Hol szolgálja Istent a "nagy sokaság"?

Az Őrtorony Társulattal a következő levélváltás az 1980.augusztus 15-i Őrtoronyra vonatkozóan


Kedves Testvérek!

Az 1980. augusztus 15-i Őrtorony "Hol mutat be szent szolgálatot a nagy sokaság?" című cikkével kapcsolatos kérdésemről szeretnék írni Nektek, különösen a 15. oldal 4-5. bekezdésével és a lap alján vázolt kijelentésekkel kapcsolatban.

Próbáltam elhelyezni a pontos íráshelyeket a hivatkozott különböző megállapításokban. Értem a János 2:20-ra vonatkozó első, és a Máté 27:5-re hivatkozó negyedik pontot, de képtelen voltam meghatározni a hollétét a naos-szó használatának a 2. és 3. pontban leírtak szerint. Megfigyeltem az Emphatic Diaglott-ban és a Sorközi Fordításban, hogy Máté 24:1-ben, Márk 13:1, 3-ban és Lukács 21:5-ben, ahol Jézus Jeruzsálem és a templom lerombolásával kapcsolatban prófétált, a hieron-szó szerepel. Ugyanez a helyzet Máté 21:12, Márk 11:15, Lukács 19:45 és János 2:14, 15 esetében is, ahol a pénzváltókat űzte ki Jézus a templomból. Megvizsgáltam az Aid-könyvet (Aid to Bible Understanding - Segítség a Biblia megértéséhez, a ford. megj.) és észrevettem, hogy a templomra szintén a hieron-szót használja, és egy kissé összezavarodtam, hogy az Őrtorony a negyedik bekezdésben a naos-t alkalmazza, amikor én sehol sem vagyok képes megtalálni azt a bekezdésben leírt példákban. Valószínűleg valami elkerülte a figyelmemet vagy hibáztam a megértést illetőleg, de nagyra értékelném segítségeteket ebben a kérdésben.

Tudnátok nekem mutatni egy közelebbről meghatározott írásszöveget a második és harmadik kijelentésre vonatkozóan: "Az egész templom (naos) volt, ami Istentől jövő ítéletként elpusztult", és "A külső templom (naos) udvaraiból űzte ki Jézus a pénzváltókat."? Tényleg nagyra értékelném a választ, amilyen gyorsan csak lehetséges, mivel én valóban tanulmányoztam ezt a témát, és nagyon vágyom arra, hogy egy igazán "pontos megértésére" jussak annak. Tudom, hogy elfoglaltak vagytok, de előre köszönet nektek a gyors válaszért.

Nagyon köszönöm a témában nyújtott segítségeteket.

Testvéretek:

Margaret

U.i.: Jelenések 11:2-t illetően a bibliakutatók által széles körben elismert (pl. The New American Bible), hogy az "udvar, ami a templomon (naos) kívül van" a heródesi templomban lévő pogányok udvarára utal. Az a helyzet, hogy az Írást úgy kellene értelmezni, hogy támogatja a nézetet, miszerint a nagy sokaság nem jellegzetesen "pogányok udvarában" szolgál.
Kedves Testvénő!

1981. április 6-i leveledre most tudunk figyelmet fordítani. Az Őrtorony 1980. augusztus 15-i számának 15. oldala 4. bekezdésének egy pontjára tekintettel írtál nekünk.

Kérdésed érthető, mivel, amint mondod, János apostol a heródesi templom pénzváltóinak és árusainak kiűzésével kapcsolatos beszámolójában a görög hieron-szót használja, mikor a cikk a "bibliai beszámolóra, ahol Jézus Krisztus kiűzte a pénzváltókat és árusokat Heródes templomából" hivatkozik, és emlékeznünk kell arra, hogy ez a beszámoló nem csak a második fejezet 13-17. verseit foglalja magába, hanem a 18-22. verseket is. Ez az, amiért a cikk azt állapítja meg, hogy: "Ott (ez van a beszámolóban teljes egészében) azt olvassuk: 'Jézus így válaszolt nekik: "Bontsátok le ezt a templomot (naos), és én három nap alatt felállítom." A zsidók ezért így szóltak: "Negyvenhat évig épült ez a templom (naos), és te három nap alatt felállítod? " ő azonban testének templomáról (naos) beszélt.' Ezután pedig a 19-21 versek voltak idézve..

Elismerjük, hogy abból a módból, ahogyan ez meg lett fogalmazva az egyes bekezdésben, arra lehet következtetni, hogy a 13-17. versek a naos-szót használták. Ennek a benyomásnak az elkerülésére, az összefoglalás hármas pontja, ami a 15. oldal alján látható, törölve lett az Őrtorony idegennyelvű fordításaiból. Köszönjük a cikk egészéhez fűzött megjegyzéseidet. Amint leveledben felismerted, a hieron-szó a leggyakrabban használt a teljes templom-együttes vonatkozásában, azonban az a zsidók Jézusnak adott válaszából és egyéb írásszövegekből nyilvánvaló, hogy a bibliai időkben nem volt probléma, ha a naos-szót a teljes templom-területre alkalmazták, és nem csak a szentélyre..

Kérdésed lényegét illetően, a pogányok udvara egyike a külső udvaroknak, mint azt az Aid-könyv az 1585. oldalon lévő illusztrációban bemutatta. Ennek a teljes templom-terület részének kellene lennie, amelyre a naos-szót néha alkalmazták és helyénvaló ábrázolás, illetve előkép lehetne, ahol a "nagy sokaság" szolgál, mint azt Jelenések 7:15 kijelenti.

Bízunk benne, hogy a fenti magyarázatok segítenek neked, és kérjük légy meggyőződve legjobb kívánságaink felől.

Testvéreid:

az Őrtorony Társulatnál

<<< Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább >>>