Hol szolgálja Istent a "nagy sokaság"?

8. Következtetések

Az azt követő években, miután ezek megestek az Őrtorony Társulat Vezetőségében 1980-ban, a Társulat kiadványai érthetően vonakodtak összekapcsolni a "nagy sokaság" helyét a pogányok udvarával. Mialatt ezt a csoportot még "Jehova nagy szellemi templomának udvarába" (A Jelenések nagyszerű csúcspontja közel!, 126. oldal) helyezik, mintha erőfeszítéseket tennének, hogy a "nagy sokaság" - ot az egykori jeruzsálemi templom egy különleges területére különítsék el. Így a United In Worship of the Only True God (Egyesülten az egyedüli igaz Isten imádatában) című 1983-as kiadvány 107. oldalán (angolban) ezt az egybegyűlt sokaságot "Isten templomába, illetve az imádat egyetemes házába" helyezik, azonban nem határozzák meg, hogy a templom mely részéről van szó pontosan.

Valójában azonban minden ilyen erőfeszítés felesleges. Az egyetlen ok, hogy a Társulat kényszerítőnek érzi összekapcsolni a "nagy sokaság"-ot egy "templom"-mal, illetve "földi udvar"-ral, az hogy a Biblia ezt a csoportot a Jelenések 7:15-ben Isten naos-ába helyezi. Nem tagadják, hogy ez a kifejezés a templomszentélyt jelzi az egész Jelenések könyvében (Jelenések 11:1,2, 19; 14:15, 17; 15:5, 6 8; 16:1, 17). Miként az 1980. augusztus 15-i Őrtorony (angolban) helyesen megjegyzi a 15. oldalon: "A görög naos szó gyakorta a belső szentélyre utal, magát a mennyet bemutatva.". Bizonyítandó, hogy a "nagy sokaság" nem helyezhető Isten mennyei szentélyébe, azt kellene kimutatni, hogy ez a kifejezés a templom legkülső részére, vagyis a pogányok udvarára utalhat. [5] Azonban, mint korábban megmutattuk, a Biblia ezt az udvart már Isten ellenségeinek ábrázolására használja, így az ilyesfajta alkalmazása a szónak kívül állna azon, amit az Írások tanítanak.

Az egyetlen mód ezért, hogy feloldjuk ezt a problémát, az lehetne, ha elismernénk, hogy Jelenések könyve a naos szót szigorúan a templom szentélyére alkalmazza a vizsgált versekben, ezután pedig el kellene fogadni a kézenfekvő következtetéseket, melyek ebből származnak.

<<< Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább >>>