A tárgyalótermi hazugság
és a vallás

Jehova Tanúi "teokratikus hadviselés" tantételének elemzése

A tan kifejlődése és történelme

A legkorábbi nyomtatott utalás a teokratikus hadviselés tantételére hivatalos Watchtower-kiadványban 1936-ban található a Gazdagság (Riches, Rutherford, 1936) c. könyvben.

A hazugság egy olyan hamis kijelentés, amit valaki olyan valakinek tesz aki jogosult hallani és tudni az igazságot, és mely hamis kijelentéssel kárt okoz a másiknak. Egy hamis kijelentés mely félrevezetés céljából vagy a másiknak való kár okozására történik szándékos és gonosz hazugság.
Rutherford: Gazdagság [Riches], 1936, 177. oldal

Raine úgy következtet, hogy a fenti idézet magába foglalja hogy néhány ember nem "jogosult"

...tudni az igazságot és ha egy személy hamis kijelentést tesz anélkül, hogy "kárt okozna" a másiknak, ez nem hazugság, hanem amit Goodrich "Ráháb-módszernek" nevez. Másrészt miért nem mondta Rutherford egyszerűen azt, hogy hazugság az ha valaki szándékosan valótlan kijelentést tesz és pont. Goodrich így tekintette ezt és ez a mód ahogy a Társulat meghatározza a hazugságot a "teokratikus hadviselés stratégiával" szemben.
Raines, 1996, 20. oldal.

Egy korai példa a teokratikus hadviselés használatára egyik Tanú által egy másik Tanú felé az 1940-es évek elején történt, és Roy Goodrich-t, egykori tudós tanítót és sok éve egy gyülekezet felvigyázóját érintette. Goodrich egy levelet küldött Mr. M.A. Howlett-nek a Watchtower világ főhadiszállására, kifejezve aggodalmát, hogy a Watchtower az E.R.A-t használja betegségek kezelésére. Az E.R.A. egy "oscilloclast gép" melyet Dr. A. Abrams, egy a tudománytörténelemben hírhedt kuruzslóként ismertté vált személy talált fel (Warner, 1941.). Goodrich aggódott, mivel arra a következtetésre jutott, hogy az E.R.A technika démonizmust is takarhat. Ezért írt Howlettnek, hogy eldöntse, vajon a pletyka, amit hallott, hogy az E.R.A gépet még mindig használják a Bethel-ben (a Watchtower főhadiszállásán) igaz-e.

Howlett a következőket válaszolta Goodrichnek: "Önt bizonyára félreinformálták az E.R.A.-val való kapcsolatomat illetően. Semmit nem tudok róla és soha nem használtam. Nincs ilyesmi a Béthelben" (Goodrich, 1944). Goodrich tudta, hogy Hewlett állítása téves, mivel birtokában volt az első kézből származó ismeret, hogy Howlett Chester Nicholsont "kezelte" az E.R.A géppel. Goodrich azt is tudta, hogy az E.R.A.-t használta "Dr." Work a Bethelben 1922 óta. Továbbá, mivel Howlett a Bethelben 1922 előtt kezdett dolgozni, Goodrich tudta, hogy Howlett állítása, miszerint "soha nem hallott az E.R.A.-ról" képtelenség, mivel Howlett volt a Bethel egyik orvosa. Követezésképp "Goodrich úgy vélte, hogy Howlett hazudott neki." (Raines, 1996., 20.o) Howlett levelére válaszolva Goodrich egy hosszabb levelet írt a Watchtower igazgatóságának és elnökének, Nathan Knorrnak. Goodrich, aki akkor jó hírnevű Tanú volt, különösen arról írt, hogy úgy véli, Howlett helytelenül használta a teokratikus hadviselés stratégiát (az 1940-es években a tantételt Ráháb-módszernek nevezték Ráhábról, aki hazudott hogy megvédje a kémeket). Raines megemlíti, hogy ez a módszer magába foglalta valakinek a "félrevezetését hamis információval", és úgy reagál, hogy "sok ember hazugságnak nevezné." (Raines, 1996., 20. old.) Goodrich meghökkent, mert miként elmagyarázta Howlettnek,

az egyik lehetséges jelentése azoknak a szavaknak [Howlettéinak] olyan benyomást kelt ami teljesen ellentétes a tényekkel melyeket ismer. Azt kell gondolnom, mégis, hogy az ön indoka azok leírására a legmagasabb - Jehova nevének tiszelete. Emlékezve Rahab helyeseltségére és a kijelentésre a GAZDAGSÁG könyv 177. oldala tetején, ön láthatóan tisztában van és logikusan megindokolja, kétségtelenül, elméjében [a hazugságot].
Goodrich, 1944, 1. oldal

