Válasz egy német Tanú levelére

[kb. 2001. november 5.]

Kedves *** Testvér,

megkaptuk október **-i az Őrtorony Társulatnak mint nem-kormányzati szervezetnek regisztrációjával kapcsolatos leveledet.

A beszámolókban nyilvánvalóan félreértenek egy tényt (talán szándékosan) és Jehova Tanúi rossz hírbe hozására használják fel. Biztosíthatunk téged, hogy Jehova Tanúi és az általuk használt jogi testületek soha nem voltak az Egyesült Nemzetek szervezetének része. A brooklyni Főhivatal a nem-kormányzati szervezet (NKSZ) kénti státusszal kapcsolatos érdeklődésekre az alábbiak szerint válaszolt:

"Az ellenfelek által közzétett állítások miatt, hogy mi titkos kapcsolatban vagyunk az Egyesült Nemzetek Szervezetével, számos Fiókhivatal érdeklődött az ügyben és mi válaszoltunk. Ez a körlevél helyébe lép bármilyen korábban adott válaszunknak és megküldjük minden hivatalunknak. Bárki érdeklődik a hivatalotok területén az alábbiakban kijelentetteknek megfelelően válaszoljatok: A célunk a Közösségi Információs Hivatalnál történt Nem Kormányzati Szervezet kénti regisztrációval a célunk 1991-ben az volt, hogy hozzáférésünk legyen kutatási anyagokhoz az egészségi, gazdasági és társadalmi problémákról az Egyesült Nemzetek könyvtári létesítményeiben. A könyvtárat már sok éve használtuk 1991 előtt is, de abban az évben szükségessé vált a NKSZ kénti regisztráció, hogy továbbra is hozzáférésünk legyen. A regisztrációs papírokat az Egyesült Nemzetek tárolta, de a papírok nem tartalmaztak olyan kijelentést, ami ellentétes keresztény hitnézeteinkkel. Azonkívül, a NKSZ-k tájékoztatva lettek az Egyesült Nemzetek által, hogy "a NKSZ-k társulása a KIH-val nem jelenti az ENSZ rendszerében való részvételüket, sem nem jelent társult szervezeti címet vagy személyzetüknek bármilyen előjogot, mentességet vagy különleges státuszt". Mégis a Társulási Feltételek a Társult NKSZ-k részére [c. dokumentum], legalábbis annak utolsó változata olyan nyelvezetű volt, hogy nem írhattuk volna alá. Amikor észrevettük ezt, azonnal visszavontuk a tagságunkat. Hálásak vagyunk, hogy ezt tudomásotokra hozhatjuk."

Hozzátehetjük, hogy a regisztráció idejében nem volt szükséges aláírni a regisztrációs űrlapot, ami mutatja, milyen kis jelentőségűnek tekintették a regisztrációt.

Kedves *** testvér, ami nekünk állandóan egy kis bánatot okoz, az a tény, hogy néhány testvér nagyobb bizalommal tekint a médiára és az ellenségeink által kibocsátott beszámolókra, mint azon Szervezet állításaira, mely által megismerte az igazságot. Természetesen számítunk szemrehányásokra, rágalmazásra, hogy bármilyen kis okot felhasználnak, hogy rossz fénybe mutassanak be minket. Számítunk rá és mégis örülünk neki, mert mindezt Jehováért és Fiáért szenvedjük el. (Máté 5:11; 1 Péter 4:14). De fáj nekünk, hogy néhány testvérünk kritikátlanul elfogadja ezeket a kijelentéseket, melyeket Jehova szervezete ellen tesztnek, vagy ráadásul ők maguk lesznek ezek szócsövévé. Kétségtelenül, egyikünk sem szeretne azok közt lenni, akiket a Máté 24:49 és 3 János 10 említ. Sátán boldog lenne, ha ilyen messzire mennénk.

Ellenfeleink folyton azt a gondolatot terjesztik, hogy mi valami titkos tevékenységet végzünk, miközben a hírnököket tudatlanságban tartjuk. Ezek a vádak olyan régiek, mint a kereszténység maga - azzal a különbséggel, hogy ma a modern médiát használják. Ez nem azt jelenti, hogy elítéljük ezeket a médiákat általában véve, ami abból a tényből is látható, hogy a Főhivatalok és néhány fiók is beindította saját weblapját. De a figyelmeztetések nem ok nélküliek, mert az Interneten át könnyen érintkezésbe kerülhetsz hitehagyottak véleményével amitől a Biblia egyértelműen óva int (2 János 8-11)

Különösen a társadalom értelmiségi köreiben tekintik "sikknek" a mindenben elvből való kételkedést és mindenhol a gonosz indítékra gyanakvást. Mennyire ártalmas volna, ha az ilyen destruktív-kritikus szellemet átvinnénk Isten népe közé. Pál elmondta, a szeretet "mindent elhisz" (1 Korinthus 13:7). Ez nem hiszékenységet jelent, hanem pozitív bizalmat Jehovában, szavában és szervezetében. Természetesen Jehova szervezete nem tökéletes. Nem volt az az első században, nem volt az a bírák idején és Izrael királyainak idején.

Mindazonáltal akik az Isten által kinevezett emberek általi vezetésbe vetették bizalmukat, megáldattak. Egy példa erre Absolom lázadása. Ő megfeddte Isten kinevezett királyát, Dávidot, amikor azoknak, akik jogi ügyben jöttek a királyhoz azt mondta "Nézd, a te ügyed helyes és jogos, de nincs a királynál senki, aki meghallgasson téged." (2 Sámuel 15:3)

Lehet, hogy ő példát jelent azoknak a személyeknek, akik látszólag igazságtalanul lettek megítélve. De Jehova nem áldotta meg azokat akik Absolomnak hittek hanem akik ragaszkodtak Dávidhoz, akit Isten jelölt ki és aki nyilvánvalóan Jehova áldását évezte. Bizonyára Ittai példáját szeretnénk követni, aki szilárdan állt Jehova felkentje mellett (2 Sámuel 15:21)

Reméljük, ezek a megállapítások hasznosak számodra.

Bízva abban, hogy Jehova mindannyiunknak megadja az erőt a kitartásra, küldjük keresztényi szeretetünket.

Testvéreid

Jehova Tanúi Vallási Közössége

Angolból fordítva,
[szkennelt eredeti 1., 2., 3., angolul]