A tárgyalótermi hazugság
és a vallás

Jehova Tanúi "teokratikus hadviselés" tantételének elemzése

Jehova Tanúi esete

A legutóbbi időkig a Jehova Tanúi a világ leggyorsabban növekvő vallásainak egyike volt. Irányító testületük, a Watchtower Society (Őrtorony Társulat) állítása szerint közel 15,4 millió személy áll jelenleg kapcsolatban az egyházzal. (Az Őrtorony, 2002. január 1. 22. o.) és a Dun and Bradstreet jelentés szerint (egy hitelbírálati jelentés, csak a Dun and Bradstreetnél hozzáférhető kérésre) amerikai bevételük csak 1992-ben több mint 1,2 milliárd dollár volt. 1879-ben alapította C.T. Russell, leginkább a jogi konfliktusaikról ismertek a zászló előtti tisztelgés és más kormányzati követelmények miatt.

A Watchtower egyedi tantételei közt megtalálható a vérátömlesztés tilalma és a tanítás, melyet teokratikus hadviselés stratégiának neveznek és igazolja a tárgyalóteremben vagy máshol való hazugságot. Csupán három vallást találtunk, mely nyíltan tanítja ezt a tant. Ezek egyike az Árja Testvériség (Aryan Brotherhood), egy fehér a felsőbbrendűséget valló csoport, mely azt tanítja, hogy helyénvaló hazudni azért, hogy elősegítse a további érdekeket. (W. Caughey, személyes interjú, 1991. febr. 3.) A másik az Egyesítő Egyház (Unification Church), melynek bírálói azt állítják, hogy hasonló tantételt követnek, melyet Mennyei Csel-nek (Heavenly Deception) neveznek. (Levine 1980; Elkins 1980). Boettcher azt állítja, hogy

[az Egyesítők által vallott] hit egyik központi tantétele a Mennyei Csel tana. A jónak ki kell cseleznie a gonoszt. A nem-Moon világ gonosz. Szükség lehet a hazugságra, ha ez elősegíti Moon előrehaladását. Így az jóvá lehet a Moon-ellenőrzés alatt. A Bibliában Jákob hazudott Izsáknak. Isten megjutalmazta Jákobot azáltal, hogy Izrael nemzetének atyjává tette.
Boerrcher, 1980, 343-344. o.

A harmadik a Watchtower teokratikus hadviselés tantétele, mely az tanítja, hogy helyénvaló elhallgatni az igazságot attól "az embertől aki nem jogosult arra" ha ez elősegíti a Watchtower érdekeket. (Reed, 1992; Reed, 1997 129.o., lásd még Franz, 1971, 1060-61. o. és Raines 1996.c). A Watchtower szavaival a Tanúktól megkívánt, hogy "teokratikus hadviselés stratégiát" alkalmazzanak bármely vagy minden olyan személy ellen, aki "farkas-szerű természetű", értve ezalatt bárkit, aki nem fogadja el a Watchtower-t mint Isten szervezetét és Isten népének vezetőjét. Minden más vallás úgy van meghatározva mint gonosz és mely a Sátáné (Franz 1991., Az Őrtorony 1957. 285-286, 288. o. - ez utóbbi cikk később a reprint kiadásokban cenzúrázva lett.)

Reed úgy határozza meg a teokratikus hadviselés stratégiát, mint "elrejteni az igazságot az olyan személyek elől, akik nem jogosultak tudni azt - vagyis hazudni a kívülállóknak amikor szükségesnek ítélik." (Reed, 1995., 40.o). Hozzáteszi a Watchtower meghatározását a hazugságról: megtéveszteni a kívülállókat a szervezet érdekeinek előmozdítása érdekében. Valótlant mondani Isten ellenségeinek nem tekinthető hazugságnak, mivel hadiállapot van Isten serege (JT) és Sátán (a világ többi része) között." Kotwall (1997, 1-2. o.) szavaival a Watchtower tanítása az, hogy "a hazugság és megtévesztés a vallásuk érdekében Szentírásilag helyénvaló. Az ilyen hazugságot 'teokratikus hadviselés stratégiának' nevezik." Wilson azt mondja:

