A tárgyalótermi hazugság
és a vallás

Jehova Tanúi "teokratikus hadviselés" tantételének elemzése

A Preparing for Child Custody (Felkészülve
a gyermekelhelyezési perre) c. könyv

A Watchtower jogi csatározásai "oly mindennaposakká váltak, hogy kiadtak a követők számára egy brossurát, melynek Preparing for Child Costudy Cases volt a címe" (Montgomery, 1992, 14. old.) a gyermekelhelyezési per elé néző Tanúk számára. A könyvecske, mely nyíltan támogatta a félrevezetést és tanácsolta a Tanúnak, hogy vezesse félre a bíróságot,

belső használatra készült segítve a tagokat felkészülni az elhelyezési vitákra a válóperekben [és] a Tanú gyermekeket buzdítani, hogy eskü alatt túlozza el a lehetőségeket, hogy a Tanú gyereknek a legjobb széles e világon. Egy példa az ilyen kommentárra ebből a kiadványból, hogy a Tanú gyerek lehet újságíró (ez a hivatás felsőfokú végzettséget igényel), miközben a felső fokú oktatás erősen ellenjavallt volt és leginkább elítélt a Tanúk által, mint annak útja, ahogy a gyermek elvesztheti hitét és erkölcstelen személyekkel kerülhet kapcsolatba.
Duron, 1991, 18. old.

Bírósági tanú kijelentése:

A Watchtower ügyvédje, Wah, szintén kijelentette eskü alatt, hogy segített a Társulatnak megírni a Preparing for child costudy cases könyvet 1986 körül, és elismerte, hogy a könyvecske azért készült, mert egyre jobban aggasztották őket a társadalomtudományi és pszichológiai irodalomban megjelent cikkek a Watchtower bírálóitól, melyek hátráltatták a Társulat érdekeit.
Hetrick v. Hetrick, Blair Court Common Pleas No 2240 CP 1991 p. 259, Wah testimony

A Watchtower jogi osztálya ma már a gyülekezeti vének által értesítve van minden elhelyezési vagy másmilyen ügyről melyben egy Tanú vagy a vallás van érintve. (Bizalmas Watchtower levél 1989, 1991). Nem rendkívüli, még ha a Tanú világi ügyvédet bérel is, hogy a Watchtower kiterjedt ingyenes jogi szolgáltatást biztosít és segítséget a Watchtower jogi stábja által (ld. Watchtower: A mi királyság-szolgálatunk 1992. aug., 35. évf 8. szám 7. old. és 1996. febr., 3. old.). Mivel számos teljes idejű Watchtower összpontosít a Tanúk védelmére a gyermek elhelyezési ügyekben, nagyon sok tapasztalatot halmoztak fel és nagy gyakorlatra tettek szert ezen a területen, és tudják, hogyan bánjanak a bíróságokkal a céljaik érdekében.

Walker (1990) úgy következtetett az elhelyezési könyvecske és a Watchtower ilyen ügyekkel kapcsolatos leveleinek tanulmányozása után, hogy a Watchtower azt tanácsolja a Tanúknak, hogy fessenek határozottan hamis képet a tárgyalóteremben egészen addig elmenve, hogy bizonyos helyzetben "a tárgyalótermben mondják pontosan az ellenkezőjét annak, amit a Királyság-teremben mondanának" (7. old.). Egy példa az Iskola és Jehova Tanúi című Watchtower könyvecske, és hivatalos tanítás hogy azokban az években egyértelműen elítélendő a Tanú gyermekek részvétele a szervezett sportban és a tanítás utáni tevékenységekben, hobbikban, és a felsőoktatásban, arra a következtetésre vezet, hogy ez az időt inkább az Watchtower érdekek szolgálatára kellene használni. Mégis, a Watchtower arra utasítja a Tanúkat, hogy éppen az ellenkezőjét értsék alatta a tárgyalóteremben, mint amit valójában hisznek. (Walker, 1990, 23. old.) A Tanya A. Stevens v. Max P. Stevens perben (District Court of the 5th Judicial Court of the state of Idaho, in the county of Blaine, Case no. CV-96-2858 Judgment 10-17-96 Max Stevens alperesnek) a bíró felvázolta:

