Üzemzavar az Őrtoronyban

Évtizedeken át Jehova Tanúi elítélték az Egyesült Nemzetek Szervezetét, mint a Jelenések Könyvének skarlátszínű fenevadját, de titokban szervezeti kapcsolatot létesítettek vele. Amikor rábukkant a titokra Stephen Bates, a Guardian vallási ügyekkel foglalkozó tudósítója és leleplezte, a tiltakozás darázsfészkét piszkálta meg a hívők közt.

Stephen Bates

A mosolygó középkorú hölgy, aki látogatást tett ajtómnál egy szombat reggel, nagyon udvarias volt. Jehova Tanúitól jött, mondta, hogy megkérdezze, elmennék e a Királyság - termükbe? Nem, feleltem - súlyosan elhanyagolva kötelességemet, mint a vallási ügyek tudósítója -, másik gyülekezetbe látogatok. Ismét rám mosolygott és kölcsönösen szép jó reggelt kívántunk egymásnak.

Ha akkor tudtam volna, amit most tudok, egy árnyalattal kevésbé lettem volna udvarias, mert nem sok nappal azután egy email villódzott számítógépem monitorán, egy idős akadémikus kérdezte, mit tudok az ő kis vallási szektája, a Tanúk különös kis titkáról. Feltűnő ellentmondás van, mondta, az ENSZ iránti szélsőségese ellenkezésük és az ENSZ -szel nem kormányzati szervezetként való titkos szervezeti kapcsolatról való döntés közt.

Mint a legtöbb kívülálló, tudtam, hogy a Tanúk világszerte hat millióan vannak, ebből 130000-n angliában, hogy furcsa elméleteik vannak a vérátömleszésről (nem fogadják el, még életveszély esetén sem); hogy nem kedvelik a kormányzatokat és nem szavaznak a választásokon; hogy vének egy csoportja irányítja őket a new york-i Brooklynból; és hogy bibliai alapú fundamentalisták. De mi a csudáért vannak az ENSZ ellen?

Bizonyára, egy ilyen álláspont egy vallási szervezet részéről valamiféle bűn kell legyen. De itt van, fehéren - feketén. 80 éve a New Yorki Őrtorony Biblia és Társulat (WTBTS) - ahogy a Tanúk korábban ismertek voltak - nem csak bírálta, de el is ítélte először a Népszövetséget, majd az ENSZ-t. Az ENSZ-t úgy mutatják be, mint a Jelenések könyvének Skarlátszínű fenevadját, a Nagy Babilont, egy Isten és az emberek szemében utálatos dolgot.

Mégis, ugyanaz az Őrtorony Társulat megtalálható az ENSZ honlapján, mint az 1500 társult nem kormányzati szervezet egyike.

"Ez bizony egy kissé furcsa" mondta az ENSZ szóvivőnője. "Azt hiszem, nem tudtuk, mit gondolnak valójában rólunk."

Nem, mondta a Tanúk angol szóvivője, ők soha nem társultak az ENSZ-szel, habár tettek hivatalos lépéseket.

De azok ők voltak. A WTBTS kapcsolatban volt a szervezettel 1991-es felvétele óta. Az elfogadottsághoz [a tagságra] beleegyezett, hogy támogatja az ENSZ alapokmányát és kész rá, hogy terjessze és közzétegye annak céljait és eljárásait. Nem egyszer [egyezett bele], hanem minden évben. Nem tévedésből volt [a felvétel]. Megírtam a történetet, mely "elment" a Guardianba, az újság mélyén jelent meg azon a napon, amikor Afganisztán bombázása kezdődött. Ennyi, gondoltam míg el nem kezdtek jönni az emailek Havaiiról, Kaliforniából, Nebraskából, és Ukrajnából. Valahogy néhány órán belül megjelent egy Tanú honlapon angolul, lefordították franciára és 14000 hívő olvashatta világszerte. Százak kommentálták a cikket, mások szerették volna látni az eredeti újságlap másolatát (amit persze szintén nem nagyon hittek el, ha csak a számítógép monitorán jelent meg). Csak egy ellenséges válasz volt: a szerkesztőnk kivágta a "szinű" szót a "skarlát színű"-ből ami elég volt, hogy leszólják a cikket, mint hibákkal telit, összhangban egy Illinoisi gyülekezeti vénnel.

Az egészben legmeglepőbb dolog következett: két nappal a cikk megjelenése után a WTBTS kilépett az ENSZ-ből. Biztos nem a rossz lelkiismeret miatt? A kérkedő Tanúk nyomására az ENSZ nyilatkozatot adott ki fejléces papíron, megerősítve ezt [a hírt]. A szekta követői megostromolták a hivatalt, a közönségszolgálati iroda vezetőjétől követelve a levél eredetijét, vagy legalább annak másolatát. Visszajutott a hír, hogy amikor a történetről kérdezték őket, a lojális vének azt felelték gyülekezetüknek, hogy a hitehagyottak által terjesztett hazugság. Vagy hogy az ENSZ honlapját nyilván meghamisították. Vagy hogy az ördög munkája volt. Végülis egy hiba volt, amint egy kritikus Tanú rámutatott, amit 10 éven át folytattak. Vagy a vének nem vették figyelembe a kapott leveleket?

