Jehova Tanúi ENSZ-kapcsolatai után kutatva

A szektát képmutatással vádolják, mert olyan szervezettel társult, amelyet démoninak tart
Stephen Bates, vallási ügyek tudósítója
The Guardian, 2001. október 8., hétfő

Az ENSZ-et most arra kérik, hogy vizsgálja ki, miért adtak társulási engedélyt Jehova Tanúinak, az USA-ban keletkezett fundamentalista keresztény szektának, amely az ENSZ-t a Jelenések könyvében megjövendölt skarlát színű vadállatnak tartja.

Az hatmillió fős vallási csoportnak Angliában 130 ezer követője van. Az elkülönült tagok képmutatással vádolták a Tanúk idős emberekből álló vezető testületét, amiért titokban elfogadták a kapcsolat egy olyan szervezettel, amelyet továbbra is csak apokaliptikus kifejezésekkel illetnek. Maga az ENSZ tegnap bevallotta afeletti meglepetését, hogy a szektát, amelynek hivatalos neve Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat, az elmúlt tíz évben befogadták a nem kormányzati szervezetek közé. Amint egy volt tag mondta: "Szembetűnő a következetlenség az Őrtorony Társulatnak az ENSZ-ről mint ördögi szervezetről festett állandó képe és a kulisszák mögötti próbálkozásai között, hogy elnyerje ennek a szervezetnek a tetszését. Ha az egyes tagok tudomást szereznének bármilyen hivatalos kapcsolatról, fel lennének dúlva. Teljesen elképzelhetetlen lenne az Őrtorony Társulatról, hogy az ENSZ alapokmányának eszméiben osztozzon, hacsak nem feltételezzük azt, hogy az ENSZ Isten általi elpusztítása összefér ezzel az alapokmánnyal.

A Tanúknak, akikkel a nem tagok legtöbbször akkor találkoznak, amikor az ajtóban próbálnak téríteni, már előzőleg is szembe kellett nézniük a rossz vallás vádjával. Különösen azért, mert a vezetőik ragaszkodnak ahhoz, hogy a tagok nem kaphatnak vérátömlesztést, és az USA-beli vádemelések miatt, amelyek Tanú tanítók gyermekekkel szembeni szexuális visszaélését leplezték le. Azok a követők, akik kritizálják a Tanúk vezetőségét vagy megkérdőjelezik döntéseiket, rutinszerűen "ki vannak közösítve". Ez azt jelenti, hogy a tagoknak és a családjuknak kerülniük kell őket.

A New York-i vezetőség a múlt évben homályos és nem túl sokat reklámozott döntést hozott a vérátömlesztés tiltásának módosításáról. Vélekedése szerint Isten kijelentette neki, hogy egyes vérelemek átömlesztése elfogadható, ha azt megtérés követi. Ez a döntés azonban túl későn érkezett azon többszáz tag számára, akikről tudni, hogy azért haltak meg, mert visszautasították a vért. A gyermekekkel való visszaélések esetében a vezetőség - bár ez szinte teljesíthetetlen kikötés - két független tanú meglétéhez ragaszkodik, mielőtt a vádakat kivizsgálná.

Az Őrtorony Társulat az ENSZ-t és annak elődjét, a Népszövetséget 80 éven keresztül szidta abba a hitben, hogy a hamis vallás világbirodalma, amelyről a Jelenések könyve szól. Egy nem régi kiadványa, amely azóta jelent meg, hogy a szervezetet elnyerte az ENSZ-beli elismerést, úgy írja le az ENSZ-t, mint amely "undorító dolog Isten és az Ő népe szemében."

Egy belső dokumentumban az Őrtorony Társulat "teokratikus hadviselésnek" nevezi egyik eljárását. Ez azt jelenti: "A szellemi harc idején helyes félrevezetni az ellenséget az igazság elrejtésével. Ez önzetlen cselekedet, nem sért senkit, ellenkezőleg, sok jót tesz."

Az, hogy az ENSZ egy nem kormányzati szervezetet elismer - több mint 1500 szervezetről van szó - csak státuszt ad, nem ajándékokat [vagy: engedélyeket]. A minősítéshez a szervezeteknek fel kell tudni mutatniuk, hogy osztoznak az alapokmány eszméiben, hogy non-profit alapon működnek, "demonstrálniuk kell az ENSZ-ügyekben való érdekeltségüket és bizonyítaniuk, hogy el tudnak érni nagy tömeget vagy különleges hallgatóságot", illetve hogy kellő elkötelezettséggel és eszközzel rendelkeznek ahhoz, hogy hatékony információs programokat vezessenek az ENSZ tevékenységeiről.

Az elkülönült Tanúk úgy hiszik, hogy a tagok előtt nem reklámozott ENSZ-kapcsolat a szekta iránti tisztelet kiváltását célozta az olyan szkeptikus kormányokban, mint a francia, amely elutasította az egyházként való elismerést.

Paul Gillies, a Tanúk angliai szóvivője ezt mondta: "Nincsenek ellenséges érzelmeink a kormányzati testületekkel szemben, és amikor bizonyos ügyekben az ENSZ-t bemutatjuk, akkor sem fogjuk ezt tenni. Vannak jó és vannak rossz kormányzati testületek, ahogy vannak jó és vannak rossz politikusok. Mi elhisszük, amit a Jelenések könyve mond nekünk, de nem próbáljuk meg aktívan megváltoztatni a politikai rendszert." Az ENSZ egyik szóvivője azt mondta: "Azt hiszem nem vagyunk tisztában a hozzáállásukkal, amely valóban furcsának tűnik."

[fordította: Sz.A., szkennelve, angolul]