A legrosszabb a gyermek érdekeinek és jólétének, ha arra tanítják őket, hogy apjuk aki nem Jehova Tanúja, nem jogosult a teljes igazságot tudni, vagy hogy helyénvaló elrejteni az igazságot Isten ellenségei elől (különösen egy tárgyalótermi szituációban). Sem Tanya sem más személy vagy csoport nem teheti ezt.
42. old.

Bouska bíró Kansas Cityben úgy következtetett, miután áttekintette a Watchtower könyvecskét mint a bírósága előtti ügy részét, hogy a könyvecske "azért készült, és arra buzdítja Jehova Tanúit, hogy rejtsék el bizonyos igaz hitnézeteiket és vezessék félre a bíróságot hitnézeteiket és gyakorlatukat illetően a gyermekekkel kapcsolatban". Arra is következtetett, hogy a Watchtower az tanítja, "Nincs semmi rosszallás a vallásban, ahogy én megértettem, ha félrevezetnek vagy akár hazudnak valakinek, aki nem Jehova Tanúja" (Witness Inc., 1994). Röviden: a Watchtower "arra buzdítja híveit, hogy koholjanak vallomásokat" (idézi Montgomery, 1992, 14. old.) Az aggasztó, ahogy Raines megjegyzi az, hogy:

A bíráknak szokása kedvezően megadni a felügyeletet és láthatási jogot a nem-JT szülőnek vagy nagyszülőnek mihelyt a veszélyes és korlátozó természete, pl. "szekta szerű" viselkedése és módszerei a csoportnak nyíltan megvitathatók és dokumentáltak a bíróságon.

Ez magába foglalja a "teokratikus hadviselés" használatát JT-tól a bíróságon. A Társulat a Preparing for Child Custody Cases könyvecskében nyíltan javasolja JT-nak, hogy lényegében hamisan tanúskodva adjanak hamis és félrevezető információt a bíróságnak a Tanúk hitnézeteiről és gyakorlatáról. Egy könnyen dokumentálható ... elég bosszantó módon a Watchtower számára. Ezért a Watchtower Society kényszerítve van, hogy megváltoztassa álláspontját. A bíróságok nem tekintenek kedvezően egy csoportra mely korlátozza a gyermekek fejlődési lehetőségeit tiltva vagy rosszallva a felsőfokú oktatást és a sportban való részvételt, az iskola utáni klubokon és szervezetekben való részvételt.
Raines, 1996, 30. old.

A Tanúk ezt a bírósági félrevezetést a teokratikus hadviselés fentebb megvitatott tantételével igazolják, mely szerint a hazugság (vagy a Watchtower szavaival: az igazság visszatartása) helyénvaló ha ezzel a Watchtower érdekeit védik. Ez az erőfeszítés magába foglalja a korábbi tantételek tagadására tett erőfeszítéseket, egy taktika bizonyára valamelyest hatást gyakorol jelenlegi tantételeire. Például az Őrtorony leveheti a hangsúlyt bizonyos régi nézetekről, mint hogy csak Jehova Tanúi lehetnek kedvesek Isten előtt és nyerhetik el az élet ajándékát, és hogy minden kormányzat, vallás és kereskedelem az övéké kivételével a Sátán által irányított.

