Válasz egy portugál tanú levelére

Jehova Tanúi Egyesülete
Estoril, Portugal

SCC, 2001. október 8.

Kedves Testvérünk!

Néhány nappal ezelőtt megkaptuk leveledet, melyben elmondod, mekkora aggodalmat érzel valami miatt, amit egy online ENSZ kiadványban olvastál a New Yorki WTBTS-val kapcsolatban. Örülünk, hogy némi kommentárral szolgálhatunk ez ügyben.

Mindjárt az elején szeretnénk tudatni veled, hogy megértjük érzéseidet ezzel a dologgal kapcsolatban és hogy szeretnéd, ha Jehova neve és az ő földi szervezetének neve tiszta és szent legyen.

Mielőtt válaszolnánk a kérdésedre, szeretnénk idézni valamit amit az a kiadvány mond arról, mit jelent NKSZ-nek lenni. A kiadványban a következőket olvashatjuk:

"Mi a NKSZ? A Nem Kormányzati Szervezet (NKSZ) valamilyen nonprofit, önkéntes polgári csoport, amely helyi, nemzeti vagy nemzetközi szinten szerveződött. A NKSZ-k betölthetnek különféle szolgáltatásokat vagy humanitárius funkciókat, polgári segítséget adva a kormányoknak. Némelyik meghatározott témák körül szerveződik, mint az emberi jogok, a környezet vagy az egészség. Kapcsolatuk az ENSZ rendszerének hivatalaival és ügynökségeivel különböző, a céljaiktól, illetékességüktől és megbízatásuktól függően."

Mint fentebb említettük, a DPI-nél nyilvántartott NKSZ-ek céljai eltérőek. Némelyikük mint emberjogi szervezet társult, miként a NY WTBTS esetében is történt. (Mint láthattad, a Társulat az emberi jogokat védő NKSZként van felsorolva.) Mégis, ez nem jelenti azt, hogy a Társulat bibliaellenes kapcsolatban van az ENSZ-el. Mint fentebb említettük, az NKSZ-k kapcsolatának jellege az ügynökségekkel és hivatalokkal más és más, céljaiktól függően.

Tehát, könnyen megérthető, azért történt, mivel a Társulat próbálja megvédelmezni testvéreink jogait azokban az országokban, ahol megsértik az emberi jogokat, küldve nekik orvosi ellátást, élelmet és másfajta segítséget (mint az történt Ruandában és sok más országban és legutóbb Görögországban, ahol testvéreink a legelemibb emberi jogok nélkül vannak). Ezért szükséges, hogy a Társulat be legyen jegyezve az ENSZ-nél, mint emberjogi szervezet. Ez az egyetlen út, hogy segítsük testvéreinket, sok esetben téve ezt, mikor találkozóra hívnak magas rangú kormányzati személyek, nagykövetek stb.. Mégis, ez nem jelenti azt, hogy a Társulat valami módon bevonódna politikailag az ENSZ-be, vagy támogatást nyújtana annak politikai döntéseihez. Nem! Jehova népe továbbra is megtartja magát politikailag semlegesnek. Mi csak felhasználjuk a jogot, ami megadatott nekünk, céljaink érdekében, hogy mint Pál mondta "továbbra is nyugodt és csendes életet élhessünk, teljes Isten iránti odaadással és komolysággal" (1 Tim 2:1,2).

A bibliai időkben Pál apostol felhasználta a polgárságát (a jogot az állam adta neki anélkül, hogy megkövetelte volna az állami ügyekbe a politikai bevonódást) mint érvet, hogy perét az állam legfelsőbb bíróságra vigye, jó tanúságot téve ezúton. (Apcsel 25:11). Hasonló módon, a NY WTBTS felhasználja a helyzetet, melyet az ENSZ biztosít a különféle nem kormányzati szerveknek, anélkül, hogy keresztényi semlegességével ellentétesen cselekedne. Ezt téve a szervezet képes "megvédeni és törvényesen megerősíteni a jó hírt" - Fil 1:7.

Hasonló ami történt, mint például a szakszervezetek esetében . A keresztények megtehetik, ha így kívánják, hogy társuljanak valamilyen szakszervezettel, mely megvédelmezi a munkások jogait, és díjat fizet a szakszervezetnek, előnyt élvezve akkor, ha a szakszervezet megvédi a jogait ha azokat megsértik. Mégis, még ha a keresztény részesedik is bizonyos előnyökből, míg tagja a szakszervezetnek, nem vonhatja be magát a szakszervezet tevékenységeibe, vagy fogadhat el pozíciót a szakszervezetben és nem vonhatja be magát bármilyen politikai tevékenységbe, ami megsérti a jól kiiskolázott keresztényi lelkiismeretét. Hasonló szabályt került alkalmazásra az általad kérdezett esetben is. A testvérek csak felhasználták a jogukat, amit az ENSZ adott nekik, amikor nyilvántartásba vétettek, mint NKSZ, az emberi jogok védelmében. Így nagyobb támogatást nyújthatnak testvéreink érdekében és elérhetik, hogy hangjuk a kormányzatok magasabb szintjén is hallható legyen (miként Pál tette), anélkül, hogy egy kis időre is bevonódnának vagy támogatást adnának a Jelenések "fenevadjának".

Így hát megértjük érzéseidet, de biztosíthatunk, hogy a NY WTBTS megőrzi szigorú semlegességét politikai kérdésekben, nem bevonódva bármilyen bibliaellenes dologba, vagy bármilyen támogatást adva a "fenevadnak".

Reméljük, ez a felvilágosítás segített neked, testvérünk, és tisztázott mindent, ami ebben az ügyben aggodalmadat okozta. Most zárjuk sorainkat, és megragadjuk az alkalmat, hogy elküldjük neked keresztényi szeretetünket.

Testvéreid:

Jehova Tanúi Egyesülete

Angolból fordítva
[az eredeti portugál levél 1., 2. oldal, angolul]