Az Őrtorony Társulat befektetései a hadiipari technológiába

"A háború első áldozata az Igazság."
Nyersfordítás, nyersgépelés! (Ha értesz az amerikai tőzsdei dolgokhoz vagy a gazdasági szaknyelvhez, esetleg a haditechnikához, kérlek, segíts a fordítás pontosításában!)
A Watchtower Society's Investmens in Warfare Technology c. írás alapján készült.

Bevezetés

Az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat (Watchtower Bible and Tract Society - WT) úgy festi le magát, mint pacifista, semleges, nonprofit keresztény vallási szervezet és "közvetlen csatorna Jehova Istenhez". Jehova Isten tiszteletének jeléül az Őrtorony tagjai - Jehova Tanúi - nem vehetnek részt semmiféle politikai, kormányzati vagy katonai szervezetben és nem végezhetnek üzleti tranzakciókat ilyen intézményekkel. Az Őrtorony azt tanítja tagjainak, hogy az ENSZ a Jelenések könyvében szereplő "fenevad" megtestesítője és hogy a Föld "Sátán Királysága". Azt állítják, hogy ők az egyetlen biztonságos csoport a növekedésre és a megváltás elérésére. A WT a tagoktól magas erkölcsi, társadalmi és "keresztényi" irányadó mértékek betartását követeli meg, miközben elítéli az erkölcstelenséget és az anyagiasságot.

Magasztaljuk Jehovát, az egész világegyetem korlátlan Uralkodóját, nála lakozunk,mert ő a biztonságunk Forrása, és hirdetjük Királyságának a jó hírét (Máté 24:14). Ezért 'nem ér minket veszedelem' [...] A felkent keresztények olyanok, mintha jövevények lennének, akik sátrakban laknak, elkülönülten ettől a rendszertől (1 Péter 2:11).[....] Akár égi, akár földi reménységet ápolunk [...] nincsenek ránk hatással az olyan szellemi halált okozó csapások, mint a világ erkölcstelensége,anyagiassága, hamis vallása, valamint a "vadállatnak' és a "képmásának", az Egyesült Nemzetek Szervezetének az imádata. (Jelenések 9:20,21; 13:1-8; János 17:16) [...] Az angyalok hatalmat kaptak, hogy megvédjenek minket. [...] Őriznek minket "minden utunkban'. [...] A Királyság hirdetőiként angyali vezetést és védelmet élvezünk, és nem botlunk meg szellemileg.
Az Őrtorony 2001. 11. 15.

A cél

Ennek az írásnak az a célja, hogy eldöntse, vajon a WT birtokol e részvényeket a hadászattal kapcsolatos iparban és ha igen, áll e üzleti kapcsolatban az USA Védelmi Minisztériumával (Department of Defense).

Főbb információs források (A szövegben elhelyezett hiperlinkek által érhetők el [angol nyelvűek]. Sok közülük igen terjedelmes dokumentum, ezekben érdemes bizonyos kulcsszavakra rákeresni a böngésző program keresőjével [pl. watchtower, REGI, RAND CAM, stb.])

A SEC elsődleges célja a befektetők védelme és a kötvénykereskedelem tisztességének fenntartása. Ennek elérése érdekében a SEC megkívánja a nyilvános vállalatoktól, hogy felfedjék jelentőségteljes financiális és egyéb információikat a nyilvánosság előtt. A SEC emellett felügyeli a kötvénypiac más kulcs - résztvevőit is, így az értéktőzsdéket, brókereket, befektetési tanácsadókat, kölcsönös alapokat (mutual funds), és mutualy holding company -kat. A SEC elsődlegesen a fontos információk közzétételének elősegítésében érdekelt, a kötvényekkel kapcsolatos törvények betartatásában, és a befektetők védelmében, akik ezekkel a különféle szervezetekkel és egyénekkel kapcsolatba kerülnek. Kulcsfontosságú a SEC hatásosságához a végrehajtói hatalma.

A 'REG' cégek kapcsolatrendszere

A partnerkapcsolat ezek közt a vállalatok közt olyan szoros, hogy "Nővér Társaság"-nak (Sister Company) is nevezik magukat. A Rand Cam Engine Corp. egy magántulajdonban lévő cég és nem sok adat volt hozzáférhető. A Reg Technologies Inc. egy kanadai tőkés csoport, akik 1986 óta finanszírozzák a Rand Cam hajtómű kutatások nagy részét. A Rand Cam Energy Group Inc. 1986 októberében jött létre és mind a Rand Cam Engine Corp., mind a Rand Energy Group Inc. irányításával irányítja a Regi U.S. Inc.-t, ami végülis a fő befektetető Reg Technologies Inc. által irányított. Mind a privát, mind a közös részvények az Őrtorony Társulat által birtokoltak, a "Nővér Társaságnak" lettek adományozva. A csoport tevékenységének gyújtópontjában az új energia technológia értékesítése áll, amit Rand CamTM-nak (RCTM) neveznek. Fontos, hogy ne tévesszük össze ezek egyikét sem a velük nem kapcsolatban lévő cégekkel, mint pl. a Rand Financial szolgálat, Rand Worldwide, stb.

