Idézetek az Őrtorony Társulat ENSZ-szel kapcsolatos kijelentéseiből

A Jelenések nagyszerű csúcspontja közel! (re, WTBTS, 1988)

Az ENSZ tehát valójában a skarlátszínű vadállat újjászületése [...] Ezáltal beteljesedtek az angyal szavai: "És amikor látjátok, hogy a vadállat miként volt, de nincs és mégis megjelenik, ámulattal csodálkozni fognak a föld lakosai, de az ő nevük nincsen beírva az élet könyvtekercsébe" (Jelenések 17:8 b)"
248. old.

És mit mondhatunk a Népszövetség utódjáról, az Egyesült Nemzetek Szervezetéről? Alighogy megszületett, a nagy parázna máris a hátára ült, látható módon eggyé lett vele és megpróbálta irányítani annak sorsát. Például 1965 júniusában a szervezet fennállásának 20. évfordulóján a római katolikus egyház és a keleti ortodox egyház képviselői, a protestánsokkal, a zsidókkal, hindukkal, buddhistákkal és moszlimokkal együtt - állítólag kétmilliárd ember képviseletében - összegyűltek San Franciscoban, hogy ünnepélyes keretek közt támogatásukról biztosítsák ezt a szervezetet és kifejezzék iránta érzett csodálatukat.
243. old.

Figyelj Dániel próféciájára! (dp; WTBTS, 1999)

24Milyen 'utálatosságot tettek fel' a modern időkben? Nyilvánvalóan Isten Királyságának valamilyen 'utálatos' utánzatát. Ez a Népszövetség volt, a veres fenevad, mely a II. világháború kitörésekor a mélységbe merült, vagyis nem létezett tovább, mint a világbéke szervezete (Jelenések 17:8). A "fenevad" azonban készült "feljönni a mélységből'. Ez akkor történt meg, amikor 1945. október 24-én megalakult az Egyesült Nemzetek Szervezete, melynek 50 tagnemzete között az akkori Szovjetunió is ott volt. Így tehát felállították az "utálatosságot", az Egyesült Nemzetek Szervezetét, melyről az angyal jövendölt.
269. oldal 24. bek.

Az emberiség Isten keresése (sh; WTBTS 1991)

10 Mit mond a Biblia ennek a világszerte tevékenykedő szajhának a végleges sorsáról? A Jelenések könyve szimbolikus képekben írja le a politikai elemek keze által elszenvedett pusztulását. Ezeket az elemeket "tíz szarv" jelképezi, amely támogatja az Egyesült Nemzetek Szervezetét, azaz "egy skarlátszínű vadállatot", Sátán vérszennyezte politikai rendszerének képét (Jelenések 16:2, 17:3-16).
370. oldal 10. bek.

Igazi béke - milyen forrásból c. cikk (Az Őrtorony, 1997. április 15.)

7 Mi a helyzet az Egyesült Nemzetek Szervezetével? Vajon adott bármiféle igazi reményt az egész világra kiterjedő, maradandó békére? Aligha. Több mint 150 háború és katonai összetűzés dúlt megalapítása, 1945 óta! Nem csoda, hogy Gwynne Dyer, a háborúkat és azok eredetét kutató egyik kanadai tudós így írja le az ENSZ-et: "orvvadászokból lett vadőrök szervezete, nem szentek gyülekezete", "egy eléggé erőtlen beszélgetősdi".
9. old. 7. bek.

Az Őrtorony, 1997. május 1.

Az ENSZ egy fogatlan oroszlán, amely ordít, amikor emberi vadsággal kerül szembe, de várnia kell, hogy tagjai betegyék szájába a fogsorát, mielőtt harapni tudna. (The Toronto Star) Mi lesz ennek a vége? Jehova prófétai Szava nem hagy kétséget efelől. Mindenekelőtt, mi vár a világ hamis vallásaira, amelyek oly gyakran túlságosan is szoros barátságban vannak az ENSZ-szel? Ezek egy bálványimádó forrásból, az ókori Babilonból származnak. A Jelenések 17:5 találóan így írja le őket:"nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja.". Jeremiás leírta ennek a képmutató szervezetnek a végzetét. Mint egy szajha, bűnre csábítja a föld politikusait, hízeleg az ENSZ-nek , és tiltott kapcsolata van az ENSZ-hez tartozó politikai hatalmakkal."
16-17. old., 12 és 15. bek.