Ha megkérdezik, hogy vajon más vallásokban lévő emberek túlélik e Armageddont, a Watchtower ezt a választ javasolja " Jehova ítéli meg őket, nem én.". Valójában, habár próbálják nem elidegeníteni a lehetséges áttérőket és másokat, a Watchtower azt tanítja, hogy csak a Watchtower megkeresztelt tagjai közül a jó hírnevűek fogják túlélni Armageddont. (Bergman, 1999). A hivatalos Watchtower könyv, az Örökké élhetsz Paradicsomban a Földön tisztán tanítja, hogy csak egy igaz vallás van, az összes többi hamis és a hamis vallásban lévő személyek hamarosan el lesznek pusztítva:

Használt e Jehova egynél több szervezetet bármikor is az idők során? Noé napjaiban csak Noé és akik vele voltak a bárkában bírták Isten védelmét és élték túl a vízözönt. (1 Péter 3:20) Szintúgy, az első században sem volt két vagy több keresztény szervezet. Isten csak eggyel foglalkozott. Akkoriban csak "egy Úr egy hit, egy alámerítés" volt (Efézus 4:5) Hasonlóképpen napjainkra Jézus Krisztus megjövendölte, hogy csak egy forrása lesz a szellemi iránymutatásnak Isten népe számára [...] nincsenek különféle utak, melyeken örök életet nyerhetsz isten új rendjében. Csak egy van. Csak egy bárka volt, mely túlélte az özönvizet, nem több hajó. És csak egy szervezet lehet - Isten látható szervezete - amely túléli a gyorsan közelgő "nagy nyomorúságot". Egyszerűen szólva nem igaz, hogy minden vallás ugyanahhoz a célhoz vezet. Isten szervezetének kell tagja legyél, téve Isten akaratát a célból, hogy megkapd az örök élet áldását.
Watchtower, 1982, 192, 193, 255-256 old.

Egy kiváló összegzésében a Preparing for Child Custody Cases könyvecskének az egykori Watchtower vezető testületi tag, Raymond Franz megjegyzi, hogy a hatvan oldalas könyvecske egy útmutató a Tanúknak, hogyan tegyenek vallomást a tárgyalóteremben. A könyv áttekinti a kéréseket,

melyeket a másik oldal feltehet és bemutat javasolt válaszokat. A Watchtower a becsületességre tanítva [...] elismerve az igazságot nem [...] szeretné elcsavarni az igazságot egy kicsit sem, hogy elkerüljön egy kényelmetlen helyzetet, vagy elérjen valamit amit szeretne . Hasonlítsuk ezt össze néhány javasolt válasszal a Társulat kézikönyvében. A "Tanú szülő keresztkérdéses kikérdezéséhez közeledve" alcím alatt ezt a kérdést találjuk: Minden katolikus (vagy más) el lesz pusztítva? [és a javasolt válasz a 12. oldalon:] Jehova hozza meg az ítéletüket, nem én. Ez jól hangzik, mutatja a dogmatikus, ítélkező hozzáállástól való szabadságot. De az így válaszoló Tanú tudja, hogy a Társulat kiadványai nyíltan tanítják, hogy csak akik kapcsolatban állnak "Jehova szervezetével" fogják túlélni a "nagy nyomorúságot", és mindazok, akik nem jönnek a szervezetbe, szembenéznek a pusztulással.
Franz, 1991, 283. old.

Ezután Franz megvizsgálja a "Közvetlen vizsgálat és válasz a helyi vénnek" c. részt, melyben a könyvecske bemutatja a "helyénvaló" válaszokat zárójelben a szokásos kérdések mellett:

Milyen nézetet vall [a Tanúk vallása] a más vallásokban lévő emberekről?
(Jézus azt tanította, hogy szeressük felebarátunkat mint magunkat, mindenkit beleértve; elismerjük mások jogát, hogy azt imádjanak amit szeretnének.)
Tanítják-e [a Tanúk], hogy a fiataloknak csak Jehova Tanúi vallásáról kell tanulniuk?
(Nem. Nézze meg más vallások tárgyilagos vizsgálatát kiadványainkban.)
Franz, 1991, 29-31. old.

