Hol szolgálja Istent a "nagy sokaság"?

Jelenések 11:2 általánosan érvényes magyarázata

A Jelenések csúcspontja című könyv 162-165. oldalai a szent város 42 hónapig tartó jelképes taposását a külső udvarban lévő nemzetek vagy pogányok által úgy magyarázza, hogy az az "1914 októberétől 1918-ig" tartó időszakra utal, amikor "a bibliakutatók kicsiny csoportja" az első világháború idején keresztény semlegességüket illetően próba alá vettetett. "Kivetették, átadták a nemzeteknek" őket abban az értelemben, hogy "keményen próbára tegyék és üldözzék őket". A 163. oldal szerint "Az ő lábbal tiprásuk tehát magának a városnak lábbaltiprásával egyenlő.".

Ez az érvényben lévő értelmezés azonban szintén hangsúlyozza, hogy a jelképes "külső udvar"-t, a pogányok udvarát, eredetileg az igaz imádók ellenfelei foglalták el, akik sanyargatják és üldözik Isten embereit, nem pedig az örvendező imádók, akik zavartalanul mutatnak be éjjel és nappal szent szolgálatot Istennek (Vö. Jelenések 7:15). Éppen maguk a bibliakutatók vannak leírva a 8. bekezdésben, mint akik még nem teljesen értették meg a keresztény semlegességet, némelyek pedig megalkudtak ahelyett, hogy hűséges és elfogadható szolgálatot mutattak volna be Istennek.

A 161. oldal a következőképpen azonosítja a templomot, melyet a Jelenések 11. első tíz verse ír le:

A nagy szellemi templomról van szó, amely megvalósítja azt, amit a prófétai előképek, a sátortemplom, majd később a Jeruzsálemben épült templomok ábrázoltak.

A 124. oldal kifejti, hogy a Jelenések 7:15 "nagy sokaság"-a által birtokba vett templom ugyanannak a szellemi épületnek a része:

Ez a templom azonban ő Isten szellemi templomának földi udvara. Ez napjainkban egy szellemi felépítmény, mely mind az eget, mind a földet magába foglalja.

A Jelenések 7-ben lévő templom azonosításában, azaz mennyiben lehet része annak, mint ami a Jelenések 11-ben van leírva, a Társulat súlyosan aláásta annak bizonyítékát, hogy Jelenések 7:15 a naos kifejezést a szellemi templom külső udvarára vonatkozóan használja. Ha mindkét hivatkozás (a 7. és a 11. fejezetben) ugyanarra a szellemi templomra utal, okunk van kételkedni abban, hogy a a naos szó a pogányok udvarát is magába foglalja. Jelenések 11:2 kifejezetten "a templomszentélyen [naos] kívül" helyezi el azt, Jelenések 7:15-nek pedig magától értetődően ugyanabban az értelemben kellene használnia a kifejezést, feltéve, hogy mindkettő ugyanarról a szellemi templomról számol be. Fel lehet tenni a kérdést: Minthogy a külső udvar feltétlenül a földi dolgokat látszik ábrázolni, lehetséges az, hogy Jelenések 11:2 egy különleges, korlátozott esetet tárgyal ezzel az udvarral kapcsolatban (az 1914 és 1918 közötti, 42 hónapig tartó, nemzetek, illetve pogányok általi taposást), míg Jelenések 7:15 egyszerűen egy másikra (a nagy sokaság által főleg 1935 óta folyamatosan végzett szent szolgálatra) vonatkozik? Erre válaszolva, ismét rá kell mutatnunk, hogy Jelenések 7:15 azt mondja, a "nagy sokaság" "az ő [Isten] templomában (naos)" van, míg Jelenések 11:2 arról beszél, hogy a pogányok udvara "a templomszentélyen (naos) kívül van. Így lehetetlen arra következtetni, hogy a taposás és a szent szolgálat bemutatása a templomnak ugyanazon a részén zajlana.

<<< Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább >>>