Jehova Tanúi Évkönyve 1934

127. o.
[...]
NÉMETORSZÁG
Több mint negyed százada halad előre a Társulat munkája Németország földjén. A Világháború idején idején kevés vagy semmi tevékenység nem volt lehetséges, és a háború után a Társulat
128. oldal
gyakorlatilag nem létezett Németországban, Nem sokkal a Világháború után nagy pénzösszeget küldtek Amerikai polgárok a Brooklyni hivatalon át Németországba, hogy ingatlanvásárlásra és gépek beszerzésére fordítsák 'Isten királyságának jó híre' prédikáló munkája továbbvitelében azon a földön. Ezáltal az 1933-as évig állandó növekedés volt a munka előrehaladtában. Emberek ezrei tettek tanúságot a nagy öröm és béke befogadásáról.
1933 tavaszán a politikai körülmények nagy változáson mentek át Németországban. Megkockáztatható itt az a vélemény, hogy a Versaille-i Egyezmény kíméletlensége sok jó, becsületes német embert kétségbeesésbe taszított és ők készek és voltak és szerettek volna megragadni szinte bármiféle mozgalmat, ami megszabadítja őket a szerződés kötelékeiből. Teljes változás volt a kormányzatban 1933-ban és Sátán a földi képviselői által, elsősorban Rómából lehetőséget kapott hogy hátráltassa az Úr ügyét. Tudjuk természetesen, hogy Jehova megakadályozhatná ezt, de nyilvánvalóan nem avatkozik be, megengedve azoknak, akik szemben állnak vele és királyságával, hogy teljesen azonosítsák magukat Sátán oldalán mielőtt Armageddon eljön. Bajorország nagyrészt katolikus állam. Jehova Tanúi szigorú üldözése Bajorországban kezdődött és néhány óra elteltével katolikus újságok az Egyesült Államokban nyilatkozatokat adtak ki örvendezve a tény felett, hogy a "Bibliakutatókat" Bajorországban megállították. Ez a körülmény megmutatja, hogy az utasítás Rómából jött és hogy a pápai hierarchia áll valójában Isten népének németországi üldözése mögött. Könnyű lehet Gógnak, Sátán földi képviselőjének, hogy összeszedje vallási
129. oldal
ügynökeit és igyekezzék rávenni a kormányzatok politikai szárnyát, hogy Isten királyságának hirdetése ellen tevékenykedjenek.
1933 áprilisának elején Németország rendőrsége parancsra megszállta a Társulat ingatlanait Magdeburgban és betiltotta a működést, lezárva és összeírva a gépeket, keresést indítva a könyvek, irodalmak és jelentések iránt. Az épület minden helyisége át lett kutatva azzal a kijelentett céllal, hogy találjanak valami bizonyítékot a Társulat államellenes tevékenységére. A hivatalnokok teljes stábja erre a munkára lett behívva, és miután az alapos és teljes kutatás során semmit nem találtak, tevékenységüket 1933 április 28-án felfüggesztették. Az ellenségek vádaskodtak, hogy a Társulat kommunista tevékenységet folytat és a kommunistákkal és a szocialistákkal működik együtt a kormányzat megdöntéséért; de egy szó tanúságot nem találtak ennek támogatására. A kormányzat hivatalból vizsgálatot folytatott le, és miután véget ért, észrevételezte, hogy semmilyen politikai vagy bűnügyi bizonyítékot nem találtak a Társulat ellen vizsgálódók.
1933. június 28-án a Társulat ingatlanai ismét le lettek foglalva és nyomdai berendezései kormányrendelet által zárolva lettek. Ez annak a rendeletnek alapján történt, mely " a kormányzat határozata a nép és az állam védelmére, beleértve az államot veszélyeztető erőszakos cselekmények elleni védelmet". Egy szónyi igaz és tényszerű tanúság sem volt ami támogatta volna ezt az állítást. Az Őr Torony Biblia és Traktátus Társulat az Egyesült Államok törvényei szerint lett bejegyezve, törvényesen elismert lett a megfelelő Németországi jogi autoritás által
130. oldal
1921-ben. Miután jogilag engedélyezve lett a részvénytársaság, nagy összegű pénzt küldtek épületek építésére, gépekre stb. A Társulat mindig tiszteletben tartotta a Német kormányzat törvényeit és soha nem tett olyasmit, amit azzal ellentétesnek lehetne értelmezni. A Társulat soha nem ált közvetlen vagy közvetett kapcsolatban a kommunistákkal vagy bármilyen politikai csoportosulással. Minden irodalmuk kifejezetten mutatja, hogy az ilyesmi ellen vannak. A Társulat munkája kizárólagosan odaszánt az Írások tanítására, és semmikor semmiféle politikai tevékenységre.
Egy egyezmény van az Egyesült Államok és Németország kormányzatai között, mely egyesség garantálja az Amerikai polgárok jogát hogy ingatlant birtokoljanak Németországban és hogy tevékenykedjenek a Német törvényekkel összhangban. A Német kormányzat tevékenysége nyíltan megszegi ezt az egyezményt. A USA külügyminisztériuma a Társulattal együttműködve cselekszik ezen megszegés beszüntetésére. 1933 júniusától október elejéig a Társulat Magdeburgi ingatlanai az állami rendőrség által meg voltak szállva, a gépek le voltak foglalva, a 180 munkás többsége kényszerítve volt a terület elhagyására. Ez idő alatt a kormány rendőrsége elszállított és elégetett több mint 25.000$ értékű irodalmat könyvet, füzetet, képet, Bibliát és a Társulat más anyagait. A kormányzat megtiltott bármiféle összejövetelt Jehova Tanúi csoportjainak Németországban, megkereste és lefoglalta az irodalmat és teljesen leállította ezek terjesztését.
Júniusban a Társulat elnöke látogatást tett Németországban hogy tegyen valamit a Társulat ingatlanainak visszaadásáért és a munka folytatásáért. Tudva, hogy az ellenség hamisan mutatta be
131. oldal
a tényeket a kormányzatnak, egy Nyilatkozat a tényekről lett elkészítve és 1933 június 25-én több mint 7000 Jehova Tanúja gyűlt össze Berlinben és egyhangúlag elfogadta a határozatot, milliónyi példányban kinyomtatták és terjesztették Németország egész területén. A határozat az alábbi volt:
[a 140. oldallal bezárólag olvasható a Nyilatkozat szövege.]