Tantételek és kiadványok vizsgálata

Az igazság az Igazsággal szemben - Az Őrtorony Társulat és az Internet (Stephen Cox írása)

Ez egy történet az amerikai értékekről, a bulgáriai emberjogi eljárásmódról, az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulatról és az igazság szokatlan és előre nem látott kitartásáról állítólagos posztmodern korunkban. Tovább>>>

Az Őrtorony Társulat és Johannes Greber - hasonlóságok egy spiritiszta és a Társulat tanításai között

Johannes Greber

Johannes Greber (1874-1944) németországi katolikus pap volt, aki a betegek gyógyítása céljából létrehozta a Segítő Szövetséget (1918). 1923-ban meghívták egy 'magán-Istentiszteletre', ahol addigi hitével teljesen ellentétes dolgokat hallott 'Isten egy küldöttétől'egy médium által. Ennek és későbbi tapasztalatainak hatására kilépett a katolikus egyházból, majd kivándorolt az USA-ba, ahol gyógyító Istentiszteleteket tartott, lefordította az Újszövetséget - mindezt a szellemvilágból kapott üzenetek segítségével. Tovább>>>

Az "Ismeret"-könyv - valóban az örök élethez vezet?

Jehova Tanúi újonc híveiknek továbbra is felajánlják tanulmányozásra az "Ismeret, mely örök élethez vezet" c. könyvüket. Természetesen mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus maga "az Út, az Igazság és az Élet", de ők azt gondolják, hogy az Őrtorony-"ismereten" át kapnak életet... Gary Hall pásztor Angliából kiváló munkát végzett ennek a könyvnek a pontról-pontra való cáfolatával. Ez egy értékes tanúskodó eszköz és ELGONDOLKODTATJA Jehova Tanúit. A te hitedet is építi majd! Tovább>>>

Valóban törődik velünk Isten? - olvasói vélemény a füzetről

Egyik délelőtt Jehova Tanúi kopogtattak be hozzánk és a "Valóban törődik velünk Isten? - Ha igen, miért engedi meg a szenvedést? Véget ér-e valaha?" című füzetet hagyták nálunk elolvasásra. Erre a kérdésre már volt ugyan válaszom, de érdekelt, hogy mit ír a füzet erről a kérdésről. Tovább>>>

Jehova Tanúi - Hogyan nyithatjuk fel a szemüket?

How to get...

Ha már az ajtónál állnak... Ha az utcátokban járnak... Beléjük van sujkolva... Egy tipikus példa... Biblia, vagy bizonyító szövegek... A központi tantétel... Bibliai ping-pong... Megrendíteni az alapokat... Hogyan kezdjek hozzá?... Kérd meg, hogy segítsen!... Tanításbeli változások... Oda-vissza ugrálás... Beteljesületlen próféciák... Az evangélium átadása... Nincs eredmény?... Közös alap... Bibliai teszt... Tovább>>>

Jehova Tanúi - Sáskák a mélységből? - kinek mondják magukat?

Sóska :)

Elegánsan öltözött emberek vallásos irodalommal a kezükben megszólítják a járókelőket - ez olyan kép, mely aligha meglepő manapság, miként egy telefonhívás a lakásomban sem meglepő számomra. És amikor a vonal másik végén lévő női hang megkérdezte tőlem, hogy akarom e hallani Isten jó hírét, jól tudtam, ki ő és mi lesz a beszélgetés témája. Mikor megkértem beszélgetőtársam, hogy mutatkozzon be és mondja meg vallási hovatartozását, az előrelátható választ kaptam: Jehova Tanúi világméretű szervezetéhez tartozom. Tovább>>>

Agymosás? - Ki formálja a gondolkodásukat?

