A tárgyalótermi hazugság
és a vallás

Jehova Tanúi "teokratikus hadviselés" tantételének elemzése

Vallási ésszerűség a Watchtower hazugsága mögött

A Watchtower számos írásszöveget használ a hazugság igazolására a már megvizsgáltak mellett. Thomas kommentárja szerint a Watchtower megpróbálja igazolni a hazugságot azzal, hogy figyelmeztet

a Bibliában Ráháb a prostituált hazudott Jerikó királyának annak érdekében, hogy megvédje az izraelita kémeket. JT úgy érvelnek, hogy amikor Jerikót elpusztították, Rahabot megkímélték, mert elismerte, hogy Izrael Istene az igaz Isten (Józs. 2:11). Isten megkímélte Ráháb életét, nem azért mert hazudott, hanem annak a ténynek ellenére, hogy hazudott. A Watchtower a továbbiakban rámutat, hogy Ábrahám, Izsák és Dávid szintén elrejtette az igazságot időnként. De amit mindezek bizonyítanak az, hogy a legjobb embereknek is vannak hibái. Kétségtelen, hogy senki sem használhatja bárki hibáját (nem számít, milyen kimagaslóét) a vétke mentségéül. Az Új Testament parancsolata egyértelmű: "Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával!" (Ef. 4:25). Jehova Tanúi maguk is beismerik, hogy nem szólnak igazat a felebarátaikkal, ha érdekükben áll nem tenni. Ha előnyösnek vélik, JT előre megfontoltan hazudnak felebarátjuknak!
Thomas, 1972, 96. old. (saját kiemelés)

A "Ráháb-technika" használatáról a hazugság igazolására Robbins így következtet:

A Szentírás nem dicséri Ráhábot a hazugságért; ez gyenge következtetés lenne. Furcsa lenne, ha a Biblia, mely ismétlődően elítéli a hazugságot, megdicsérne valakit a hazudásért. Tekintve ezt [...] miért [...] bizonyítaná, hogy egyedül Ráhábot dicsérte meg Isten? Hogy Ráháb prostituáltsága ugyanilyen fontos volt a zsidó kémek megmentésében, azt bizonyítja, hogy a Biblia jóváhagyja a prostitúciót [...]? Mégis néhányan azt javasolják, hogy Ráháb és [mások] megfelelő precedenst szolgáltatnak a hazugságra, ha szükséges.
1994, 1-4. old.

Az álláspontot, hogy a hazugság igazolható, ha csak olyasvalakit vezet félre, akinek "nincs joga az igazságot ismerni" soha nem tanította egyetlen keresztény egyház sem hivatalos tantételként, és Thomas úgy következtet, hogy sok keresztény mártír megmenthette volna az életét,

...ha alkalmazták volna JT úgynevezett "teokratikus hadviselés stratégiáját". Sokuk élete az erre a kérdésre adott válaszon múlott: "Keresztény vagy?" Ha merészelték azt felelni, hogy "igen", rettenetes kínzás vette kezdetét. Mindannyian megtehették volna sok esetben, hogy letagadják, hogy keresztények, és megmentették volna életüket. De a keresztény hit ezen rendíthetetlenjei [...] nem alacsonyodtak le a Watchtower trükközéséhez, hogy megmeneküljenek "a zsarnokok meglendítette acéltól vagy az oroszlánok véres sörényétől". Elvesztették földi életüket Krisztusért, de örök életet nyertek és örök méltóságot. Ez a mi keresztényi örökségünk és minden okunk megvan büszkélkedni vele.
Thomas, 1972, 97-98. old.

A Watchtower álláspontja a hazugságról valójában következetlen. Egy jó példa esett meg a II. világháború alatt a náci koncentrációs táborokban. Annak érdekében, hogy kiszabaduljanak az ilyen táborokból, a Tanúknak csupán alá kellett írni egy papírt, melyben megtagadják a Watchtower-hez való hűséget - de a Társulat utasította őket, hogy ne tegyék, sőt azt tanították, hogy a Watchtower megtagadása önmaguk védelme érdekében az örök élet reményének elvesztését okozza. Arra lettek utasítva, hogy csak a Watchtower védelmére hazudjanak, ne önmagukéra. (Buber, 1946). Amint várható, mégis, a Tanúk hazugsága kiterjed más területekre is. Thomas elmond egy tapasztalatot, mely állítólag akkor történt, amikor felkínálta egy Tanúnak egyik traktátusát, mely kritizálta a Tanú tantételeket:

Ez a JT nem ismert engem személyesen, de azt mondta, hogy személyesen ismeri a traktátus íróját. (Hazudott!) Azt gondolva, hogy én valaki más vagyok, elkezdte becsmérelni az írót, kijelentve, hogy "őkelme" ki lett rúgva a Watchtower Society-től a keleti országrészben, mert lopott a vagyonukból. (Soha nem voltam JT.) Ekkor gúnyosan elkezdett vádolni engem, mint egy hülyét, azt állítva, hogy igazán ostoba kell legyek, ha megengedem hogy rászedjen ezzel a röpirattal. Amikor ez a JT kitöltötte dühét a traktátus szerzőjén [...] megmutattam neki a jogosítványomat, hogy igazoljam: én vagyok a kérdéses traktátus szerzője. Megköveteltem a bocsánatkérést ettől a hazug JT-tól. [...] A Watchtower evangéliuma annyira eltorzította ennek az embernek az elméjét, hogy el sem pirult szégyenében, nem is beszélve a bocsánatkérésről. Ez egy példa JT teokratikus hadviselési stratégiájára - előre megfontoltan hazudni vallásuk érdekében. Ez a JT azt gondolta, hogy hazudva a JT-ja ellenes traktátus szerzőjét illetően, elbátortalanítja a keresztényeket, hogy kiadják azt. Bizonyos, hogy ez a JT tudta, hogy hazudik, de ez nem aggasztotta! Nem a Watchtower tanította őt arra, hogy szentírási JT-i számára a hazugság és félrevezetés vallásuk érdekében? [...] Közismert, hogy a gonosz és lelkiismeretlen emberek eljárása, hogy a célt szentesíti az eszközt. Látható, hogy JT-i átvették ezt az eljárást.
Thomas, 1972, 96-97. old.

Természetesn nehéz eldönteni, hogy egy személy tudatosan használja a teokratikus hadviselés stratégiát vagy csak játszik a tényekkel, hogy megmeneküljön egy kellemetlen helyzetből. A Thomas által elmondott történetben talán mindkettő jelen van. (Raines, 1998, 30. old.)

<<< Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább >>>