Ami miatt Goodrich aggódott az volt, hogy a tantétel csak azok felé igazolja a hazugságot, akik nem jogosultak tudni az igazságot, és Goodrich úgy érezte, mint Jehova Tanúja társuk és sok éve elnöklő felvigyázó, joga van tudni az igazságot ebben a témában. Rain kommentálja, hogy a teokratikus hadviselés tantétel

magába foglalja, hogy vannak néhányan, akik egyszerűen nem "jogosultak" tudni az igazságot és ha egy személy hamis kijelentést tesz anélkül,hogy "kárt okozna" a másiknak, az nem hazugság, hanem a "Ráháb módszer". Másrészt mért nem mondta Rutherford egyszerűen azt, hogy a hazugság szándékosan hamis kijelentés és pont? Goodrich így tekintette ezt és ez a mód ahogy a Társulat meghatározza a hazugságot a "teokratikus hadviselés stratégiával" szemben.
Raines, 1996, 20. old.

Goodrich gyengéden válaszolt, úgy következtetve hogy Howlett

a hithű Ráháb módszerét szándékszik használni - és teljes jóindulattal, akkor Howlett testvér, az elkerülhetetlen logikája a tényeknek az, hogy ön nékem írt levele a következő dolgokból az egyik vagy több, azaz: (1) Egy potenciális szándékos hazugság; vagy (2) egy elismerése az Úr előtt annak, hogy démonizmust gyakorol és "lódít", hogy nincs benne.
Goodrich, 1943, 1. old.

Goodrich erőfeszítése, hogy aggodalmára felhívja a Watchtower figyelmét, végül kiközösítését eredményezte (kizárás a Watchtower Societyből, ami azt jelenti, hogy szinte minden jó hírnevű tag megszakítja vele az érintkezést). Érdekes módon egy évtizeddel később Az Őrtorony hasonló következtetésre jutott az E.R.A-val kapcsolatban, mint amiért Goodrich ki lett közösítve. (Raines, 1996, 20. old.) Néhány részlet ennek a most már rosszhírű Watchtower tantételnek kapcsolatos Frakes tanulmányával:

Vasárnap reggeli "Óvatosak, mint a kígyók a farkasok között" c. értekezésében Franz úgy értelmezett bizonyos Ótestamentumi részeket, mint annak bizonyítékait, hogy amikor javainak megóvását szolgálja, Jehova jóváhagyta az ellenségnek való hazugságot; ennélfogva az ilyen hazugság nem esik ítélet alá úgy, mint a kívülállók esetében. Ennek következtében az elnöklő köszönetet mondott neki, mint a Watchtower Society "új világosság"-ot hozó ügynökét. (1955., 819.o.)
1955, 819. old.

Sherrill szavaival: ez az új tantétel azt jelenti, hogy "A hazugság a teokratikus hadviselési stratégia része. Egy JT hazudhat valakinek, ha az nem jogosult tudni az igazságot." (1995, 56. old.) A Watchtower azt tanítja, hogy "az igazságot elmodani" csak azoknak kellene akiknek "joguk van ismerni azt", úgy értve, hogy a Watchtower "ellenfeleinek" (a kifejezést a Watchtower a tájékozott bírálókra alkalmazza; lásd Reed, 1997, 101. old.) és a kritizálóknak nincs joga tudni az igazságot:

Mint Krisztus katonája [egy Tanú] ... szellemi harcban áll és fokozott figyelmet kell gyakorolnia az Isten ellenségeivel való bánásmódban. Ezek az írásszövegek megmutatják, hogy a Isten érdekeinek védelme céljából helyénvaló elrejteni az igazságot Isten ellenségeitől. Ez van a "teokratikus hadviselés" kifejezés mögött ... és ez megegyezik Jézus tanácsával, hogy amikor farkasok közt vagyunk, legyünk "óvatosak mint a kígyó". A körülmények megkívánhatják egy kereszténytől, hogy a tanúk padjára álljon és esküt tegyen, az igazságra; ekkor .... az érett keresztény testvérei jólétét a magáé elé fogja helyezni, emlékezve Jézus szavaira: "Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért."
Az Őrtorony, 1960. jún. 1., 352. old.; (ld. még: 1956. febr. 1., 78. old.)