Reagálva a könyv ezen részére Franz megjegyzi, hogy a Watchtower bizonyos mértékű toleranciával van más vallások iránt,

de a választ adó Tanú vének tudják, hogy vallásuk azt tanítja, hogy "a más vallásokban lévő emberek" a "Nagy Babilonban" vannak, a hamis vallás világbirodalmában, melyet "nagy paráznaként" ír le a Szentírás, és hogy az általuk választott imádat keresztényietlennek tekintett és ha megmaradnak benne, a pusztulással néznek szembe. Azt is tudják, hogy a Tanúk arra vannak buzdítva, hogy ne legyenek társadalmi kapcsolatban "más vallások tagjaival". Mivel az ilyenek "megrontó" hatásúak, csak akkor lehetnek velük kapcsolatban, ha "tanúskodnak" nekik abban a reményben, hogy megváltoztatják vallásukat. Tudják, hogy minden kiadvány hangsúlyozza "más vallások" negatív aspektusait, és hogy a szervezet rosszallja a más vallásoktól közvetlenül származó kiadványok olvasását, csak amit ők publikálnak, azokról a vallásokról szabad olvasni.
Franz, 1991, 284. old.

Összességében Franz elmondja, hogy az embereknek akiknek azt tanácsolják, hogy így válaszoljanak

...tudniuk kell, hogy arra vannak kérve,hogy egy olyan képet mutassanak, ami nagyon eltér attól, amire a Watchtower kiadványok ösztönzik őket. Ha igazat mondanak "egy kis elcsavarás nélkül", nem mondhatnak mást mint egy körzetkongresszuson vagy máshol mondanának arról a kérdésről.
Franz, 1991, 285. old.

Az író tapasztalata szerint a Tanúk és ügyvédeik rendszeresen és rutinszerűen követik a könyvecske tanácsait, hogy félrevezessék a bíróságot álláspontjukról. MacGregor, aki sok Tanú elhelyezési ügyben konzultált, így következtetett:

JT házastársad (vagy ex-házastársad) elkeseredetten próbálja és kapja meg a gyermekfelügyeletet. Készülj fel a legrosszabbra! Sokan néztek szembe nehezen védhető hamis vádakkal. Bizonyítani akarják szülői alkalmatlanságodat. Nagyon erős jellemű tanúra lesz szükséged aki látta, hogy bánsz a gyerekeddel. [...] Nekik rendelkezésükre áll saját jogi tapasztalatuk, meg feleséged és gyermeked, akit betanítottak, mit mondjanak a tárgyalóteremben. Ha nem készíted elő magadat és ügyvédedet, el fogod veszteni gyermekedet!
[...]
Habozás nélkül hazudnak, eskü alatt is. Van egy tantételük, melyet "igazolt hazugságnak" neveznek és azt tanítja, hogy csak annak kell igazat mondanod, aki "jogosult tudni azt". A bírók, a jogi rendszer, családvédelmi dolgozók, ex-házastárs stb. mivel ellenállnak, vagy mert nem részei "Jehova szervezetének", nem jogosultak tudni az igazságot. Jehova Tanúi gondolkodásában ők Sátánéi és rendben való hazudni nekik vagy embereiknek hogy megvédjék Jehovát és az ő földi szervezetét [a Watchtower Societyt]. [...] Mindenféle dolgot fognak mondani a gyereknek, hogy elijesszék a veled (a gonosszal) való kapcsolattól. Ki lesznek oktatva, mit mondjanak rólad a bíróságon. Még ha a bíróság meg is tiltja vallásos dolgok tanítását a gyermekeknek a láthatás idején, a gyerekek utasítva lesznek, hogy "gyűlöljenek" téged, mert te ellenfele vagy [...] Isten szervezetének.
MacGregor, 1994, 4. old.