Az Őrtorony Társulat sok ellenfele erőteljesen támadja a Szervezetet, amiért az elmekontroll-technikákat használ tagjai befolyásolására. A Társulat a bírálatok ismeretében szónoki kérdést tesz fel a "Jehova Tanúi - Szekta, vagy Isten szolgái?" című cikkben. Tovább>>>

2005 - Új világosság?

generations

Miben tér el az utolsó nemzedék az összes többitől az Őrtorony tanítása szerint? Minden más nemzedék számára a két út fel volt cserélve. A széles út az a paradicsomi földre vezet és szinte minden egyén aki élt és meghalt a paradicsomba vezető széles úton volt. Minden széles úton járt személy jogosult a paradicsomi földön való feltámadásra. Nem számít, hogy vajon a személy Istenért élt vagy szabad akaratát gyakorolva önmagának élt, ha az utolsó nemzedék előtt éltek és haltak azt fogják tapasztalni, hogy a paradicsomba vezető széles úton jártak - kérdés nélkül! Tovább>>>

A tárgyalótermi hazugság és a vallás

Targyaloterem

A becsületesség a nyugati társadalom egyik központi értéke, és annyira fontos, hogy az amerikaiak 95%-a egyetért ezzel a kijelentéssel: "az iskola elsődleges célja, hogy becsületességre és az igazmondás fontosságára tanítson" (Johnson and Immerwhr, 1994, p. 24). A becsületesség szintén kritikus feltétele a bírósági eljárás megfelelő működésének, az egyik leggyakoribb akadálya az igazság megállapításának pedig a bírósági tanúk hazugsága. Schwelb bíró szavaival (1989, p.3): "ha a tanú eredményesen hazudik, Justicia szemének bekötése nem a tervezett jóindulatú célt szolgálja." Schwelb bíró kijelenti, hogy "több száz hamis esküvel vagy félrevezetéssel" találkozott az ügyvédként eltöltött harminc év során (1989, p.3). Úgy találta, hogy különösen gyakori a hazugság a családi ügyekben, és akkor, ha a leleplezetlen csalással a hazugok profitálhatnak kitalációjukból. Tovább>>>

Hol szolgálja Istent a "nagy sokaság"?

Nagy sokaság

Az Írások azt tanítják, hogy a keresztények Istent "szellemmel és igazsággal" imádják (János 4:24). Azt is mutatják, hogy az igazság keresésének egy folyamatos, szakadatlan eljárásnak kell lennie, mely a hívők élete során sosem ér véget. Jézus arra tanította követőit, hogy "állandóan kérjetek, állandóan keressetek, állandóan zörgessetek" (Máté 7:7). Pál azt írta az 1Thesszalonika 5:21-ben, hogy: "Bizonyosodjatok meg mindenről; erősen ragaszkodjatok ahhoz, ami kiváló.". János figyelmeztet minket, hogy "tegyetek próbát az ihletett kijelentésekkel, hogy lássátok, vajon az Istentől származnak-e ?" (1János 4:1). A béreabeliek pedig meg lettek dicsérve Apcsel 17:11-ben, mert naponta gondosan vizsgálták az Írásokat, "hogy úgy vannak-e ezek a dolgok" (amiket Pál és Silás tanított). Tovább>>>

Bibliatanulmányozás: Van-e Jehovának egy tiszta Szervezete? (1Kor)

Végső soron minden tantételbeli tanítás a tanító megbízhatóságán kell alapuljon, és így a páli minta az, hogy felmutatja apostoli megbízatását levele elején (KULCS: felhatalmazottság, vö. Rm 1:1, 2 Kor 1:1, Gal. 1:1, Kol 1:1, 1 Tim 1:1, 2 Tim 1:1, Tit 1:1) Kivételesek a Filemonnak szóló személyes levél, és a Filippi és Thesszaloniki gyülekezeteknek írt levelek, ahol a helyi szükséglet nyilvánvalóan nem követelte meg apostoli meghatalmazásának érvényesítését. Mégis, eltérően az Õrtorony vezetőitől, Pál NEM állította, hogy a felhatalmazása az ő "felkentségéből" ered. Inkább figyeld meg, hogyan szemléltette Pál az Ő felhatalmazásának természetét a 9:1-ben: Nem vagyok apostol? Nem láttam a mi Urunkat? Tovább>>>

