Az Őrtorony Társulat - szilárdan állt?

Könyveink és írásaink alapos vizsgálata egyértelműen megmutatja majd, hogy azokat a magasztos eszméket, melyeket a nemzeti kormány célként tűzött ki maga elé, és amelyeket hirdet, a mi kiadványaink is kifejtik, helyeslik és különösen kihangsúlyozzák.
Részlet az Őrtotony Társulat által Adolf Hitler Birodalmi Kancellárnak is megküldött Nyilatkozat a tényekről c. kiadványukból

"Jehova Tanúi bátrak a náci veszedelem dacára"

Ezzel a címmel jelent meg cikk az Ébredjetek! 1998. július 08-i számának10-14. oldalán. Ebben - immár sokadszor - a Komoly Bibliakutatók (JT korábbi neve) Hitler uralma alatti üldöztetéséről és kitartásáról emlékeznek meg. Bár Jehova Tanúi nem dicsőítenek embereket, de nem feledik vértanúikat sem - és ezzel semmi baj nincs. Ámde ez az írás nagyon különlegesre sikerült... A 10. oldalon hosszas bevezető után kiderül megírásának oka:

Néhány bíráló azonban - beleértve Jehova Tanúi bizonyos korábbi társait is - azt a vádat hozza fel, hogy a Tanúk megpróbáltak kompromisszumot kötni a Hitler-rezsimmel annak kezdeti időszakában. Azt állítják, hogy a Watch Tower Society képviselői, ugyan eredménytelenül, de megpróbálták behízelegni magukat az új kormányzat kegyeibe, valamint hogy -legalábbis egy ideig- támogatták a nácik rasszista ideológiáját, amely végül is hat millió zsidó kiirtásához vezetett.
Ezek a súlyos megállapítások teljes mértékben valótlanok. A kérdéses események most következő őszinte vizsgálata hozzáférhető dokumentáción és történelmi összefüggéseken alapul.

Valóban ezidőtájt kerültek a nagyobb nyilvánosság - köztük Jehova Tanúi - elé olyan információk szélesebb körben (pl. az interneten), miszerint:

A fentiekre a cikk próbál válaszolni. Hogy ez sikerült-e, az olvasóra bízom. (A cikket szerzőjogi okokból nem másol(hat)om ide, az érdeklődők szerintem könnyen beszerezhetik.) A döntést megkönnyítendő viszont a cikk végén található megjegyzésben közölt problémát - miszerint terjedelmi okokból a Nyilatkozatot nem tudják közölni - ezúton megoldanám. Alábbiakban közzé teszem a Nyilatkozatot és más kapcsolódó Watchtower írásokat, hogy mindenki maga ítélhesse meg védekezésüket és a Társulatnak testvéreikkel (későbbi áldozatokkal) és emlékükkel kapcsolatos magatartását -mindezt valóban a dokumentumok alapján.

A szkennelt eredetik az interneten több helyen megtalálhatóak. Ajánlom a Google keresőjében a hitler, watchtower; rutherford hitler szavakra való rákeresést. Nagy mennyiségú dokumentum és írás található a watchtower.observer.org honlapján angol nyelven.