Pénzügyek

Az alapkutatás és fejlesztő munka az RCTM hajtóművel és más termékekkel kapcsolatban a Reg Tech által finanszírozott és koordinált. A REGI US Inc. 1986-ban jött létre és nem birtokol vagyont. Jelenleg iroda helyiséget hasznosít amit a Reg Tech bérel a kereskedelmi üzleti park épületében Brit Kolumbiában, Kanadában. A REGI egyetlen tőkéjét az immateriális javai jelentik, melyek szabadalmak és szellemi tulajdonjogok. Nincs más alkalmazottja, mint a Kereskedelmi Testületi Igazgató (Marketing Corporate Director) és egy tervező mérnök. A prototípus konstrukciók többsége és teszt költségek áttevődnek a lehetséges licencekre és gyártókra. A REGI 5.073.200 részvényt birtokol és tervezi hogy eladja azokat amint szükségessé válik hogy megfeleljen a folyamatban lévő követelményeknek ha a hagyományos méltányossági források a finanszírozásra elégtelennek bizonyulnak. A REGI US Inc. nem termelt semmiféle jövedelmet sem nem végzett haszonszerző tevékenységet megalakulása óta és komoly forgótőke deficitre tett szert, ami 2002 április 30-án 5.308.000 $ volt. 1994 szeptember 21-én a Reg Technologies Inc. bejelentette, hogy a REGI US. Inc. (az ő leányvállalata) kereskedni kezdett az OTC Bulettinen (RGUS jellel) de az aktuális SEC regisztráció 1996/06/06 keltezésű (REGISTRATION STATEMENT /REGISZTRÁCIÓS NYILATKOZAT NO. 33-96974). A REGI bennfentesei (insiders) jelenleg 6.017.850 közös részvényt birtokol, jelképezve közelítően 53,31% teljes szavazati jogot. Ennek megfelelően a jelenlegi bennfentesek folytatják a saját igazgatóik választását és az ügyek általános irányítását.

Szabadalmak, jogok és egyezségek

A Rand Energy Group Inc. birtokolja az RCTM technológia világméretű jogait kizárólagosan az USA-ban 1992 óta, noha (whereas) a REGI birtokolja az RCTM technológia és variációi USA jogait. 2000 októberében a Reg Technologies Inc. 50% érdekeltséget szerzett a H2O hidrogén szeparátor technológia jogaiban.

Néhány REGI szabadalmú termék, ami az RCTM technológiából származik:

Egy kompresszor, egy pumpa, a Cold Turbine Engine Generator ('Hideg Turbina Hajtómű Generátor') és a Rotary Diesel Engine ('Forgó Dízel Hajtómű') prototípusa. Következzék néhány fontos üzleti esemény:

Eredmények

Vizsgálódás

Az Őrtorony Társulat birtokolja a Rand Cam Engine Corp. 50%-t, mely a Rand Energy Group Inc 49%-t birtokolja. Ráadásul az Őrtorony Társulat birtokolja a REGI US. Inc .44,9%-t. Ez a három "Nővér Társaság" - ahogy magukat nevezik - legnagyobbrészt a Reg. Technologies Inc. által finanszírozott, mely végülis irányítja a REGI US. Inc.-t.

A REGI US. első sajtómegjelenése 1994. május 11-én volt, lelkesedéssel megnyitva, lévén egy termék, mellyel beléphetnek egy évi 20 milliárd $-os piacra és tervezik, hogy az USA Védelmi Minisztériuma első szállítói közé kerülnek.

A Reg Technologies Inc, megállapodásra lépett a Hercules Aerospace Companyval (egy Fortune 500 céggel [az 500 legnagyobb bevételű cég egyike]) a Rand Cam TM Engine dízel hajtómű további fejlesztésére a West Virginia University csapatával egyetértésben. A dízelhajtómű katonai és kereskedelmi felhasználásra lesz kifejlesztve. Az éves kereskedelmi potenciálja a dízel hajtóművek piacának Észak - Amerikában 20 milliárd USA dollár. A Reg Tech Inc. tervezi, hogy engedélyezi a Hercules Inc.-nek a Védelmi Minisztérium alkalmazásokra abból a megfontolásokból, hogy fejlessze és üzletiesítse a Rand Cam TM Engine-nek, ami jelentős jövedelmet fog hozni a licenc megállapodásokból. A Wankel Rotary Engine 200.000.000 $ jövedelmet szerzett licenc jogokból az 1960-as években.

