How to get...

Jehova Tanúi - Hogyan nyithatjuk fel a szemüket?

Írta: David A. Reed, egykori Jehova TanújaFelkészültél a bibliai ping-pongra?

Amikor Jehova Tanúi bármelyik - nem az általánosan bevett felfogás szerinti - hitnézete megvitatásra kerül, azt fogják mondani: "Azért hiszem ezt, mivel a Biblia azt mondja [itt jön a vers részletezése] a [itt közlik a fejezet és a vers helyét] - ben", míg a precízebb válasz ez lenne: "Azért hiszem ezt, mivel az Őrtorony Társulat úgy tanítja nekünk, hogy ez az, amit a Biblia mond".

Sajnálatos módon azonban ez egy olyan pont, ahol a legtöbb keresztény úgy véli, hogy Jehova Tanúit - amint azt a keresztények jellegzetes, bibliaversekből álló válaszai bizonyítják - megcáfolja a kérdéses Tanú-tanításban.

Így egy jellegzetes keresztény-tanú tusakodás egyfajta bibliai ping-pong játékra hasonlít. A keresztény előhozakodik egy írásszöveggel, cáfolandó egy Tanú-tanítást, a Tanú pedig viszonozza ezt egyik kedvenc "bizonyító" írásszövegével. A keresztény egy újabb verssel válaszol, a Tanú nemkülönben. Bibliaversek repkednek oda-vissza az asztal felett, míg aztán mindkét fél izzadtan és kimerülten pihenőért kiállt.

Egy következő heti visszavágó hasonló eredményre vezet. Még ha a kereszténynek több pontot sikerül is gyűjtenie, a Tanú még mindig Tanú, és a keresztény úgy érzi, lemond a Tanúról arra a következtetésre jutva, hogy értelmetlen velük párbeszédbe bocsátkozni.

Bizonyos értelemben véve ez a következtetés helyes - abban az értelemben, mint ahogy a dzsungellakó végül is úgy döntött, hogy értelmetlen több hideg vizet önteni a forró radiátorra.

A kudarc mindkét esetben a rosszul célzott törekvéseknek tulajdonítható. A próbálkozások sikeresek lehettek volna, ha a megfelelő célra irányulnak.

Egy Jehova Tanúja hitrendszerét lebontani hasonlatos egy fa kivágásához. A favágó, aki a legnagyobb lombkoronát veszi célba, egész nap eredmény nélkül lóbálhatja a fejszéjét. Így van ez a kereszténnyel is, aki a kiemelkedő Tanú-tanításokat célozza meg.

A teológiával és a túlvilággal kapcsolatos Tanú-meggyőződések csábító célpontok a keresztények számára, akik tudják, hogy mit mond a Biblia valójában ezekről a dolgokról. De ezeket a hibás nézeteket az Őrtorony Társulat tartja fenn, éppen úgy, ahogy a leveleket és az ágakat a fatörzs tartja a magasban.

Amíg a favágó nem a törzset célozza, hiába lengeti a fejszéjét. Hasonlóképpen van ezzel a keresztény, aki a tanítások feletti vitába bonyolódik Jehova Tanúival.

Inkább mintsem a végletekig erőltetném a kérdést, egy való életből vett példával fejezem be - egy végső pillantást vetve arra, mi történik valójában, amikor egy Jehova Tanújának olyan bibliaverset mutatsz, amely ellentmond a meggyőződésének:

Két hölgy kopogtatott az ajtómon, Őrtorony és Ébredjetek! folyóiratokkal a kezükben. Hagytam, hogy egyikük magához ragadja az irányítást és egy-két percre belekezdjen mondandójába. A felajánlott folyóiratokat visszautasítottam, de megkértem, hogy ha tud, válaszoljon egy kérdésemre mielőtt elmegy. Megkérdeztem, hogy

"Igaz az, hogy Önök úgy hiszik, a hívők 'nagy sokasága' örökké tartó földi élettel lesz megjutalmazva a mennybemenetel helyett? Meg tudja nekem mutatni a Bibliában, hol említi az ezt a 'nagy sokaságot'?"

"Igen". - válaszolta, gyorsan kinyitva Új világ fordítását - amint jól tudtam - a Jelenések 7:9-nél, ahol is ezt olvasta: "Ezek után láttam, és íme, egy nagy sokaság, melyet senki nem volt képes megszámolni, minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből; és a trón előtt és a Bárány előtt álltak, fehér köntösbe öltözve, és a kezükben pálmaágak voltak".

Amikor felhívtam figyelmét a szövegösszefüggésre, és rámutattam, hogy a "nagy sokaság"-ot Isten "trónja előtt állva" ábrázolja a mennyben, mintsem a földön, azt válaszolta, hogy az egész föld Isten trónja előtt áll.

Ezért megkértem őt, lapozzon néhány oldallal arrébb a Jelenések 19-hez, amely szintén a "nagy sokaságról" beszél, és megkértem őt, olvassa el az első verset: "Amit ezek után hallottam, olyan volt, mint egy nagy sokaság harsány hangja az égben. Ezt mondták: "Dicsérjétek Jahot! A megmentés, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké".

"Nos, hol található a nagy sokaság?" - kérdeztem.

"A földön." - hangzott a válasz.

"Kérem, olvassa el még egyszer!" - mondtam.

Ezúttal megállítottam őt, miután elolvasta a 'menny'-szót, és ismét megkérdeztem, hol helyezi el a vers a "nagy sokaságot". "A földön" - hangzott még mindig a válasz.

"Mi volt az utolsó szó, amit olvasott?" - kérdeztem.

"A 'menny'" - ismerte el végül -, "de a 'nagy sokaság' a földön van. Ön nem érti meg - folytatta -, hogy nekünk a brooklyni vezetőségünkben vannak olyan férfiak, akik megmagyarázzák számunkra a Bibliát. És ők bizonyítani tudják, hogy a "nagy sokaság" a földön van; csak én nem tudom elmagyarázni ezt olyan jól."

És erről van szó! Egy Jehova Tanúja nézheti ugyan a 'menny'-szót a Bibliában, és mégis 'földet' fog látni helyette - mivel az Őrtorony Társulat ezt tanítja.

Ez olyan, mintha a Tanúk egy Őrtorony-színezetű üvegen át néznék a Bibliát, ami megváltoztatja a jelentését mindannak, amit olvasnak.

Vajon leáll-e ugyanez a lelki mechanizmus, amikor a téma Isten természete, a halál állapota, a keresztények jövőbeli reménysége vagy bármi más, amiben a Tanúk kiképzést kapnak a királyságteremben zajló összejöveteleken és az Őrtorony-kiadványok oldalain?

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a Jehova Tanúival való viták kudarcra ítéltek. Lehetséges a siker, ha a betegséget kezeled és nem a tüneteket, ha a vizet inkább a kazánba öntöd, és nem a radiátorra, és ha a fejszét a fa törzsére veted, és nem a levelekre. Sújts közvetlenül a törzsre, és az egész fa kidől - beleértve az összes fényesen csillogó levelet, amely elsőként megragadta a figyelmedet.

<<< Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább >>>