Az Őrtorony minden kritizálóját és ellenfelét "farkasnak" tekinti, aki hadat üzent a Watchtowernek, minden követőjét pedig "báránynak" nevezi. Továbbá "helyénvaló az ártalmatlan 'juhok' részéről a hadviselési stratégia alkalmazása a farkasok felé Isten munkája érdekeiért." (Watchtower, 1956. febr. 01., 86. old.)

Elsa Abt esete (lásd Az Őrtorony, 1957. máj. 01., 285. old.) jó példája, hogyan tanított a Watchtower többre az igazság elrejtésénél, vagyis kimondva: nyílt hazugságra. Az Őrtorony beszámolója szerint, amikor a nőt a rendőrségen egy sokszorosítógép holléte felől és "annak személyazonossága felől, aki a földalatti prédikáló munkát vezette", ő az igazsággal ellentétesen válaszolt és "tettette, hogy nem tud semmit." Nyilvánvaló hazugsága itt jó példaként lett bemutatva, melyet a Tanúk számára követendő. Egy egész "Igazolt hazugság" c. fejezetben úgy következtetett Thomas, hogy

a Tanúknak a Társulat által megengedett hazudni [...] vallásuk érdekében. A JT-k, természetesen nem nevezik ezt hazugságnak [...] [a Watchtower vezetés] kitalált egy új elnevezést a félrevezetés ezen fajtájának, "teokratikus hadviselési stratégia" gyakorlásának nevezték el.
Thomas, 1972, 95. old.

Ezután Thomas idézi az Őrtornyot (1951. máj. 01.), melyből szerinte "tisztán látható, hogy JT-i valóban hazudnak, ha ez céljaikat szolgálja." Ez a cikk egy Tanúról szól, aki miközben járt házról-házra téríteni, találkozott egy Watchtover-ellenféllel:

Tudta azonnal, mi vár rá, úgyhogy a következő kapualjban lecserélte piros ingét zöldre. Amint kiment az utcára azonnal megkérdezte egy kommunista tisztviselő, látott-e egy piros inges nőt. Nem - felelte - és ment tovább. Hazudott? Nem. Nem volt hazug. Hanem használta a teokratikus hadviselés stratégiáját, elrejtve az igazságot szóval és tettel a szolgálat érdekében.
285. old.

Thomas úgy következtet, hogy ebben az esetben a Tanú "hazudott, hogy mentse a bőrét" és

az Őrtorony merész próbálkozását, hogy ezt az esetet mint mentséget használja fel minden JT számára a hazugságra és félrevezetésre a vallás érdekében [el kellene ítélni]. Ahelyett, hogy bánatot éreznének egyik magukfajta miatt, aki letagadta azt a tényt, hogy ő volt a piros blúzos JT, az Őrtorony megdicséri, mint bölcsen cselekvőt!
1972, 95. old.

Elmagyarázva, ki az elfogadható célpontja a teokratikus hadviselés stratégiának, Az Őrtorony (1957. ápr., 256.o.) kifejezetten megemlíti bármiféle ellenségét "Isten szervezetének" (értve ezalatt a Watchtower Society-t) és azokat, akik "gyűlölik amit ők tanítanak" és "meg akarnak akadályozni másokat a tanulásban (a Watchtowerről) hogy távol tartsák a farkasok megakadályozó erőfeszítései, segítendő a juh-szerű embereket akik éheznek az igazság és jogosság ismeretére. Találkozva a 'farkassal' a keresztények [háborús] stratégiát fognak alkalmazni, bölcsek lévén mint a kígyó, ám szelídek mint a galamb." Más szavakkal, egy Tanú jogosan használja a teokratikus hadviselés stratégiáját bárki ellen, aki gátolja a Watchtower munkáját, beleértve a Watchtower bírálóit, akik Tanúk, mint Goodrich példája is mutatta.

