Hol szolgálja Istent a "nagy sokaság"?

A Jelenések 7:9-17 megvitatása, az Őrtorony Társulat Vezető Testületében 1980-ban történtek fényében - amint azt Jon Mitchell, Jehova Tanúi Vezető Testületének egykori titkára elbeszélte
Nagy sokaság

Ez a tanulmány - a túloldalon található hivatkozások révén - azoknak is segíteni szeretne saját kutatásukban, akik magát az anyagot haboznak elolvasni. Ennek az írásnak a legfontosabb pontjai - amennyiben az csak lehetséges volt - az Őrtorony Társulat kiadványaira való hivatkozásokon alapszanak.

A bibliai idézetek, ha másként nem jelöltük, a Keresztény Görög Iratok új világ fordításának 2000. évi magyar nyelvű kiadásából származnak. (a ford.)
A szövegben [] -be tett számok a jegyzetekre mutatnak. Az ábrák egy részét, a gyorsabb letöltés érdekében lekicsinyítettem, rákattintva ki lehet nagyítani. (a "webmester")

Tartalom

  1. Előszó
  2. Hol szolgálja Istent a "nagy sokaság"?
  3. Jézus a külső templomudvarokból (naos') űzte ki a pénzváltókat
  4. Az Isten ítéleteként ezt a teljes templomot (naos') rombolták le
  5. Júdás a külső templomban (naos') dobta el a 30 ezüstpénzt
  6. A teljes templom (naos') volt az, amit 46 évig építettek
  7. Összefoglalás
  8. Következtetések
  9. Függelék

A szerzőről

Jon Mitchell

Jon Mitchell tíz évet töltött teljes idejű szolgálatban Jehova Tanúi szervezetében, 1971 februárjától 1981 februárjáig. Ezen időszak első öt évét és négy hónapját az "általános úttörő" szolgálatnak szentelte, a fennmaradó időt pedig az Őrtorony Társulat brooklyni (New York) központjában, mint a "Bétel-család" egy tagja töltötte. A képen a szerző látható az Adams Street 117. számú épületének régi előcsarnokában, ahol recepciósi minőségében a látogatóknak szervezett sétákat 1977-78-ban. Az utolsó éveket pedig a Szolgálati Bizottságban, valamint a "Tizedik Emeleti Irodákban" (később Végrehajtó/Adminisztrációs Irodák-ként ismert) töltötte, ahol kötelezettségei közé tartozott a Vezető Testület tagjai számára végzett titkári munka is. Az ebben a tanulmányban fellelhető kutatómunka már akkor befejeződött, amikor a szerző még Jehova Tanúi brooklyni központjában tartózkodott 1980-81-ben. Az ezen az anyagon való komoly elmélkedés (olyan írásszövegek, mint pl. Jelenések 22:18, 19 fényében) volt az egyike azoknak a tényezőknek, amelyek a szerzőt arra kényszerítették, hogy 1981-ben lelkiismereti okokból lemondjon a központ nyújtotta lehetőségekről.

Egyéb irodalom

magyarul:
Apológia Kutatóközpont 1576 Budapest Pf. 22
E-mail: info(csiga)apologia(pötty)hu
Internet: www.apologia.hu target="blank"
angol nyelven:
Commentary Press
P.O. Box 43532 Atlanta, Georgia 30336-0532
www. commentarypress.com
email: info@commentarypress.com