Hol szolgálja Istent a "nagy sokaság"?

Kiegészítés Jon Mitchell-től (2003)


A 2002. május 1-jei Őrtorony

Az Őrtorony 2002. május 1-i cikke megtagadja a korábbi tanítást, amely szerint a nagy sokaság a pogányok ellenképi udvarában mutat be imádatot. Az "Olvasók kérdései" cikk, egy Salamon templomát ábrázoló kép mellett, a 30-31. oldalon a következőt jelenti ki:

Az a válasz tűnik ésszerűnek, hogy a nagy sokaság Jehova nagy szellemi templomának az egyik földi udvarában imádja Őt, konkrétabban a Salamon temploma külső udvarának megfelelő részben. Volt, amikor úgy gondoltuk, hogy a nagy sokaság a Jézus napjaiban létezett pogányok udvarának szellemi megfelelőjében, vagyis ellenképében szolgál. További kutatások azonban rávilágítottak [...], amiért ez nem így van.

A cikk ezután felsorol öt okot, amiért a Jézus-korabeli pogányok udvara nem alkalmas a nagy sokaság - "Jehova szellemi templom-elrendezésének" társulati értelmezés szerinti - prófétaimintaképe elhelyezésére. Ezek közül az utolsó az Írások által használt, templomra vonatkozó görög kifejezések következő meghatározásait közli:

Ötödször, a "templomnak" fordított görög szó (i.e.ron'), melyet a pogányok udvarára használnak, "az egész épületegyüttesre utal, nem csak kimondottan magára a templom épületére" - írja Barclay M. Newman és Philip C. Stine A Handbook on the Gospel of Matthew című műve. Ezzel szemben Jánosnak a nagy sokasággal kapcsolatos látomásában a "templomnak" fordított görög szó (na.osz') konkrétabb értelmű. A jeruzsálemi templomot illetően ez a szó általában vagy a Szentek Szentjére, vagy a templom épületére, vagy a templom területére utal. Olykor "szentélynek" van fordítva (Máté 27:5, 51; Lukács 1:9, 21; János 2:20).

A naos szó csak abban az értelemben "konkrétabb", hogy az kimondottan a templomépületre vonatkozik, szemben a külső udvarokkal, illetve más épületekkel. A The Expositor's Bible Commentary Jel 11:1 tárgyalásakor a következő meghatározásokat ajánlja erre a két kifejezésre:

Az ÚSZ-ben két görög szót használnak a templomra. Az egyik (hieron) egy tág értelmű kifejezés, ami a heródesi templom teljes épületére vonatkozik, beleértve az udvarokat, oszlopsorokat, stb (pl. Máté 4:5; János 2:14). A másik (naos) szűkebb, és a szentélyre, illetve belső házra vonatkozik, ahova csak a papokat engedték be (Máté 23:35; 27:51; és a Jelenések könyvében mindenhol).
[kiemelés tőlem]

Noha ez a kommentár elismeri, hogy néhány tudós hiszi, hogy a két szót időnként felcserélve használják, (Theological Dictionary of New Testament /TDNT/, 4. köt., 884. old.), megállapítja, hogy a Jelenések könyvében nem ez a helyzet. A naos szó "mindig" a "szentélyre, illetve belső házra" vonatkozik a Biblia utolsó könyvében, így nincs alapja azt mondani, hogy bárhol János Apokalipszisében "külső udvarként" szerepel valamely versben.

Mivel a Biblia azt mondja Jel 7:15-ben, hogy a nagy sokaság valójában "az ő templomában" (naos) található, Jel 3:12 nem egy "élő kövekből" felépülő templomot magába foglaló Keresztény Gyülekezetre való jelképes utalás (1Péter 2:5; 1Korinthus 3:16). Az inkább a mennyei szentélyre vonatkozik (lásd Jel 7:15-öt a Jeuzsálemi Bibliában). Amint azt az 1980. aug. 15-i Őrtorony 15. oldala elismeri, amikor a "naos a belső szentélyre [...] vonatkozik" az "a mennyet magát ábrázolja". A nagy sokaság visszahelyezése a mennybe, miként azt 1935 előtt tanították, megdöntene egy alapvető Őrtorony-tanítást és valószínűleg felfordulást okozna a tagság körében. Úgy tűnik, hogy ezt a sajátos értelmezést most azzal a szándékkal terjesztik, hogy ezt megelőzzék.


A JELENÉSEK KÖNYVÉBEN A TEMPLOMRA ÉS AZ UDVARRA VONATKOZÓ UTALÁSOK TELJES LISTÁJA
(Az "Ökumenikus fordítás" szerinti szöveggel - a ford. megj.)

Jelenések 3:12 "Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában (naos)..."
Jelenések 7:15 "Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában (naos)..."
Jelenések 11:1, 2 "Ekkor bírói pálcához hasonló, mérővesszőt adtak a kezembe, és ez a szó hangzott: "Kelj fel, és mérd meg az Isten teplomát (naos), az oltárt és az ott imádkozókat; de a templom külső udvarát hagyd ki, és ne mérd meg,..."
Jelenések 11:19 "És megnyílt az Isten temploma (naos) a mennyben, és megjelent templomában (naos) az ő szövetségének ládája,..."
Jelenések 14:15 "Egy másik angyal jött ki a templomból (naos), és hatalmas hangon kiáltott a felhőn ülőnek:..."
Jelenések 14:17 "Egy másik angyal is jött ki a mennyei templomból (naos), akinél szintén éles sarló volt."
Jelenések 15:5, 6 "Ezek után láttam, hogy megnyílt a bizonyságtétel sátrának szentélye (naos) a mennyben, és kijött a szentélyből (naos) a hét angyal ,..."
Jelenések 15:8 "A szentély (naos) megtelt füsttel Isten dicsőségétől és hatalmától, és senki sem mehetett be a szentélybe (naos), míg be nem teljesedett a hét angyal hét csapása."
Jelenések 16:1 "Ekkor hallottam, hogy a szentélyből (naos) egy hatalmas hang így szólt a hét angyalhoz:..."
Jelenések 16:17 "...és hatalmas hang szólalt meg a szentélyből (naos), a trónus felől:..."
Jelenések 21:22 "Nem láttam templomot (naos) a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a Bárány annak temploma (naos) "

A bibliamagyarázók és -fordítók elismerik, hogy Jelenések könyvében az összes naos-ra való utalás a templom szentélyére illetve belső házára vonatkozik, nem a külső udvarra. Jelenések 11:2 az egyetlen vers, amely kifejezetten egy udvart említ, de azt nyilvánvalóan mint "a templom (naos) külső udvarát" írja le. Ezzel ellentétben a nagy sokaság Jelenések 7:15-ben úgy szerepel, amint "az ő templomában (naos)" van.

<<< Vissza a tartalomjegyzékhez