Habár Jehova Tanúi egyik alapvető hitnézete hogy a hazugok örök halálban részesülnek a feltámadás reménye nélkül, kivétel az aki úgy hazudik vagy színlel, hogy az a szervezet javát szolgálja. Egy példa az ilyenféle félrevezetésre, amit személyesen tapasztaltam, az volt amikor egy Tanú barátom meghívott engem és más Tanúkat a házába, hogy nézzünk meg egy diabemutatót az Izraelben végzett munkájáról. Védelmezendő az ingatlant és a többi Tanút akik akkor ott éltek, a Társulat utasította ezt a misszionáriust, hogy különc milliomosnak adja ki magát, akinek bálványa a tisztaság, és mondja azt minden érdeklődőnek, hogy az övé az a ház, ami épülni fog. Ezt a történetet azért találták ki, hogy elfedjék az épület igazi célját - egy Watchtower üzem lesz, fürdőszobákkal a munkások részére. Ez az eset egy újabb példája a teokratikus hadviselés stratégiának.
Wilson, 2002, 249. o.

Jehova Tanúi nem mindig hazudnak a kívülállóknak, de gyakran hazudnak a bírósági meghatározás szerint - nem mondják "csakis az igazat és a teljes igazat.", ami azt jelenti, hogy a bíróság megkívánja hogy a teljes történet, ne csak féligazságok vagy félrevezetés hangozzon el. A Watchtower azt állítja, hogy elítéli a hazugságot, de csak ha az ő meghatározásuk szerinti hazugság, vagyis "valami hamisat mondani egy olyan személynek, aki jogosult tudni az igazságot és azzal a szándékkal tenni ezt, hogy félrevezessék vagy megkárosítsák őt vagy egy másik személyt." (Franz, 2. kötet, 1998, 244. o., saját kiemelések). Az eskü célja az, hogy megelőzze az igazság előli kitérést egy csak bizonyos szempontból való igazság által. Egy nyilvános megbeszélésen, melyet a nyilvános hazugság meghatározására tartottak, Savant elmagyarázta, hogy amikor a tanút megkérik, hogy "az igazat" mondja, ez azt jelenti, hogy nem hazudik és azt is megkövetelik, hogy

"a teljes igazat" mondja. Például ha egy kormányzó azt mondja, hogy "államomban 17 000 segélyen lévő embernek adtunk munkát" és elfelejti hozzátenni, hogy ugyanebben az időszakban 25 000 másik ember lett dolgozóból segélyezett, akkor "az igazat" mondta, de nem "a teljes igazat". Így 8000 emberrel több lett segélyen élő, nem pedig 17 000-el kevesebb. Harmadszor, a tanút megkérik, hogy "csakis az igazat" mondja. Ez már egy másik fogalom. Például ha egy személy az igazat mondja a kérdésre adott válaszában és aztán hozzátesz egy hazugságot, akkor ő "az igazat" mondta, de nem "csakis az igazat". És habár mindezek sem állítanak meg egy igazán tisztességtelen embert, elég alapot adnak ahhoz, hogy hamis tanúzással vádoljuk meg őket.
Savant, 1996, 12. o.

Raines szavaival, a teokratikus hadviselés a gyakorlatban az "ellenség" becsapását vagy félrevezetését jelenti valótlan vagy félrevezető információkkal, hogy védjék és elősegítsék "Isten népének" és "az Ő Szervezetének" érdekeit. (1996, 20. o.) Magnani hozzáteszi, hogy a Watchtowernek

különleges eljárásmódja van a kívülállókkal. Azokat, akik megkérdőjelezik tanításaikat "ellenségeknek" nevezik és speciális módon bánnak velük. A Watchtower valójában azt tanítja Jehova Tanúinak, hogy leplezzenek el bizonyos tényeket HAZUDJANAK róluk. Ezt a taktikát TEOKRATIKUS HADVISELÉS STRATÉGIÁNAK nevezik.
(1979, 1. o. eredeti kiemelésekkel)

