Hol szolgálja Istent a "nagy sokaság"?

5. Júdás a külső templomban (naos') dobta el a 30 ezüstpénzt.

Noha az igaz, hogy néhány kézikönyv Máté 27:5-re mutat (amely azt írja le, hogy Júdás hogyan adta vissza a 30 ezüstöt a templomban (naos)), mint a szabály alóli lehetséges kivételre (miszerint a naos mindig a templomterület legbelső részét jelentené), mások arra mutatnak rá, hogy nem feltétlenül erről van szó. Példának okáért a Thayer's Greek-English Lexicon (1889, Harpers & Brothers) a 422. oldalon a naos meghatározásaként a következőt mondja:

A jeruzsálemi templomra használták, de csak magára a megszentelt épületre (Szentélyre), mely a Szent helyből és a Szentek szentjéből áll : Máté 23:16-35, 27:40; Márk 14:58, 15:29; János 2:19; Jelenések 11:2; Máté 27:5-öt pedig nem szükséges kivételnek tekinteni, ha feltételezzük, hogy Júdás kétségbeesésében belépett a Szent helyre, ahová csak a papok léphettek be.
[kiemelés tőlem]

Ebből úgy tűnhet, hogy a naos-kifejezés használata Máté 27-ben nem szükségszerűen egy szabály alóli kivétel, hogy ez a kifejezés mindig a templom legbelsőbb szentélyére vonatkozik, mivel helyesen feltételezhetjük, hogy Júdás kétségbeesésében valóban belépett egy olyan területre, mely egyébként a papokat kivéve mindenki számára tiltott volt. [2]

Máté könyvéről szóló magyarázatában (Augsburg Publishing House, Minneapolis, Minnesota, 1964) R. C. H. Lenski az 1079-80. oldalakon azt is elmondja, hogy Júdás hogyan szórhatta az ezüstöket be magába a tényleges szentélybe, nem pedig a templomegyüttes épületeinek egyikébe:

Júdás "a (naos)-ba, illetve Szentélybe" hajította az ezüstöt. Néhányan azt gondolják, hogy ez volt az a hely (ők szobának nevezik) a Templomban, ahol a nők udvarában a pénz átvételére szolgáló edények álltak. Akkor azonban a (hieron) kellett legyen a helyes kifejezés. A (naos) szó a Szentélyre vonatkozik, ami a Szentélyt és a Szentek Szentjét is magába foglalja. [3]. Júdás felment a papok udvarának tetejébe, fogta a zacskó ezüstpénzt és behajította azt a Szent Hely nyitott bejáratán.
<<< Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább >>>