Tanúk, akik megmutatták a cikk másolatát társaiknak és rokonaiknak, anyjuknak és apjuknak, nőtestvérüknek és fitestvérüknek, látták, hogy széttépik, földhöz vágják. vagy olvasatlanul visszaadják azt. Hitehagyással lettek vádolva. A Tanú internetes társalgók izzottak az üzenetek százaitól, az üzenetek szinte mindegyike izzott az Őrtorony vének iránti gyűlölettől. Egyikük elmondta, hogy amikor megmutatta barátainak az ENSZ honlapot, beidézték egy kétórás bírói meghallgatásra a helyi vének elé, ő és felesége nyilvánosan helyre lettek igazítva a teljes gyülekezet előtt a következő összejövetelen.

"Feleségem 16 éves hithű szolgálata szinte teljesen érvénytelenítve lett pusztán egy a barátjával való magánbeszélgetés miatt, mely tényeket és magánügyeket tartalmazott." - írta. "Hallottuk, amint ránk alkalmazták az írásszöveget mely azokról szól, akik elferdített dolgokat beszélnek. A vének döntése mint jó hír lett tálalva. Elmondták: Úgy döntöttünk, kegyelmet gyakorlunk és nem közösítünk ki, ami olyan, mintha egy elüszkösödött részt vágnak ki a gyülekezet testéből."

A "kiközösítés" komoly dolog, mert a Tanúk helytelenítik a közeli barátságot a kívülállókkal. A "kiközösítés" azt jelenti, hogy más Tanúk, beleértve a családodat, meg kell szüntessék a veled való érintkezést, és elkerülnek, ha találkozol velük. Ez, miképp az Illinoisi vén elmondta, az egyedüli szerető út, miután figyelmeztettek, lásd, rossz úton jársz.

Ez a fegyelmezés, mely a kívülállók szemében időpocsékolás, melyben az elégedetlen Tanúk úgy érzik, túl gyakran félre lettek vezetve . Mélyebben elemezve, a védekező és gyanakvó WTBTS világban, ahol a kérdezést ellenzik, a képmutatás ilyen esete mint ez, nagyon fájdalmas. Ez főleg erősen érezhető a vérátömlesztés ügyében. Az évek során Tanúk ezrei és gyermekeik gondolták úgy, hogy meghalnak, mert visszautasították az életmentő operációt az Apcsel 15:20 alapján.

De amikor, a múlt nyáron, a vének összejöttek Brooklynban, és állítólagos isteni kijelentésre, de még inkább precízen követve a 8:4 szavazati arányt, eldöntötték, hogy bizonyos körülmények közt a vérösszetevők, mint a plazma, átömlesztése elfogadható, ha az elfogadó megbánást tanúsít. Ezt nem közölték a gyülekezetekkel, és a kérdésekre azt válaszolták, semmi nem változott.

Aztán itt vannak a gyermekmegerőszakolási vádak, melyeket a hivatalos útmutató szerint csak akkor kell vizsgálni, ha két pártatlan tanú van, ami igen valószínűtlen. Láttam a véneknek küldött utasítást, ami elmondja, hogy az írásos vallomásokat el kellene égetni. Ez akadályozza az igazságot, és nehezen segítő dolog. A külvilágnak alig tűnnek fel a bibliai bizonyítékok, melyek JT számára oly kínossá teszik az ENSZ körüli gubancot. A kiközösített az emberiség "egyéb" részéhez tartozik, és formálisan olyanná lesz, mint a madáreledel az Ezékiel 39:18-ban. Itt, ahogy az Őrtorony elmondja, Jehova a büszkéket és hatalmasokat semmibe veszi, vadállatok és ragadozók tápláléka lesz értéktelen holttestük.

A Tanúk azt mondják, a "teokratikus háború stratégiájában": "a szellemi hadviselés idején megengedett az ellenség félrevezetése az igazság elrejtése által. Ez nagylelkű cselekedet: senkinek nem árt. Ellenkezőleg, nagyobb jót tesz."

Az aggasztó az, ha a vének nem csak az ellenséget vezetik félre, hanem a követőket is. Az illúzióvesztett követők számának ilyen növekedése nem lehet jó. Sok csalódott követő nem csodálkozna, ha a WTBTS számára Armageddon jóval hamarabb bekövetkezne, mint azt jósolták.

A The Tablet c. lapban megjelent cikk (kb. 2001. november 3.) [szkennelve 1, 2 , angolul]