Hol szolgálja Istent a "nagy sokaság"?

2. Hol szolgálja Istent a "nagy sokaság"?

1988 nyarán az Őrtorony Társulat közzétette a Biblia utolsó könyvére vonatkozó legújabb keletű magyarázatát. Ez a kiadvány a Jelenések nagyszerű csúcspontja közel! címet viselte. Tanulságos megfigyelni a könyvben szereplő információt azon események hátterén, amelyek az évtized elején Jehova Tanúi világközpontjában bekövetkeztek. Ha ezt megtesszük, az tűnik fel, hogy e könyv céljainak egyike alapot nyújtani a különleges értelmezések némelyikének, melyet a Tanúk terjesztettek elő a Bibliának erre a részére vonatkozóan, a János Apokalipsziséről szóló korábbi magyarázatokban talált néhány információt átdolgozva, melyek valójában némiképp zavarba ejtők lehetnek azoknak, akik a társulati értelmezéseket védelmezik.

1980 tavaszán és kora nyarán a Társulat Vezetőségének számos régi tagja (az Írói Bizottság tagjait is beleértve, akik az Aid To Bible Understanding (Segítség a Biblia megértéséhez) című könyv nagy részét írták és az ezzel kapcsolatos kutatásokat végezték) közül - hosszadalmas kihallgatások után - némelyeket kiközösítettek, másokat elbocsátottak, vagy más munkakörbe helyeztek át. Az első tanításbeli problémák egyike, mely körül némi vita látszott kibontakozni, az volt, ami a Béthel-család többi tagja között ismertté vált a Jelenések 7:9 "nagy sokaság"-ára vonatkozóan. Néhányan egyértelműen megkérdőjelezték a Társulat arra vonatkozó tanítását, hogy itt egy földi osztály szerepel a mennyei helyett. A bibliamagyarázók többsége ennek ellenkezőjét vallja, és 1935-ig maga a Társulat is úgy tanította, hogy itt mennyei reménységről van szó.

Akkortájt én időmet a Szolgálati Osztály és a "Tizedik Emeleti Irodák" (a későbbi Adminisztrációs Irodák) között megosztva dolgoztam, ahol azok számára végeztem titkári munkát, akik a levelezést intézték, ideértve a Vezető Testület olyan tagjait is, mint például Milton Henschel és Ted Jaracz, akik a Végrehajtó Irodában dolgoztak.

Egy helyi gyülekezetbe - mely a "Fort Green" nevet viselte - kaptam meg kinevezésemet, melynek összejöveteli helye (Királyság - terme) a Társulat egyik üzemépületében volt. Úgy volt eltervezve, hogy a Szolgálati Osztály dolgozóinak egyike, Harold Jackson (aki az Egyesült Államok egyik körzetének gyülekezeti ügyekkel kapcsolatos levelezését intézte) tartson 1980. májusának egyik vasárnapján Királyságt - ermünkben előadást. Jackson azonban tájékoztatott bennünket, hogy valószínüleg nem fog ráérni, mivel néhány időközben fölmerült súlyos bírói üggyel bízták meg. Amint azonban az ügyek rendeződtek, megtartotta előadását, ám annak folyamán egy kissé megrendültnek tűnt. Az általa megvizsgált egyik pont a görög naos szóval volt kapcsolatban, melyet Jelenések 7:15 annak leírására alkalmaz, hogy a "nagy sokaság" hol szolgálja Istent. (Ezt a szót az Új Világ fordítás a templom szóval, a szó szerinti Keresztény Görög Iratok Királyság Sorközi Fordítása pedig az "isteni lakhely" kifejezéssel adja vissza). Annak illusztrálására, hogy itt nem Isten mennyei templomáról van szó, Jackson felolvasott egy verset Máté evangéliumából, ahol a kifejezés a jeruzsálemi, földi templommal kapcsolatban használatos, majd kijelentette, ez arra mutat, hogy a naos szó egy földi templomra vonatkozóan használható. Ezután óva intett bennünket attól, hogy azokra hallgassunk, akik a naos szó alapján próbálnak lándzsát törni a földi helyett egy mennyei "nagy sokaság"mellett.

Később, amikor munkára jelentkeztem a Szolgálati Osztályon, a következő hét egyik reggelén egy csoport férfi gyűlt Harold Jackson köré, kérdésekkel ostromolva őt a bírói ügyekkel kapcsolatban, melyekben részt vett. Óvatos volt a részletekkel kapcsolatban, de azt megjegyezte, hogy nagyszabású és kiterjedt dologról van szó. [1]. Ezek az események a keserves ébredés kezdetét jelentették, mely a csaknem tíz évnyi, többnyire kellemes és boldog élményeket jelentő teljes idejű úttörő szolgálatomat, illetve Bétel-tagságomat követte.