Teremtményük, a "Nővér Társaság" rendszeresen elnyer szerződéseket és alvállalkozóságot a NASA-nál és a Védelmi Minisztériumnál. Ennek hatására egy KATONAI SZAKÉRTŐ lett kijelölve mint a REGI Marketing Corporatee Directora. Robert D. Stoddard a "Nővér Társaság"-nak adja 30 évi tapasztalatát az légi- és repülőiparból, mint Corporate Marketing Director és Federal Goverment Affairs Director (Szövetségi Kormányzati Ügyek Igazgatója). Benne van mint szállító vagy /és konzultáns a Védelmi Minisztériumban, a Naval Air Systems Command és Defense Advased Rechearch Project Agency. Robert D. Stoddard is létrehozott egy társaságot, mely ki van jelölve mint a REGI US Inc. ügynöke, felvive (to rise up) 6 millió USA $-ra nem kizárólagos alapon. Az 5%-os ügynöki díj a teljes bevételből a Robert D. Stoddard társasága általi kapcsolatokból be lesz fizetve a tőkeemelésekből, licencdíjakból, honoráriumokból és szerződési díjakból.

"Hisszük, hogy Robert D. Stoddard kiterjedt tapasztalata a kormányzati viszonylatokban és a fejlett technológiák kereskedelmében nyereséges lesz a Rand CamTM projektek marketingjére és lényegesen megemeli a REGI US. Inc. aktíváit. " " Most készítünk egy prezentációt az USA hadseregének, mely eredményeként reméljük, hogy a további kormányzati támogatást a diesel hajtómű prototípusra elnyeri jóváhagyásukat." Most vessünk közelebbi pillantást az Őrtorony katonai szakemberei által irányított és megcélzott piacra:

A Machine Vision Technology (MVT). A "Nővér Társaságok" birtokolják az MVT kanadai jogait. Ez a rendszer jelenleg fejlesztés alatt áll a Carnegie Mellon University (a mesterséges intelligencia szakértője) által. Az MVT eszközök képeket rögzítenek spektrális "jeleik" alapján és többféle ipari és orvosi alkalmazásban használatosak. Például: elektronikus alkatrészek elemzése, aláírás azonosítás, optikai karakter felismerés, kézírás felismerés, tárgyfelismerés, minta felismerés, anyagvizsgálat, pénzvizsgálat, orvosi képelemzés. De van egy folyamatban lévő projekt, hogy katonai célokra alkalmazzák: Amikor egy légi jármű fedélzetén van, lehetővé teszi nagyon szelektív megkülönböztetését tárgyaknak vagy célpontoknak, közel azonos térbeli vagy spektrális jelből. Fejlesztői "Intelligens Transportation System"-nek nevezik. A rendszer jóval összetettebb, mint a GPS-irányította bomba technológia és ahogy mondják, nagy igéreteket tartogat a katonai alkalmazásra, mivel lehetővé teszi közeli baráti és ellenséges járművek megkülönböztetését még ha álcázottak is. Egy szimulált harctéri színhely lett felállítva, ahol tankokat helyeztek el azonos színűre festve, de páncélzatuk másféle spektrális jelet mutatott. Más tankokból állt, növényzetből, homokból és vízből álló háttér volt használva az eszköz használatára. Az elnyomó algoritmus képes volt megmutatni a különbséget a tankok közt és ezáltal azonosítani az ellenséges tankokat.

A "Nővér Társaságok" birtokolják a korlátozott al-licencet az MVT kereskedelmére és terjesztésére Kanadában. Habár ez a rendszer tesztelve volt katonailag, nem bizonyítja, hogy ennek a technológiának kutatói el lettek adva vagy használva a "smart bomb"-ok gyártására Kanadában vagy más országban.

A Rand Cam TM Engine eredeti terve jól dokumentált, ahogy ők kijelentették a legelső hírükben 1994 májusban:

Az US Reg Technologies Inc. tervezi, hogy licencet ad a Hercules Inc. nek a Védelmi Minisztérium felé hogy fejlessze és kereskedjen a Rand CamTM Diesel Engine -el és a Reg Technologies Inc. más érdekeivel.