Egy példa a tantétel használatára egy nem-Tanútól barátja segítésére a következő:

Tudom, hogy a Watchtower Society nagyon gondosan ellenőrzi, mi hangozzék el a tárgyalóteremben. Láttam a kiadványt a gyermekelhelyezési ügyekről, amit összeállítottak. De miután két hetet töltöttem az elmúlt júliusban minden nap a tárgyalóteremben egy gyermek elhelyezési ügyben, nem vettem észre mennyire használják JT-i szellemi hadviselési taktikájukat. Úgy mentem be, hogy erkölcsileg támogatom a családot és hogy lemásolom a jegyzőkönyvet hogy a család hivatkozhasson rá később. Nem hittem volna, amit a saját kezemmel gépeltem, olyan kábítóan merészen hazudtak. Mivel JT-i hiszik, hogy bárki, aki Jehova ellensége, nem "jogosult tudni az igazságot", ami alapvetően magába foglal bárkit, aki nem JT meg minden kormányzatot és azok képviselőit, a bírókat is, hazugsághoz folyamodnak, hazugul hazudnak és féligazságokat mondanak eskü alatt a bíróság előtt! Két sűrű hét ezzel! - A JT-val tárgyalóteremben szembeálló emberek ne feltételezzenek SEMMIT- legfőképp ne azt, hogy becsületesen fognak küzdeni. Azt hiszik, hogy ez egy háború, és hogy hazudni "Isten ellenségeinek" olyasmi, amit ő [Isten] akar tőlük, és hogy Isten ellensége ebben az ügyben és minden esetben - bárki, aki nem JT.
Névtelen levél, megjelent a Comments from the Friends-nél, 1999, 9. old.

Meg fog esküdni a Tanú, hogy nem gond nekik, ha gyermekeik megünneplik az ünnepeket, együtt játszanak "világi" gyerekekkel, részt vesznek az iskolai sportrendezvényeken, felsőoktatásban részesülnek, vagy vérátömlesztést kapnak ha ez az életüket jelenti, még azt is állítják, hogy ez nem kiközösítési ok. (Bergman, 1994.) Néhány államban beleegyeznének végül is nem Tanú ex-házastársuk döntésébe, (ezzel lényegében abba, hogy kapjon vérátömlesztést a gyermek) még ha ez ellentétes is a Watchtower eljárásmódjával amit a teljes kizárás fájdalma követ:

Ha egy keresztényt megkérnek valamire ami Isten magasabb törvényének megsértése lenne, első az isteni törvény, azé az elsőbbség [és ha a bíróság] [...] elrendeli a vér rákényszerítését a keresztényre ... Ebben az esetben a keresztényeknek úgy kell állást foglalniuk, mint ahogy Péter apostol tette: "Mint uralkodónak, inkább Istennek kell engedelmeskednünk, semhogy embereknek." (Cselekedetek 5:29) [...] [és teljesen el kell] határozniuk, hogy Istennek engedelmeskednek, még ha a kormányzat az ellenkezőjére utasít is.
Az Őrtorony, 1991. jún. 15., 31. old.

A Társulat növelve a nyomást mellyel ezt a Watchtower tantételt erőlteti, idézi egy tizenkét éves példáját, aki:

[nem] hagyott kétséget afelől, hogy "minden erejével harcolni fog minden bíróságilag felhatalmazott vérátömlesztés ellen, hogy ordítani és küzdeni fog, hogy a befecskendező eszközöket ki fogja húzni a karjából és megkisérli megsemmisíteni az ágya fölötti zacskóban lévő vért." Szilárdan eltökélte, hogy engedelmeskedik az [Őrtorony előírta] isteni törvénynek.
Az Őrtorony, 1991. jún. 15., 31. old.