Mit kíván meg tőlünk Isten? - segítség a füzet tanulmányozásához

Ez az anyag azoknak a keresztényeknek készült, akik szeretnék Jehova Tanúival tanulmányozni ezt a kiadványukat, hogy segítsenek nekik megismerni az Igazságot. Tovább>>>

Kérdés Jehova Tanúihoz ("hét idő")

Kerdes

Beteljesedhet-e előbb egy prófécia, mint ahogy kihirdetik? Azt gondolod, hogy ez egy ostoba kérdés? Sajnos a válasz még ostobább! Az Őrtorony Társulat szerint a válasz ugyanis... Tovább>>>

A "Hirdetők" könyv
(JT hivatalos történetírásának) elemzése

Aztán 1993 nyarán megjelent a "Jehova Tanúi - Isten királyságának hirdetői" c. könyv. Az "Isteni Tanítás" kerületkongresszuson jelentették be a Társulat történetét bemutató könyv megjelenését, mely az 1959-ben kiadott "Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose" (Jehova Tanúi az Isteni tervben) helyébe lépett. Az USA-ban, amikor a könyv először megjelent, csak kerület- és körzetfelvigyázók, vének, úttörők és a legalább 30 (néhol 20) éve alámerítkezett Tanúk kaphattak belőle. Az első nyomtatás mindössze 500.000 példány volt, ezért a széles körű terjesztés csak 1993 végén volt lehetséges angol nyelven, magyarul 1997-ben jelent meg. És ekkor nagyon elcsodálkoztunk... Ugyanis amit a piramisokról és Russell válásáról "pletykáltak", az igaz volt. Tovább>>>

János 17:3: Mit jelent "megismerni Istent"?
Mit jelent az "örök élet"?

Sokan ismerik Jézus szavait a János 17:3-ból: "Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust " (Magyar Bibliatársulat Ref. ford.). De mit foglal magában Isten megismerése?... Atyjához szóló imájában Jézus ezt mondta: "Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust." (Jn 17:3 MBT) Ezek a szavak feltárják, hogy az örök élet nem csak egyszerűen örökké tartó vagy végtelen létezéssel azonos, nem pusztán az élet meghosszabbítása. A megkülönböztető minősége ennek az életnek a tartós kapcsolat Istennel és az Ő szeretett Fiával, ennélfogva valami jóval nagyobb és gazdagabb, mint az egyszerű végtelen létezés. Tovább>>>

"S ne is köszönjetek neki soha!" -
az "elkülönültekkel" való viselkedésről

A Watch Tower Bible and Tract Society ("Őrtorony Társulat"), - Jehova Tanúi felettes szerve - az 1 Korinthus 5:11-13 és a 2 János 7-11 bibliaversekre hivatkozva egy emberalkotta Szervezetből való kizárást kilátásba helyezve tiltja az egyház tagjainak az egyházat elhagyókkal való kapcsolattartást, még az egyszerű köszönést is. De ezzel - mint látni fogjuk - a volt tagokat a bibliában található legsúlyosabb bűnök elkövetőivel helyezi egy kategóriába. Tovább>>>

Isten egy szervezeten keresztül tevékenykedik?

Watchtower

Van-e Istennek szervezete? Mindig volt egy szervezete? Izrael Isten szervezete volt? Ma Jehova Tanúi az Ő szervezete? Szolgálhat-e egy szervezet Isten prófétájaként vagy szócsöveként? Mondja-e a Biblia a keresztényeknek, hogy keressék meg Isten szervezetét, illetve, hogy legyenek hűségesek ahhoz? Az alábbi írás kifejezetten azok részére készült, akik kapcsolatban vannak, vagy voltak Jehova Tanúival. A fenti kérdésekkel kapcsolatban megvizsgálja azokat a bibliai bizonyítékokat, amelyek mindegyike az Őrtorony Társulat azon állítását illetően merül fel, hogy Isten mindig egy szervezeten keresztül tevékenykedett. Megvizsgálja azt az elméletet is, mely szerint Jehova Tanúi részben vagy egészben Írás szerinti felhatalmazással rendelkeznek arra, hogy az Isten és az emberiség közötti "kommunikációs csatornaként" működjenek. Tovább>>>