A Watchtower próbálja tisztára mosni ezt az álláspontot hozzátéve, hogy

habár a szándékos hazugság határozottan el van ítélve a Bibliában, ez nem jelenti azt, hogy egy személy köteles lenne megosztani őszintén egy információt olyan emberekkel, akik nem jogosultak arra. Bizonyos alkalmakkor Jézus tartózkodott attól, hogy teljes információt vagy egyenes választ adjon bizonyos kérdésekre, amikor fölösleges bajt okozott volna vele. (Máté 15:1-6, 21:23-27 János 7:3-10) Kétségkívül, Ábrahám, Izsák, Ráháb és Illés esetét a félrevezetéssel vagy a tények a Jehovát nem imádóktól való visszatartásával hasonló fényben kell tekinteni. (1 Mózes 12:10-19; 20. fejezet; 26:1-10; Józsué 2:1-6; Jas 2:25; 2 Kir 6:11-23) .
Franz, 1971, 245. o.

Annak példáját, hogyan alkalmazzák valójában ezt a tantételt, Reed a következőket mondja el:

Amikor egy Tanú bekopog egy ajtón, elmond egy rövid felkínálást majd elad egy kis könyvet pár dollárért, a helyi törvények megkívánhatják, hogy a gyűjtésért adózzon. (Egy hitelfedezeti jelentés a Watchtower of New York Inc.-ről kimutatja, hogy 1,25 milliárd dollár volt az összesített bevétele 1991-ben az 1990. évi alig több mint 1 milliárdnál több.) Kikerülendő ezt a kötelezettséget a szervezet utasította JT-t, hogy azt mondják, nem eladják a könyvet hanem elhelyezik. A dollárokat nem árként kapják, hanem mint véletlenül ugyanakkor adott ezzel össze nem függő adományt. Egy másik illegális tevékenység szavak általi elleplezése a gyermekjóléti törvény megszegése és a bírósági végzések figyelmen kívül hagyása az orvosi ellátást illetően. Amikor ilyen drasztikus lépést tesznek hogy megakadályozzák a vérátömlesztést egy beteg vagy védtelen gyermeknek, JT-i általában úgy beszélnek cselekedetükről mint az egység megőrzése vagy Isten első helyre helyezése. Szavak általi elleplezés homályos kifejezésekkel - hogy elrejtsék az információt a szektát nem ismerő kívülállók elől. A Tanúk ilyen eszközökhöz folyamodnak amikor a szervezet utasítása megkívánja tőlük, hogy megszegjék az adótörvényt, visszautasítsák a sorozást, kivonják magukat a gyermekjóléti törvény alól és így tovább. A hamisság ezekben az esetekben nem tekintetik hazugságnak, hanem teokratikus hadviselési stratégiának
1997, 22., 28. o.

Egy másik értékelés erről a tantételről egy hosszú ideig Tanú személytől, aki magas beosztású Tanú volt:

Hajthatatlanul az tanítják [a Watchtower], hogy rendben való "elrejteni az igazságot ellenségeink elől," mert "teokratikus hadviselés" van most, ami a hazugságra szóló engedélynek tekinthető. És kik az ellenségeik? Mindenki más ... A hazugság úgy van leírva az irodalmukban, mint a mi megengedett, különösen az "ellenségnek" (aki az elitista vezető testületük kivételével mindenki). Attól függ, kinek hazudsz. Ábrahámot hozzák fel példának, aki egy életveszélyes helyzetben elferdítve felesége státuszát mint nővérét mutatta be, nem mint asszonyát. Úgyhogy, az ő érvelésüket követve semmiség számunkra hogy hazudjunk a "más juhoknak" azt mondva nekik, hogy ők "keresztények", és prédikálhatnak, hogy a Szent Szellem védelmezi őket stb. What difference does it really make?
Ford, 1996, 7., 84. o.

