A tárgyalótermi hazugság
és a vallás

Jehova Tanúi "teokratikus hadviselés" tantételének elemzése

Használja a tantételt az átlag Tanú?

A Tanúk mozgalmának sok történeti tanulmánya tartalmaz példákat arra, hogy az átlag Tanú teokratikus hadviselést alkalmaz. Egy személy elítélése illegális szervezetben való tagságért Kanadában megkívánja a dokumentált bizonyítékot, mint tagsági kártya vagy vallomás. Kaplan (1980, 70. old.) azt találta, hogy Kanadában Jehova Tanúi "rendszerint visszautasították a tagság elismerését" a Watchtowerben amikor üldözték azt. Ennek ellenére "szinte minden Jehova Tanúját, akit megvádoltak el is ítéltek" (Kaplan, 1988, 72. old.).

Jehova Tanúi, akiket tetten értek irodalmuk terjesztésén, gyakran megpróbálták azt állítani, hogy "egy köteg traktátust találtak a lépcsőjükön és olyan érdekes volt, hogy késztetést éreztek, hogy elmenjenek osztogatni az anyagot" (Kaplan, 1988, 75. old.). Ez a magyarázat aligha volt könnyen hihető. Továbbá a Jehova Tanúira való vadászat közben gyakran kihallgattak olyan egyéneket, akikről feltételezték, hogy Tanúk, beleértve olyan embereket is, akik szimpatizáltak némely tantételükkel. Sok esetben egy személy állítását, hogy ő nem Tanú, nem hitték el, részben azért, mert olyan sok Tanú hazudott tagságát illetően, hogy a bírók nagyon szkeptikusak lettek minden olyan személy vallomását illetően, akiről feltételezték, hogy Tanú.

Ez a széles körben alkalmazott hazugság a Watchtower Society érdekeinek védelmében hasonlóan szerencsétlen visszahatást okoz napjainkban - még ma is gyakran feltűnik bírósági ügyekben, különösen gyermek elhelyezési, vagy törvénytelen halálesettel kapcsolatos ügyekben vérátömlesztéssel kapcsolatban. A Tanúk vagy ügyvédeik gyakran nyíltan kijelentik a bíróság előtt, hogy Jehova Tanúi nem helyeslik a gyermek vérátömlesztés elutasítása miatti halálát. (R.Reed, személyes beszélgetés [Reed magas beosztású Tanú volt, jelenleg ügyvéd], 1999. márc. 03.).

Kotwall (1997, 1. old.) azt állítja hogy "sok Jehova Tanúja nincs tudatában, hogy a Watchtower hazugságra buzdítja őket". Megbecslendő, hány Tanú van tudatában a tantételnek és hány alkalmazza azt, a szerző felmérést végzett 92 amerikait és 39 olaszt, legtöbbjük ex-Tanú és önkéntes, hogy töltsön ki egy kérdőívet. A két csoport válaszai annyira egyformák voltak, hogy össze lehetett téveszteni. A válaszadók a felmérésről az újsághirdetésekből vagy az internetről értesültek. A háromoldalnyi kérdés közt volt számos a teokratikus hadviselés stratégia tantételével kapcsolatban. A következő válaszokat adták: A következő kérdés - "Hogyan tudná legjobban leírni a teokratikus hadviselés tantételét?" - a következő volt (a számok összege nem 131, mivel egy válaszadó egynél több választ jelölhetett meg):

Válasz Tag Úttörő Kisegítő szolga, vén Körzet-felvigyázó
A. Soha nem hallott róla 37 7 3 0
B. Halványan 19 2 3 0
C. Meglehetősen ismeri 11 3 7 1
D. Nagyon jól ismeri 7 5 7 2
E. Nagyon jól ismeri és alkalmazta néhányszor 2 1 4 2
F. Nagyon jól ismeri és sokszor alkalmazta 0 1 6 3
Összesen 74 19 30 8

Ezek az adatok azt mutatják, hogy a Tanúk többsége tud a tantételről. Az adatok azt is mutatják, hogy egyértelmű kapcsolat van a Watchtowerben való tevékenység szintje és a tantétel tudatos alkalmazása közt. Minden egykori körzetfelvigyázó teljesen tisztában volt vele és több mint felük elismerte, hogy használta is. Habár 37 személy (28%-a a teljes mintának) állította, hogy soha nem hallott a tantételről, csak 3 személy (2%) választotta a tantétel pontatlan meghatározását az A. válaszban.

Válasz Tag Úttörő Kisegítő szolga, vén Körzet-felvigyázó
A. Az igazság bírósági meghatározásához "az egyénnek a teljes igazságot és csakis az igazságot kell mondania" kell szorosan ragaszkodni. 3 1 0 0
B. Nem kell követni a szabályt, pl. vissza lehet tartani az igazságot azoktól, akiknek nincs joguk ismerni azt. 38 10 14 4
C. A Watchtower és Isten szervezete érdekeinek védelmében helyénvaló olyat mondani, ami a világ szerint füllentés lenne. 38 10 11 4
D. Kellhet ily módon használni a szavakat Isten szervezete védelmében - még ha világi értelemben ez hazugság is. 23 8 10 4

Megvizsgálva azok válaszait akik azt állították, hogy nem ismerik a tantételt, látszik hogy nem nagyon voltak benne a Watchtowerben - néhányan legfeljebb névleges Tanúk voltak akik gyakran csak családi nyomásra látogatták az összejöveteleket. Odaszánt Tanúk akik adminisztratív beosztásban voltak egyetlen kivétellel nagyon jól tudtak a tantételről és ez fontos (vének és körzetfelvigyázók). Legtöbbjük (98%) tudott a gyakorlatról vagy meg tudta határozni, de néhány Tanú nem a megfelelő kifejezésekkel írta le. Néhányan még a régi nevével gondolnak a tantételre: "Ráháb technika". Néhány személy talán nem ismeri a kifejezést, mivel a "teokratikus" szót ritkábban használják mint korábban, de még mindig mindennapos. Egy példa erre a hivatalos énekeskönyvük az Énekeljünk dicséretet Jehovának (1984), melyet minden összejövetelen használnak és 13 dalt tartalmaz a "Teokratikus hadviselés" alcím alatt.

<<< Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább >>>