Hol szolgálja Istent a "nagy sokaság"?

7. Összefoglalás

Az Őrtorony Társulat a Jelenések 7:9-17 - ben szereplő "nagy sokaság"-ot egy földi osztályként értelmezi, noha éppen ők beszéltek róla úgy, mint ami Isten naos - ában van e fejezet tizenötödik verse szerint. Bár a Társulat (mint egyéb kommentátorok) beismeri, hogy a naos - szó a templom szentélyére utal, mely a Bibliában a mennyet ábrázolja. Jehova Tanúi megpróbálják igazolni ezt az értelmezést kijelentve, hogy ez a kifejezés vonatkozhat a templom legkülső részére is - különösen a pogányok udvarára. Azonban, Jelenések könyvének az egyetlen verse, mely úgy ismert, mint ami a pogányok udvarát szimbólumként használja, a Jelenések 11:2; az pedig nyilvánvaló ebben a versben, hogy azok, akik elfoglalják a jelképes templomnak ezt a részét, többnyire elnyomók nem pedig az igaz imádók támogatói. Ráadásul, ez a vers világosan kijelenti, hogy az udvar "a templomszentélyen {naos}kívül van", ezért lehetetlen úgy következtetni, hogy a naos többre utalhat itt János szóhasználatában, mint a szentély, azaz a templom legbensőbb része. Ennélfogva Írásellenes azt tanítani, hogy a "nagy sokaság" Isten "szellemi templomának földi udvarában" szolgálhat.

<<< Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább >>>