A Watchtower azt tanítja, hogy hazudni "Isten ellenségeinek" igazából nem hazugság, hanem teokratikus "hadviselési stratégia" és hogy:

Isten Szava parancsolja "szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával" (Efézus 4:25) Ez a parancsolat, mindamellett, nem jelenti azt, hogy el kellene mondanunk bárkinek, aki kérdez, mindent amit tudni akar. El kell mondanunk az igazságot annak, aki jogosult tudni azt, de ha valaki nem jogosult, kitérhetünk.
Őrtorony 1960. június 1., 351-352. o.

Az Őrtorony aztán hozzáteszi: "nem mondhatunk hamisságot," de ez ismét visszautal az ő meghatározásukra a hamisságról. Ez az Őrtorony (1960, 352. o.) azt is kijelenti, hogy ha egy Őrtorony hívő tanúként áll a bíróság előtt és megesküszik, hogy "az igazat mondja, akkor, ha egyáltalán beszél, a teljes igazságot köteles". Ez az "igazság", noha az, amit a bíróság ért igazságon, de elhomályosítja az összpontosítás, hogy "elrejtse az igazságot" Isten ellenségei elől. Más cikkek és a Tanúk tényleges gyakorlata azt mutatják, hogy ez utóbbi tanácsot nem követik szigorúan. Például az 1957. május 1-jei Őrtorony hozzáteszi:

A hazugok valótlanságot mondanak önző okokból és mely hatása igazságtalan másoknak. Sátán hazugságot mondott Évának, ami nagy kárt okozott neki és az egész emberi fajnak. Anániás és Szafira önző okokból hazudtak. De elrejteni az igazságot, amit nem jogosult tudni, egy ellenségtől, nem okoz kárt neki, különösen ha arra használná ezt az információt, hogy ártson más ártatlanoknak? Így a szellemi hadviselés idején helyénvaló félrevezetni az ellenséget az igazság elrejtésével. Ez önzetlen tett, nem árt senkinek, ellenkezőleg, több jót eredményez.
Őrtorony 1957. május 1., 284,28. o.

Ahogy William Blake mondta egykor: "az igazság amit rossz szándékkal mondanak felülmúl minden hazugságot amit csak kitalálhatsz." A tantételt legjobban a The Measures Taken, Bertolt Brecht egy színdarabja összegzi:

Aki a kommunizmusért harcol, felkészült kell legyen hogy harcoljon, hogy ne harcoljon, hogy igazat mondjon, hogy ne mondjon igazat, hogy szolgálatukra legyen, hogy visszautasítsa őket, hogy ismert legyen, hogy elrejtőzzön. Aki a kommunizmusért harcol, annak csak egy erénye van, hogy a kommunizmusért harcol.
Idézi Perutz, 1989, 139. o.

Wilson mutat egy példát arra, hogyan alkalmazzák ma a tantételt:

a vének megkérik ezt a fiatalembert, hogy hívják fel lányunkat és találjon ki egy okot, hogy az felmenjen vele a házba. A "teokratikus hadviselés" álcája alatt a hazugság elfogadható, ha a szervezet érdekeit szolgálja. Következésképp, az ok igaz volta, amivel elérte hogy felmenjen vele a házba, lényegtelen. Ügyefogyottságot tettetett egy dologgal kapcsolatban a házban, megkérte, hogy találkozzanak ott egy bizonyos időpontban, hogy segítsen neki. Bízva abban, hogy a fiú soha nem árulná el, beleegyezett
Wilson, 2000, 118. o.