Figyeljük meg, ez az egyezség a Herculessel nem partnerség, hanem megegyezés volt. Akkor, 1995-ben a Hercules Aerospace Company egyesült az Alliant TechSystems Inc.-el. Az Alliant befejezte a Diesel Engine vásárlását a REGI US. Inc. -el aláírt szerződés szerint. A tervek és eladások ki lettek fizetve és nem lett jogdíj fizetve az Alliant-nak.

Nos, mi is pontosan a SWARM?

Az alapkoncepciót a Naval Surface Warfare Center Carderock Division fejlesztette ki. Gondos megfontolás vezetett a döntésre, hogy a SWARM legyen egy használható jármű. Az elsődleges ok amiért felhasználhatóbb, hogy más rendszerek nagyobb költsége a fenntartás, nem a beszerzés. Ez azt jelenti, hogy a SWARM nem fog fenntartási költséget jelenteni.

A SWARM projekt eredetileg az ACR által volt kezdeményezve 2000 júniusban 70.000 $ US Navy szerződéssel, egy kisebb UAV eredetileg bálnák helymeghatározására és súlymérésére lett tervezve a Navy hajók mellett. A kisebb SWARM repülő hozta a képbe a hajtóművet, ami elsődlegesen az hírszerzés, felügyelet és felderítés céljára volt használva, de az érzékelők, a teher, áttervezhetők a küldetéshez.

Az US Navy hivatalnokok, akik értékelték a prototípusok teljesítményét, nem csak ajánlották ezt, de SWARM koncepció gyorsan nagyobb mértékűvé terjedt, mint a bálna-figyelés és az UAV-ok fejlesztése könnyen átkonfigurálódott a hasznos súly növelésére és az ellenséges területeken végzett küldetési feladatokra. Példaként egy új elméletre, a SWARM-ot felszerelve a Global Positioning System (GPS) ('Globális helymeghatározó rendszer')-rel, Jamming Situational Awareness for Naval Surface Fire Support (NSFS)-el; így az információt átadva a GPS irányította fegyvernek a kilövés előtt. Ekkor a SWARM szolgáltatna közvetlenül adatot a lövedéknek repüléskor, támogatva ezt a segítő navigálási módot. Van néhány Védelmi pályázat a SWARM használatára a légi bombázás (SAM) helyzetének folyamatos figyelésére és más pályázatok alacsony költségű turbo-jet hajtóművekre az UAV-okhoz. Figyelemre méltó, hogy az Őrtorony "Nővér Társaságai" számos megállapodást írtak alá különféle társaságokkal, akik hadi technológiával foglalkoznak.

Nézzünk meg néhányat a REGI TM partnerei közül:

A SWARM projekt nemrég további támogatást kapott az USA Képviselőháztól, ahogy az 2002 május 10-én az Arizonai képviselő bejelentette:

"A programot mely támogatja a haderőinket a globális terrorizmus elleni harcban, a Defense Authorization Act (Védelmi felhatalmazási törvény)-t a Ház ma reggel elfogadta. " ... " Ezek a nemzetünk biztonságát illetően kritikus programok megkapták a szükséges felhatalmazást a védelmi egyezményben számunkra hogy folytassuk a terrorizmus elleni harcot. Ez a két párti egyezmény megérti, hogy mi egy hadban álló nemzet vagyunk, és emberi erőt szolgáltat, felszerelést és technológiát ami az Egyesült Államok hadseregének szükséges. Délkelet Arizona kulcsszerepet játszik nemzetünk biztonságában, és én kérem, hogy kéréseinket támogassák."

A két elfogadott indítványa ez volt:

SWARM UAV Program: Öt millió dollár az elnök kérésén felül ezekre a könnyűsúlyú, alacsony költségű és használható UAV-oknak, a repülőtér környéki védelemre, tengeri akna érzékelésre, tengeralattjáró érzékelésre, és taktikai támogatásra a szárazföldi csapatoknak és különleges hadműveleti erőkre az Advaced Ceramic Researchnak Tucsonban.

UAV Facilitás: Meggyorsítani 2005-ről 2003-ra ezt az értékes Huacha Ft projektet irányítási épületek építésére, légi műveletekére és az UAV-ok fenntartására, 10,4 millió dollár értékben.

Végkövetkeztetés

Az Őrtorony ilyen beruházásokban való részvételének igazolása és további hozzájárulására a hadi technológiához nem jelentéktelen. Valójában alapos hatása lehet Jehova Tanúi vezetőikbe vetett bizalmára. Érdekes, hogy ha egy Jehova Tanúja támogatná a hadi technológiát vagy más politikai tevékenységet kiközösítéssel lenne fenyegetve és a barátai és rokonai kényszerítve lennének, hogy elkerüljék, "a Jehova iránti lojalitás próbájaként".

