Jehova Tanúi gyors ütemben visszavonultak, miután az ENSZ kapcsolat kiderült

Az New Yorki központú Jehova Tanúi fundamentalista szekta öregedő és világtól elzárkózott vezetősége gyors ütemű és szokatlan visszavonulót fújt a múlt héten, miután a követők képmutatással vádolták az ENSZ-szel való titkos kapcsolat miatt; egy olyan szervezettel, melyet ők heves kifejezésekkel kárhoztatnak.

Stephen Bates

Az New Yorki központú Jehova Tanúi fundamentalista szekta öregedő és világtól elzárkózott vezetősége gyors ütemű és szokatlan visszavonulót fújt a múlt héten, miután a követők képmutatással vádolták az ENSZ-szel való titkos kapcsolat miatt; egy olyan szervezettel, melyet ők heves kifejezésekkel kárhoztatnak.

A New Yorki Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat, amely néven a szekta - melynek hatmillió tagja van világszerte - korábban ismert volt, megbélyegzi az ENSZ-t, mint amely "utálatos dolog az Isten és az Ő népe szemében", egy kiadványban, mely csupán három éve forog a tagok közt közkézen.

De az ENSZ-szel kapcsolatban álló NKSZ-ekről feltételezik, hogy kimutatják támogatásukat az alapító okirata eszményei iránt, érdeklődést mutatnak az ENSZ ügyei iránt, lévén lehetőségük eljuttatni azt széles és specializálódott hallgatóságukhoz, elkötelezettek és eszközeikkel hatásos információs programokat tarthatnak az ENSZ tevékenységeiről.

Valójában a Tanúk vezetői nyolcvan évet töltöttek a világméretű testület és elődje a Népszövetség támadásával, mint a Nagy Babilonéval, a világuralom előjeléével.

Egy Tanú elmondta: "Nyilvánvaló ellentmondás van a WTBTS által az ENSZ-ről gyakran festett kép és aközött, hogy a színfalak mögött megpróbálja behízelegni magát abba a szervezetbe. A legmerészebb képzelettel sem tekinthető úgy a WTBTS, mint amely osztozik az ENSZ alapokmány eszményeiben, hacsak nem képzeled azt, hogy az ENSZ Isten általi elpusztítása összefér az alapokmánnyal."

A kapcsolat híre megdöbbenést keltett a követők és a volt tagok közt egyaránt, akik "bombázták" azt ENSZ-t a hír megerősítéséért. A lojálisak állítják, hogy a hírt a hitehagyottak terjesztik, és még azt is állítják, hogy az ENSZ honlapja, mely felsorolja az 1500 társult NKSZ-t, meg lett hamisítva vagy befolyásolva lett.

Írásos nyilatkozatában Paul Hoffel, az ENSZ NKSZ részlegének vezetője elmondja:

"A szervezet a tagságért folyamodott [...] 1991-ben és a tagságot 1992-ben kapta meg. A tagság elfogadásával [...] elfogadta annak feltételeit [...] beleértve hogy támogatja és méltányolja az ENSZ alapokmányának alapelveit. 2001 októberében a New Yorki Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat kérte a megszűnést [...] [az ENSZ] döntött, hogy kizárja őt október 9-én."

Egy ENSZ szóvivőnő úgy írta le a szekta viselkedését, mint ami "igazán furcsa", és kérdezte, hogy mért gondolta a szervezet, hogy a Tanúk valaha is alkalmasak lesznek a kapcsolatra, tekintve a szekta hevességét az ENSZ elítélésében. Az NKSZ tagság nem von magával anyagi támogatást, de egy státuszt jelent, és mint kritikusok megjegyzik, a WTBTS abból a célból csatlakozott, hogy tiszteletre méltóbb legyen a szkeptikus kormányok előtt, mint Franciaországban, ahol visszautasították a szekta bejegyzését.

A legutóbbi botrány megrázta a szektát, melyet Brooklynból irányít vének titokzatos csoportja. A követőket, akik bírálják döntéseiket gyakran "kiközösítik", ami azt jelenti, hogy a többi tag, beleértve a családtagjait is, arra vannak utasítva, hogy kerüljék el őt. A szélsőséges bibliaértelmezés vitatott utasításokat eredményez, mint amely elrendeli a tagoknak a vérátömlesztés visszautasítását még életveszély esetén is. A döntés, melyet nyolc-négy arányban szavazott meg a vezetőség az elmúlt évben, nyilván isteni kinyilatkoztatás után, módosította ezt, megengedve a vérkomponenensek elfogadását, ha azt megbánás követi.

Elhidegült volt tagok felháborodnak a szekta eljárásmódjával az állítólagos gyermekmolesztálásokkal kapcsolatban is. Ezek ragaszkodnak, hogy két független tanú kell - ami többnyire lehetetlen elvárás - mielőtt a vádat kivizsgálják. Bizalmas utasítások, melyet az angliai vének kaptak, javasolják az bizonyító dokumentumok elégetését.

Míg az aggódó tagoknak a véneik azt mondják, hogy a kapcsolat vádja az ENSZ-szel ostobaság, a Tanúk angliai szóvivője, Paul Gilles bizonygatja: "Nem ellenséges a magatartásunk a kormányzatokkal. és ha vannak is kifogásaink a témában, az ENSZ-szel is így teszünk. Hisszük, amit a Jelenések könyve mond nekünk, de nem próbáljuk aktívan megváltoztatni a politikai rendszert."

A The Guardian Weekly-ben 2001. október 18-án megjelent cikk
(23. oldal) [szkennelve, angolul]