Azt, hogy a Watchtower kifejezetten tanítja követőit a hazugságra, a szó normál angol [és magyar - a ford.] jelentését tekintve, szemlélteti saját magyarázatuk arról, amikor Ábrahám azt mondta Sárának, hogy "rejtse el a tényt", hogy a felesége (Az Őrtorony, 1956. február 1., 78. o.). Az Őrtorony megjegyzi, hogy évekkel később amikor Ábrahám a filiszteus Gerar tartományban volt, Ábrahám ismét hazudott Sárával kapcsolatban, állítva hogy a felesége "a nővére". Ez, foglalja össze az Őrtorony, nem hazugság, mivel Ábrahám dicséretes okból mutatta be Sárát nővéreként, konkrétan:

hogy megelőzze az erőszakos vitát felesége felett. Sára Uraként tekintett Ábrahámra és egyetértett az elrendezéssel, készségesen viselve a következményeket. Készséges volt, hogy megtegye a részét Jehova prófétája életének megőrzésében. De a kritikusok... teljesen hazugnak tekintik Ábrahámot, szófacsarónak, jellemtelen embernek.
Őrtorony, 1956. február 1., 79. o.

Ironikus, hogy ez a példa, amit a Watchtower Society használ a hazugság igazolására, visszafelé sült el, mert hazugság volt. A Fáraó, az gondolva, hogy Sára Ábrahám hajadon nőtestvére, feleségül vette, csapást hozva ezzel "a Fáraóra és háza népére." Amikor a Fáraó rájött, hogy Ábrahám hazudott és visszaadta neki a feleségét, tiltakozott Ábrahámnál, kijelentve hogy ami történt, megelőzhető lett volna, ha Ábrahám igazat mond. (1 Mz 12:10-20). Így ahelyett, hogy egy olyan példa lenne, ami igazolja a hazugságot, ez egy szentírási példa ami valójában elítéli a hazugságot, megmutatva, milyen komoly visszahatása lehet. Ábrahám hazudott feleségéről Abiméleknek is és ezzel majdnem katasztrófát okozott. (1Móz 20. rész). Az utóbbi téma feltűnik a 2000. február 8-i Ébredjetek!-ben, amely az "Óvatosak mint a kígyó" cím alatt megjegyzi:

Természetesen az, hogy szavahihető személyek vagyunk, még nem jelenti, hogy kötelesek vagyunk kifecsegni minden információt bárkinek, aki megkérdez tőlünk valamit. "Ne adjátok azt, a mi szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy [...] néktek fordulván meg ne szaggassanak titeket" - figyelmeztetett Jézus a Máté 7:6-ban. Például a gonosz szándékú egyéneknek talán nincs joguk tudni bizonyos dolgokat. A keresztények tudják, hogy a világ ellenséges érzülettel viseltetik irántuk. Ezért Jézus azt tanácsolta a tanítványainak, hogy legyenek "óvatosak, mint a kígyók", ezzel együtt maradjanak "ártatlanok, mint a galambok" (Máté 10:16, NW; János 15:19). Jézus nem mindig mondta el a teljes igazságot, különösen akkor nem, ha az összes tény feltárása szükségtelen bajt hozott volna saját magára vagy a tanítványaira. De még ilyen alkalmakkor sem hazudott. Inkább nem mondott semmit, vagy másra terelte a szót (Máté 15:1-6; 21:23-27; János 7:3-10).
Ébredjetek!, 2000. február 8.

A Watchtower Society állítja, hogy elítéli a közvetlen hazugságot és csak az igazság elrejtését j avasolja. De ahogy használják Ábrahám esetét mint példát, hogy bemutassanak egy helyzetet melyben ezt tenni védhető, az Watchtower kimutatja, hogy valójában a közvetlen hazugságot javasolják. Reed így kommentálja ezt a tantételt:

Utasítva a Tanú gyermekeket, hogy a tárgyalóteremben tanúskodva mondják az ellenkezőjét annak, amit valójában tanultak hogy higgyenek, az Watchtower Society megkívánja, hogy egyfajta kétértelmű beszédbe keveredjenek, amit a legtöbb ember hazugságnak tekintene. És hacsak a fiatalok lelkiismeretből nem tekintik magukat hazugoknak, "duplagondol"-ba is keveredik, egy elmebeli tornamutatványba melyet George Orwell írt le regényében, ahol az emberek egy totalitárius társadalom által arra vannak kényszerítve, hogy legyenek öntudatosak a teljes igazságosságot illetően, miközben gondosan konstruált hazugságokat mondanak.
Reed, 1996, 230-231. o.