Harold Jackson 
		(1957 körül)
2. ábra: Harold Jackson (1957 körül)

Úgy döntöttem, hogy a néhány döbbenetes elbocsátást és kiközösítést követően próbaképpen a brooklyni központban maradok még körülbelül nyolc hónapig. Amivel a Vezető Testület tagjai részben meggyőztek minket, az az volt, hogy a felmerülő kérdések némelyikére megvan a válasz. Úgy volt, hogy ezeket a Társulat kiadványaiban, illetve alkalmi jellegű kommentárok formájában - melyeket a reggelizőasztalnál akartak velünk megosztani az Írói Bizottság tagjai, valamint mások, akik a felvetőd kérdésekre felelni igyekeztek - bemutatják. Mindez 1980 szeptemberében kezdődött.

Egy hónappal korábban azonban az Őrtorony 1980. augusztus 15-i számában [magyarul 1981. március 1. - reprint 1997] megjelent egy cikk "Hol mutatja be szent szolgálatát a 'nagy sokaság'"? - címmel. A Bétel-család többsége valószínűleg ismerte ezt a cikket, mely a kiközösítéseket és elbocsátásokat megelőző évben felmerült vitás kérdések némelyikére adott válaszként íródott. És a többség felfogta a súlyát a cikknek, mivel attól fogva a Vezetőség régóta szolgáló tagjainak élete visszavonhatatlanul megváltozott - "hitehagyottként" bélyegezték meg őket, és úgy festették le őket, mint akik rosszabbak a hitetleneknél is. Eredetileg úgy gondolták, hogy Fred Franz volt a cikk szerzője, s ez kétségtelenül helytálló feltételezés volt, mivel ő volt az egyetlen, aki a szervezeti válság idején - amikor súlyos tanításbeli kérdések merültek föl - a kérdések megválaszolásáért felelős volt.

A cikk a Társulat tanítását , mely szerint a "nagy sokaság" valójában egy földi csoport, igyekezett alátámasztani, rámutatva, hogy a naos szót valójában nemcsak a templom belső szentélyére (ami a Szentélyből és a Szentek Szentjéből áll), hanem a külső udvarokra is lehet alkalmazni, beleértve a "pogányok udvarát" is , ahol - Jehova Tanúi így tanították - a "nagy sokaság" nem a megszokott módon szolgál.Ez azért fontos, mivel a bibliai jelképrendszerben a templom legbelsőbb része a mennyet ábrázolja, így azok ugyanilyen módon a tényleges mennyben is szolgálhatnának. (Lásd például Zsidók 8:5; 9:11, 12, 23, 24; Jelenések 11:19; 14:15, 17; 15:5, 6, 8; 16:1, 17.) Ez a cikk egy összesítő táblázatot is tartalmaz a 15. oldalon (angolban, magyaul 19.o), mely azt mutatja be, hogy hogyan használja a Biblia tágabb értelemben - nemcsak a templom belső szentélyére, hanem a legkülső udvarra is - a naos szót.

A görög naos' szó gyakran magát a mennyet jelképező belső szentélyre utal DE EZÉRT következetes, hogy a "nagy sokaság" a szellemi templom földi udvarában szolgálja Istent
Őrtorony, 1981. március 1., (angolban: 1980. augusztus 15.)

Az Őrtorony 1981. március 1-jei [1980. augusztus 15. (angolban)] számának áttekintő táblázata kifejti, hogy a "nagy sokaság" hogyan lehet jelen Isten naos-ában (Jelenések 7:15), és ugyanakkor mégis a földön.

A Bételben azok, akik körültekintően megvizsgálhatták ezt a cikket (bár ezt csak kevesen tehették meg), valamit rendkívül zavarónak találtak vele kapcsolatban - főként azért, mert tudták, hogy cáfolatként íródott azon következtetésekre, melyekre a Bétel-család egykor szeretetett és tisztelt tagjai személyes bibliatanulmányozásuk közben eljutottak. Azokat a bibliai szövegeket megvizsgálva Társulat bibliafordításában (Keresztény Görög Iratok Királyság Sorközi Fordítása), melyekre az összegezett megállapítások hivatkoznak, kiderül, hogy az a naos szót némely esetben még azokban a versekben sem használja, amelyekre az Őrtorony hivatkozik. A következőkben a témát pontról-pontra megvizsgáljuk:

<<< Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább >>>