Hogy a Watchtower nyíltan tanítja, hogy a hazugság elfogadható félrevezetés az érdekeik védelmében, kimutatható a következő párbeszédből mely a Watchtower ügyvédje Carolyn Wah és Duane Manani közt folyt, aki tanúskodott a Marcus Reyes ügyben (Case 6939-C. Abilene, TX. In the District Court of Taylor County, TX, 326th Judicial Court):

Magnani: [A Tanúk azt tanítják, hogy] teokratikus hadviselésben vannak és fokozott figyelmet kell gyakorolniuk amikor Isten ellenségeivel bánnak. Ezek az Írásszövegek kimutatják, hogy Isten ügye érdekeinek védelme céljából helyénvaló elrejteni az igazságot Isten ellenségeitől.
Wah: Köszönöm. Különbözne ez a javaslat valamiben attól, hogy egy olyan katona támogat egy kormányzatot, akit elfogott az ellenséges hadsereg?
Magani: Igen.
Wah: Miben?
Magnani: Nos, ebben a helyzetben, amikor az igazság elrejtéséről beszélünk [...] a teokratikus hadviselés vagy szellemi hadviselés kifejezéseivel élve Jehova Tanúi hiszik, hogy minden nem-Jehova Tanúja Sátán táborában van, és minden Jehova Tanúja Isten táborában.
Wah: Tehát ön azt mondja, hogy háborúban, mint például a II. világháború, a német katonának, akit foglyul ejtettek az amerikai katonák, nem volt problémája a nekik való hazugsággal?
Magnani: A körülményektől függ. Jehova Tanúi fő motivációja az életben képviselni bármit, amit a Watchtower szervezet szeretne hogy képviseljenek. Ha a szervezet mond valamit, amit egy szembenálló, pl. egy nem-Jehova Tanúja vitatni akar, akkor kötelessége Jehova Tanújának, tapasztalatunk és a birtokunkban lévő dokumentáció szerint, lényegében, elleplezni, hazudni, [vagy] elferdíteni [...] hogy a Társulat jónak tűnjön..."
R.T., 47.o.

A Watchtower eljárásmódjainak és gyakorlatának tanulmányozása után Thad Nugent ügyvéd arra a következtetésre jutott, hogy a Watchtower tanácsolja,

hogy eskü alatt tegyenek vallomást, melyről tudott, hogy hamis. [...] A törvényi meghatározás szerint ez hamis eskü [és] nagyon tisztán látszik, hogy [a Watchtower] oktatja "Jehova Tanúit, akik egy bírósági ügyben találják magukat, hogyan kerüljék el, hogy olyan helyzetbe kerüljenek [melyben] [...] elmondják, mit gyakorolnak, tekintettel gyermekeikre, tekintettel a módra ahogy gyermekeik élnek, és tekintettel a korlátokra, melyeket ezek elé a gyermekek elé állítanak pszichológiai, emocionális és szociális fejlődésükben, [ez a következtetés] nagyon világos!
Witness Inc., 1994, felvett interjú T. Nugenttel

Egy esetben, mely kétségtelenül nem a rendkívüliek közül való, a Watchtower ügyvédje állítólag úgy tájékoztatott egy Tanút, aki próbálta megszerezni a gyermekei felügyeletét, hogy a bíróság "előítélettel lehet a Tanúval szemben a vallása miatt. Ezért bármiféle emlék a bántalmazásról amire emlékezni tud, nagyon hasznos lehet az ügyben." Miután a Tanú kijelentette, hogy semmifélére nem emlékszik, a Watchtover ügyvéd állítólag kioktatta, hogyan vezesse félre a bíróságot, a követező szavakkal: "Ha nem tudsz [visszaemlékezni egy bántalmazási esetre sem], akkor ez nagyon nehézzé teszi a pered megnyerését. Gondolkozz erősen, és biztos vagyok benne, hogy eszedbe jut valami incidens, amikor legalábbis megijedtél a férjedtől." Az ügyvéd állítólag buzdította a hazugságra, elmagyarázván a Tanúnak, hogy a per kimenetele gyermekei örök életét is érinti és hangsúlyozta, hogy ha a felügyelet a férjéé lesz, egy ellenségé, bizonyosan a pusztulásukat fogja jelenteni Armageddonkor, a következőképp érveléssel:

Szeretnéd, hogy a gyermekeid rettenetes halállal pusztuljanak el Armageddonkor? Nem szeretnéd, hogy veled legyenek az Új Világban? Az életük a kezedben van. És minden tőled telhetőt meg kell tenned, hogy biztosan te kapd meg a felügyeleti jogot. Ha egy rendetlen ember habzó szájjal üvöltene az ajtódnál és édesanyádat keresné, megmondanád neki, hogy fenn van az emeleten, lehetővé téve ezzel, hogy bántalmazza őt? Természetesen nem; bármit mondhatnál neki, hogy félrevezesd. Végülis nincs joga tudni az igazságot. Hasonlóképp, ebben a helyzetben a bíróságnak nincs joga az igazsághoz.
Hangfelvétel másolata egy egykori JT-tól, a forrást ügyfelem védelmében nem azonosítom. A szerző konzultáns volt az ügyben.