Hasonló erkölcsi és tantételbeli mértékkel mérve, mint amit a tagokra alkalmaznak, egyszerűen nem lehetne további indok a "Nővér Társaságok" részvényeinek és profitjának megtartására. Ezeknek a vagyonoknak a letagadása nem megbocsátható sem mert mint fő részvényes a WT nem kevesebb mint 52 SEC iratmásolatot kapott plusz - legalább - 60 hivatalos hírt amit a REGI adott ki tájékoztatva őket a cég előrehaladásáról. És ez csak ráadás a pénzügyi jelentések ezreihez, emlékeztetőkhöz és más belső levelezéshez amik szükségesek voltak egy ilyen szervezet működéséhez az eltelt több mint tizenhat év alatt.

Hogyan tudja a VT igazolni - akár csak önmagának - a hasznot az ilyen részvény- osztalékból? A WT ne lett volna megkérdezve az átadott részvényekről, de a megőrzött szavazati joggal mindazonáltal, miközben az adományozó visszavonta szavazati jogát, a WT közvetlen anyagi hasznot szerzett (valószínűleg adómentesen). A WT Vezető Testülete valószínűleg igazoltnak tartana bármelyik befektetését állítva, hogy "Isten úgy gondolja, ez oké:

A pénz helyénvaló használata Isten által elfogadott. Például Jézus is azt mondta ' Szerezzetek magatoknak barátokat az igazságtalan gazdagságból' (Lk 16:9) Ez magába foglalja az Isten igaz imádata érdekében adott adományokat, mivel mi határozottan szeretnénk, ha Isten a barátunk lenne.

Ijesztő, hogy a WT vezetői fenntartják maguknak a jogot, hogy hasznot húzzanak ilyen módon és ugyanakkor" lelkiismereti szolgálatmegtagadónak" tartják magukat. Nézzük meg ezt, ahogy Randall Watters írta egyszer:

Az Őrtorony egyedülállónak tűnik abban, ahogy elítéli a régi rendszerbe való befektetést és az Ébredjetek! folyóiratában éveken át állította, hogy az 'szabad' az 'igazság' hirdetésére, mert mentes a kereskedelmi érdekektől. Régebben kényszerítették a fiókhivatalokat hogy számolják fel érdekeltségüket a különféle haszonszerző befektetésekben. Ezután még gyűléseket is tartottak, ahol nyilatkozatot olvastak fel bocsánatot kérve Jehovától a 'bűnükért' és nyilvánosan megbánták ezt a 'tisztátalan' cselekedetet a jelenlévők előtt. Gondolkozzunk el ezen egy percre: 5.371.000 részvény 0,437 dolláros darabonkénti áron 2.347.127 dollárt jelent részvénytulajdonban. Ez csak egy cég, amiről tudunk. De érdekes helyzet hogy a WT birtokolta 50%-t az US társaságban ahogy jelentik, még ha nem is többségi érdekeltséget. Nem tiszta hatalmi helyzet ez a társaság politikájának befolyásolására? Habár a Brit Kolumbiai cég nagyobb szerepet játszik, egy ilyen szavazati hatalom nem ad befolyást a cég dolgaira? És még ha megbízott által történik is a szavazás, egy olyan személy által van, akinek a Társulat adományozta a részvényeket. Ezáltal ez a szavazás egyetértést, lojalitást tükröz az Őrtorony Társulat tanításai, eljárásai és Jehova Tanúi egyedülálló hitnézetei iránt?

Világos, hogy a hadi technológiába való részesedés kockázatát elfedi a pénzsóvárság a beszámolóban lévő 20 milliárd dollár éves jövedelem. Persze amit mi pénzsóvárságnak nevezünk, azt a WT "megfelelően becsületesnek" nevezné vagy "vállalkozásnak". De ez nem valamiféle "előre huzalozott" önvédelmi emberi impulzus, hanem a nagyravágyás nyerssége, túlzott magabiztosság és kapzsiság, nem olyasmi, amit gyanútlan tagjai elképzelnek.

Félretéve a hazafiságot, ezekben a háborús időkben, a WT továbbra is megtartja részvényeit a "Nővér Társaságokban" és még ha nincsenek is nagy lehetőségeik az US Védelmi Minisztériumában, ez világosan kettős mérték és nagy adag képmutatással társul saját tantételeik és a becsületes tagok felé.

Ez van.