A Watchtower problémája az, hogy nincs olyan írásszöveg, mely tisztán és közvetlenül tiltaná a vér orvosi használatát vagy bármiféle szervátültetést, és sok írásszöveg megbocsátja életmentő felhasználásukat (Bergman, 1999). Sőt, történelme során a Társulat is megengedte a vérátömlesztést, nem volt kiközösítési ok 1961-ig, majdnem egy századdal a Társulat alapításáig. (Az Őrtorony, 1961. jan. 15., 63-64. old.). Az átlag Tanú elfogadja ezeket a tantételbeli változásokat az "új világosság" tantétel miatt, ami azt jelenti, hogy Isten akarata fokozatosan tárul fel az Őrtornyon át. Az átömlesztéstől való szükségessége magába foglalja annak megakadályozását hogy olyan helyzetbe kerüljünk, ahol átömlesztés lehet szükséges, és amikor a bíróság által elrendelt átömlesztés valószínűnek látszik, a Tanúnak szükséges:

...állhatatos erőfeszítéseket [tenni] [...] annak érdekében, hogy elkerülje az Isten vérre vonatkozó törvényének megsértését, [és ha] a hatóságok törvényszegőnek tekintik őt vagy felelőssé tehetik a következményekért [...] a keresztény úgy tekinti ezt, mint az igazságosságért való szenvedést.
Az Őrtorony, 1991. jún. 15.. 31.old.

Mint azt Duron megjegyzi, a Tanúk utasítva vannak rá, hogy inkább meghaljanak, mint hogy elfogadják az átömlesztést:

A Tanúk néha valóban tömören kijelentik, hogy inkább engednék habozás nélkül, hogy kisgyerekük meghaljon, mint hogy vérátömlesztést kapjon.
1991., 18. old.

Wah, a Watchtower ügyvédje mondta eskü alatt hogy felnőtteket képviselt két helyzetben

aki miközben öntudatánál és döntésképes állapotban volt, egy bírósági döntés meghatalmazta az orvosokat a vérátömlesztésre. Álláspontom az volna, hogy az ilyen elrendelés illegális, és a keresztény felnőtt bizonyára küzdene ellene, beleértve a fizikai küzdelmet is. Erre gondolva legjobb példa a nemi erőszak. A magam részéről mint felnőtt, megerőszakolva lenni egy bírósági rendelet által, a bírósági rendelet jelenléte nem tenné jogossá számomra. De egész más a helyzet, ha egy kisgyermekem van, akire a bírósági rendelet vonatkozik mivel az önvédelmi képessége más? ().
Hetrick v. Hetrick, Court of Common pleas of Blair County, PA, No. 2240 CP, 1991, p. 234, Wah Testimony

Ha a vérátömlesztés egyenértékű komolyságú a megerőszakolással, ahogy azt Wah előadta, aligha hagynád egy személynek, hogy "megerőszakolja" a gyermekedet!

Egy másik félrevezető érvelési vonal: a Watchtower rendszeresen használja az érvet, hogy a vérátömlesztés elutasításuk ésszerű az AIDS kockázata miatt és döntésük orvosilag bölcs hosszú távon. Gyakran hivatkoznak esetekre, amikor emberek vérátömlesztéssel kaptak AIDS-t, de jellemzően nagy mértékben letorzítják a bizonyítékokat és szándékosan próbálják megrémíteni követőiket. Az amerikai vérbankok 1985 márciusában kezdték vizsgálni a vért AIDS-re és miközben "több mint 120 millió vérátömlesztés volt [...] csak 21 embernél tűnik úgy, hogy HIV-vel fertőződtek" és a kapcsolat a HIV és az AIDS között még nem megértett. (Nixon, 1993., 3. old.) A valószínűsége a HIV-vel való fertőződésnek egyetlen vérátömlesztéstől az USA-ban jelenleg nagyjából egy az egy egész egynegyed millióhoz, és az új ellenőrzési eljárások "drámaian csökkentették az átömlesztés utáni hepatitis C fertőződés esélyét is" (Carlson, 1996., Rutherford és Kaplan 1995.). A biztonsági szint ma már olyan magas, hogy az autológ vérátömlesztés ritkán javasolt az allogén (donorvért használó) átömlesztéssel szemben. (Rutherford és Kaplan, 1995).

<<< Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább >>>