Egy másik esetben amikor a szerző konzultáns volt, a Tanú azt állította, hogy férje csak "szájhősködött", hogy megveri őt, ám a tárgyalóteremben fizikai bántalmazással vádolta, éles ellentétben korábbi állításával. Hasonló taktika alkalmazásával a Watchtower ügyvédek rábírhatják klienseiket, hogy teokratikus hadviselés stratégiát alkalmazzanak a tárgyalóteremben. A Watchtower szintén nem rendkívüli eszközként használ lelkiismeretlen ad hominem támadásokat, teljesen pontatlan bizonyítékokat bemutatva az ilyen ügyekben résztvevő emberek ellen.

Egy korai példát szolgáltatott a Watchtower teokratikus hadviselési stratégia használatára egy svédországi Watchtower tisztviselő, Johan Henrich Eneroth, aki kijelentette, hogy a Második Világháború idején "szükségessé vált a teokratikus hadviselési stratégia használata annak érdekében, hogy fenntartsák a szükséges kapcsolatot a megszállt országokkal." Ezután elmagyarázta, hogyan vezette félre a kormányzatot és mutatta be hamisan magát, mint "rámenős kereskedő" (Az Őrtorony, 1965. febr. 1., 94. old.). Aztán ismét teokratikus hadviselést használt arra, hogy Watchtower irodalmat csempésszen Norvégiába élelmiszer csomagok küldésével, főként tojást, mert "minden egyes tojást Az Őrtorony [folyóirat] lapjaiba csomagolt." Hozzáteszi: " amikor végül felfedezték ezt a németek, találtunk másik módszert." (Az Őrtorony, 1965. febr. 01., 94.o.). Ez a másik módszer abból állt, hogy élelmiszeres zsákokba csomagoltak Őrtorony folyóiratokat, amiket aztán az hollandiai Aalborgban lévő katonai repülőtérre vittek, és "Hitler saját gépével szállítottak Norvégiába!". (Az Őrtorony, 1965. febr. 1., 95. old.) A szerző ezután bemutat több hasonló módszert is, melyeket az irodalom más országokba csempészéséhez használtak.

Egy másik hollandiai eset Robert A. Winkler-rel kapcsolatos. Amikor vallatással fenyegették "...tudta, hogy ez a teokratikus hadviselés használatát jelenti a Királyság munka és a keresztény testvérek védelme érdekében." (Az Őrtorony, 1967. márc. 15., 188-89. old). Ez a kijelentés megmutatja, milyen meghitt közelségben van a teokratikus hadviselés stratégia a Watchtower teológiájával.

A teokratikus hadviselés fontosságát ismétli meg egy másik Őrtorony cikk is (1988. máj. 15., 20. old.), mely azzal kapcsolatos, hogy a Winkler használta teokratikus hadviselés stratégiát Tanú társa és védelmére és a Tanúknak használniuk kellett akkoriban a Watchtower szervezet védelmében. A teokratikus hadviselés kifejezés használata úgymond "a Királyság munka érdekében és a keresztény testvérek védelmére", itt arra utal, hogy visszatartják az igazságot hogy meg védjék a Watchtower szervezetet és tevékenységét. A tantétel nem csak a hazugságot fedez el, hanem félrevezető is. Az Őrtorony ezt így tálalja:

Elhárítandó a közvetlen veszélyt, Ezékiás beleegyezett, hogy adót fizet Szenakheribnek, és még az arannyal borított ajtókat is leszedte Jehova templomáról, hogy kifizesse azt. (2Kir 18:13-16). Kétségtelen, hogy ez Ezékiás teokratikus hadviselési stratégiájánák része volt, egy időnyerő lépés, és jobb pozícióba került az ellenségnél. Hasonlóképp napjainkban is vannak esetek, amikor Jehova Tanúinak óvatosaknak kell lenniük lépéseikben, hogy megvédelmezzék Isten-adta jogukat az igaz imádatra.
1968. márc. 15., 170. old.

A cikk azt tanítja, hogy a Tanúk áthághatják a kormányzat törvényeit akár kiskapuk találásával, akár megszegve azt. A Watchtower hajlik rá, hogy előnybe részesítse ezt ahelyett, hogy törvényesen dolgozna azon, hogy megváltoztassa azt, amit igazságtalannak tart, mint ahogy azt a legtöbb egyház teszi.

<<< Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább >>>