Hol szolgálja Istent a "nagy sokaság"?

3. Jézus a külső templomudvarokból (naos') űzte ki a pénzváltókat

A Máté 21:12, Márk 11:15, Lukács 19:45 és János 2:14 bibliaversek írják azt le, hogy Jézus miként űzte ki a pénzváltókat a templomból. A Sorközi Fordítás-t megvizsgálva, láthatjuk, hogy ott ezekben a szövegrészekben a hieron szó szerepel, nem pedig a naos. (A naos-t következetesen "isteni lakhely"-ként fordítja a Társulat Sorközi, azaz a görög szöveg alatt szóról-szóra (tehát szó szerint) átültetett szöveget közlő fordítása. A hieron szót az Írásokban általában a teljes templomterületre utalva használják. Miként a Vine's Expository Dictionary of New Testament Words (7. kiad., 1966) című bibliai szótár a 115. oldalon megállapítja: "A HIERON a teljes épületet - annak környékével együtt, illetve némely részt abból - mint a naos-tól, a belső szentélytől elkülönülőt jelenti."

Ez a pont az 1960. augusztus 15-i Őrtorony 493. oldalán (angolban) is szerepel János 2. fejezetének, valamint annak megtárgyalásakor, hogy hogyan lehetett a pénzváltóknak és az árusított állatoknak saját termük a templomban. A cikk kijelenti:

Milyen fajta teremről lehet is itt szó, hogy az összes kereskedésnek terme volt? A tény az, hogy ez a templom nemcsak egy épület volt, hanem épületek sora, amelyeknek a szentély volt a központja. Az eredeti nyelven ez teljesen világosan látszik; az Írás szerzői különbséget tesznek a kettő között a hieron és a naos szó használatával. A hieron a templom teljes területére vonatkozik, míg a naos-t magára a templom épületére - a pusztai templomsátor utódára - alkalmazták. Ezért mondja János, hogy Jézus az összes kufárt a hieron-ban találta.
Őrtorony, 1960. augusztus 15., 493. oldal (angolban)

(A Sorközi Fordítás a hieron-t a görög szöveg alatti szó szerinti fordításban a 'templom' szóval adja vissza.)

EZÉRT következetes, hogy a "nagy sokaság" a szellemi templom földi udvarában szolgálja Istent
Őrtorony, 1981. március 1., (angolban: 1980. augusztus 15.)
WT. 1960.08.15.
3. ábra: A templom részei az Őrtorony 1960. aug. 15-i (angol) számában

Az Őrtorony 1960. augusztus 15-i számának 493. oldalán (angolban) helyesen azonosítja a templom területének külső részét (ahol a Biblia szerint a pénzváltók helyet foglaltak) a görög hieron szóval. Húsz évvel később azonban, az Őrtorony 1980. augusztus 15-i számának 15. oldalán félrevezetően arra utaltak, hogy a pénzváltók a templom naos szóval jelzett területén tartózkodtak. Tették ezt egy olyan cikkben, mely a Társulat tanítását szándékozott fenntartani, amely szerint a "nagy sokaság" - dacára annak, hogy Isten naos-ában vannak (Jelenések 7:15-nek megfelelően) - egy földi osztály. (A templom szentélye, a naos, a mennyet ábrázolja a Bibliában.) A fenti oldal aláhúzott szövege a következőket tartalmazza:

Jézus Krisztus felment Jeruzsálembe. És ott találta azokat marhákat, bárányokat és galambokat árulva, és a pénzváltókat az ő helyeiken. ő kiöntötte a pénzváltók érméit. Ezért mondja János, hogy Jézus az összes kufárt a hieron-ban találta.
<<< Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább >>>