Egy másik példa megmutatja, hogy a tantétel alkalmazása magába foglalja a nyílt hazugságot is:

A kutatásom során ... találkoztam egy nővel, aki mutatott egy forradást a felsőkarján, ami mint elmondta sav marás következménye volt. Elmagyarázta, hogy megvesztegetni egy orvost, hogy okozzon ilyen heget egy gyermek karján, ami a himlő oltás okozta heget utánozza, [igazolva, hogy be lett oltva], hogy engedélyezzék a gyermeknek az iskolába járását, elterjedt gyakorlat volt a Tanúk közt azokban az években, amikor a Társulat tiltotta a védőoltást. El lehet képzelni, hány Tanú vagy gyermeke halt meg himlőben a teokratikus hadviselés ezen gyakorlata miatt, hogy elkerüljék a védőoltást.
Wilson, 2002, 180. o.

A tantétel részletes vizsgálata és annak alkalmazása része volt a bírósági vallomásnak a Gouvitsa v. Gouvitsa ügyben, melyet esküdt szakértő tanú tett arra a kérdésre válaszolva "Mit foglal magába Jehova Tanúi teokratikus hadviselési stratégiája?":

A teokratikus hadviselés nagyon mindennapos Jehova Tanúi közt. Különböző szintjei vannak [...] először is megérti valaki a hazugság definicióját. És mert ilyen fontos, szeretném felolvasni ezt ..." az Aid to Bible Understanding (Segítség a Biblia megértéséhez) c. könyv, ami az ő enciklopédiájuk, ezt mondja: "A hazugság általában magába foglalja valami hamisnak a mondását egy olyan személynek aki jogosult tudni az igazságot."
[...] És most az ok, amiért kihangsúlyoztam a "jogosult" szót, az, hogy a Tanúk két féle emberre osztják a világot... juhok és kecskék... Jehova Tanúi és a nem-keresztények alkotta világ többi része... Isten népe és Sátán népe... Kizárólag azok az emberek jogosultak tudni 100%-osan, akik Jehova Tanúi. Az emberek akik ellenállnak Isten Szavának, ahogy azt Jehova Tanúi értelmezik, ők a kereszténységben lévő emberek. Ők szembenállók, ezáltal nem jogosultak tudni az igazságot soha. Munkánk során emberekkel találkozunk és sok esetről, az egyik ami eszembe jut egy férfi, aki egy röpiratot írt leleplezve az Watchtower szervezetet mint kultuszt. Aztán találkozott egy Jehova Tanújával. És valahogy beszélgetni kezdtek pont erről a röpiratról. [...] És a Jehova Tanúja nagyon elítélte a röpiratot mint teljesen hamisat és nem csak azt állította, hogy ismerte a röpirat íróját és hogy egy erkölcstelen ember, és kirúgott Jehova Tanúja, hitehagyott és így tovább, és hogy a röpiratban lévő információ nem megbízható.
Ekkor ez a személy megmondta a Jehova Tanújának, hogy valójában ő írta a röpiratot. [...] Ez csak egy példa az úgynevezett teokratikus hadviselés stratégiára. Más szavakkal, a Jehova Tanúja [érezte]... milyen fontos leminősíteni az információt hogy a szervezetet jobbnak mutassa. A teokratikus hadviselés lényegében egy módszer amit sok - sok módon alkalmaznak. Nem csak leplezetlen hazugsággal, hanem néha az igazság elrejtésével, máskor féligazságok mondásával - a szervezet is alkalmazza ezt [a teokratikus hadviselést] nem csak a nagy nyilvánosság felé, hanem Jehova Tanúi felé is.
Joy Hutton Gouvitsa Arnold felperes v. Gus Konstantine Guovitsa per; Duane Magnani vallomása, 109-113. o.
<<< Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább >>>