt 3:19-t - ez egyszerűen azt jelenti, hogy múlhatatlan testben támadt fel (ugyanaz a test, de elpusztíthatatlan), vö. 1Kor 15:35-45

Jn 2:18,19 Felelének azért a zsidók és mondának néki: Micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy ezeket cselekszed? Felele Jézus és monda nékik: Rontsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt.

Jn 2:21 ő pedig az ő testének templomáról szól vala.

K: Milyen bizonyítékunk van, hogy Jézus testben támadt fel? (ld. 21.vers)

Mt 28:9 Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják az ő tanítványainak, ímé szembe jöve ő velök Jézus, mondván: Legyetek üdvözölve! Azok pedig hozzá járulván, megragadák az ő lábait, és leborulának előtte.

K: Ha Jézus szellem volt, hogyan ragadhatta meg a lábát az asszony?

Lk 24:15,16 És lőn, hogy a mint beszélgetének és egymástól kérdezősködének, maga Jézus hozzájok menvén, velök együtt megy vala az úton. De az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék.

K: Miért nem ismerték fel Krisztust? Mert szellem volt, vagy a "látásukkal" volt baj?

Lk 24:31 És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerék őt; de ő eltünt előlük.

K: Ki nyitotta fel a szemeiket, hogy felismerjék a feltámadt Krisztust?

Lk 24: 36, 37 És mikor ezeket beszélék, megálla maga Jézus ő közöttök, és monda nékik: Békesség néktek! Megrémülvén pedig és félvén, azt hivék, hogy valami lelket látnak.

K: Mit gondoltak az apostolok, mit látnak? Valójában mit láttak? (Olvasd el a további verseket!!)

Lk 24:39,40 Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; mert a léleknek nincs húsa és csontja, a mint látjátok, hogy nékem van! És ezeket mondván, megmutatá nékik kezeit és lábait.

ld. még:Jn 2:19-21, Jn 20:19-20, Apcs 1:3

K: Hogyan bizonyította nekik Jézus, hogy nem egy szellem?

Jn 20:25 Mondának azért néki a többi tanítványok: Láttuk az Urat. ő pedig monda nékik: Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképen el nem hiszem.

Jn 20:27,28 Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd [ide] a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felele Tamás és monda néki: Én Uram és én Istenem!

K: Mit tett Jézus, bizonyítandó Tamásnak, hogy ő a "hústestben feltámadt Krisztus"?

K: Mit mondott Krisztus Tamásnak, hogy biztassa őt?

Lk 24:41-43 Mikor pedig még nem hívék az öröm miatt, és csodálkozának, monda nékik: Van-é itt valami enni valótok? ők pedig adának néki egy darab sült halat, és valami lépesmézet, Melyeket elvőn, és előttök evék.

K: Szoktak-e a szellemek megéhezni és sült halat enni?

Lk 24:39 Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; mert a léleknek nincs húsa és csontja, a mint látjátok, hogy nékem van! vö: Apcs 1:3, 1 Kor 15:50

K: Mivel bizonyította Krisztus a tanítványoknak, hogy ő az?

K: Miért kérte Jézus követőit, hogy érintsék meg?

K: A szellemeknek van teste és csontja?

K: Jézus hústestben támadt fel?

Apcs 1:3 Kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, negyven napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról.

K: Az apostolok szerint Jézus meggyőző bizonyítékát adta, hogy valóban testben támadt fel - hiszel az apostolok kijelentésének?

K: Hiszed, hogy Krisztus testben támadt fel? Jézusnak hiszel, vagy az Őrtorony kiadványnak?

A members.tripod.com/sosoutreach anyaga alapján fordította és átdolgozta: Barna Zoltán A Bibliaidézetek (ha másképp nem jelöltem) a HTMLBible magyar (Károli) szövegéből származnak.
Az eredeti angol szöveg itt véget ér (2002.06.30-i állapotában), de remélem, lesz folytatása az elemzésnek.